Dosje javnega naročila 000566/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: REKONSTRUKCIJA TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD S PRIPADAJOČIMI KRIŽIŠČI PREŠERNOVA - RIMSKA, PREŠERNOVA - AŠKERČEVA IN TRŽAŠKA DO BELIWEISOVA
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 3.360.370,94 EUR

JN000566/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 03.02.2021
JN000566/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 26.02.2021
JN000566/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.04.2021
JN000566/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 03.05.2021
JN000566/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000566/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/382915/Trg_MDB._objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24099
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD S PRIPADAJOČIMI KRIŽIŠČI PREŠERNOVA - RIMSKA, PREŠERNOVA - AŠKERČEVA IN TRŽAŠKA DO BELIWEISOVA
Referenčna številka dokumenta: 430-115/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233100
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA REKONSTRUKCIJO TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD S PRIPADAJOČIMI KRIŽIŠČI PREŠERNOVA - RIMSKA, PREŠERNOVA - AŠKERČEVA IN TRŽAŠKA DO BLEIWEISOVA
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
45233000
45233100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, TRG MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD S PRIPADAJOČIMI KRIŽIŠČI PREŠERNOVA - RIMSKA, PREŠERNOVA - AŠKERČEVA IN TRŽAŠKA DO BLEIWEISOVA
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA REKONSTRUKCIJO TRGA MLADINSKIH DELOVNIH BRIGAD S PRIPADAJOČIMI KRIŽIŠČI PREŠERNOVA - RIMSKA, PREŠERNOVA - AŠKERČEVA IN TRŽAŠKA DO BLEIWEISOVA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
JAVNO NAROČILO JE MOGOČE PODALJŠATI SKLADNO Z DOLOČILI POGODBE
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 15.06.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko naročanje.
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 11.02.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2021   12:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, da sprejme kot ustrezna referenčna potrdila tudi potrdila izdana na drugih obrazcih in ne na obrazcih iz razpisne dokumentacije, v kolikor ti zajemajo bistvene podatke za izkazovanje referenčnih pogojev.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR

Spoštovani.

Kot ustrezna referenčna potrdila bo naročnik sprejel tudi potrdila izdana na drugih obrazcih in ne le na tistih iz razpisne dokumentacije. Potrjeni referenčni dokumenti morajo izkazovati izpolnjevanje referenčnih pogojev iz razpisne dokumentacije št. 430-115/2021-5 z dne 3.2. 2021.


Z lepimi pozdravi.
Datum objave: 10.02.2021   08:52
VPRAŠANJE
Prosimo za razjasnitev ali lahko kadrovske zmogljivosti izpolnimo s podizvajalcem?


ODGOVOR


Spoštovani.

Kadrovske zmogljivosti ne morete izpolnjevati s podizvajalcem, saj mora biti vodja del zaposlen pri
kandidatu oz. vodilnem partnerju v skupni prijavi.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 10.02.2021   08:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Ali lahko referenčne pogoje in kadrovske zmogljivosti zadostimo z podizvajalcem?ODGOVOR


VPRAŠANJE
Prosimo za razjasnitev ali lahko kadrovske zmogljivosti izpolnimo s podizvajalcem?


ODGOVOR

Spoštovani.

Kadrovske zmogljivosti ne morete izpolnjevati s podizvajalcem, saj mora biti vodja del zaposlen pri
kandidatu oz. vodilnem partnerju v skupni prijavi.

Referenčni pogoj za kandidata oz. prijavitelja pa lahko izpolnjujejo s podizvajalci le v primeru, če bodo dejansko uporabljali njihove zmogljivosti.


Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 10.02.2021   14:56
VPRAŠANJE
Vaš odgovor glede izpolnjevanja kadrovskih pogojev s podizvajalcem ni logičen.
Namreč, dejstvo je, da imamo gradbeni izvajalci zaposlene vodje gradnje - gradbena smer, nimamo pa zaposlenih vodij elektro inštalacij.

Torej ponovno vas sprašujemo ali lahko kadrovske zmogljivosti izpolnjujemo s podizvajalcem? (odgovor z DA ali NE)
ODGOVOR

Spoštovani.

Vodje gradnje ne morete izpolnjevati s podizvajalcem, ker mora biti zaposlen pri pogodbenem partnerju.

Kadrovske reference za vodjo posameznih del - vodjo elektroinstalacij pa lahko dokazujete s podizvajalcem za vodjo posameznih del
(npr. elektromontažna dela).

Z lepimi pozdravi.