Dosje javnega naročila 000320/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE, Vojkova cesta 1B, 1000 Ljubljana
Storitve: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema OKOLJE
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 487.951,20 EUR

JN000320/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN000320/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN000320/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.02.2021
JN000320/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2021
JN000320/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 10.06.2021
JN000320/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000320/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 015-032687
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Mateja Lamot
gp.arso@gov.si
+386 14784000

Internetni naslovi
http://www.arso.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383320/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_javnega_narocila.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23682
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema OKOLJE
Referenčna številka dokumenta: 43011-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema OKOLJE.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 602.280,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je vzdrževanje in nadgradnja informacijskega sistema OKOLJE ter obsega:
- vzdrževanje IS OKOLJE, ki vključuje osnovno vzdrževanje IS OKOLJE in podporo naročniku ter
- nadgradnjo IS OKOLJE.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Dodatni usposobljeni kadri15
Reference nominiranega kadra10

Cena – Ponder:
75
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 602.280,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno s 95. členom ZJN-3.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2021   12:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.03.2021   12:15
Kraj: V informacijskem sistemu e-JN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA OKOLJE IN PROSTOR, AGENCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA OKOLJE
Vojkova cesta 1B
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
19.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.01.2021   12:54
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo obrazcev v DOC formatu. Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

obrazci so oblikovani kot interaktivni obrazci in vsebujejo polja, ki se jih lahko izpolni ali izbere.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.01.2021   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Glede na odgovor naročnika Datum objave: 22.01.2021 12:54 glede objave obrazcev v DOC formatu, da so obrazci »oblikovani kot interaktivni obrazci in vsebujejo polja, ki se jih lahko izpolni ali izbere«, razumemo, da vsak ponudnik izpolni celotno datoteko (Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.pdf) vključno z interaktivnimi obrazci kot celoto.

Sistem eJN zahteva, da se obrazec Ponudbeni predračun odda ločeno, kot je to določeno na str. 4/38 (Ponudbeni predračun (OBR-8) - naložen v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« (datoteka pdf)). Kako naj ponudniki to storijo, če posamezni obrazci med seboj niso ločeni, temveč je celotna dokumentacija v enotni datoteki (Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila.pdf)? Opozarjamo, da naročnik ne sme oteževati prijave potenciačlnim ponudnikom na ta način, da bi za pripravo ponudbe zahteval dodatna orodja za obdelavo datotek PDF.

Kako naj torej ponudnik odda ponudbo, da bo upošteval navodila naročnika in navodila sistema eJN.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,

ponudniku dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila ni treba predložiti izpolnjene kot celoto v eni datoteki. Ponudnik lahko posamezne obrazce natisne in jih izpolni ročno ali pa jih izpolni npr. z brezplačnim programom Adobe Acrobat Reader DC in jih natisne kot datoteko pdf. Eventualno lahko ponudnik v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila izpolni samo ponudbeni predračun (OBR-8) in takšno dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun« (datoteka pdf). Ostalo zahtevano dokumentacijo pa naloži v razdelek »Drugi dokumenti« oziroma ponudnikov ESPD (datoteka XML) v razdelek »ESPD ponudnik«.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.01.2021   09:17
VPRAŠANJE
Spoštovani
V točki 8.2.2.2 kot dokazilo pri kadrih zahtevate obojestransko podpisano dokazilo o sodelovanju. Zanima nas kaj natančno se tukaj zahteva in kakšni podatki morajo biti na dokazilu za redno zaposlene kadre pri ponudniku?

ODGOVOR
Spoštovani,

kot dokazilo je lahko predloženo npr. pogodba, pisni dogovor, potrdilo delodajalca. Iz dokazila morajo biti razvidni podatki osebe in delodajalca, številka in čas trajanja delovnega oziroma pogodbenega razmerja. Dokazilo mora biti obojestransko podpisano.

Lep pozdrav.Datum objave: 26.01.2021   09:23
VPRAŠANJE
Ali za izkazovanje reference nominiranega kadra v poglavju 8. C Merila za dokazovanje zadostuje Obrazec OBR-9?

