Dosje javnega naročila 000325/2021
Naročnik: OBČINA SEVNICA, Glavni trg 19A, 8290 Sevnica
Gradnje: Ureditev ceste Primož - Hubajnica
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 102.291,58 EUR

JN000325/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.01.2021
JN000325/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN000325/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.04.2021
JN000325/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000325/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA SEVNICA
Glavni trg 19A
8290
SI
Sevnica
Slovenija
Mateja Cvetkovič
mateja.cvetkovic@obcina-sevnica.si
+386 78161237
+386 78161210

Internetni naslovi
http://www.obcina-sevnica.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.obcina-sevnica.si/
ESPD: https://www.obcina-sevnica.si/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23763
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev ceste Primož - Hubajnica
Referenčna številka dokumenta: 430-0004/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev ceste Primož - Hubajnica
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev ceste Primož - Hubajnica
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 2
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.02.2021   10:05
Kraj: EJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2021   12:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vas lahko prosimo za projektno dokumentacijo, ali pa vsaj za pregledno situacijo/označbo predvidene trase ureditve.

lep pozdrav.

ODGOVOR
Objavljeno bo na spletni strani naročnika.

LP


Datum objave: 03.02.2021   11:21
VPRAŠANJE
prosimo za podaljšanje roka oddaje vsaj za en teden...

hvala

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljševal roka za oddajo ponudbe. Rok je primeren. Lep dan.


Datum objave: 03.02.2021   13:52
VPRAŠANJE
Prosimo, da ovrednotite postavko zapore cest in jo zaklenete, da je za vse ponudnike isto, kot je že običajno pri javnih naročilih...

ODGOVOR
Spoštovani,
Ceno za ureditev in postavitev zapore za čas trajanja investicije naj vsak izvajalec ovrednoti glede na stroške, ki jih bo pri tem imel. Oceno stroškov postavitve prometne signalizacije lahko pridobi pri vzdrževalcu lokalnih cest, to je podjetje Komunala Sevnica.
Stroške izdelave elaborata in čas trajanja sanacijskih del so namreč pri izvajalcih različni, kakor tudi stroški, ki so s tem povezani.
Lp