Dosje javnega naročila 000203/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in nadgradnje informativnega dela portala SPOT
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 121.609,60 EUR

JN000203/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.01.2021
JN000203/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.02.2021
JN000203/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 22.02.2021
JN000203/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 23.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000203/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23607
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadgradnje informativnega dela portala SPOT
Referenčna številka dokumenta: 4300-87/2020, NMVSPOT-15/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in nadgradnje informativnega dela portala SPOT
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in nadgradnje informativnega dela portala SPOT
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naročilo sofinancira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj. Naročilo se izvaja v okviru operacije Enotna poslovna točka, aktivnosti eVEM 3.0.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Pogoji so navedeni v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.02.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.10.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.02.2021   13:00
Kraj: Informacijski sistem e-JN

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si, na dan in uro, kot je to določeno v obvestilu o naročilu, objavljenem na portalu javnih naročil. Odpiranje ponudb je javno.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 26.01.2021   13:00

Dodatne informacije:
Naročnik bo omogočil ogled izvorne kode informacijskega sistema, ki je predmet vzdrževanja in nadgradnje. Ogled je informativne narave in ni pogoj za predložitev ponudbe. Ta bo potekal prek spletnih rešitev, in sicer 22. 1. 2021. Udeležbo je potrebno najkasneje dva delovna dneva pred ogledom najaviti na elektronski naslov: gp.mju@gov.si, s sklicem na št. javnega naročila: 4300-87/2020.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.01.2021   09:53
POJASNILO

Ker se je formula za merilo v točki 10 ob podpisu dokumenta Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe v *.pdf obliki izbrisala, je formulo mogoče videti v dokumentu Navodila ponudnikom za pripravo ponudbe v *.docx obliki.