Dosje javnega naročila 000314/2021
Naročnik: OBČINA ŽALEC, Ulica Savinjske čete 5, 3310 Žalec
Storitve: Zavarovanje premoženja Občine Žalec in javnih zavodov
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 433.687,90 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000314/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN000314/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN000314/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 23.04.2021
JN000314/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2021
JN000314/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 07.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000314/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 015-032376
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI034
Žalec
Slovenija
Urad za premoženjske, pravne in splošne zadeve
glavna.pisarna@zalec.si
+386 37136465
+386 37136464

Internetni naslovi
https://zalec.si/za-obcane/razpisi/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383063/Razpisna_dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23670
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja Občine Žalec in javnih zavodov
Referenčna številka dokumenta: 4301-0001/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Zavarovanje premoženja in oseb
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in oseb Občine Žalec in javnih zavodov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavrovanje premoženja in oseb
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.04.2021
Konec: 31.03.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja in oseb Gasilske zveze Žalec
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Žalec
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje premoženja in oseb
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Začetek: 01.04.2021
Konec: 31.03.2025
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z dokumentacijo v zvezi z JN
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z dokumentacijo v zvezi z JN

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z enim gospodarskim subjektom.
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
22.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 22.02.2021   10:01
Kraj: sistem e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
Žalec
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
18.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2021   14:33
VPRAŠANJE
Prosimo za potrditev, da je minimalni rok veljavnosti ponudbe - 3 mesece oz. 90 dni.

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudba mora biti veljavna še 3 mesece od roka za odpiranje ponudb.
Lep pozdrav.Datum objave: 03.02.2021   15:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za zavarovanja plovila za GZ Žalec prosimo za naslednji podatek: iz kakšnega materiala je dno čolna?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Dno je iz istega materiala kot »stranice«, gumirano, s tem da je ta guma na dnu ojačana.
Lep pozdrav.Datum objave: 04.02.2021   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za naslednja pojasnila za zavarovanje plovil:

OBMOČJE:
JADRANSKO MORJE:
se sklepa zavarovanje odgovornosti lastnika plovila z zavarovalnim kritjem za škodo povzročeno v teritorialnem morju Slovenije in celinskih vodah Slovenije?
se sklepa zavarovanje odgovornosti lastnika plovila z zavarovalnim kritjem za škodo povzročeno v teritorialnem morju in celinskih vodah Slovenije ter v teritorialnem morju in celinskih vodah Hrvaške?
se sklepa zavarovanje odgovornosti lastnika plovila z zavarovalnim kritjem za škodo povzročeno v Jadranskem morju ter v celinskih vodah Slovenije in celinskih vodah Hrvaške?

CELINSKE VODE:
- se uporablja za zavarovanje odgovornosti lastnika vodnega plovila za šport in rekreacijo pri plovbi v celinskih vodah (rekah in jezerih - rečno-jezerski promet)?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
1. Jadransko morje:
Teritorialne meje kritja so Jadransko morje, in sicer Republika Slovenija in Republika Hrvaška, dodatno pa tudi notranje teritorialne vode Republike Slovenije. Teritorialne vode Republike Hrvaške niso predmet kritja.

2. Celinske vode:
Ne. Plovilo se uporablja v okviru dejavnosti PGD (npr. gasilske vaje, intervencije, iskalne akcije,..).

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2021   13:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila:

1. Kakšne vrste je računalniška oprema, kjer ni posebej navedeno, stacionarna ali prenosna? Potrebujemo razdelitev.
2. Požarno zavarovanje: Navajate da so stvari zavarujejo na novo vrednost. Prosimo za potrditev, da so stvari lahko zavarovane na novo vrednost v kolikor amortizacija ne presega 40% novonabavne vrednosti. V nasprotnem so zavarovane na dejansko vrednost.
3. Potrebujemo podatek o številu letnih prireditev in povprečnem številu obiskovalcev po posameznem zavarovancu.
4. Potrebujemo podatek o kvadraturi površin, ki se oddaja v najem po posameznem zavarovancu.
5. Kolikšno je število članov gasilskih društev za katere se sklepa zavarovanje odgovornosti?
6. Ali so v vrednosti računalniške opreme že upoštevani korekcijski faktorji?


Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.