ODGOVOR
Spoštovani,

pri merilu reference nominiranega kadra bodo upoštevane ustrezne dodatne reference nominiranega kadra, s katerimi ponudnik ne izkazuje izpolnjevanje pogojev za sodelovanje, ki bodo navedene v seznamu referenc nominiranega kadra (OBR-9). Naročnik pa si pridržuje pravico, da navedene reference preveri pri referenčnih naročnikih oziroma delodajalcih.

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.02.2021   10:05
VPRAŠANJE
Spoštovani
Ali za ustrezne reference kadrov priznate tudi projekte, ki se še izvajajo in še niso zaključeni- oz. ali je ustrezen projekt, ki se izvaja že več kot 1,5 leta?

ODGOVOR
Spoštovani,

v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila je določeno, da mora biti posel izveden po pravilih stroke, pravočasno in kakovostno (ne v izvajanju). V potrdilu reference gospodarskega subjekta (OBR-6) je treba navesti datum začetka in končanja referenčnega posla.

Lepo pozdrav.
Datum objave: 15.02.2021   11:11
VPRAŠANJE
V minulih 3 letih smo za naročnika, ki je povezana družba, razvili informacijski sistem, ki ustreza vsem pogojem iz prve alineje točke 8.2.2 Tehnične in strokovne sposobnosti. Ta produkt naša povezana družba trži drugim naročnikom. Trenutno je več kot 5 produkcijskih naročnikov tega sistema. Ali lahko za izpolnjevanje pogojev predložimo referenco, ki je podpisana s strani povezane družbe in ima navedene končne naročnike tega produkta s kontaktnimi podatki? Na ta način lahko naročnik preveri informacijo o delovanju informacijske rešitve tudi pri končnem naročniku/uporabniku.

ODGOVOR
Spoštovani,

referenčni pogoj mora izpolnjevati tisti gospodarski subjekt, ki bo v okviru izvedbe javnega naročila dejansko izvajal dela, na katera se nanašajo reference.

Lepo pozdrav.
Datum objave: 15.02.2021   11:18
VPRAŠANJE
Za izpolnjevanje pogoja ekonomski in finančni položaj v točki 8.2.1. odstavek 2, kjer zahtevate dokazilo da v zadnjih 180 dneh nismo imeli blokiranega nobenega transakcijskega računa, nas zanima ali lahko oddamo BON 2 kot dokazilo?

ODGOVOR
Spoštovani,

kot dokazilo je določeno ali potrdilo banke za vsak transakcijski račun ali drugo dokazilo, ki izkazuje izpolnjevanje navedenega pogoja. Kot dokazilo je lahko predložen BON-2, če izkazuje izpolnjevanje predmetnega pogoja.

Naročnik bo ob predložitvi ponudbe namesto potrdil kot predhodni dokaz sprejel ESPD, ki vključuje uradno izjavo gospodarskega subjekta, da izpolnjuje pogoje za sodelovanje.

Lepo pozdrav.
Datum objave: 15.02.2021   11:20
VPRAŠANJE
Ali je morda pri predložitvi dokumentacije, potrebno predložiti tudi parafirano pogodbo iz razpisne dokumentacije?

ODGOVOR
Spoštovani,

v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ni določeno, da mora ponudba vsebovati parafiran vzorec pogodbe.

Lepo pozdrav.
Datum objave: 15.02.2021   11:28
VPRAŠANJE
V kolikor želimo pripraviti korektno ponudbo je z naše strani nujno, da nam naročnik omogoči vpogled v izvorno kodo, celotno tehnično dokumentacijo sistema ter nam omogoči vpogled v programske rešitve, ki so predmet vzdrževanja in razvoja tega javnega naročila. Prosim, če nam posredujete informacijo, kdaj je možen ogled.

VPRAŠANJE
Spoštovani,
ali je predviden ogled izvorne kode, za potencialne ponudnike, pred oddajo ponudb?

VPRAŠANJE
Spoštovani.
Ali je naročnik predvidel ogled izvorne kode za potencialne ponudnike pred oddajo ponudb?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani,

ogled je mogoč na naslovu naročnika v torek, 23. 2. 2021 ob 9. uri ali ob 13. uri.

