Dosje javnega naročila 000262/2021
Naročnik: OBČINA ŠKOCJAN, Škocjan 67, 8275 Škocjan
Gradnje: Ureditev območja ob Radulji
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000262/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 20.01.2021
JN000262/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 14.02.2021
JN000262/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 30.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000262/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA ŠKOCJAN
Škocjan 67
8275
SI
Škocjan
Slovenija
info@obcina-skocjan.si
info@obcina-skocjan.si
+386 73846300
+386 73846309

Internetni naslovi
http://www.obcina-skocjan.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383368/Objava_(2).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23708
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Ureditev območja ob Radulji
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Ureditev območja ob Radulji.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Ureditev območja ob Radulji«

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 4
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Način financiranja: Projekt je sofinanciran s strani Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja.
Za vsebino je odgovoren partner Občina Škocjan. Organ upravljanja za izvajanje Programa razvoja podeželja RS za obdobje 20142020 je Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
09.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 09.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.01.2021   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
20.01.2021