1. V pripravljeni tabeli za SKLOP 1 je povsod, razen pri zavodu Šolske storitvene dejavnosti Petka, zajeta skupna vrednost stacionarne in prenosne opreme. Naročniki so se odločili, da bo prenosna računalniška oprema zavarovana tudi za prenos in prevoz pri vseh zavarovancih in ne le pri zavodu Šolske storitvene dejavnosti Petka. Ponudniki pri zavarovancih, kjer ni podane razdelitve podatkov na stacionarno in prenosno odpremo, upoštevajo da je pri vsaki postavki o vrednosti računalniške opreme 30% vrednosti, ki odpade na prenosno opremo (območje kritja Republika Slovenija). Za SKLOP 2 (GZ Žalec) se razširitev za prenos in prevoz na zahteva.

2. Naročnik se strinja.

3. Odgovor bo objavljen v naslednjih dneh.

4. Gre za oddajo obstoječih prostorov, npr. predavalnic, telovadnic, učilnic zunanjim interesentom, npr. organizacijam ali drugim zavodom, društvom ipd., zato je nemogoče izluščiti kvadraturo, ki se oddaja.

5. Skupno je 32 društev in 1026 članov.

6. Korekcijski faktor v tabelah ni upoštevan.

Lep pozdrav.

Datum objave: 05.02.2021   11:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnila glede 2.sklopa:

1. Naročnik v Zavarovalno tehnični dokumentaciji navaja, da se AK zavaruje brez odbitne franšize, istočasno pa navaja, da se strojelomno zavarovanje sklene s 5 % soudeležbo od škode.
Glede na povezavo med kasko in strojelomnim zavarovanjem pri zavarovalnicah v Sloveniji, kjer se pri strojelomnem zavarovanju uporablja enaka franšiza kot pri kasko zavarovanju predlagamo, da naročnik poenoti odbitno franšizo pri kasko in strojelomnem zavarovanju.

2. Pri vozilu WMAL80ZZZ2Y093964 (CEF0195) se pojavlja dodatna oprema v vednosti 10.327.869,00 . Gre morda za napako pri zapisu vrednosti dodatne opreme ?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
1.Naročnik ima že sedaj sklenjeno kasko zavarovanje brez odbitne franšize s posebnim dogovorom, da je pri strojelomnem zavarovanju 5 % soudeležba od škode. Zaradi navedenega naročnik vztraja pri zahtevanem kritju.
2. Pravilna vrednost opreme je 103.278,69 EUR brez DDV.
Lep pozdrav.Datum objave: 05.02.2021   11:42
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za podatek ali bo Gasilska zveza Žalec plačnik za vsa PGD?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Plačnik premije za vsa PGD bo Gasilska zveza Žalec.
Lep pozdrav.Datum objave: 09.02.2021   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

SKOP 2 ZAVAROVANEJ PREMOŽENJA IN ODGOVORNOSTI GASILSKE ZVEZE

Pri obsegu zavarovanja - nezgodno zavarovanje za člane Gasilske zveze Žalec navajate zavarovalno kritje KJERKOLI. Pri nezgodnem zavarovanju oseb pri opravljanju prostovoljne gasilske dejavnosti je zavarovalno kritje podano za nezgode, ki se pripetijo zavarovanim osebam pri opravljanju dolžnosti v okviru prostovoljne gasilske dejavnosti in ne kjerkoli ( 24 urno kritje pri opravljanju dela in v prostem času). Prosimo za popravek.

Hvala.


ODGOVOR
Pozdravljeni.
Zavarovalno kritje za nezgodno zavarovanje za člane Gasilske zveze Žalec se poda za vse aktivnosti v sklopu dejavnosti Gasilske zveze, ne glede na lokacijo in čas izvajanja. Vključeno je tudi kritje v času na poti od doma do mesta aktivnosti in nazaj domov.
Lep pozdrav.Datum objave: 09.02.2021   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Pri kolektivno nezgodnem zavarovanju članov civilne zaščite občine Žalec navajate zavarovalno kritje KJERKOLI. Ali naj bi bilo kritje podano za nezgode, ki se pripetijo zavarovancem pri opravljanju nalog Civilne zaščite in drugih nalog enot za reševanje ter tudi na poti od doma do mesta za izvršitev zaščite, reševanja ter pomoči in nazaj domov, ali naj bi bilo podano kritje za navedene člane 24 ur pri opravljanju dela in v prostem času? Prosim za pojasnilo.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.
Zavarovalno kritje za nezgodno zavarovanje članov civilne zaščite se poda za vse aktivnosti pri opravljanju nalog Civilne zaščite in drugih nalog enot za reševanje ter tudi na poti od doma do mesta za izvršitev zaščite, reševanja ter pomoči in nazaj domov, ne glede na čas in lokacijo. Kritje za prosti čas ni zahtevano.
Lep pozdrav.Datum objave: 09.02.2021   14:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za dodatna pojasnila:

1. Pri gasilski zvezi je ponekod naveden ločen podatek o vrednosti mehanske opreme. Predvidevamo, da vrednost mehanske opreme ni hkrati vključena še v vrednost zgradbe in bi se ta potem podvajala?
2. Pri gasilski zvezi je navedena ločena vrednost opreme s strojelomnim rizikom. Ali je to oprema že vključena v opremo za požarno zavarovanje ali jo je potrebno še požarno zavarovati?
3. Gasilska zveza: ali se pri računalnikih upoštevajo kakšni faktorji in ali so vsi računalniki stacionarni?

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
1. Mehanska oprema je ŽE zajeta v vrednosti zgradbe.
2. Vsa strojelomna oprema je že zajeta v skupni opremi.
3. Faktor se ne upošteva, gre za stacionarne računalnike.
Lep pozdrav.


Datum objave: 09.02.2021   14:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za pojasnilo za 2. sklop.

Ali so imela vsa vozila do sedaj sklenjeno strojelomno zavarovanje?

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
da, vsa vozila so do sedaj sklenjeno imela strojelomno zavarovanje.
Lep pozdrav.Datum objave: 11.02.2021   10:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za dodatna pojasnila:

1.Ali se za Gasilsko zvezo, v sklopu zavarovanja odgovornosti, zahteva tudi zavarovanje za škode, ki jih utrpijo člani društev in redno zaposlenih pri izvajanju dejavnosti društva?
2. Naročnik v Zavarovalni tehnični dokumentaciji navaja, da se pri specialnih vozilih prav tako sklene strojelomno zavarovanje. Glede na to, da so to osebna specialna vozila prosim za pojasnilo kaj je mišljeno pod zavarovanje strojeloma?

Hvala.

ODGOVOR

Spoštovani.
1. Ne.
2. Gre za specialna gasilska vozila z vsemi potrebnimi vključki (intervencijske luči, sirena, črpalka itd).
Lep pozdrav.


Datum objave: 11.02.2021   12:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri avtomobilskem zavarovanju želite pri določenih tovornih vozilih vključitev kom. H parkirišče. Kombinacija H delnega avtomobilskega kaska se lahko sklene samo za osebna vozila. Prosimo za umik navedenega kritja pri tovornih vozilih.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
Naročnik ima trenutno sklenjeno delno kasko kombinacijo kritja škod na parkirišču pri tovornih vozilih in želi imeti tovrstno kritje tudi v bodoče. Vsa tovorna vozila za katera se zahteva kritje H imajo NDTM do 3,5 t. Pri tovornih vozilih, kjer se zahteva zavarovanje kombinacije H, saj gre dejansko za osebna vozila, ki se z manjšo predelavo uradno štejejo za tovorna vozila. Zaradi navedenega naročnik vztraja pri zahtevanem kritju.
Lep pozdrav.
Datum objave: 11.02.2021   13:03
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za pojasnila oz. potrditev:

1. V vzorcu menične izjave za resnost ponudbe je navedeno:
» V zvezi s ponudbo št. _____________ z dne ___________ za javno naročilo »Zavarovanje premoženja in oseb Občine Žalec in javnih zavodov«, vam za sklop ________ izročamo bianko menico za zavarovanje resnosti ponudbe v višini __________ eur (z besedo: _________________ 00/100)«

Prosimo za umik zahteve po podatku o datumu ponudbe. Menično izjavo posredujemo po pošti pred oddajo ponudbe in ponudnik takrat še ne more vedeti s katerim datumom bo ponudba datirana.

2. Reference ponudnika. Ponudnik ima od 1. 1. 2017 dalje vsaj tri stranke z letno zavarovalno premijo brez DPZP v višini 40.000,00 EUR ali več.
V primeru skupne ponudbe lahko pogoj izpolnjujejo partnerji in podizvajalci skupaj.

