Dosje javnega naročila 000318/2021
Naročnik: HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o., Koprska ulica 92, 1000 Ljubljana
Blago: Dobava osebne varovalne opreme
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 9.400.619,06 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000318/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN000318/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000318/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2021
JN000318/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2021
JN000318/2021-ODL01P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.06.2021
JN000318/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL06 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL07 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL08 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-ODL09 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.09.2021
JN000318/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 10.12.2021
JN000318/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog03 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog04 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog05 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog06 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog07 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog08 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog09 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog10 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog11 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog12 - Pogodba, objavljeno dne 13.12.2021
JN000318/2021-Pog13 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog14 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog15 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog16 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog17 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog18 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog19 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog20 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog21 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog22 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog23 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog24 - Pogodba, objavljeno dne 14.12.2021
JN000318/2021-Pog25 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2021
JN000318/2021-Pog26 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2021
JN000318/2021-Pog27 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2021
JN000318/2021-Pog28 - Pogodba, objavljeno dne 15.12.2021
JN000318/2021-Pog29 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
JN000318/2021-Pog30 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
JN000318/2021-Pog31 - Pogodba, objavljeno dne 01.08.2022
JN000318/2021-Pog32 - Pogodba, objavljeno dne 27.12.2022
JN000318/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.04.2023
JN000318/2021-ODL10 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN000318/2021-ODL11 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN000318/2021-ODL12 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.04.2023
JN000318/2021-Pog33 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2023
JN000318/2021-Pog34 - Pogodba, objavljeno dne 12.05.2023
JN000318/2021-Pog35 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2023
JN000318/2021-Pog36 - Pogodba, objavljeno dne 16.05.2023
JN000318/2021-Pog37 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
JN000318/2021-Pog38 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2023
JN000318/2021-Pog39 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000318/2021-Pog40 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000318/2021-Pog41 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000318/2021-Pog42 - Pogodba, objavljeno dne 22.05.2023
JN000318/2021-Pog43 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000318/2021-Pog44 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000318/2021-Pog45 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000318/2021-Pog46 - Pogodba, objavljeno dne 23.05.2023
JN000318/2021-Pog47 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
JN000318/2021-Pog48 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
JN000318/2021-Pog49 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
JN000318/2021-Pog50 - Pogodba, objavljeno dne 26.05.2023
JN000318/2021-Pog51 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2023
JN000318/2021-Pog52 - Pogodba, objavljeno dne 01.06.2023
Zahtevek za revizijo

    JN000318/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 015-034469
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
javna.narocila@hse.si
+386 14704100

Internetni naslovi
http://www.hse.si

SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI
Nova Gorica
Slovenija
seng@seng.si
+386 53396310

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

DRAVSKE ELEKTRARNE MARIBOR d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
matej.helbl@dem.si
+386 23005460

Internetni naslovi
http://www.dem.si

TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
info@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
http://www.te-sostanj.si/si

PREMOGOVNIK VELENJE, d.o.o.
Partizanska cesta 78
3320
SI
Velenje
Slovenija
javna.narocila@rlv.si
+386 38996100

Internetni naslovi
http://www.rlv.si

RGP d.o.o., rekonstrukcije, gradnje, proizvodnja
Rudarska cesta 6
3320
SI
Velenje
Slovenija
info@rgp.si
+386 38982170

Internetni naslovi
http://www.rgp.si

HSE INVEST družba za inženiring in izgradnjo energetskih objektov d.o.o.
Obrežna ulica 170
2000
SI
Maribor
Slovenija
info@hse-invest.si
+386 23005992

Internetni naslovi
http://www.hse-invest.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.hse.si/sl/aktualno/za-dobavitelje-javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23589
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Dobava osebne varovalne opreme
Referenčna številka dokumenta: JN 007/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila »Dobava osebne varovalne opreme« je sukcesivno naročanje in dobava osebne varovalne opreme za potrebe in na lokacije subjektov naročnikov na podlagi sklenjenih okvirnih sporazumov z več gospodarskimi subjekti, za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije s katalogom.

Javno naročilo je razdeljeno v 11 sklopov, in sicer:
SKLOP 1: OBUTEV
SKLOP 2: DELOVNA OBLEKA
SKLOP 3: ROKAVICE
SKLOP 4: ZAŠČITA GLAVE
SKLOP 5: ZAŠČITA PRED DEŽJEM IN MRAZOM
SKLOP 6: DELO OB VODI
SKLOP 7: VIŠINA
SKLOP 8: GASILSKA OPREMA
SKLOP 9: OPREMA ZA VARILCE IN GOZDARJE
SKLOP 10: ZAŠČITA OČI
SKLOP 11: DRUGO

Naročnik želi:
- Po sklopih pridobiti ponudbe, na podlagi katerih bo sklenil okvirni sporazum za obdobje dvainsedemdeset (72) mesecev z največ petimi (5) ponudniki po vsakem sklopu, katerih ponudbe bodo dopustne in glede na merilo najugodnejše;
- Za vsak sklop izmed ponudnikov, s katerimi bo sklenjen okv
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obutev
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 1 je dobava obutve, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Delovna obleka
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 2 je dobava delovnih oblek, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Rokavice
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18141000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 3 je dobava rokavic, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita glave
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 4 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti glave, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita pred dežjem in mrazom
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18220000
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 5 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti pred dežjem in mrazom, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Delo ob vodi
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 6 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni za delo ob vodi, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Višina
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
35100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 7 je dobava osebne varovalne opreme namenjene za delo na višini, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Gasilska oprema
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
35100000
35800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 8 je dobava gasilske opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Oprema za varilce in gozdarje
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
35100000
35800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 9 je dobava osebne varovalne opreme za varilce in gozdarje, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Zaščita oči
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18143000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 10 je dobava osebne varovalne opreme namenjeni zaščiti oči, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Drugo
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
18400000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila za sklop 11 je dobava druge osebne varovalne opreme, kot je podrobneje opredeljeno v tehničnih specifikacijah - tehničnem delu dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 72
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Kot izhaja iz tehničnega dela dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Dodatno k točki "II.2.5. Merila za izbiro ponudbe" tega obvestila: naročnik je navedel merilo za izbor strank okvirnega sporazuma in za izbor ponudnika za prvo dejansko dobavo blaga. Pri nadaljnjih odpiranjih konkurence bo naročnik opredelil merilo po vsakem sklopu v vsakokratnem povpraševanju/povabilu na način kot je naročnik opredeli v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu: 5
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Gre za ponovitev JN007452/2020-E01 z dne 27.11.2020, katerega je naročnik ustavil z odločitvijo o ustavitvi postopka z dne 24.12.2020.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2021   12:00

Dodatne informacije:
Odpiranje prijav (1.faza postopka) bo potekala avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 01.03.2021 ob 10:01 uri.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
HOLDING SLOVENSKE ELEKTRARNE d.o.o.
Koprska ulica 92
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2021   13:34
***********************************************
11. VPRAŠANJE:
Pozdravljeni,
Navajate, da želite z izbranim ponudnikom vzpostaviti postavitev samopostrežnih avtomatov. Za to, da lahko pripravimo ponudbo na to temo bi potrebovali več informacij:
1. Prosimo, če natančno defirinirate katere artikle želite v avtomatu, število avtomatov na lokacijah, točna frekvenca porabe posameznega artikla po posamezniem porabniku.
2. Predvsem vas zanimajo trije sklopi - rokavice, zaščita glave in očala. V primeru, da boste izbrali tri različne ponudnike za te tri sklope, je iluzorno pričakovati, da bo ponudnik, ki bo npr. izbran za dobavo očal, postavil avtomat samo zaščitna očala. Podobno na primer z maskami.
Prosimo za pojasnilo.

11. ODGOVOR
Naročnik je na vprašanje že odgovoril v svojem odgovoru na vprašanje št. 4.

***********************************************

7. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na ejn.gov.si ni vašega razpisa. Kako to? Tako ne moremo niti pogledati kdaj je rok za prijavo v 1. fazo kot tudi kaj je potrebno za prijavo v 1. fazo.
Nerazumljivo je v razpisni dokumentaciji kaj ponudnik odda v 1. fazi kaj v 2. fazi. V prvi fazi ponudnik ne odda specifikacije blaga in predračuna; mora pa oddati Izjave o skladnosti, tehnični list, navodila o uporabi. Kako naj se to odda brez specifikacije?
Zahtevate varnostni list; varnostni list za OVO ne obstaja zato prosimo, da to črtate iz zahtev.

Hvala in lep pozdrav

7. ODGOVOR
Obvestilo o predmetnem javnem naročilu je objavljeno na Portalu javnih naročil, v katerem je objavljena povezava do dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila, ter vsi roki javnega naročila.
Roki javnega naročila so sicer tudi vidni v informacijskem sistem e-JN, vendar so namenjeni avtomatskemu odpiranju ponudb, ki ga e-JN zagotavlja, in ne obveščanju potencialnih ponudnikov, kdaj je rok za oddajo ponudbe. Le-te potencialni ponudnik razbere iz objave javnega naročila na Portalu javnih naročil. Informacijski sistem e-JN je dokumentni sistem, v katerega ponudnik odda svojo ponudbo in za nadaljnjo komunikacijo naročnik-ponudnik.
V dokumentaciji je navedeno, da se v 1. fazi postopka ugotavlja sposobnost ponudnika in mora zato ponudnik predložiti ponudbeno dokumentacijo (prijavo) za izkaz sposobnosti, v 2. fazi pa potencialne ponudnike, katerim je z odločitvijo priznal sposobnost, naročnik povabi na predložitev ponudbenih cena in izvede pogajanja. Dokumente, ki jih je potrebno predložiti, so v pomoč ponudnikom v dokumentaciji informativno navedeni v 17. poglavju - Informativni seznam za pripravo ponudbe, kjer je jasno navedeno, kaj se predloži v 1. fazi in kaj v 2. fazi.

