Dosje javnega naročila 000337/2021
Naročnik: OBČINA TOLMIN, Ulica padlih borcev 2, 5220 Tolmin
Gradnje: Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (III. del)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 289.753,34 EUR

JN000337/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.01.2021
JN000337/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.02.2021
JN000337/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 01.03.2021
JN000337/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 01.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000337/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA TOLMIN
Ulica padlih borcev 2
5220
SI
Tolmin
Slovenija
Barbara Mozetič
info@komunala-tolmin.si
+386 53819300

Internetni naslovi
http://www.komunala-tolmin.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.komunala-tolmin.si/aktualni-razpisi/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23782
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (III. del)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (III. del)
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubinj - Podkuk
II.2.4 Opis javnega naročila
Sanacija ceste Ljubinj-Podkuk (III. del)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V skladu z določili razpisne dokumentacije.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
05.02.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 05.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 05.02.2021   09:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 30.01.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.01.2021   14:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

obrazec - popis del v Excelu se ne odpre oziroma si ga ponudniki ne moremo prenesti.
Za pripravo ponudbe imamo samo devet delovnih dni??? Hvala.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Za odpiranje POPISA DEL je potreben na samem POPISU DEL desni klik z miško, nato pa še klik na "Odpri povezavo v novem zavihku".

Naročnik vztraja pri postavljenem roku oddaje ponudbe, saj ne gre za tako obsežen popis del.


Datum objave: 25.01.2021   10:17
VPRAŠANJE
Prosimo za objavo obrazcev v wordu.
Hvala, lp

ODGOVOR
Obrazci ostajajo v PDF obliki.Datum objave: 26.01.2021   10:55
VPRAŠANJE
Vljudno prosimo naročnika, da zaradi lažjega in hitrejšega izpolnjevanja objavi obrazce v word obliki. Naročnika venomer prosimo za wordovo obliko obrazcev in resnično ne razumemo zakaj noče objaviti obrazcev. Hvala, LP

ODGOVOR
Obrazci ostajajo v PDF obliki.Datum objave: 27.01.2021   09:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo, naj naveden datum pričetka z deli, ki ga lahko upoštevamo kot začetni datum pri pripravi Terminskega plana.

Hvala

ODGOVOR
Ponudnik je dolžan predložiti okvirni terminski plan, točen terminski plan bo z naročnikom dogovorjen ob podpisu pogodbe.Datum objave: 29.01.2021   14:22
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Opozarjamo Naročnika da popis del in tehnično poročilo nista usklajena.
V tehničnem poročilo je navedeno :
Lokalno sanacijo se izvede na naslednji način:
vgraditev bitudrobirja AC 22 base B50/70 A4 v debelini 6 cm
Višino vgradnje bitudrobirja se prilagodi predvideni koti dna izravnave oziroma obstoječemu
asfaltu.
Nadgradnja obstoječega asfalta se izvrši po naslednjem predlogu:
AC 8 surf B70/100 A4 3.0cm
AC 16 base B50/70 A4 (izravnava) povpr. 5.5cm

V popisu ni stavke za vgraditev bitudrobirja AC 22 base B50/70 A4 v debelini 6 cm
VOZIŠČNE KONSTRUKCIJE postavka 3. verjetno je opis napačen . Prosimo popravek opisa in uskladitev vrste in debeline asfalta lokalne sanacije vozišča.
V tehničnem poročilo je za preplastitev navedena druga vrsta asfalta in debelina kot je v popisu del . Prosimo za popravek oziroma uskladitev.
5.GRADBENA OBRTNIŠKA DELA postavke 5. Izdelava kamnite zložbe z lomljencem iz karbonatnih kamenin in betona C25/30 v razmerju 70:30 velikost posameznih kamnov do fi 80 cm in obdelavo stikov med kamni. Prosimo za širino , višino in debelino zložbe, ter pojasnilo v TP piše da so posamezni kamni velikosti do fi 50 cm.

Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR
Tako kot ugotavlja potencialni ponudnik del so med popisom del in tehničnim poročilom res manjša odstopanja. Zaradi samega poteka del se je naročnik odločil za manjše spremembe projekta, ki se odražajo v malenkost spremenjenem popisu del. V investiciji namreč ni zajeta zaključna preplastitev cestišča oziroma drugi sloj asfalta. Preplastitev celotnega odseka ceste se bo predvidoma izvedla po zaključku oziroma ureditvi celotnega poškodovanega odseka ceste med Ljubinjem in planino Stador, šele čez nekaj let. Iz tega razloga je prišlo do sprememb granulacije asfaltov. Za pripravo ponudbe je potrebno upoštevati postavke iz popisa del!
V popisu del je predvidena izvedba štirih kamnito-betonskih zložb, povprečne globine 2 metra in povprečne debeline 1 meter. Predvidena dolžina teh zložb znaša 35 metrov, 45 metrov, 30 metrov in 20 metrov. Maksimalna debelina kamnov je lahko okrog 80 cm, lahko pa tudi manj.