Prosim za potrditev, da lahko predložimo potrjena referenčna potrdila pridobljena v okviru drugih javnih naročil, ki vsebinsko ustrezajo zahtevanim pogojem.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
1. Datuma ponudbe ni potrebno navajati, je pa obvezen podatek o številki ponudbe.
2. Ponudniki lahko predložijo tudi skene referenčnih potrdil, ki niso enaka razpisanim obrazcem, morajo pa biti podpisana in žigosana s strani naročnika referenčnega posla. V kolikor ta potrdila ne vsebujejo vseh podatkov, ki jih predvideva razpisni obrazec Občine Žalec, jih je ponudnik dolžan sam napisati in predložiti v ponudbi. Naročnik bo reference preverjal tudi pri potrditelju reference (naročniku referenčnega posla).
Lep pozdrav.Datum objave: 11.02.2021   14:15
VPRAŠANJE
Prosim za potrditev, da se pri sklopu I Občina Žalec in javni zavodi strojelomno zavarovanje poleg Fontane sklepa zgolj za defibrilatorje in opremo v Krajevnih skupnostih.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Da, za fontano in defibrilatorje po vrednostih in lokacijah v tabeli osnovnih sredstev.
Lep pozdrav.


Datum objave: 11.02.2021   14:16
VPRAŠANJE
Pri sklopu I Občina Žalec in javni zavodi se računalniška oprema korigira s faktorji: so ti faktorji že upoštevani v navedenih vrednostih?

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Ne, niso upoštevani.
Lep pozdrav.Datum objave: 11.02.2021   14:17
VPRAŠANJE
Pri sklopu II Gasilska zveza Žalec v tabeli, kjer so navedene vrednosti premoženja prosim za pojasnilo, ali se oprema s strojelomnim rizikom odšteva od opreme v GD ali od opreme na terenu? Je oprema s strojelomnim rizikom prenosna (se prenaša tudi izven GD)? Prosim tudi za razdelitev vrednosti stacionarne in prenosne računalniške opreme.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Vrednost strojelomne opreme je že zajeta v skupnem znesku opreme na terenu in opreme v GD (gasilskem domu). Oprema s strojelomnim rizikom je tudi prenosna.
Lep pozdrav.Datum objave: 11.02.2021   14:17
VPRAŠANJE
Prosim za korekcijo Zavarovalno tehnične dokumentacije v točki, ki predvideva izravnavo premije glede na škodni rezultat: pri izračunu non-claim bonusa se upošteva triletni škodni rezultat, z vključenimi rezerviranimi škodami.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Glede na strukturo zavarovanj ter omejenega trajanja razpisa, je naročnik skozi zapis NCB poskrbel, da bodo korektno upoštevane vse škode, zato naročnik vztraja pri zapisani dikciji.
Lep pozdrav.

Datum objave: 11.02.2021   14:19
VPRAŠANJE
Prosim, da potrdite, da je pri zavarovanju odgovornosti in zavarovanju poklicne odgovornosti izključeno kritje za škodo, ki je nastala zaradi okužbe z virusom HIV, z virusom znanih vrst hepatitisa ali zaradi katerekoli druge virusne, bakterijske ali drugačne okužbe.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Dikcija izključitve je zelo široka oz. presplošna in je naročnik do sedaj v taki obliki ni imel. Zaradi enotnih izhodišč ponudnikov naročnik pristaja na klavzuli o pandemiji in nalezljivih boleznih (ena velja za premoženjska zavarovanja, druga pa za odgovornostna zavarovanja), ki je objavljena na spletni strani https://www.mojaobcina.si/zalec/razpisi/javna-narocila/zavarovanje-premozenja-obcine-zalec-in-javnih-zavodov.html . Objavljeni klavzuli se že uporabljata na zavarovalnem trgu. Navedeni klavzuli sta sestavni del zavarovalno tehnične dokumentacije.
Lep pozdrav.


Datum objave: 12.02.2021   08:36
VPRAŠANJE
Prosimo, da se razpisno dokumentacijo korigira v delu, ki se nanaša na kadrovsko usposobljenost - OBR - 4 ter OBR - 5. Naročnika seznanjamo, da ima ponudnik ustrezen kompetenten strokovni kader na obeh področjih, tako na področju delovnih izkušenj v zavarovalništvu, kakor področju ocenjevanja škod, zato prosimo, da se zahteva po navedbi strokovnega kadra po imenu ter priimku črta oz. izključi. Se pa strinjamo, da ponudnik potrdi, da razpolaga z ustreznim kadrom.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Naročnik mora imeti možnost preveriti izjave naročnika o izpolnjevanju kadrovskega pogoja, tega pa brez navedbe konkretnega strokovnega osebja ne more narediti. Zato naročnik vztraja pri zahtevi po izpolnjevanju pogoja o kadrovski usposobljenosti ponudnika na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji javnega naročila.
Lep pozdrav.Datum objave: 12.02.2021   09:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pri tehnični in kadrovski sposobnosti navajate naslednji pogoj: "dokazilo ponudnika o zaposlitvi ali pogodbenem razmerju...". Prosimo za pojasnilo, kakšne vrste dokazilo tukaj mislite? V kolikor je to pogodba o zaposlitvi, naročnika seznanjamo, da je Pogodba o zaposlitvi dogovor med dvema pogodbenima strankama (v našem primeru: zavarovalnica in zaposlena oseba zavarovalnice). Je pisni dogovor, pri katerem vsaka pogodbena stranka drugi pogodbeni stranki nekaj obljubi, torej imamo na obeh straneh dolžnosti, pravice in finančne posledice. Pogodba je strogo zaupne narave in opozarjamo, da jo kot potencialni ponudnik ne moremo razkriti. Hkrati pa bi morali pred izdajo kopije pogodbe o zaposlitvi, pridobiti soglasje zaposlene osebe, česar pa ne moremo zagotoviti.

