Dosje javnega naročila 000288/2021
Naročnik: OBČINA BRDA, Trg 25. maja 2, 5212 Dobrovo v Brdih
Storitve: VZDRŽEVANJE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 94.938,19 EUR

JN000288/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 21.01.2021
JN000288/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.02.2021
JN000288/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 03.03.2021
JN000288/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 03.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000288/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA BRDA
Trg 25. maja 2
5212
SI
Dobrovo v Brdih
Slovenija
Tjaša Simčič
info@obcina-brda.si
+386 53351030
+386 53351039

Internetni naslovi
http://www.obcina-brda.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383772/RD_Vzdrzevanje_obcinskih_cest_januar_2021.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383751/espd/Narocnik_ESPD_(19).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23744
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: VZDRŽEVANJE KATEGORIZIRANIH OBČINSKIH CEST
Referenčna številka dokumenta: 4303-01/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50230000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Brda za obdobje enega leta:
Redno vzdrževanje s pregledniško službo na lokalnih cestah,
Redno vzdrževanje s pregledniško službo na javnih poteh,
Intervencijski ukrepi in dežurna služba,
Zimska služba.
Predmet javnega naročila je vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, kamor spadajo:
1. lokalne ceste
2. javne poti
skladno z veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brda.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233141
50232200
90611000
90612000
90620000
90630000
90642000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Občina Brda
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je opravljanje storitev rednega vzdrževanja kategoriziranih občinskih cest v Občini Brda za obdobje enega leta:
Redno vzdrževanje s pregledniško službo na lokalnih cestah,
Redno vzdrževanje s pregledniško službo na javnih poteh,
Intervencijski ukrepi in dežurna služba,
Zimska služba.
Predmet javnega naročila je vzdrževanje kategoriziranih občinskih cest, kamor spadajo:
1. lokalne ceste
2. javne poti
skladno z veljavnim Odlokom o kategorizaciji občinskih cest v Občini Brda.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.03.2021
Konec: 28.02.2022
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V izjemnih primerih skladno z veljavno zakonodajo.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2021   11:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.03.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2021   11:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN na spletnem naslovu https://ejn.gov.si.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.02.2021   11:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.01.2021