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.02.2021   11:45
VPRAŠANJE
Pri rednem vzdrževanju moramo pripraviti ceno na mesec a v nadaljevanju je navedeno, da moramo mesečno pošiljati poročila in da bo plačilo skladno s potrjenim poročilom. Ta zahteva je nekoliko dvoumna, razumljivo je, da mora izvajalec poslati poročilo za opravljene storitve.
Ali lahko kakorkoli potrjeno poročilo vpliva na mesečno ceno za vzdrževanje informacijskega sistema OKOLJE?


ODGOVOR
Spoštovani,

vzdrževanje IS OKOLJE vključuje osnovno vzdrževanje in podporo naročniku.

Storitve, ki so vključene v osnovno vzdrževanje, se obračunavajo mesečno. Izvajalec je v okviru osnovnega vzdrževanja dolžan pripravljati mesečna poročila s seznamom izvedenih storitev, ki mora obsegati vrsto in opis opravljenih storitev. S strani naročnika potrjeno mesečno poročilo je pogoj za plačilo.

Storitve, ki so vključene v podporo naročniku, bo naročnik naročal glede na dejanske potrebe. Izvajalec je v okviru podpore naročniku dolžan pripravljati mesečna poročila s seznamom izvedenih storitev, ki mora obsegati vrsto in opis opravljenih storitev, število opravljenih ur za posamezno storitev, ceno urne postavke za opravljene storitve ter skupno ceno. Naročnik mora potrditi mesečno poročilo najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu. V primeru da naročnik mesečnega poročila ne potrdi, se naročnik in izvajalec sporazumno dogovorita o dejanskem obsegu opravljenega dela. S strani naročnika potrjeno mesečno poročilo je pogoj za plačilo.

Lep pozdrav.
Datum objave: 15.02.2021   14:31
VPRAŠANJE
Spšotovani, kako si je naročnik zamislil prehodno obdobje, v kolikor bo izbran drug izvajalec, kot je trenutni in kdo je razvil sistem?


ODGOVOR
Spoštovani,

izvajalec bo po sklenitvi pogodbe od naročnika prevzel izvorno kodo, tehnično dokumentacijo in eksport baze. V prehodnem obdobju največ enega (1) meseca od sklenitve pogodbe se je izvajalec dolžan seznaniti z delovanjem IS OKOLJE, naročnik pa mu je za to dolžan zagotoviti vse potrebne in razpoložljive informacije. Glede na navedeno bo naročnik objavil popravek.

Pogodba za vzpostavitev IS OKOLJE je bila sklenjena z izvajalci IN2, d.o.o., Koper, IN2, d.o.o., in IGEA, d.o.o.

Lep pozdrav.

Datum objave: 15.02.2021   14:33
VPRAŠANJE
Postopek prevzema izvorne kode in tehnične dokumentacije.
V razpisni dokumentaciji ni opisan oz. previden postopek prevzema?
Ali bomo prevzemali od naročnika ali od izvajalca, ki sedaj vzdržuje sistem?
Koliko časa je predvideno za izvedbo prevzema?
Ali je predvideno kaj bo poleg izvorne kode in tehnične dokumentacije še del prevzema?


ODGOVOR
Spoštovani,

izvajalec bo po sklenitvi pogodbe od naročnika prevzel izvorno kodo, tehnično dokumentacijo in eksport baze. V prehodnem obdobju največ enega (1) meseca od sklenitve pogodbe se je izvajalec dolžan seznaniti z delovanjem IS OKOLJE, naročnik pa mu je za to dolžan zagotoviti vse potrebne in razpoložljive informacije. Glede na navedeno bo naročnik objavil popravek.

Lep pozdrav.Datum objave: 16.02.2021   08:50
VPRAŠANJE
Od izvajalca pričakujete, da bo kontinuirano reševal zahtevek, dokler poslovni proces ne bo normalno stekel. Predvidevamo, da ste to reševanje pripravljeni tudi plačevati? Če bo zahtevek reševal izvajalec, ki ni isti kot je sistem razvil, bo lahko zaradi slabšega poznavanja rešitve to reševanje zahtevalo precej napora.

Katere od navedenih integracij IS Okolje z drugimi sistemi (npr. SPIS/Krpan, AJPES... navedene v dokumentu: Arhitektura sistema.pdf) bo treba posodobiti oz. nadgraditi in katere integracije predvidevate vzpostaviti na novo?