Naročnik ponudnike obvešča, da umika zahtevo po predložitvi varnostnega lista pri osebni varovalni opremi.

***********************************************

6. VPRAŠANJE
Spoštovani,
Prosimo za dodatna pojasnila in odgovore vezano na javni razpis 000318-2021

3.6 Varnostna zaloga
Izbrani ponudnik mora zagotavljati stalno varnostno zalogo posameznega blaga v spodaj navedenem odstotku
posameznega sklopa glede na okvirno skupno letno količino posameznega sklopa (vseh družb) iz tabel v točki 3.11, in sicer:
Vrsta sklopa Varnostna zaloga
SKLOP 1 - OBUTEV 15 %
SKLOP 2 - DELOVNA OBLEKA 15 %
SKLOP 5- ZAŠČITA PRED DEŽJEM IN MRAZOM 10 %
SKLOP 8 - GASILSKA OPREMA 5 %

6. 1. VPRAŠANJE: Prosim za natančno količino po modelu in velikostih, ki jo želi naročnik na varnostni zalogi.
( Rok za dobavo naročila je izredno kratek, zato naj Naročnik pripravi kvalitetne podatke za pripravo varnostne zaloge )

6.1. ODGOVOR
Naročnik je na vprašanje odgovoril v svojem odgovoru na vprašanje št. 1. V skladu z navedenim naročnik zahteve ne spreminja.

3.7 Sukcesivne dobave - izvajanje odpoklicev
Posamezni naročnik bo na osnovi ocenjenih letnih potreb (v vrsti in količini blaga) izbranemu ponudniku na osnovi sklenjene
izvedbene pogodbe izdajal dejanska naročila opreme v obliki sukcesivnih odpoklicev v časovni dinamiki, ki odraža trenutne
aktualne potrebe posameznega naročnika

6.2. VPRAŠANJE: Kaj smatrate pod Sukcesivan dobava: SKLOP..., količina..., artikel..., rok dobave..., katera družba ... ?

6.2. ODGOVOR
Naročnik bo oddajal odpoklice po posameznem sklopu v skladu z razpoložljivimi lastnimi zalogami in vsakokratnimi potrebami, praviloma znotraj količin predvidenih varnostnih zalog na strani dobavitelja. Vsak naročnik bo v odpoklici jasno zapisal, katere artikle naroča, njihovo velikost in število in vse kar je še potrebno za izvedbo odpoklica.

3.8 Izvajanje posameznih dobav
Izbrani ponudnik bo vsako realizacijo prejetega odpoklica izvedel z dobavo blaga posameznemu naročniku s pripadajočimi
dokumenti (dobavnico itd.). Lokacija dostave blaga je prevzemno mesto, ki ga določi posamezni naročnik.
Naročnik lahko določi več prevzemnih mest na različnih lokacijah glede na organiziranost posameznih organizacijskih enot
naročnika, o čemer bo naročnik pisno obvestil dobavitelja.
V kolikor naročnik pri oddaji odpoklica ne navede drugače, znašajo osnovni odzivni časi izbranega ponudnika za dobavo
(dostavo) blaga po posameznem sklopu , kot sledi:
Vrsta sklopa Dobavni rok
SKLOP 1 - OBUTEV max. 5 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
SKLOP 2 - DELOVNA OBLEKA max. 5 delovnih dni od datuma izdanega odpoklica
SKLOP 5 - ZAŠČITA PRED DEŽJEM IN MRAZOM max. 3 delovne dni od datuma izdanega odpoklica
SKLOP 8 - GASILSKA OPREMA max. 3 delovne dni od datuma izdanega odpoklica

6.3. VPRAŠANJE: Ali so to roki za dobavo varnostne zaloge?

6.3. ODGOVOR
Navedeni roki so maksimalni dobavni roki za izvedbo dobave vsakega posameznega odpoklica, ki je praviloma znotraj količin predvidenih varnostnih zalog. V primeru morebitnih nepredvidenih okoliščin se lahko v skladu z dokumentacijo v zvezi z javnim naročilom in pogodbo roki sorazmerno podaljšajo za trajanje opravičljivih okoliščin.
Izbrani ponudnik mora vsak prejeti odpoklic naročniku (izdajatelju) potrditi v max. roku 24 ur od naročnikove izdaje odpoklica. V kolikor naročnik ne prejme pisne potrditve odpoklica oziroma odgovora na poslani posamezni odpoklic, naročnik smatra, da dobavitelj v celoti ne potrjuje vsebine posameznega odpoklica, kar naročniku daje pravico do izbire alternativnih virov dobave. V tem primeru izbrani ponudnik krši določila izvedbene pogodbe.

6.4. VPRAŠANJE: Menimo, da je 24 urni rok prekratek, vas 48 ur ( ponedeljek - petek ).

6.4. ODGOVOR
V 24-urah od prejetega odpoklica morate potrditi prejem odpoklica ali ga ustrezno zavrniti. Delovni proces pri družbah naročnikih poteka 24/7.
V skladu z navedenim naročnik zahteve ne spreminja.

Zahteva....
V kolikor se na strani naročnika v času izvajanja pogodbenega razmerja pojavijo potrebe po krajših dobavnih rokih oziroma v krajši časovni dinamiki, se izbrani ponudnik obvezuje slediti naročnikovim potrebam oziroma prilagoditi odzivne/reakcijske čase.
SKLOP 1 - OBUTEV
SKLOP 2 - DELOVNA OBLEKA
SKLOP 5 - ZAŠČITA PRED DEŽJEM IN MRAZOM
SKLOP 8 - GASILSKA OPREMA

6.5.VPRAŠANJE: Zahteva je preveč splošna in v času COVID-a, ko vsi dobavitelji osnovnih materialov podaljšujejo roke dobav.
Naročnika pozivamo, da umakne to zahtevo!

6.5. ODGOVOR
Naročnikova zahteva pokriva situacije, ki so nepredvidljive in terjajo od naročnika kot delodajalca, da ustrezno ukrepa. V primeru tovrstnih okoliščin naročnik računa, da bodo predvidene varnostne zaloge pokrile potrebe naročnika.
Sporočamo vam, da situacija v zvezi z/zaradi COVID-19 od 30.06.2020 po stališču Ministrstva za javno upravo RS ni več višja sila, saj gre za dogodek, ki ga je moč predvideti.
V skladu z navedenim naročnik zahteve ne spreminja.

PRVO NAROČILO
Prvo naročilo predstavlja sklenitev pogodbe o izvedbi naročila med ponudnikom in posameznim naročnikom za nakup blaga po posameznem sklopu za obdobje 24 mesecev z možnostjo podaljšanja, znotraj katere se bodo izvajale sukcesivne dobave blaga oz. posamezni odpoklici.
Holding Slovenske elektrarne d.o.o. izvaja prvo naročilo v imenu in za račun naslednjih družb skupine HSE, pri čemer so v pogodbi za posamezni sklop pravilom vključene vedno vse družbe:
- Holding Slovenske elektrarne d.o.o. (HSE),
- Dravske elektrarne Maribor d.o.o. (DEM),
- Soške elektrarne Nova Gorica d.o.o. (SENG),
- Termoelektrarna Šoštanj d.o.o. (TEŠ),
- Premogovnik Velenje d.o.o. (PV), ki skladno z lastnimi internimi pravili zagotavlja tudi potrebe za vse družbe skupine
PV;
- RGP d.o.o. (RGP) in
- HSE Invest d.o.o. (HSE Invest).

6.6.VPRAŠANJE: Rok dobave za prvo naročilo: Družba, Sklop, Model, Količina, Velikost? Prosimo za natančne podatke!
V kolikor gre za sklop 2., 5. in 6. je rok dobave 45 - 60 dni.

6.6. ODGOVOR
Naročnik ponudnika obvešča, da izraz prvo naročilo ne pomeni prvega dejanskega odpoklica blaga, ampak sklenitev pogodbe predvidoma za obdobje 2 let, na podlagi katere se bodo izvajali posamezni odpoklici, v okviru katerih bo naročnik natančno specificiral artikel, količino, ipd.

Naročnika pozivamo, da posreduje odgovore v roku treh dneh od oddaje v sistem JN.

***********************************************

5.VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za pojasnilo glede RFID čipov. Večina zahtev glede RFID čipov je razumljiva, moteča oziroma nesmiselna pa je zahteva po zagotovitvi potrdila o ustreznosti (certifikat) za uporabo v metanskih premogovnikih glede protieksplozijske zaščite. Tudi ta zahteva, bi bila razumljiva, če bi naročnik predvidel dobavo delovnih oblačil tudi za Premogovnik Velenje, v katerem je kot je vsem znano, edino nevarnost plina metana. Iz priloženih seznamov predvidenih letnih količin pa je pod rubriko PV navedena količina 0 pri delovnih oblačilih. Predvidevamo, da PV pri sklopu za delovne oblačila ne nastopa v predmetnem javnem naročilu in je posledično zahteva naročnika po certifikatu RFID za ustreznost v uporabi v metanskih jamah nesmiselna. Težko si namreč predstavljamo, da bi bila navedena zahteva pomembna za RFID čipe npr. pri oblačilih, ki jih uporabljajo v hidroelektrarnah.

V primeru, da naročnik vztraja pri zahtevi (certifikat za RIFID za uporabo v metanskih jamah), pozivamo naročnika, da uvrsti v tabele (predračun) predvidenih količin delovnih oblačil tudi Premogovnik.

S spoštovanjem

5. ODGOVOR
Z vgradnjo RFID čipov želi naročnik poenoteno voditi evidenco OVO do nivoja posameznega uporabnika (matične številke zaposlenca). Naročnik vztraja pri vgradnji ustreznega RFID čipa, ki ima potrdilo o ustreznosti protieksplozijske zaščite, saj zaposlenci posameznih družb naročnikov, ki so del skupine družb HSE, zaradi narave dela in potreb družb dnevno obiskujejo ter izvajajo storitve tudi v družbi Premogovnik Velenje, kjer pa je to zahteva VZD.
Zahteva naročnika je objektivno opravičljiva.

