Dosje javnega naročila 000168/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Storitve: C-1/21; Vzdrževanje programa ODVOD za leti 2021 in 2022
ZJN-3: Postopek s pogajanji brez predhodne objave
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 245.952,00 EUR

JN000168/2021-L01 - Prostovoljno obvestilo za predhodno transparentnost (EU 15 - SL), objavljeno dne 14.01.2021
JN000168/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 05.02.2021
JN000168/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 09.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000168/2021-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 026-064987

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034
+386 014788036

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: C-1/21; Vzdrževanje programa ODVOD za leti 2021 in 2022
Referenčna številka dokumenta: 43001-111/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje programa ODVOD za leti 2021 in 2022
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 201.600,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Republika Slovenija
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje programa ODVOD za leti 2021 in 2022
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Oddaja javnega naročila brez predhodne objave javnega razpisa v Uradnem listu Evropske unije v primerih, navedenih v nadaljevanju

Utemeljitev izbire postopka s pogajanji brez predhodne objave javnega razpisa v skladu s členom 32 Direktive 2014/24/EU
  • Gradnje, blago ali storitve lahko zagotovi samo določen gospodarski subjekt iz naslednjega razloga: zaščita izključnih pravic, vključno s pravicami intelektualne lastnine

Razlaga:
Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV; Uradni list RS, št. 54/17) v svojem tretjem poglavju (III. DAJATEV ZA ODJAVLJENO VOZILO) določa način določitve višine dajatve za odjavljeno vozilo, nadzor nad plačevanjem ter postopke v zvezi z obveznostjo plačevanja dajatve za odjavljeno vozilo. Zakon kot pristojen organ za obračun in nadzor nad plačili ter za odmero dajatve za odjavljeno vozilo določa Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in ji nalaga, da za nadzor nad pobiranjem dajatve za odjavljeno vozilo vodi evidenco izdanih plačilnih nalogov.
Za obvladovanje postopkov in vzpostavitev evidence je Direkcija RS za infrastrukturo z javnim naročilom oddala nalogo postavitve informacijskega sistema ODVOD.
Zakon o dajatvah za motorna vozila (ZDajMV; Uradni list RS, št. 54/17) v svojem tretjem poglavju (III. DAJATEV ZA ODJAVLJENO VOZILO) določa način določitve višine dajatve za odjavljeno vozilo, nadzor nad plačevanjem ter postopke v zvezi z obveznostjo plačevanja dajatve za odjavljeno vozilo. Zakon kot pristojen organ za obračun in nadzor nad plačili ter za odmero dajatve za odjavljeno vozilo določa Direkcijo Republike Slovenije za infrastrukturo in ji nalaga, da za nadzor nad pobiranjem dajatve za odjavljeno vozilo vodi evidenco izdanih plačilnih nalogov.
Za obvladovanje postopkov in vzpostavitev evidence je Direkcija RS za infrastrukturo z javnim naročilom oddala nalogo postavitve informacijskega sistema ODVOD.


IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN000168/2021-L01
Številka obvestila v UL: 2021/S 010-020147
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 11.01.2021
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
02.02.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 1
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
OMEGA CONSULT projektni management, d.o.o., Ljubljana
Gregorčičeva ulica 7
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Da
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 209.836,07 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 201.600,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2021