Z integracijami je namreč kar problem in lahko vzamejo precej časa, ker sistemi niso temu prilagojeni, zahteva veliko usklajevanja, včasih tudi zakonske podlage niso pripravljene.ODGOVOR
Spoštovani,

v prehodnem obdobju največ enega (1) meseca od sklenitve pogodbe se je izvajalec dolžan na lastne stroške seznaniti z delovanjem IS OKOLJE, naročnik pa mu je za to dolžan zagotoviti vse potrebne in razpoložljive informacije. Glede na navedeno bo naročnik objavil popravek.

V prehodnem obdobju naročnik ne bo prijavljal zahtevkov.

Integracije IS OKOLJE z drugimi sistemi se bodo izvajale glede na dejanske potrebe naročnika tekom izvajanja pogodbe.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.02.2021   09:05
VPRAŠANJE
1. Ali ima naročnik vzpostavljeno testno okolje in ali je mogoče videti demonstracijo delovanja sistema v živo.

2. Katere vse informacijske tehnologije so uporabljene v IS OKOLJE.

3. Ali je mogoče videti primer delujoče izvorne kode za posamezne gradnike IS OKOLJE 1.1.

4. Zanima nas, ali je informacijski sistem Okolje 1.1. delujoča informacijska rešitev?

5. Kdo od zaposlenih na ARSO uporablja sistem Okolje 1.1 (lahko naštejete samo delovna mesta) in koliko je uporabnikov?

6. Ali ima informacijski sistem veljavno pogodbo o vzdrževanju?

7. Ali so določeni deli informacijskega sistema še pod garancijo?

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik ima vzpostavljeno testno okolje.

Ogled je mogoč na naslovu naročnika v torek, 23. 2. 2021 ob 9. uri ali ob 13. uri.

Uporabljene informacijske tehnologije in arhitektura IS OKOLJE so opisane v dokumentu »Arhitektura sistema.pdf«, ki je priložen dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.

IS OKOLJE deluje, potrebno pa je njegovo vzdrževanje in nadgradnja v določenih delih.

IS OKOLJE trenutno uporablja približno 80 uradnikov naročnika. V nadaljevanju so predvideni dodatni uporabniki tudi z drugih državnih organov.

Za vzdrževanje IS OKOLJE naročnik trenutno nima sklenjene pogodbe. Garancijsko obdobje se še ni izteklo.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.02.2021   09:08
VPRAŠANJE

Kdo je bil ali je razvijalec obstoječe rešitve?

Ali je ARSO lastnik vseh delov informacijskega sistema, ki so prikazani na arhitekturni sliki? Če ni, navedite česa na lasti.

ODGOVOR
Spoštovani,

pogodba za vzpostavitev IS OKOLJE je bila sklenjena z izvajalci IN2, d.o.o., Koper, IN2, d.o.o., in IGEA, d.o.o.

Naročnik je lastnik celotnega informacijskega sistema.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.02.2021   09:16
VPRAŠANJE
Od izvajalca pričakujete vzpostavitev razvojnega okolja. Predvidevamo, da sta tesno in produkcijsko okolju vzpostavljena in delujoča?

Med nalogami vzdrževanja ste glede na sosledje navedli dva tipa nalogo. Take, ki se izvedejo enkrat (primer: vzpostavitev razvojnega okolja) in take, ki so ponavljajoče (primer: spremljanje dnevniških zapisov o napakah). Pavšal pa se plačuje mesečno. Ali pričakujete od ponudnika, da sam oceni celoten napore za vse naštete naloge, ga razporedi linearno po mesecih in določi ceno?

Možno je, da izbrani izvajalec ne bo isti kot ta, ki je vzpostavil sistem Okolje 1.1. Ali ste predvideli, da bo novi izvajalec moral vložiti kar precej napora v seznanjanje z obstoječim sistemom in v njegov zagon. Kje spre predvideli te stroške? Primer: Vzdrževanje kode in dokumentacije obstoječega sistema. Če to pričakujete od novega izvajalca, potem se mora seznaniti v obstoječim stanjem. Ocenjujemo, da je pri navedenem primeru napora v rangu nekaj 100 ur. V kateri obračunski kategoriji pa naj ponudnik predvidi te stroške.

ODGOVOR
Spoštovani,

testno in produkcijsko okolje deluje.