***********************************************

4. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je predvsem za sklope (rokavice, zaščita glave, zaščita oči) navedel tudi opcijo namestitve samopostrežnih avtomatov. Naročnika sprašujemo v kakšnem smislu si je navedeno opcijo zamislil. Kriterij za izbiro dobavitelja je ob izpolnjevanju ostalih zahtev, predvsem ekonomsko najugodnejša ponudba? Težko je namreč v postopku izbire dobavitelja s pogajanji postaviti/kreirati ekonomsko najugonejšo ceno in biti konkurenčen, kasneje pa še v duhu dobrega sodelovanja (medsebojnega dogovora) upoštevati pričakovanja naročnika ter postaviti samopostrežne avtomate na vse naročnikove lokacije. Zagotovo je tudi naročniku razumljivo, da so za postavitev avtomatov ter njihovo ''zalaganje'' nemali dodaten strošek za potencialne dobavitelje.

Predlagamo naročniku, da v točki kjer je opredeljena namestitev samopostrežnih avtomatov, doda, da v fazi veljavnosti pogodbe ne bo namestitev pogojeval, še posebej, da v sami fazi izbire dobavitelja, ne bo delal razlik med ponudniki oziroma favoriziral ponudnika, ki bo ponudil tudi opcijo namestitve samopostrežnih avtomatov.

Lep pozdrav.

4. ODGOVOR
Primarno je iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila razvidna pariteta vseh izdobav posameznih odpoklicev - DDP na lokaciji naročnika (Incoterms 2020).
Skladno s pričakovanji naročnika se bodo v fazi izvajanja izvedbene pogodbe z izbranimi ponudniki, ob obojestranskem dogovoru, dorekli najustreznejši načini izdobave posameznih sklopov/artiklov, kot npr. avtomati za primerne artikle, ki bi se sicer večkrat odpoklicali v manjših količinah.
Naročnik bo dopustil, da ponudnik sam predstavi zanj optimalnejšo rešitev izdobav po posameznem odpoklicu (prevoz na lokacije, samopostrežni avtomat, itd.), pri čemer pa si mora tovrstne stroške ponudnik vkalkulirati v ponudbeno ceno. Naročnik od ponudnika ne zahteva razdelilnika oz. natančne kalkulacije ponudbene cene, temveč zgolj, da so zajeti vsi stroški izvedbe naročil.

***********************************************

3. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V točki 3.6. razpisne dokumentacije so navedeni % varnostnih zalog. Naročnik mora te % pri vsakem sklopu še razčleniti glede na velikostne številke OVO. Prav tako bi moral naročnik pri navedeno točko dopolniti, da bo vso zahtevano varnostno zalogo tudi odkupil, v kolikor se do izteka pogodbe ne bo porabila. Porabiti pa se niti nebi smela, saj je varnostna zaloga namenjana za ''izredne'' primere (npr. nova zaposlitev, povečan obseg dela, uničenje zaradi nepričakovanih pogojev dela, ipd.), nikakor pa ne za uporabo pri rednih naročilih.
Naročnik ima vzpostavljen izredno dober sistem vodenja kakovosti vseh procesov, tudi nabave, tako da posledično ne bo imel težav, da bi upošteval naših predlogov.

Lep pozdrav,

3. ODGOVOR
Naročnik bo z izbranim ponudnikom dogovoril v okviru izvedbene pogodbe potrebno optimalno višino varnostnih zalog (količino glede na izbor najbolj pogostih konfekcijskih številk ali velikostnih številk artiklov), kot tudi najbolj primerne načine obojestransko optimalnih posameznih izdobav, ki pa ne bodo presegle osnovnih zahtev, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.
Glede na pretekle slabe izkušnje naročnik vztraja na varnostnih zalogah, na ponudniku pa je, da si le te ustrezno vkalkulira v ponudbeni ceni. Sorazmernost in objektivna opravičljivost navedenih zahtev je okvirno opredeljena v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročil, pri čemer pa naročnik izpostavlja, da bo možno v okviru izvajanja pogodbe optimizirati posamezne varnostne zaloge ali načine izdobav glede na dejanske potrebe naročnika v obsegu kot ga določa dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.

***********************************************

2. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Glede na sklope je v RD navedena tudi predvidena varnostna zaloga (5% - 15%) razpisanih količin osebne varovalne opreme, kar je razumljivo. Osebna varovalna oprema po sklopih ni v univerzalnih/enotnih velikostih ampak v velikostnih številkah. Naročnik torej ne more odstotek varnostne zaloge ''posplošiti'', saj je nerealno pričakovati, da bodo dobavitelji ''držali'' varnostno zalogo v vseh velikostnih številkah 5% do 15% predpisanih količin.

V primeru, da naročnik vztraja pri takšni obliki predvidenih varnostnih zalog, ga pozivamo na dopolnitev in sicer tako, da bo določil za vsako velikostno številko (predvsem pri obutvi, oblačilih, rokavicah) odstotek varnostne zaloge.

V pričakovanju hitrega odgovora in dopolnitev se v naprej zahvaljujemo.

2. ODGOVOR
Naročnik bo z izbranim ponudnikom dogovoril v okviru izvedbene pogodbe potrebno optimalno višino varnostnih zalog (količino glede na izbor najbolj pogostih konfekcijskih številk ali velikostnih številk artiklov), kot tudi najbolj primerne načine obojestransko optimalnih posameznih izdobav, ki pa ne bodo presegle osnovnih zahtev, navedenih v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

***********************************************

1. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je predvidel dobave osebne varovalne opreme od 3 do 5 dni od odpoklica, glede na sklop. Že pri tako imenovani ''serijski/kataloški'' osebni varovalni opremi bo navedene dobavne roke skoraj nemogoče izpolniti. Prav gotovo pa bo 5 dnevni dobavni rok nemogoče izpolniti pri delovni obleki - Sklop 2. Pri navedenem sklopu ne gre za ''serijski/kataloška'' oblačila, saj so oblačila naročnika tipizirana in se glede na odjemalce tudi malenkost razlikujejo. Sicer je naročnik navedel, da gre za sukcesivne odpoklice, vendar pa je že sedaj jasno, da uporabniki ne bodo pošiljali odpoklicev za samo nekaj kosov, ampak bodo količinsko večja naročila.

Na podlagi vsega navedenega je popolnoma nedvoumno in utemeljeno, da so postavljeni roki za dobave tako rekoč neizvedljivi. Naročnik nikakor ne more pričakovati, da bo kateri koli od potencialnih dobaviteljev izdelal in dobavil npr. 300 do 400 oblačil v 5 dneh od odpoklica. Rok dobave 5 dni od odpoklica za t.i. ''neserijsko/nekataloško'' osebno varovalno opremo, vzbuja precej pomislekov in dvomov!

Pozivamo naročnika, da popravi roke za dobavo, predvsem pri sklopu 2 v realne in resnično izvedljive. Predlagamo vsaj 20 do 30 delovnih dni, saj se pri vseh odjemnikih tako ali tako izvajajo letna redna naročila in planiranje dobav nebi smelo predstavljati prevelike težave oziroma vzeti dodatnega časa.

Prepričani smo, da bo naročnik vse navedeno upošteval ter roke za dobavo ustrezno podaljšal. Za hiter odziv se v naprej zahvaljujemo.

1. ODGOVOR
Naročnik ne more natančno prevideti bodoče potrebe na področju OVO, zato mu je varnostna zaloga ključnega pomena, saj daje varnost in zanesljivost za nemoteno oskrbo z OVO družbam s področja kritične infrastrukture RS. Zagotavljanje optimalnih zalog glede na nihanje potreb na strani naročnika je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2 - Delovne obleke; Naročnik je v celoti poenotil kroje in barvo delovnih oblačil, kar je v celoti razvidno iz razpisne dokumentacije. Prav tako je razvidno ustrezno emblemiranje za posamezno družbo naročnika, saj se slednje lokacijsko nahaja na žepu posameznega artikla delovnih oblek.

Pet (5) dnevni dobavni rok za sklop 2 - delovne obleke potencialni ponudnik zagotavlja z:
izdelavo poenotenih delovnih oblačil na zalogo v količini predpisane varnostne zaloge,
dodelavo posameznega oblačila z izbiro logotipa posameznega naročnika; po potrditvi posameznega odpoklica potencialni ponudnik na potrebne artikle tako le natisne logotip za posamezno družbo. V primeru vezenja se z namenom zagotavljanja dobavnih rokov ustrezni logotipi na žepih prav tako lahko izdelajo na zalogo v ustreznih varnostnih količinah, ki se jih po potrditvi odpoklica lahko hitro našije na ustrezne obleke.

Zahteva naročnika ni nesorazmerna in je objektivno opravičljiva, saj zagotavlja naročniku nemoteno izpolnjevanje potreb OVO, ki so z vidika uspešnega delovanja delovnega procesa posameznega naročnika v povezavi z zakonodajo VZD za naročnika kot delodajalca ključnega pomena.

Pravni sistem in znotraj njega pravo javnih naročil varuje enakopravnost ponudnikov in zagotavljanje konkurence pri ponujanju storitev/blaga, vendar pa enakopravnosti ni mogoče razumeti kot absolutne. Enakopravnost namreč ne pomeni, da je treba vsem ponudnikom omogočiti dejansko enak položaj.

V naravi same naročnikove zahteve namreč je, da ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot ustrezno in dopustno, ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila.

V skladu z navedenim naročnik zahteve ne spreminja.

***********************************************

Datum objave: 29.01.2021   13:46
*****************************************
12. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim da črtate varnostni list ven iz razpisne, saj za vse artikle se tega ne da dobiti. Hvala, lp

12. ODGOVOR
Naročnik je zahtevo po predložitvi varnostnega lista pri osebni varovalni opremi že opustil v svojem odgovoru na 7. vprašanje.

