Dosje javnega naročila 000212/2021
Naročnik: JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA, Zarnikova ulica 3, 1000 Ljubljana
Gradnje: Izvedba GOI del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 27, Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 216.038,03 EUR

JN000212/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 18.01.2021
JN000212/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.01.2021
JN000212/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 17.03.2021
JN000212/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.04.2021
JN000212/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2021
JN000212/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.10.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000212/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI STANOVANJSKI SKLAD MESTNE OBČINE LJUBLJANA
Zarnikova ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Karmen Pintar Oblak
karmen.pintar@ljubljana.si
+386 13061546

Internetni naslovi
http://www.jssmol.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.jssmol.si
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23659
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvedba GOI del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 27, Ljubljana
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izvedba GOI del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 27, Ljubljana
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvedba GOI del za sanacijo večstanovanjske stavbe Cesta v Gorice 27, Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primerih, določenih v pogodbi, ki je sestavni del razpisne dokumentacije
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
28.01.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 28.01.2021   10:01
Kraj: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23659


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 19.01.2021   13:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Rok je zelo kratek 10 dni. Prosimo za podaljšanje roka za vsaj en teden.
Hvala.

ODGOVOR


Naročnik je sprejel odločitev, da podaljša rok za oddajo ponudb do 4.2.2021 do 10.00 ure. Odpiranje ponudb bo 4.2.2021 ob 10.01 uri. Rok za vprašanja se podaljša do 28.1.2021 do 14.00 ure.

JSS MOL

Datum objave: 19.01.2021   13:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V prejetih popisih del je v naslovu napisano Sanacijska dela na objektu Cesta v Gorice 25.
Verjetno je napaka, saj se v razpisnih pogojih omenja naslov Cesta v Gorice 27.

Hvala za vaš odgovor!

ODGOVOR


V popisih del je napaka v navedbi naslova. Popisi del se nanašajo na večstanovansjko stavbo Cesta v Gorice 27.

JSS MOL

Datum objave: 19.01.2021   13:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnilo v zvezi z nejasnostjo glede referenčnih zahtev, in sicer:
1. Ali lahko ponudnikove reference za posamezno skupino del izhajajo iz več različnih poslov, njihova skupna vrednost pa je znašala 30.000,00 EUR?
2. Ali vrednost del posamezne skupine v višini 30.000,00 EUR lahko izkazujemo kumulativno?

Hvala za pojasnilo in lepo pozdravljeniODGOVOR

1. Ena referenčna izjava se nanaša na en posel. Za posamezno skupino del sta zahtevani po dve referenci. Oba referenčna posla skupaj morata biti za posamezno skupino del v vrednosti vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.

2. Za vsako skupino del je potrebno predložiti po dve referenci v skupni vrednosti vsaj 30.000,00 EUR brez DDV.

JSS MOL


Datum objave: 19.01.2021   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Po pregledu razpisnih pogojev in popisa del ugotavljamo, da razpis omejuje konkurenco. Naročnikova zahteva za sanacijska hidroizolacijska dela v višini vsaj 30.000,00 je nesorazmerna s predmetnim naročilom (dve referenčni izjavi). Ocenjena vrednost teh del je le okrog 8.000,00 EUR.
Naročnika prosimo omili pogoj.
Hvala
ODGOVOR

Referenčno obdobje, v katerem mora ponudnik izkazati referenco, ki se nanaša na sanacijska hidroizolacijska dela, je 6 let (od 1.1.2015), in obe referenčni izjavi morata imeti skupno vrednost 30.000,00 EUR. Naročnik ocenjuje, da je zahtevana referenca ne omejuje konkurence.

JSS MOL