Dosje javnega naročila 000244/2021
Naročnik: DOM UPOKOJENCEV PTUJ, Volkmerjeva cesta 10, 2250 Ptuj
Storitve: Izbira izvajalca storitve e-oskrba in e-zdravje za obdobje 2021-2022
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 61.000,00 EUR

JN000244/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 19.01.2021
JN000244/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 22.01.2021
JN000244/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2021
JN000244/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 19.03.2021
JN000244/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 19.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000244/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DOM UPOKOJENCEV PTUJ
Volkmerjeva cesta 10
2250
SI
Ptuj
Slovenija
Bernarda Kozel
bernardakozel@domptuj.si
+386 27807300
+386 26207798

Internetni naslovi
http://www.domptuj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383288/03_razpisna_dok_JN0001-2021-0003_146768_eoskrba.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23694
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Socialno varstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izbira izvajalca storitve e-oskrba in e-zdravje za obdobje 2021-2022
Referenčna številka dokumenta: JN0001/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Izbira izvajalca storitve e-oskrba in e-zdravje za obdobje 2021-2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Področje UE Ptuj
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbira izvajalca storitve e-oskrba in e-zdravje za obdobje 2021-2022
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 18
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt delno financira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (ESS). Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020.
Sredstva sofinanciranja so v okviru operacije Preoblikovanje obstoječih mrež institucionalnega varstva ter vstop novih izvajalcev za nudenje skupnostnih storitev in programov za starejše v kohezijski regiji


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Razvidno iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
02.02.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 02.02.2021   09:01
Kraj: aplikacija e-oddaja


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.01.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.01.2021   09:24
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Ali lahko specificirate, kakšen certifikat usposobljenosti se pričakuje od vodje na strani ponudnika? (Točka e na strani 24 razpisne dokumentacije)
Hvala.

ODGOVOR


Spoštovani,

odgovor na vaše vprašanje je razviden iz zahtevanega 4.pogoja v poglavju tehnične sposobnosti; in sicer:

Za potrebe implementacije in delovanja nadzornih in podpornih procesov v okviru klicnega centra mora gospodarski subjekt razpolagati z najmanj enim kadrom, ki izkazuje izkušnje pri implementaciji nadzornih in podpornih procesov in ima pridobljen npr. certifikat IPMA o usposobljenosti za vodenje projektov, ki ga izdaja Združenje za projektni management Slovenije ali drugega primerljivega, pri čemer je na strani ponudnika, da izkaže primerljivost. Upoštevane bodo izkušnje v zadnjih 5 letih šteto od roka za oddajo ponudbe, tj. 02.02.2021.

Dom Ptuj