Datum objave: 03.02.2021   13:49
17. VPRAŠANJE
SKLOP 3- OVO-160 prosim, da umaknete iz razpisne dokumentacije 13 zank na inč saj tega se skoraj ne da dobiti na trgu.
Hvala.
Lp

17. ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo 13 zank na inč pri OVO-160.

*********
15. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pod sklop 3- OVO-049 lahko ponudimo rokavice dolžine 24-26cm?

15. ODGOVOR
Rokavice so lahko dolge od 24-26 cm.

*********
14. VPRAŠANJE
SKLOP 5 - OVO-251 Zahtevate odsevnike na vrhnjem delu; primerljiva bunda, ki ste jo na vedli Planam Redwood nima teh odsevnikov; lahko ponudimo brez odsevnikov?
OVO-228 Lahko ponudimo mešanico 50%polistra/50% bombaža, 200 g/m2?
OVO-259 Zahteva je dežni plašč; navedli pa ste primerljiv izdelek Sioen Belvill, ki pa je jakna.
Sklop 9 - OVO-195 IN OVO-85 Lahko ponudimo oblačila velikosti od S - 3XL?
OVO-027 Lahko ponudimo 330g namesto 300 bombaž z 1%ogljikovih vlaken?

14. ODGOVOR
14.1. Lahko ponudite OVO brez odsevnikov na vrhnjem delu.
14.2. Lahko, možne so vse kombinacije materialov.
14.3. Navedeni primerljiv artikel smatramo kot plašč.
14.4. Lahko ponudite oblačila velikosti S do 3XL, takšna je zahteva tudi v razpisu.
14.5. Lahko, vendar mora ustrezati navedenim standardom.

**********
13. VPRAŠANJE
SKLOP 3-OVO 158 rokavice so lahko dolge od 24-26cm?

13. ODGOVOR
Rokavice so lahko dolge od 24-26 cm.

*************
10. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
OVO -041 Rokavice zaščitne za delo v mrazu - tip 2
Tu ste določili zahteve rokavic, ki ustrezajo točno določeni rokavici slovenskega distributerja. Prosim, da na novo določite zahteve in omogočite, da enakopravno obravnavo vsem udeležencem. Gre za preferiranje točno določenega proizvajalca. Na trgu obstaja mnogo podobnih rokavic.

10. ODGOVOR
Naročnik zahteve ne spreminja. Naročnik je v razpisni dokumentaciji navedel, da so slike simbolične, zato ponudnik lahko ponudi primerljiv artikel glede na opis po sicer zahtevanih standardih.

**********
9. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Rokavice zaščitne za varilska (vroča) dela tip 1 OVO 082
Ali lahko ponudimo rokavice brez ognjeodpornega sukanca? Tak sukanec se pri rokavicah te vrste običajno ne uporablja.

Hvala za odgovor.

9. ODGOVOR:
Naročnik zahteve ne spreminja.
Rokavice mora biti šivana z ognjeodpornim sukancem, katere posledica je daljša in boljša odpornost artikla, s čimer naročnik, glede na realne možnosti oz. aktualno ponudbo trga, zagotavlja optimalno možno gospodarnost poslovanja.

********
8. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop Obutev; OVO - 174 - škornja po vašem opisu s fiksno toplotno podlogo ni na trgu. Lahko ponudimo škorenj z vsemi zahtevanimi lastnostmi in standardi vendar z odstranljivo toplotno podlogo kar je tudi boljše za uporabnika saj podloga vpija znoj in če je fiksna se od znotraj ne da oprati in s časom zasmrdi in pride do razvoja bakterij?

8. ODGOVOR:
Naročnik zahteve ne spreminja. Izdelek obstaja na trgu, to je enak škorenj kot OVO-175, le da ima fiksno podlogo iz filca, eden od primerljivih modelov je GUMI ŠKORENJ FILC 6100.


Datum objave: 10.02.2021   11:29
21. VPRAŠANJE
SKLOP 3- OVO 160 prosim za primerljiv model, saj jih ne najdemo na trgu. Hvala. Lp

21. ODGOVOR
Ker rokavice nimajo imena naziva, vam ne moremo navesti naziva primerljivega modela. Ponudite rokavice po tehničnih zahtevah naročnika ali pa rokavice boljše kvalitete, kar naročnik pogojuje z zahtevano težo bombaža.

****************

20. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

sklop 3-OVO 041 lahko ponudimo EN 388 4242, saj tudi Zavas Orka Winter 500 se jih ne da dobiti. Lp

20. ODGOVOR
Lahko ponudite rokavice EN 388 4242. Naročnik s predmetnim odgovorom spreminja tehnično dokumentacijo v tem delu.

****************

19. VPRAŠANJE
sklop 3-OVO 083 lahko ponudimo dožino 36cm, saj dolžino 41cm je zelo težko dobiti na trgu? Lp

19. ODGOVOR
Lahko pri sklopu 3-OVO 083 ponudite dolžino 36cm, pomembno je, da ponujeni izdelek izpolnjuje zahtevane standarde. Naročnik s predmetnim odgovorom spreminja tehnično dokumentacijo v tem delu.

****************Datum objave: 11.02.2021   11:31
18. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Naročnik, ali ne razume ali noče točno odgovoriti na kar ga vsi potenciali ponudniki sprašujemo v vezi "varnostne zaloge" ali prvega naročila.
Primer za Sklop B - delovna obleka
Art.: OVO - 198 / Količina za 1. leto / 602 kosov
Varnostna zaloga 15% / 90 kosov

Vprašanje?
Po podpisu pogodbe ( naslednji dan ), naročite artikel OVO - 198, v količini 90 kosov. Rok dobave 5 delovnih dni?

18. ODGOVOR
Spoštovani,
Naročnik je že objavil odgovor glede zahteve po varnostnih zalogah in dobavnega roka 5 delovnih dni, pri čemer ponovno pojasnjuje, zakaj na zahtevi vztraja in da je ta sorazmerna in objektivno opravičljiva.
Naročnik je v skladu z ZJN-3 predvidel sklenitev okvirnega sporazuma in med drugim tudi v razpisni dokumentaciji določil okvirne količine blaga za prvo štiriindvajsetmesečno obdobje za vsak posameznem sklop, saj sprotne potrebe posameznih naročnikov že po naravi stvari nihajo oziroma glede na naravo dela posameznih naročnikov ni mogoče vnaprej predvideti, da bodo dejanske potrebe posameznih naročnikov v tekočem letu nujno enake tistim količinam blaga, ki so jim bile dobavljene v preteklem letu (na podlagi predhodnih ugotovljenih potreb posameznih naročnikov). Ker naročnik natančno v naprej ne more določiti tovrstnih potreb, sklepa okvirni sporazum in določa varnostne zaloge, ki bodo naročniku zagotavljale nemoteno dobavo v 5 delovnih dneh. Naročnikova zahteva ni nesorazmerna, saj je OVO ključnega pomena za nemoteno obratovanje družb naročnikov, ki so del kritične infrastrukture RS.
V zvezi z roki dobav 5 delovnih dni in s tem povezanimi varnostnimi zalogami ponudnikov gre tudi pojasniti, da je zahteva glede dobavnega roka smiselno povezana s predmetom javnega naročila, poleg tega, posamezniki naročniki nujno potrebujejo OVO pri izvajanju svojih storitev. Poleg tega naročnikova zahteva v zvezi z dobavnim rokom ponudniku ne omejuje ali preprečuje sodelovanja v postopku oddaje javnega naročila in kot taka torej ne posega v njegov položaj. Ne glede na njen obstoj ponudnik v predmetnem postopku javnega naročila ne bo imel obveznosti, ki bi se nanašale na pripravo ponudbe oz. sodelovanje v postopku, saj gre za pogodbeno določilo, ki se bo uporabilo šele po zaključenem postopku oddaje javnega naročila, in kot takšno opredeljuje bodočo vsebino pogodbenega razmerja. Kot je tako že večkrat pojasnila Državna revizijska komisija, so ponudniki (kot gospodarski subjekti) svobodni pri presoji, ali bodo pogodbo/okvirni sporazum s takšno vsebino, kot jo je določil naročnik v vzorcu pogodbe/okvirnega sporazuma, sklenili ali ne. Stvar ponudnikove poslovne presoje je, da se potem, ko se v celoti seznani z vzorcem bodoče pogodbe/okvirnega sporazuma o izvedbi javnega naročila in pogodbenimi pogoji, odloči, ali bo s svojo ponudbo sodeloval v postopku javnega naročanja ali ne. Prav tako gre dodati v zvezi z varnostnimi zalogami in dobavnim rokom, ker je naročnik določil takšne zahteve, da je oblikovanje ponudbene cene avtonomna pravica vsakega ponudnika, ki ponudbeno ceno oblikuje v skladu s svojimi poslovnimi odločitvami tako, da doseže konkurenčno ponudbeno ceno, ki zagotavlja izvedbo javnega naročila, kar tudi pomeni, da ima ponudnik možnost, da v ponudbeno ceno vkalkulira tudi tveganje v zvezi s sankcijami za kršitev pogodbenih obveznosti (torej tveganja v zvezi s pogodbeno kaznijo in kritnim kupom, če OVO (v primeru da bo z njim sklenjen posamezni okvirni sporazum) ne bo mogel dobaviti v zahtevanem roku), in s takšno ceno konkurira na razpisu. Kot je zapisala Državna revizijska komisija že v svojih številnih odločitvah, je svobodno določanje cen ena temeljnih značilnosti konkurence na prostem trgu, kjer velja, da lahko ponudnik ponudi poljubno visoko ceno, če jo trg le sprejme, lahko pa tudi poljubno nizko, če mu takšna cena (še) zagotavlja obstoj na trgu. Posledično navedenemu se ponudnik torej sam, poznavajoč zahteve iz razpisne dokumentacije in relevantni trg, prosto odloči za sodelovanje v postopku oddaje javnega naročila, pri čemer nase prevzame tudi določeno poslovno tveganje.
Določila dokumentacije v zvezi z oddajo predmetnega javnega naročila ne postavljajo neupravičenih oziroma diskriminatornih zahtev, ki bi določenemu krogu ponudnikov onemogočale predložitev ponudbe, saj imajo informacije, posredovane v dokumentaciji predmetnega naročila, enak učinek na vse potencialne ponudnike in ne diskriminirajo nobenega izmed njih, naročnik nobenemu ponudniku ni določil različnih zavez glede minimalne količine varnostnih zalog, prav tako je naročnik potencialnim ponudnikom določil enak rok za dobavo in enake sankcije za kršitev pogodbenih obveznosti.