Za vse storitve, ki so vključene v osnovno vzdrževanje, se v ponudbenem predračunu poda cena na enoto mesec. Posebne postavke za posamezne storitve v ponudbenem predračunu niso predvidene.

V prehodnem obdobju največ enega (1) meseca od sklenitve pogodbe se je izvajalec dolžan na lastne stroške seznaniti z delovanjem IS OKOLJE, naročnik pa mu je za to dolžan zagotoviti vse potrebne in razpoložljive informacije. Glede na navedeno bo naročnik objavil popravek.

V prehodnem obdobju naročnik ne bo prijavljal zahtevkov.

Lep pozdrav.
Datum objave: 16.02.2021   11:16
VPRAŠANJE
V okviru podpore bo naročnik naročal storitve, izvajalec pa jih bo izvajal. Vendar pa ima izvajalec poleg v specifikaciji naštetih naloge še vsaj naslednje naloge: prejem in usklajevanje naročila z naročnikom in mesečno poročanje. Kako ste predvideli, da lahko izvajalec obračuna te opravljene ure? Naj spomnimo, da naročate po dejansko opravljenih urah in tako mora biti potem tudi plačilo.

V postopku nadgradnje navajate: »Izvajalec za vsako posamezno nadgradnjo IS OKOLJE na podlagi obrazložitve naročnika pripravi opis izvedbe v pisni obliki, ki mora vsebovati vsaj:«. Kako izvajalec obračuna aktivnosti priprave opisa izvedbe, ki ni enostaven in zahteva kar nekaj časa?


ODGOVOR
Spoštovani,

vse storitve oziroma aktivnosti, ki bodo izvedene v okviru podpore naročniku oziroma posamezne nadgradnje IS OKOLJE, se bodo v soglasju z naročnikom obračunale po ceni na enoto ure, navedeni v ponudbenem predračunu.

Lep pozdrav.
Datum objave: 24.02.2021   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
navedli ste, da bo imel novi izvajalec na voljo prehodno obdobje največ enega (1) meseca od sklenitve pogodbe, v katerem se je dolžan na lastne stroške seznaniti z delovanjem IS OKOLJE. Menimo, da je to obdobje občutno prekratko in predlagamo, da se, zaradi kompleksnosti sistema, podaljša vsaj še za en mesec.

ODGOVOR
Spoštovani,

trajanje prehodnega obdobja se podaljša iz enega na dva (2) meseca. Obdobje trajanja pogodbe se podaljša iz sedemintrideset na osemintrideset (38) mesecev od sklenitve pogodbe. Glede na navedeno bo naročnik objavil popravek.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.02.2021   13:26
VPRAŠANJE
Zanima nas, če bo v prehodnem obdobju, ko bo potekalo spoznavanje delovanja sistema, zbirke podatkov, izvorne kode dokumentacije, možno kontaktirati družbo, ki je izdelala rešitev Okolje 1.1 oziroma ali bodo predstavniki te družbe prisotni na primopredaji

ODGOVOR
Spoštovani,

predstavniki izvajalca vzpostavitve IS OKOLJE ne bodo prisotni ob prevzemu sistema, niti ni predvideno sodelovanje z njimi v prehodnem obdobju oziroma morebiti v zelo omejenem obsegu.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.02.2021   13:28
VPRAŠANJE
Do katerega datuma je aktivna garancija družbe, ki je izdelala rešitev Okolje 1.1.?

ODGOVOR
Spoštovani,

garancija je veljavna do 29. 12. 2021.

Lep pozdrav.Datum objave: 25.02.2021   13:30
VPRAŠANJE
Ali lahko izvemo kako bo sestavljena ekipa s katero bo izbrana družba (izvajalec) komunicilrala o novih funkcionalnostih in ki bo potrjevala primernost novih funkcionalnosti in odpravljenih napak?

ODGOVOR
Spoštovani,

ekipe bodo sestavljene glede na vsebine. Izvajalec se bo pogovarjal s koordinacijsko skupino, kamor bodo imenovani vodje posameznih skupin. Vsekakor bo ekipa zagotavljala pregled odpravljenih napak in funkcionalnost sistema ter nudila podporo izvajalcu.

Lep pozdrav.