Nenazadnje tudi GDPR (General Data Protection Regulation) določa stroga pravila glede varstva osebnih podatkov (kot so ime in priimek, domači naslov, itp.).

Predlagamo, da se navedena zahteva glede predložitve "dokazila ponudnika o zaposlitvi ali pogodbenemu razmerju..." umakne oziroma ne upošteva za ponudnika, kateri ponudbo oddaja in izvede samostojno. Razumemo pa, da se zahteva pogodba o zaposlitvi oseb, kjer bo ponudnik sodeloval v skupni prijavi ali pa bo pogodbene obveznosti opravil s podizvajalci.

ODGOVOR
Spoštovani.

Skladno z razpisno dokumentacijo je kot dokazilo predvideno:
Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV. »Pogoji za sodelovanje«) za ponudnika, partnerja v skupnem nastopu in podizvajalca ter izpolnjeni in podpisani obrazci OBR-4 in OBR-5.

Ker gre za odprti postopek, pri katerem mora naročnik navedbe ponudnika preveriti, naročnik vztraja pri zahtevi po izpolnjevanju pogoja o kadrovski usposobljenosti ponudnika na način, ki je določen v razpisni dokumentaciji javnega naročila, torej z navedbo konkretnega strokovnega osebja (ime in priimek).

Lep pozdrav.


Datum objave: 12.02.2021   09:44
VPRAŠANJE
Prosimo za pojasnilo točke 7, odstavka b, ki opredeljuje dokazilo ponudnika o zaposlitvi ali pogodbenem razmerju? Kakšna dokazila so mišljena?

ODGOVOR
Spoštovani.
Skladno z razpisno dokumentacijo je kot dokazilo predvideno:
Izpolnjen obrazec ESPD (Del IV. »Pogoji za sodelovanje«) za ponudnika, partnerja v skupnem nastopu in podizvajalca ter izpolnjeni in podpisani obrazci OBR-4 in OBR-5.
Lep pozdrav.Datum objave: 15.02.2021   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri specialnih vozilih prosimo navedite vrednost naprav in opis naprav, ki jih želite vključiti v strojelomno zavarovanje.

Hvala.


ODGOVOR
Spoštovani.
Gre za gasilska vozila, ki imajo gasilsko nadgradnjo (pumpe, cisterne, luči, sirene, pripadajočo opremo, ipd.) Vrednosti so že zajete, bodisi izpostavljene pod nadgradnjo ali pa zajete v ceni celotnega vozila, kjer ni posebej izpostavljena nadgradnja. Zavaruje se tako vozilo, kot tudi vgrajena gasilska oprema (standard za gasilska vozila).
Lep pozdrav.Datum objave: 15.02.2021   13:00
VPRAŠANJE

Spoštovani,

glede na to, da sta omenjena obrazca navedena kot sestavni del ponudbene dokumentacije vas prosimo za potrditev, da se obrazci (OBR-2c in OBR-2d: Formalna izjava o neobstoju izključitvenega razloga), ne prilagajo v sami ponudbeni dokumentaciji?
Ali je mišljeno, da naročnik pozove samo najugodnejšega ponudnika k predložitvi notarsko overjene izjave (OBR-2c in OBR-2d).