***************

16. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo pojasnila, odgovore na vprašanji spodaj :

1. Naročnik je navedel v enem od odgovorov, da vztraja pri zahtevi, da morajo biti RFID čipi v izvedbi s protieksplozijsko zaščito, saj namreč zaposleni iz ostalih družb s sklopu HSE danevno opravljajo dela na premogovniku. Sicer si ne predstavljamo kakšna dela bi lahko dnevno opravljali npr. strojniki iz DEM oziroma SENG, na premogovniku. Prav tako je za večino delovnih oblačil naročnik predpisal sestavo materiala 70% bombaž in 30% poliester, kar pa zagotovo ni ustrezna sestava materiala za delo v metanskih jamah. Naročnika opozarjamo, da preneha s podajanjem zavajujočih odgovorov in opusti zahtevo, da morajom biti RFID čipi v protieksplozijski izvedbi.

2. Naročnika pozivamo, če je že nosilec javnega naročila za celotno skupino HSE obrazloži, zakaj so iz javnega naročila izpuščena delovna oblačila za premogovnik. V enem od odgovorov naročnik poudarja, da so oblačila v glavnem poenotena za vse družbe v skupini in potem ne vidimo razloga, da bi bila izločena delovna oblačila (sklop 2) iz javnega naročila. Naročnika pozivamo, da razpisno dokumentacijo spremeni tako, da v javno naročilo uvrsti tudi količine delovnih oblačil (sklop 2) za potrebe premogovnika.

Hvala v naprej za odgovor.

S spoštovanjem.

16. ODGOVOR
Spoštovani,

16.1. Obveščamo vas, da naročnik zahtevo po RFID čipu v izvedbi s protieksplozijsko zaščito, opušča.

16.2. Vezano na zahtevo po razširitvi predmeta javnega naročila vam sporočamo, da je naročnik avtonomen pri oblikovanju dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila in zahtev, ki se nanašajo na predmet javnega naročila. Ponudnik torej ne more biti tisti, ki bi določal, kaj potrebuje naročnik oziroma kaj mora obsegati predmet javnega naročila. Poleg tega javno naročilo ponudnika v ničemer ne omejuje ali mu kako drugače onemogoča sodelovati pri predmetnem postopku javnega naročila.

Datum objave: 12.02.2021   07:28
30. VPRAŠANJE

Pozdravljeni,

Za sklop 2 - delovna oblačila imate navedene RFID ČIPE, ki so primerljivi z modelom TAGSYS LINTRAK C dimenzij 20x59 mm (+-10%), ki pa niso več dobavljivi. Primerljiv model je TAGSYS LINTRAK C-15 dimenzij 67x15 mm. Vam lahko vgradimo ta model RFID ČIPOV?

Hvala za odgovor.

30. ODGOVOR
Glede na to, da je naročnik z odgovorom na vprašanje št. 16 opustil zahtevo po protieksplozijskih lastnostih čipa, lahko vgradite kakršenkoli čip, ki ustreza ostalim zahtevam.

***********

27. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

OVO-208 so lahko do velikosti 46? LP

27. ODGOVOR
Natikači morajo biti vsaj do velikostne številke 48 .

***********


26. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

OVO-022 so lahko vezalke tudi iz 100% poliestra? Lp

26. ODGOVOR
Pri OVO-022 gre za kapo delovno (šilt), ki nima vezalk.

***********

25. VPRAŠANJE:
OVO 120 - nosilec vizirja

Prosim, če odstranite zahtevo po standardu EN166 in EN1371. Gre samo za nosilec in ne vizir.

Hvala.

25. ODGOVOR
Naročnik ponudnike obvešča, da zahteva po standardu EN 166 ostaja, umika pa zahtevo po standardu EN 1371.

***********


24. VPRAŠANJE
OVO 138 Glušniki.

Ali lahko ponudimo glušnike z minimalno redukcijo 34db?

Hvala.

24. ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi glušnike z minimalno redukcijo 34db.

***********

23. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ROKAVICE OVO-162. Ali lahko ponudimo rokavice z nivoji EN388 - 4 1 3 1 X?

Hvala.

23. ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi rokavice z nivoji 4131. Pri teh rokavicah je ključno, da so iz antistatičnih materialov ter primerne za uporabo na zaslonih na dotik.

***********

22. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

OVO -041 Rokavice zaščitne za delo v mrazu - tip 2

Ali lahko ponudimo rokavice z nivoji EN388 - 2243X in EN511 - X2X?
Prosimo, če tudi umaknete zahtevo po - brez AZO barvil in standardu EN14362-2. To je pri rokavicah povsem nepotrebno.

Hvala.

22. ODGOVOR
Naročnik umika zahtevo »brez AZO barvil«, posledično umika tudi standard EN14362-2. Ponudnik lahko ponudi rokavice 4242. Ostale zahteve ostajajo nespremenjene.

Datum objave: 12.02.2021   12:43
28. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

OVO-174 Škornja z takšnim zahtevanim stardardom in povrh še podloga 3mm filc nismo zasledili na trgu. Temu standardu se lahko približamo le s kakšnim poliuretanskim škornjem, vendar ti škornji nimajo podloge filc. Model 6100 katerega ste navedli je EN 20347 oziroma prosim da spremenite zahteve EN ISO 20345:2012 SB P E FO SRA. Lp

28. ODGOVOR
Obveščamo vas, da smo spremenili tehnične zahteve:

Škornji gumi s filcem - varovalni
Interna oznaka: OVO - 174
Standardi: EN ISO 20345, SB, SRA, E, P, FO
Enota mere: par
Oblika in barva: /
Material: Zgornji material: guma, podplat: guma, celoten škorenj obložen s fiksno filc ali primerljivo podlogo debeline min 3 mm
Ostale zahteve: Zaščitna kapica, zaščitni podplatni vložek, višina vsaj 38 mm
Primerljiv model: Ducatex
Velikosti: Vsaj 38-48
Garancija: Vsaj 12 mesecev

Hkrati vas obveščamo, da smo spremenili tehnične zahteve za OVO-216 in OVO-178:

Čevlji zaščitni nizki tip 2
Interna oznaka: OVO - 216
Standardi: EN ISO 20345 S3 P SRC
Enota mere: par
Oblika in barva: Nizek čevelj
Material: Zunanji material: cepljeno usnje
Material podplata: PU/TPU podplat iz jekla
Ostale zahteve: Terenski model, zaščitna nadkapa, zaščitna kapica kompozitna, oblazinjen jezik,
Odpornost podplata: neprebojni podplat (P), antistatična obutev (A), blaženje energije v petnem delu (E), protizdrsnost podplata SRC, odpornost na olja in druge kemikalije.
Čevelj ne sme imeti odprtih držal za vezalke.
Primerljivi z znamko/modelom SIEVI VIPER 2+S3.
Velikosti: Vsaj 35 47
Garancija: Vsaj 12 mesecev

Čevlji zaščitni polvisoki tip 1
Interna oznaka: OVO - 178
Standardi: EN ISO 20345: S3 SRC
Enota mere: par
Oblika in barva: Polvisoki čevlji
Material: Zunanji material: cepljeno usnje
Material podplata: PU/TPU ali primerljiv material
Ostale zahteve: Terenski model, zaščitna nadkapa, blaženje energije v petnem delu, odpornost na prebod podplata, odpornost na olja in goriva, nedrseč podplat, omejena prepustnost in vpijanje vode (vodoodpornost). Zahtevana višina vrhnjega dela čevlja min 16 cm, pri velikosti 41. Zahtevana teža čevlja max. 1400 g, pri velikosti 41. Vzdržnost kapice; 200J. Podložena obroba ob petnem delu. Čevelj ne sme imeti odprtih držal za vezalke. Vrhnja obroba gležnja oblazinjena. Ojačan opetnik in bočni predel čevlja ter udobno obložena zaščitna kapica. Čevelj ne sme vsebovati kovin.
Primerljiv model: SIEVI VIPERX HIGH+ S3
Velikosti: Vsaj 35 - 47
Garancija: 12 mesecev


Datum objave: 17.02.2021   16:11
Spoštovani,

Obveščamo vas, da so novi podaljšani roki:
1) za zahteve za dodatna pojasnila glede dokumentacije 25.02.2021 do 12.00 ure,
2) za oddajo prijave za sodelovanje 8.3.2021 do 10.00 ure.

Potencialni ponudniki bodo imeli možnost za oddajo zahtev za dodatna pojasnila na Portalu javnih naročil po zaključku postopka na TED in Portalu javnih naročil.

Lep pozdrav.

Datum objave: 19.02.2021   14:13
34. VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali so tehnični listi s sliko za sklope 1, 3, 4 in 7 lahko tudi v angleščini?

Hvala in lep pozdrav!

34. ODGOVOR
Tehnični listi so lahko v angleškem jeziku.

Datum objave: 22.02.2021   11:06
25. VPRAŠANJE
OVO 120 - nosilec vizirja

Prosim, če odstranite zahtevo po standardu EN166 in EN1371. Gre samo za nosilec in ne vizir.

Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je naknadno ugotovil, da je ponudnik pri vprašanju navedel napačni standard - EN1371 namesto EN1731, posledično se je anročnik pri svojem odgovoru skliceval na napačni standard. Pravilni odgovor naročnika se glasi: Naročnik ponudnike obvešča, da zahteva po standardu EN166 ostaja, umika pa zahtevo po standardu EN1731.Datum objave: 22.02.2021   14:27
50. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je podal kar precej odgovorov na vprašanja potencialnih ponudnikov, prav tako pa je kar precej sprememb glede zahtev. Na podlagi navedenega, prosimo naročnika, da podaljša rok za oddajo ponudb vsaj za 14 delovnih dni.

Hvala v naprej,

S spoštovanjem.

50. ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 08.03.2021.

********

49. vprašanje
OVO-228 Lahko ponudimo 165gr/m2
OVO-251 ste napisali z odsevniki na vrhnjem delu art. Planam Redwood tega nima...sedaj nas zanima rabite ali ne rabite odsevnikov?

49. ODGOVOR
49.1 - Ne, zahteva 200 g/m2 (+/- 10%) ostaja nespremenjena.
49.2 - Lahko ponudite OVO 251 brez odsevnikov na vrhnjem delu.

*********

48. vprašanje
Pozdravljeni,

prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, saj je razpisna zelo zahtevna saj čakamo na nekatere odgovore katerih še ni. Hvala. Lp

48. ODGOVOR
Naročnik je podaljšal rok za oddajo ponudb do 08.03.2021.

**********

47. vprašanje
Zaščita glave OVO - 137

Ali lahko ponudimo vizir z zaščito EN166 1F9?

Hvala.

47. ODGOVOR
Ne, zahteva EN166 1B9 ostaja, saj potrebujemo boljšo mehansko odpornost.

*********

46. vprašanje
OVO -041 Rokavice zaščitne za delo v mrazu - tip 2

Ali lahko ponudimo rokavice z nivoji EN388 - 2243X in EN511 - X2X?

Hvala.

46. ODGOVOR
Lahko ponudite rokavice z piktogramom EN 511 X2X. Lahko ponudite rokavice EN 388 4242.

********

45. vprašanje
Spoštovani,
pri rokavici za delo v mrazu, OVO-041, prosimo, da dovolite piktogram EN 511 X2X. Piktogram je tehnično gledano višji od trenutno zahtevanega 01X.
Lep pozdrav!

45. ODGOVOR
Lahko ponudite rokavice z piktogramom EN 511 X2X.

********


44. vprašanje
Spoštovani,
pri rokavici OVO-020 zahtevate piktogram EN 374 in EN 374-2, rokavica, ki jo iščete (ali podobna), torej Mapa TempIce 770, ki menja Mapo TempSea 770, pa ima piktograme EN 374-1 in EN 374-5. Prosimo za popravek.
Hvala!

44. ODGOVOR
Lahko ponudite tudi rokavico s standardom EN 374-1 in EN 374-5. Ostale tehnične zahteve ostajajo nespremenjene.

*****


43. vprašanje
Pozdravljeni,

pri OVO 168, antivibracijske rokavice zahtevate univerzalno velikost. Verjetno ni nič narobe, če vam ponudimo rokavico z več velikosti (8, 9, 10), saj to ne spreminja uporabnosti in kvalitete rokavice?

Hvala in lep pozdrav!

43. ODGOVOR
Lahko ponudite rokavico z več velikostmi.

*******


42. vprašanje
Pozdravljeni,

pri OVO 168, antivibracijske rokavice zahtevate univerzalno velikost. Verjetno ni nič narobe, če vam ponudimo rokavico z več velikosti (8, 9, 10), saj to ne spreminja uporabnosti in kvalitete rokavice?

Hvala in lep pozdrav!

42. ODGOVOR
Lahko ponudite rokavico z več velikostmi.

***

41. vprašanje
Pozdravljeni,

vezano na rokavice antivibracijske, OVO 168: zahteva, da so rokavice kratke in dolge je nenavadna, nasprotujoča si in nelogična. V izogib nedorečenosti prosimo, da to zahtevo izpustite.

Lep pozdrav!

41. ODGOVOR
Opuščamo zahtevo kratke in dolge, zahteva za dolžino min 25 cm ostane. Naročnik s tem spreminja tehnične zahteve.

*********

39. vprašanje
ovo-174 škorenj Ducatex je od velikosti 39-48. Prosimo za popravek dokumentacije. LP

39. ODGOVOR
Velikostne številke škornjev so lahko od 39 do vsaj 47.

*****
40. vprašanje
OVO-174 škornji Ducatex obstajajo od 39-47, lahko ponudimo te velikosti? Prosimo za popravek.

40. ODGOVOR
Velikostne številke škornjev so lahko od 39 do vsaj 47.

******

29. vprašanje:

Pozdravljeni!

Prosimo za pojasnila:

1.V katalogu navajate direktivo 89/686/EGS čeprav je v veljavi uredba EU 2016/425.
2. Ali se v prvi fazi ponudbe oddaja vsa tehnična dokumentacija in reference?
3. V razpisu navajate, da se ob ponudbi predloži cenik.Je s tem mišljen predračun?

Lep pozdrav

29. ODGOVOR
29. 1 Naročnik spremenija direktivo, na katero se v Katalogu sklicuje pri razvrstitvi osebne varovalne opreme v kategorije, in sicer v EUR 2016/425.
29.2. Naročnik je odgovor podal že pri 7. vprašanju.
29.3 Naročnik ne najde takšnih navedb v razpisni dokumentaciji, zato ne more odgovoriti na vprašanje.


******

31. vprašanje
Pozdravljeni,

Radi bi samo, če obstaja kakšen razlog, da naročnik še ni odgovoril na vprašanja, ki so bila poslana na portal 1.2.2021? Na ostala vprašanja, ki so bila poslana kasneje, pa je naročnik že odgovoril?! Gre namreč za zelo pomembne podatke, potrebne za pripravo ponudbe?

Lep pozdrav.

31. ODGOVOR
Naročnik poskuša, glede na vsebino vprašanja, v najkrajšem možnem času odgovoriti na vsa vprašanja.

*******

32. vprašanje
Spoštovani,
Prosimo, da Naročnik pri odgovorih navede tudi datum kdaj je prejel vprašanja!
Vprašanje
Kdaj bo naročnik odgovoril na vsa zastavljena vprašanja?

32. ODGOVOR
Naročnik poskuša, glede na vsebino vprašanja, v najkrajšem možnem času odgovoriti na vsa vprašanja, pri čemer je zavezan slediti določbam ZJN-3, torej da v predmetnem postopku odgovori na vsa vprašanja 6 dni pred rokom za oddajo ponudbe.

****

33. vprašanje
Spoštovani,
Prosimo za dodatno pojasnilo - odgovor, na vaš odgovor 1. Vprašanje
1. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnik je predvidel dobave osebne varovalne opreme od 3 do 5 dni od odpoklica, glede na sklop. Že pri tako imenovani ''serijski/kataloški'' osebni varovalni opremi bo navedene dobavne roke skoraj nemogoče izpolniti. Prav gotovo pa bo 5 dnevni dobavni rok nemogoče izpolniti pri delovni obleki - Sklop 2. Pri navedenem sklopu ne gre za ''serijski/kataloška'' oblačila, saj so oblačila naročnika tipizirana in se glede na odjemalce tudi malenkost razlikujejo. Sicer je naročnik navedel, da gre za sukcesivne odpoklice, vendar pa je že sedaj jasno, da uporabniki ne bodo pošiljali odpoklicev za samo nekaj kosov, ampak bodo količinsko večja naročila.

Na podlagi vsega navedenega je popolnoma nedvoumno in utemeljeno, da so postavljeni roki za dobave tako rekoč neizvedljivi. Naročnik nikakor ne more pričakovati, da bo kateri koli od potencialnih dobaviteljev izdelal in dobavil npr. 300 do 400 oblačil v 5 dneh od odpoklica. Rok dobave 5 dni od odpoklica za t.i. ''neserijsko/nekataloško'' osebno varovalno opremo, vzbuja precej pomislekov in dvomov!

Pozivamo naročnika, da popravi roke za dobavo, predvsem pri sklopu 2 v realne in resnično izvedljive. Predlagamo vsaj 20 do 30 delovnih dni, saj se pri vseh odjemnikih tako ali tako izvajajo letna redna naročila in planiranje dobav nebi smelo predstavljati prevelike težave oziroma vzeti dodatnega časa.

Prepričani smo, da bo naročnik vse navedeno upošteval ter roke za dobavo ustrezno podaljšal. Za hiter odziv se v naprej zahvaljujemo.

1. ODGOVOR
Naročnik ne more natančno prevideti bodoče potrebe na področju OVO, zato mu je varnostna zaloga ključnega pomena, saj daje varnost in zanesljivost za nemoteno oskrbo z OVO družbam s področja kritične infrastrukture RS. Zagotavljanje optimalnih zalog glede na nihanje potreb na strani naročnika je razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.

Sklop 2 - Delovne obleke; Naročnik je v celoti poenotil kroje in barvo delovnih oblačil, kar je v celoti razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila. Prav tako je razvidno ustrezno emblemiranje za posamezno družbo naročnika, saj se slednje lokacijsko nahaja na žepu posameznega artikla delovnih oblek.

Pet (5) dnevni dobavni rok za sklop 2 - delovne obleke potencialni ponudnik zagotavlja z:
- izdelavo poenotenih delovnih oblačil na zalogo v količini predpisane varnostne zaloge,
- dodelavo posameznega oblačila z izbiro logotipa posameznega naročnika; po potrditvi posameznega odpoklica potencialni ponudnik na potrebne artikle tako le natisne logotip za posamezno družbo. V primeru vezenja se z namenom zagotavljanja dobavnih rokov ustrezni logotipi na žepih prav tako lahko izdelajo na zalogo v ustreznih varnostnih količinah, ki se jih po potrditvi odpoklica lahko hitro našije na ustrezne obleke.

