Dosje javnega naročila 000093/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-23/20; PZI: Rekonstrukcija državne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) od km 9,580 do km 10,130
ZJN-3: Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije (EU 15)
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 90.998,34 EUR

JN000093/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 11.01.2021
JN000093/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.02.2021
JN000093/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 11.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000093/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL)

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Sabina Brodt
jn.drsi@gov.si
+386 014788336
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-23/20; PZI: Rekonstrukcija državne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) od km 9,580 do km 10,130
Referenčna številka dokumenta: 43001-391/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
PZI: Rekonstrukcija državne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) od km 9,580 do km 10,130
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 74.588,80 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
PZI: Rekonstrukcija državne ceste in sanacija zidov na R3-638/1132 Begunje-Bistrica (Tržič) od km 9,580 do km 10,130
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Druge utemeljitve za oddajo javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije
Naročilo ne spada v področje uporabe Direktive
Brez ponudb ali primernih ponudb/prijav za sodelovanje v odziv na postopek naročila male vrednosti, zaradi česar naročnik oddaja javno naročilo po
konkurenčnem postopku s pogajanji, v katerem ni objavil obvestila o javnem naročilu

Razlaga:
Regionalna cesta R3-638, odsek 1132 povezuje kraje med Begunjami in Tržiško Bistrico. Predhodni odsek je bil pred kratkim že rekonstruiran, tako da so elementi cestnega telesa prilagojeni novejšim zahtevam. Obravnavani odsek se prične v km cca 9,580. Cesta je v tem delu široka le 4,5 do 5,0 m, tako da je oteženo srečevanje osebnih vozil, za tovorna vozila pa so razmere še bistveno težje. Zato je problematična tudi varnost pešcev in kolesarjev. Priključki lokalnih poti in stanovanjskih dovozov so neustrezni. Vozišče je ponekod večkrat krpano zaradi poškodb ob jaških komunalne infrastrukture, desni rob je na nekaj mestih poseden zaradi neustreznih obstoječih podpornih konstrukcij in vpliva težkega prometa.
Izdelati je potrebno projektno dokumentacijo rekonstrukcije državne ceste R3-638, odsek 1132 na nivoju PZI, ki se v km 9,580 priključuje na že rekonstruiran odsek ter do km 10,130, kjer se naveže na obstoječe stanje (pri obstoječem hodniku na desni strani). V sklopu izdelave projektne dokumentacije je potrebno pregledati vse obstoječe oporne in podporne konstrukcije, prepust, priključke lokalnih poti, ureditev javne razsvetljave. Rešitve morajo biti zasnovane tako, da omogočajo umestitev hodnika za pešce. Ureditev javne razsvetljave in hodnika bo predvidoma financirala Občina Tržič. Širina vozišča naj se v čim večji meri prilagodi na predhodni rekonstruiran odsek. Predlagane rešitve morajo zagotoviti ustrezno prometno varnost vseh udeležencev v prometu, hkrati pa morajo biti racionalne in ekonomsko upravičene.

Za predmetno naročilo projektne dokumentacije na nivoju PZI je bil predhodno izveden postopek javnega naročila male vrednosti. Prispela je ponudba, ki je izpolnjevala ostale pogoje iz razpisne dokumentacije, je pa presegala naročnikova zagotovljena sredstva, zato je bil postopek zaključen brez oddaje naročila. Naročnik v zadnjem obdobju sicer ugotavlja porast cen storitev projektiranja, kar je moč pripisati močno povečani količini javnih naročil storitev projektiranja glede na prejšnja leta, vendar kljub temu smatra, da je ponujena vrednost previsoka.
Naročnik bo v nadaljevanju izvedel postopek s pogajanji skladno s točko b., 1. odstavka 44. Čelna ZJN-3. Predlagani način bo na optimalni način pripeljal do želenega cilja pridobitve strokovne projektne dokumentacije.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000093/2021-L01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.01.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
10.02.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OZZING d.o.o., podjetje za inženiring in geodezijo
Mestni trg 5A
1420
SI
Trbovlje
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 55.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 74.588,80 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2021