Dosje javnega naročila 000211/2021
Naročnik: DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE, Šubičeva ulica 4, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup kombi vozila za potrebe Državnega zbora
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 75.714,24 EUR

JN000211/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.01.2021
JN000211/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.02.2021
JN000211/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.03.2021
JN000211/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 02.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000211/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRŽAVNI ZBOR REPUBLIKE SLOVENIJE
Šubičeva ulica 4
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Šubičeva 4, 1000 Ljubljana
gp@dz-rs.si
+386 14789400

Internetni naslovi
https://www.dz-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.dz-rs.si
ESPD: https://www.dz-rs.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23649
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Državni zbor
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup kombi vozila za potrebe Državnega zbora
Referenčna številka dokumenta: 416-03/21-20
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup kombi vozila za potrebe Državnega zbora.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Lokacija dobave je Državni zbor, Šubičeva 4, Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Nakup kombi vozila za potrebe Državnega zbora.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 18.02.2021
Konec: 18.06.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.02.2021   10:10
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v sistemu e-JN, na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 28.01.2021   10:00

Dodatne informacije:
Opomba k točki II.7.2: Naveden je predviden datum sklenitve pogodbe in predviden skrajni rok dobave vozila (glede na predviden datum sklenitve pogodbe in rok dobave).
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2021   10:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Na strani DZ iščem objavo do razpisa, pa je ne najdem. Lahko prosim za direkten link?

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Posredujemo link do razpisne dokumentacije in ESPD:
https://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/ODrzavnemZboru/JavneObjave/JavnaNarocilaObjave/javnoNarocilo/6f77742f-763f-4f48-a28a-b3b38d2832d2/!ut/p/z1/vZRNb4JAEIb_CheT9kB2YCksR9RUxRgThSJ7aZYvxciuImLrr3eNl0ZjsTF2L5OZzPO-yUxmEUUzRDmr8zmrcsHZSuYhNT-Hg_HUbmsOjPWuDYM-9MnQxrjX1lBw0WBr7zDwcc_AIw_A0hB9hJ9c8lfyZx5uPAea-A9EEV3HeYJCM7Msy9Az1TJxphqZQVSmE6ZGOMIk0QnWE_3UHfNqXS1QmByURMS7IuXVtgVCScoDq3laKIdIlLsWLE-ZIiIZ03PGFM5KEecrpryc668tuMs2aNoD_X0KoeStm_zEREGdp3vkc1EWcu3TP06lf-UAoIF08LDbcQEb3UcdGuTfnitvPVXeM54r_-js3aYjlr-EXo46o7mUZdVCzXkm0OwubYnmy82GOvKuBK_SrwrN_vOw1oXv-wXB32ro1vu9lxWdiPwIAdk6R6Oigyg!/dz/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/