Zahteva naročnika ni nesorazmerna in je objektivno opravičljiva, saj zagotavlja naročniku nemoteno izpolnjevanje potreb OVO, ki so z vidika uspešnega delovanja delovnega procesa posameznega naročnika v povezavi z zakonodajo VZD za naročnika kot delodajalca ključnega pomena.

Pravni sistem in znotraj njega pravo javnih naročil varuje enakopravnost ponudnikov in zagotavljanje konkurence pri ponujanju storitev/blaga, vendar pa enakopravnosti ni mogoče razumeti kot absolutne. Enakopravnost namreč ne pomeni, da je treba vsem ponudnikom omogočiti dejansko enak položaj.

V naravi same naročnikove zahteve namreč je, da ponudnike razvršča na tiste, ki določeno zahtevo izpolnjujejo in je zato njihovo ponudbo mogoče obravnavati kot ustrezno in dopustno, ter tiste, ki te zahteve ne izpolnjujejo in zato ne morejo sodelovati v postopku oddaje javnega naročila.

V skladu z navedenim naročnik zahteve ne spreminja.

Vprašanje?
Ali se naročnik zaveda, da naknadno krojenje, vezenje in šivanje žepa na artikle pomeni, da bo barvno odstopanje od osnovnih modelov "brez žepov" in vezenega žepa?

Lahko pa za Sklop 2.spremenite zahtevo iz vezenja v termo tisk?

33. ODGOVOR
Zahteva za barvne žepe ostane, lahko ponudite tudi termo tisk namesto vezenja.

*********

35. vprašanje

Spoštovani,

Vezalke za čevlje zaščitne polvisoke rudarske (OVO-180)
Interna oznaka: OVO - 220
Standardi: /
Enota mere: par
Oblika in barva: Barva temnejša, primerna delovnemu čevlju
Material: Bombaž ali primerljiv antistatičen
Ostale zahteve: Kompatibilne z OVO - 180
Velikosti: /
Garancija: Vsaj 12 mesecev

So lahko tudi material poliester?

35. ODGOVOR
Vezalke so lahko tudi iz poliestra.

******

36. vprašanje
Spoštovani,
v tehničnih zahtevah za OVO160 zahtevate minimalno ploščinsko maso bombažnih rokavic. Omenjena mera se pri proizvodnji bombažnih rokavic ne uporablja, zato prosimo, da zahtevo izločite.
Hvala in lp!

36. ODGOVOR
Izločujemo zahtevo po površinski masi. Rokavice morajo biti iz bombaža boljše kvalitete. Naročnik s tem spreminja tehnične zahteve.


Datum objave: 23.02.2021   12:05
53. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
ali vam lahko ponudimo varilsko rokavico, tip 2 (OVO-159), ki je dolga 34 cm?
Hvala in lep pozdrav!.

53. ODGOVOR
Lahko ponudite varilske rokavice dolžine 34 cm.

*******
52. vprašanje
OVO-188 Glušniki.
Ali lahko ponudimo glušnike z minimalno redukcijo 25db?

52. ODGOVOR
Ne, zaradi zagotavljanja ustrezne zaščite delavcev, ostajajo zahteve nespremenjene.

*******

38. vprašanje
Spoštovani,
sklop 9 - OVO-228; vam lahko ponudimo mešanico poliestra in bombaža?
OVO-010 navedeni materiali so nerazumljivi iz česa naj bi bilo kaj; vam lahko ponudimo primerljivo jakno iz 100% poliestra 300D Oxford wave, PU premaz, prepusten, zaključna obdelava za odpornost na madeže190g, mrežica iz 100% poliestra 60g, velikosti od S do 3XL?
OVO-226 navedeni materiali so nerazumljivi iz česa naj bi bilo kaj; vam lahko ponudimo primerljive hlače iz 100% poliestra 300D Oxford wave, PU premaz, prepusten, zaključna obdelava za odpornost na madeže190g, velikosti od S do 4XL?

38. ODGOVOR
38.1. - Lahko, možne so vse kombinacije materialov.
38.2. - Lahko se ponudni drugi izdelek, ki mora ustrezati predvsem zahtevanim standardom, barvam in obliki.
38.3. - Lahko se ponudni drugi izdelek, ki mora ustrezati predvsem zahtevanim standardom, barvam in obliki.

********

37. vprašanje
Pozdravljeni,
sklop rokavice - OVO-041 vam lahko ponudimo rokavice po zahtevanih standardih vendar drugačni materialov; predvidevamo, da vam je pomembna zaščita in toplota. Ponudili bi rokavico najlon, akril, nitrilna mikro pena; dvojna podloga zadržuje toploto. 3/4 premaz rokavic z nitrilno peno zagotavlja popolno zaščito prstov in izboljšano zaščito pred tekočinami, odprt zgornji del poskrbi za zračnost.

37. ODGOVOR
Lahko. Dolžina mora biti upoštevana, kot je zapisana: Dolžina: 24,5 - 28 cm (odvisno od velikosti).


Datum objave: 23.02.2021   12:08
Naročnik v točki 11. Finančna zavarovanja v podtočki 11.1. spreminja tekst 3. in 4. odstavka, ki se po novem glasita:
»Na izvršnici mora biti izrecno določen datum dospelosti. Datum dospelosti na prvi izvršnici je datum po preteku deset (10) dni od podpisa okvirnega sporazuma, sklenjenega na podlagi pravnomočno zaključenega postopka javnega naročila (dan, mesec, leto). Datum dospelosti na vsaki naslednji novi izvršnici mora biti določen tako, da se datumski potek varstva naročniku s finančnim zavarovanjem ne prekine. Datum dospelosti obveznosti vsake naslednje nove izvršnice ne sme biti starejši od treh (3) let glede na datum dospelosti zadnje izdane in izročene izvršnice.

Ponudnik mora najkasneje 10 dni pred potekom triletnega roka dospelosti obstoječe izvršnice predložiti novo izvršnico kot finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti v višini deset procentov (10 %) skupne vrednosti okvirnega sporazuma z DDV, izračunanem po davčnem sistemu, kateremu je zavezan slediti naročnik, in z novim datumom dospelosti, ki je naslednji dan od preteka veljavnosti stare izvršnice. Stara izvršnica se izdajatelju vrne po prejemu nove izvršnice.«

V podtočki 11.2. se 3. in 4. odstavek spremenita na identičen način, vendar z navezo na pogodbo o izvedbi naročila.

Na podlagi teh spremembe se ustrezno spremenita tudi vzorec okvirnega sporazuma in vzorec pogodbe o izvedbi naročila.


Datum objave: 24.02.2021   09:32
54. VPRAŠANJE
Pozdravljeni!

Vprašanja za 1. skop:
OVO 079 Ali se lahko ponudi neopren debeline 4 oziroma 4,5mm?
OVO 180 Ali lahko imajo čevelji kompozitno kapico?
OVO 018 Ali lahko ponudimo natikače s paskom?

54. ODGOVOR
54.1 - Neopren pri škornjih je lahko debeline 4,5mm.
54.2 - Zaščitna kapica mora biti odporna na pritisk in udarce (200 J). Lahko je tudi kompozitna.
54.3 - Natikači lahko imajo, poleg obstoječih zahtev, vgrajen tudi pasek za vpetje petnega dela noge.

Datum objave: 24.02.2021   13:41
51. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo še za pojasnilo glede referenc in sicer je naročnik navedel '' za vsak posamezen sklop je potrebno priložiti najmanj 1 referenco v višini najmanj 50.000 EUR brez DDV iz katere izhaja, da je bila v obdobju zadnjih 5 let dobavljena primerljiva OVO. Torej ali se v referenci lahko seštejejo dobave v zadnjih 5 letih ali mora referenca v višini 50.000 EUR v obdobju 1 leta?

Naročnik je še navedel, da bo ponudniku, ki bo priložil referenco za sklope A ali B ali C ali D ali J, priznal referenco tudi za druge sklope. Torek, če prav razumemo, če priložimo referenco npr. za A - obutev, potem ta referenca velja za vseh 11 sklopov in za posamezne sklope ni potrebno posebej prilagati referenc?

Za hiter odgovor se vam v naprej zahvaljujemo.

lep pozdrav.

51. ODGOVOR
Naročnik je v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila pri referenčnem pogoju že določil, da bo upošteval zaključeno dobavo na podlagi enkratne pogodbe ali seštevek zaključenih dobav v okviru pogodbe za sukcesivno dobavo. V obeh primerih mora referenčna vrednost (enkratne dobave ali seštevkov sukcesivnih dobav v okviru iste pogodbe) doseči minimalno 50.000 eur brez DDV, časovno pa mora biti pogodba sklenjena in dobave po pogodbi izvedene v obdobju zadnjih 5 let pred rokom za oddajo ponudb.
Da, če ponudnik v ponudbi priglasi samo referenco za sklop A in jo bo naročnik pri pregledu ponudnikove ponudbe opredelil kot ustrezno, bo ta referenca pokrila tudi vse ostale sklope, za katere bo ponudnik oddal dopustno ponudbo. Enako velja, če ponudnik predloži referenco samo za sklop B ali za sklop C ali sklop D ali za sklop J.
Datum objave: 24.02.2021   21:27
55. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je spremenil veliko zahtev oziroma specifikacij pri vseh sklopih, na podlagi odgovorov na vprašanja ponudnikov. Predvidevamo, da bo do 28.2., ko poteče rok za oddajo vprašanj, navedenih sprememb še kar nekaj.
Ob tolikšnem številu sprememb in odgovorov bi bilo smiselno oziroma pomembno, da vse spremembe naročnik vnese v tehnične zahteve in objavi popravljeno tehnično dokumentacijo.
V nasprotnem lahko pride s strani ponudnikov do morebitnih napačnih navedb karakteristik za ponujene artikle. V tem primeru, pa bi lahko naročnik ob pregledu dokumentacije, katero od ponudb izločil kot neustrezno. Naročnik prav gotovo ne more pričakovati od ponudnikov, da bodo v vsej ''zmešnjavi'' z odgovori, še iskali vse spremembe.
Pozivamo naročnika, da popravi vse spremembe v tehničnih zahtevah, ter nato vse tehnične zahteve objavi ponovno. Posledično je nujno potrebno, da naročnik objavi tudi nov razumno podaljšan rok za oddajo ponudb.