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani.
Ponudnik v skladu z določili razpisne dokumentacije ponudbi priloži tudi ustrezno izpolnjene obrazce Obr-2c in OBR-2d. Naročnik si pridržuje pravico najugodnejšega ponudnika naknadno pozvati k predložitvi notarsko overjene formalne izjave, iz katere izhaja, da na dan poteka roka za predložitev ponudb, niso obstajali izključitveni razlogi iz 75. člena ZJN-3.
Lep pozdrav.Datum objave: 15.02.2021   13:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

1. Prosimo za naslednje pojasnilo: Pri sklopu 2 imate za vozilo Mercedes Benz s št. šasije WDB9760751K590335 navedeno novo nabavno vrednost 650.000 EUR. Ali je to pravilna vrednost vozila?
2. Prosimo vas, da se iz definicije NCB v Zavarovalno tehnični dokumentaciji izključi zavarovanje splošne, delodajalčeve in poklicne odgovornosti.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Spoštovani.
1. Da, to je pravilna vrednost.
2.Iz izračuna se izključi davek od prometa zavarovalnih poslov, zavarovanje avtomobilske odgovornosti in kolektivno nezgodno zavarovanje. Ostale zavarovalne vrste se upoštevajo pri izračunu NCB, zato naročnik vztraja pri zapisani dikciji.
Lep pozdrav.Datum objave: 15.02.2021   13:34
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Pri zavarovancu Gasilska zveza Žalec navajate, da se sklene strojelomno zavarovanje za vsa vozila. Predmet strojelomnega zavarovanja so lahko vozila do vključno 8. let starosti. Prosimo za pregled priložene tabele.

Hvala


ODGOVOR
Spoštovani.
Zavarovanec je ves ta čas do sedaj že imel vsa vozila strojelomno zavarovana in zato vztraja pri istem obsegu.
Lep pozdrav.Datum objave: 15.02.2021   15:19
VPRAŠANJE
Skladno z določili prvega odstavka 3. člena Uredbe o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju, naprošamo, da omogočite kot možnost predložitve instrumenta finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice.

ODGOVOR
Pozdravljeni.
Pozdravljeni.
Naročnik dopušča tudi kavcijsko zavarovanje zavarovalnice, a le če ga izda druga zavarovalnica in ne ponudnik.
Lep pozdrav.

Datum objave: 16.02.2021   11:08
VPRAŠANJE
3. Potrebujemo podatek o številu letnih prireditev in povprečnem številu obiskovalcev po posameznem zavarovancu.

ODGOVOR
Spoštovani.
Okvirni podatki o javnih prireditvah in obiskovalcih na leto, pred letom 2020:
- Šole posamezna šola ima okvirno po 5 javnih prireditev letno, kjer je med 200 in 400 obiskovalci (večinoma učenci in njihovi družinski člani);
- UPI Žalec okvirno 2 prireditvi letno, kjer je približno 100 obiskovalcev;
- Glasbena šola okvirno 230 prireditev (večinoma nastopi učencev) letno, kjer je približno 70 obiskovalcev (večinoma družinski člani nastopajočih) in okvirno 15 prireditev letno, kjer je med 200 in 300 obiskovalcev (večji nastopi);
- vrtci Žalec okvirno 2 prireditvi letno, povprečno 100 obiskovalcev (večinoma otroci in starši);
- MSK Žalec okvirno 200 prireditev letno na vseh lokacijah skupno, povprečno med 5 in 50 obiskovalcev;
- Občina Žalec okvirno 3 prireditve letno, povprečno 400 obiskovalcev na prireditev (ena prireditev odprtega tipa, dve prireditvi za povabljene);
- Krajevne skupnosti po eno prireditev na KS letno (praznovanje krajevnega praznika - slavnostna seja), kjer je obiskovalcev med 50 in 100. Nekatere KS organizirajo še po eno prireditev (pohod), ki se je udeleži približno 350 obiskovalcev;
Mestna skupnost okvirno 5 prireditev letno, kjer je povprečno 80 obiskovalcev.

ZKŠT Žalec:
- Prireditve na področju kulture okvirno 100 na leto, kjer je med 200 in 300 obiskovalcev
- Prireditve na področju športa okvirno 30 na leto, kjer je povprečno 300 obiskovalcev
- Prireditve na področju turizma okvirno 20 na leto, kjer je povprečno 400 obiskovalcev

Gre predvsem za prireditve, ki izvirajo iz dejavnosti posameznega zavarovanca. Predvideno število prireditev v letu 2021 je bistveno manjše od zgoraj navedenih podatkov, saj so to podatki o izvedenih prireditvah pred pojavom Covid19. Že samo v letu 2020 je bilo prireditev vsaj ¾ manj, kot okvirno pred letom 2020.

Lep pozdrav.