Dosje javnega naročila 000308/2021
Naročnik: UNIVERZA V MARIBORU, Slomškov trg 15, 2000 Maribor
Blago: Nabava vrstičnega elektronskega mikroskopa s poljsko emisijo elektronov - FEG SEM z EDX in SXES spektrometrom
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.660.420,00 EUR

JN000308/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN000308/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 16.02.2021
JN000308/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.06.2021
JN000308/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.08.2021
JN000308/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.08.2021
JN000308/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 14.04.2022
JN000308/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.04.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000308/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 015-030888
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
SI
Maribor
Slovenija
Drago Mlakar
drago.mlakar@um.si
+386 22355321

Internetni naslovi
http://www.um.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383124/01_Dokumentacija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23676
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava vrstičnega elektronskega mikroskopa s poljsko emisijo elektronov - FEG SEM z EDX in SXES spektrometrom
Referenčna številka dokumenta: 302/55-RIUM26-FS04/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38500000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Univerza v Mariboru naroča vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov FEG SEM z integriranima EDX in SXES spektrometroma ter instrumentarijem za pripravo vzorcev za opazovanje na FEG SEM-u. Podrobnejša specifikacija javnega naročila, roki dobave oziroma izvedbe in ostale zahteve so razvidne iz priloge »Tehnične specifikacije«.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
38511100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Univerza v Mariboru naroča vrstični elektronski mikroskop s poljsko emisijo elektronov FEG SEM z integriranima EDX in SXES spektrometroma ter instrumentarijem za pripravo vzorcev za opazovanje na FEG SEM-u. Podrobnejša specifikacija javnega naročila, roki dobave oziroma izvedbe in ostale zahteve so razvidne iz priloge »Tehnične specifikacije«.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 240
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naziv projekta: Nadgradnja nacionalnih raziskovalnih infrastruktur RIUM
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
24.02.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 24.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.02.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
UNIVERZA V MARIBORU
Slomškov trg 15
2000
Maribor
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2021   09:33


VPRAŠANJE ŠT. 1: (datum prejema: 27.01.2021 18:17)
Spoštovani,

Želimo se prijaviti na razpis JR 302/55-RIUM26-FS04/2020 kot lokalni zastopnik in serviser že vrsto let za renomiranega proizvajalca elektronskih mikroskopov.

Vprašanje imamo v zvezi s Seznamom referenc ponudnika, ki se glasi:
Točka 9.1.4 Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti
Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en (1) istovrsten posel. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, katerega predmet je bila dobava vrstičnega elektronskega mikroskopa s poljsko emisijo elektronov FEG SEM v skupni pogodbeni vrednosti dobave najmanj 270.000,00 EUR brez DDV.
Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa prevzemnega zapisnika
/konec navedka

Glede na to, da na našem trgu ni bilo veliko tako velikih projektov in investicij v zadnjih letih v znanost, bi Vas prosili če lahko kriterij za reference malo spustite in sicer tako, da bi se glasil :
A)
Ponudnik je v zadnjih sedmih (7) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj en (1) istovrsten posel. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, katerega predmet je bila dobava vrstičnega elektronskega mikroskopa s poljsko emisijo elektronov FEG SEM v skupni pogodbeni vrednosti dobave najmanj 270.000,00 EUR brez DDV.
Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa prevzemnega zapisnika.

Ali pa morda:
B )
Ponudnik je v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb uspešno izvedel vsaj nekaj istovrstnih poslov. Naročnik bo kot istovrstni posel priznal vsak posel, katerega predmet je bila dobava vrstičnih elektronskih mikroskopov SEM v skupni pogodbeni vrednosti dobav najmanj 270.000,00 EUR brez DDV.
Posel se šteje za dokončanega z dnem podpisa prevzemnega zapisnika.

Hvala lepa za Vaš cenjeni odgovor.

ODGOVOR ŠT. 1:
Referenčni pogoj se omili tako, da se ponudnikom omogoči izpolnjevanje referenčnega pogoja na način, da lahko ponudniki za izpolnjevanje pogoja predložijo tudi več referenčnih poslov, ki so bili izvedeni v zadnjih petih (5) letih pred rokom za oddajo ponudb in katerih predmet je bila dobava vrstičnega elektronskega mikroskopa s poljsko emisijo elektronov FEG SEM, pri čemer mora skupna vrednost dobave vseh posameznih poslov dosegati vrednost najmanj 270.000,00 EUR brez DDV.
Naročnik bo na Portalu javnih naročil objavil popravek razpisne dokumentacije.


VPRAŠANJE ŠT. 2 (datum prejema: 28.01.2021 21:26 ):

Spoštovani.
Naročnika prosimo, da natančno pojasni primarni namen uporabe SXES spektometra.
Hvala lepa in lep pozdrav.

ODGOVOR ŠT. 2:
Osnovni namen uporabe SXES spektrometra bo v analizah narave kemijskih vezi med atomi v kompleksnih termodinamsko metastabilnih fazah pri kovinskih, keramičnih in polimernih materialih (metastabilnih fazah intermetalnih spojin, visokoentropijskih metastabilnih fazah, metastabilnih oksidnih fazah spinelnega ali perovskitnega tipa, ...). Zaradi visoke stopnje termodinamske metastabilnosti faz mora spektrometer omogočati sočasno detekcijo spektrov vseh kemijskih elementov v analizirani fazi, z visoko občutljivostjo. Faze na osnovi intermetalnih spojin vsebujejo elemente prehodnih kovin, zato mora spektrometer omogočati visoko ločljivo detekcijo teh elementov in karakterizacijo njihovega kemijskega stanja. Faze na osnovi oksidov, karbidov, nitridov in boridov vsebujejo tudi lahke elemente, zato mora spektrometer omogočati tudi visoko ločljivo detekcijo lahkih elementov v sledovih in karakterizacijo njihovega kemijskega stanja v fazah.