Hvala v naprej.

55. ODGOVOR
ODG 55.
Spoštovani, obveščamo vas, da bo naročnik dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu tehničnega dela tehnične specifikacije s Katalogom OVO (v nadaljevanju: tehnični del) noveliral na podlagi naročnikovih odgovorov na vprašanja in preko PJN objavil obvestilo o spremembi.
Naročnik roka za oddajo ponudbe dodatno ne podaljšuje, saj je roke od prvotno objavljenih že podaljšal. Naročnik tekoče odgovarja na vsa prejeta vprašanja. Popravek tehničnega dela bo na voljo najkasneje jutri tudi na spletni strani HSE - https://www.hse.si/sl/aktualno/za-dobavitelje-javna-narocila/.
Datum objave: 24.02.2021   21:27
56. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Kot kaže bo naročnik do konca roka za postavljanje vprašanj spreminjal, dopolnjeval in dodajal zahteve v RD, bojimo pa se da celo do roka za oddajo ponudb. V izogib kasnejšim morebitnim zahtevkom za revizijo ipd., pozivamo naročnika, da si vzame še nekaj časa in temeljito pregleda razpisno dokumentacijo ter preuči možnost še kakšnih dodatnih zahtev ali sprememb ter ponovno objavi popolno in končno RD. Glede na zelo veliko vprašanj s strani potencialnih ponudnikov ter sprememb s strani naročnika je nedvoumno, da je trenutna razpisna dokumentacija zelo pomanjkljiva in je nikakor ni mogoče dopolnjevati samo z odgovori na portalu javnih naročil.

S spoštovanjem

56. ODGOVOR
Naročnik je svoj odgovor že podal pri odgovoru št. 55.

Datum objave: 25.02.2021   12:37
58. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
A) sklop 10 - OVO 149 - pri očalih zaščitnih, prahotesnih, navajate, da na trgu ni očal , ki bi nudile enake lastnosti in imeli standard za OVO - Ali lahko ponudimo očala, ki nudijo enake lastnosti in vključujejo standard EN166?
B) Ali lahko za posamezen artikel OVO ponudimo opcijsko dva ali več artiklov, če izpolnjujejo zahteve (naprimer dvoja ali troja očala različnih cenovnih razredov)?
Hvala in lep pozdrav!

58. ODGOVOR
58.1. - Lahko ponudite tudi takšna očala, vendar jih bo naročnik moral predhodno testirali, zaradi specifičnosti okolja in celo izmenskega neprestanega nošenja očal.
58.2. - Naročnik opcij ni predvidel v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila, zato mora ponudnik ponuditi en artikel, ki izpolnjuje tehnične zahteve naročnika iz tehničnega dela dokumentacije za ta sklop OVO.


Datum objave: 25.02.2021   12:37
57. VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali vam lahko v sklopu »rokavice« ponudimo produkte, ki odstopajo v vašem katalogu v naslednjih karakteristikah:

OVO-158 (Zaščitne rokavice usnjene- tip 1)
Vam lahko ponudimo rokavice, ki imajo standard EN 388 (3121) namesto zahtevanega (2132), ter ustrezajo vsem ostalim zahtevam? So torej bolj odporne na obrabo od drgnjenju, vendar so manj odporne na trganje in prebod?
OVO-159 (Rokavice zaščitne za varilska (vroča) dela tip 2)
Ali vam lahko ponudimo rokavice dolžine 34cm namesto zahtevanih 35cm, ter s standardom EN 388 (3133) namesto zahtevanega (4233)? Ponujene rokavice so po standardu EN 407 (413X4X), kot je zahtevan in po EN 12477, tipa A, ter ustrezajo vsem ostalim zahtevam?
OVO-006 (Rokavice zaščitne za varilska (vroča) dela tip 3)
Ali vam lahko ponudimo rokavice iz kravjega usnja namesto kozjega? Ponujene rokavice bi bile namenjene TIG varjenju kot zahtevano in ustrezale vsem ostalim zahtevam.
OVO -160 (Rokavice bombažne)
Ali vam lahko ponudimo rokavice, ko jih je možno dobiti v velikostih od 6-10 namesto 7-11, ter ustrezajo vsem ostalih zahtevam?
OVO -162 (Rokavice zaščitne najlon tip 2)
Ali vam lahko ponudimo rokavice s standardom EN 388 (3131) namesto zahtevanega (3141), ter so skladne z vsemi ostalimi zahtevami in omogočajo uporabo zaslona na dotik.
OVO -163 (Rokavice zaščitne akril/nitril)
Tukaj iščete zaščitne rokavice pred kemikalijami, vendar nimate zapisanega tipa zaščite po EN 374-1 (A, B, C), ker je najpomembnejše, glede na iskano zaščito. Prav tako rokavice model Ansell 58530 nimajo zaščite pred pred mrazom (konvekcijska in kontaktna zaščita, kot imate zapisano v tehničnih zahtevah). Prosim če potrdite, da pojujene rokavice ne potrebujejo standarda EN 511 za zaščito pred mrazom. Ali vam lahko ponudimo rokavice iz materiala PVC, podložene s tkanino, namesto iz akrila, prevlečenega z nitrilom? Ponujene rokavice bi imele standard EN 374-1 tip A in EN 388 (4121), torej enak kot ga ima Ansel model 58530?
OVO- 041 (Rokavice zaščitne za delo v mrazu TIP 2)
Ali vam lahko ponudimo rokavice po EN 388 (3X32D- stara verzija 3532) namesto zahtevanega (4243), ter ustreza ostalim zahtevam- predvsem zaščiti pred mrazom. Naj omenim, da tudi ZAVAS ORKA WINTER 500 nima EN 388 zahtevanega EN 388 4243, ampak (2243).

57. ODGOVOR
57.1. -Ne, zahteve ostajajo nespremenjene
57.2. - Lahko ponudite rokavice dolžine 34 cm, ostale zahteve ostajajo nespremenjene
57.3. - Ne, ker gre za zelo specifične rokavice, zahteve ostajajo nespremenjene
57.4. - Ne, rokavice morajo biti do velikosti 11, zahteve ostajajo nespremenjene.
57.5. - Lahko ponudite tudi rokavice s standardom EN 388 (3131)
57.6. - Rokavice v tehničnih zahtevah nimajo zapisanega standarda EN 511, ustrezati morajo standardu EN 374-1 (A), ostale zahteve ostajajo nespremenjene.
57.7. - Lahko ponudite tudi rokavice s standardom EN 388 (3X32D).


Datum objave: 25.02.2021   14:47
59. VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Sklop 1, OVO 077 - ali je lahko podplat PU-guma z dodatno ojačitvijo po zahtevah?

Hvala in lep pozdrav!

59. ODGOVOR
Podplat je lahko je tudi PU/guma

Datum objave: 25.02.2021   15:54
60. VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri OVO 188, glušnik kompatibilen s čelado elektro, kot primerljiv model navajate PW 47/PS47. Ta glušnik ima redukcijo hrupa SNR 25 dB. Prosimo za popravek v tehnični dokumentaciji in dovoljenje, da ponudimo glušnik s SNR 25 dB.

Hvala in lp!

60. ODGOVOR
Zahteve ostajajo nespremenjene

*********

61. VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali lahko pri vizirju OVO 089 namesto zahtevanega standarda EN 1731 F, ponudimo standard ASTM F1959/F1959M-12 F. Gre za enakovredna standarda. Primerljiv model, PW93, ima namreč na izjavi naveden standard ASTM.
Hvala za razumevanje in lep pozdrav.

61. ODGOVOR
Ne, zahteva po standardu EN 1731 F ostaja, dodajamo še standard EN 166 F

**********

62. VPRAŠANJE
Spoštovani,
primerljiv model, ki ga navajate pri nadomestnem mrežastem vizirju, OVO 121, ima na izjavi naveden standard ASTM F1959/F1959M-12 (F). Standard je enakovreden standardu EN 1731 F. Ali lahko torej priložimo izjavo z omenjenim ASTM standardom? Hvala in lep pozdrav!

62. ODGOVOR
Ne, zahteva po standardu EN 1731 F ostaja.

**********

63. VPRAŠANJE
Spoštovani,

Očala zaščitna - prahotesna tip 1 (OVO- 148)

Glede nato, da iščete prahotesna očala, ki se tesno prilegajo obrazu, vam lahko ponudimo takšna očala, ki imajo silikonsko obrazno testilo in bodo zagotavljala primerno tesnenje, brez pene. Takšna očala bodo tudi bolj trpežna in jih bo mnogo lažje čistiti, kot očala s peno. Ponujena očala bi imela 4 indirektne zračnike, ki preprečujejo vnos prahu, hkrati pa preprečujejo meglenje.

Lep pozdrav,

63. ODGOVOR
Ne, zahteve ostajajo nespremenjene. Očala s silikonskim tesnilom je naročnik že testiral, vendar so zaradi potenja delavcev, neprimerna.


Datum objave: 25.02.2021   15:58
OBVESTILO: Spoštovani, obveščamo vas, da je naročnik dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v delu tehničnega dela tehnične specifikacije s Katalogom OVO noveliral in je na voljo na spletni strani HSE - https://www.hse.si/sl/aktualno/za-dobavitelje-javna-narocila/.