Dosje javnega naročila 000298/2021
Naročnik: STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o., Mestni trg 12, 3210 Slovenske Konjice
Gradnje: Večstanovanjska stavba
ZJN-3: Odprti postopek

JN000298/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.01.2021
JN000298/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000298/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o.
Mestni trg 12
3210
SI
Slovenske Konjice
Slovenija
tomaz.rihtarsic@spkonjice.si, Tomaž Rihtaršič
tomaz.rihtarsic@spkonjice.si
+386 37592716
+386 35754767

Internetni naslovi
http://www.spkonjice.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://spkonjice.si/?page_id=2270

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23760
I.4 Vrsta javnega naročnika
d.o.o.
I.5 Glavna področja dejavnosti
Stanovanjske zadeve in prostorsko načrtovanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Večstanovanjska stavba
Referenčna številka dokumenta: 2021/001
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Gradnja večstanovanjskega objekta
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 550.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Spodnje Preloge, Slovenske Konjice
II.2.4 Opis javnega naročila
Gradnja večstanovanjskega objekta
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 550.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2021   11:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.02.2021   11:01
Kraj: Elektronsko

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Elektronsko, Tomaž RihtaršičOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.02.2021   11:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
STANOVANJSKO PODJETJE KONJICE, družba za upravljanje nepremičnin, investicijski inženiring ter proizvodnjo in distribucijo toplotne energije, d.o.o.
Mestni trg 12
3210
Slovenske Konjice
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
21.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.01.2021   08:20
Za zadnje poslovno leto naj ponudniki upoštevajo leto, ko so bile nazadnje oddane poslovne bilance, torej poslovno leto 2019.

Datum objave: 25.01.2021   08:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v zvezi s pogoji sodelovanja - finančni in ekonomski položaj (čisti prihodek ponudnika) nas zanima, ali je zadnje poslovno leto leto 2019 ali leto 2020?

Hvala. Lep pozdrav.

ODGOVOR

Za zadnje poslovno leto naj ponudniki upoštevajo leto, ko so bile nazadnje oddane poslovne bilance, torej poslovno leto 2019.Datum objave: 26.01.2021   15:20
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na spletni strani imate več DATOTEK (EXCEL) popisov, PROSIMO, OBJAVITE KATERI POPISI SO USTREZNI,

HVALA
LP

ODGOVOR

Od danes naprej je na spletni strani v razpisni dokumentaciji zgolj ena excel datoteka, ki predstavlja popise za predmetno javno naročilo.


Datum objave: 27.01.2021   10:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Glede na to, da ste šele včeraj objavili končne popise, kateri naj bi bili merodajni in da je obračun objekta na ključ, naprošamo za podaljšanje roka oddaje ponudbe, da lahko preverimo količine.
Hvala za posluh

ODGOVOR

Popisi so bili v celoti objavljeni od prvega dne objave javnega naročila, so se pa med projektno dokumentacijo nahajali popisi posameznih faz, kar je zmotilo enega ponudnika. V izogib težav smo ostale excel datoteke odstranili iz priložene projektne dokumentacije.

Zato smatramo, da ni potrebe po podaljševanju roka oddaje ponudbe.Datum objave: 27.01.2021   15:12
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da odgovarja na zastavljena vprašanja!

ODGOVOR


Vsa vprašanja sem zastavil projektantu. Odgovorim takoj, ko dobim odgovor.

Datum objave: 27.01.2021   15:44
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

toplotna izolacija pod tlaki, katera naj bo XPS, EPS, katere karakteristike?

hvala

za odgovor,

lp

ODGOVOR


Toplotna oz. zvočna izolacija pod tlaki je ekspandiran polistiren (EPS) SIST EN 13163 ([D = max.0.036 W/(m.K),10%def.= 200 kPa], npr.: Fragmat EPS 200 ali enakovedno.

Datum objave: 27.01.2021   15:49
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za točno specifikacijo, katera vrata so lesena, katera PVC.
Iz samih shem to ni razvidno.
Prosimo tudi napišite kakšna požarna odpornost oz zvočna je potrebna,

hvala za odgovore,

lep pozdrav

ODGOVOR

Odgovor projektanta:
a. Vsa notranja vrata v stanovanjih in vsa vhodna vrata v stanovanja so lesena. Vsi ostali stavbni elementi so PVC. Štaketne stene v kleti so seveda lesene. V opombi shem je to napisano!
b. Požarna odpornost je navedena v načrtu s področja požarne varnosti.
-požarna vrata v stanovanja ( vhod v stanovanje ): EI 30-C2
-požarna vrata, ki vodijo v sklope shramb, kurilnico, kolesarnico, zalogovnik za biomaso: EI 30-C3
c. V elaboratu zaščite pred hrupom so specifikacije za zvok.
- vhodna vrata iz skupnega stopnišča v stanovanje z neposrednim dostopom v bivalni del 37 dB


Datum objave: 27.01.2021   15:53
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

fasadna izolacija je XPS?

hvala

lp

ODGOVOR

Odgovor projektanta:
Fasada bo EPS deb. 18 cm, razen kar je v zemlji, to bo XPS 4 cm (+ostali sloji po popisu!).

Datum objave: 27.01.2021   15:57
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naprošamo za objavo geotehničnega poročila.
lp

ODGOVOR


Geotehnično poročilo je bilo prevzeto od bližnjega objekta, zato ni bilo objavljeno. Razvidno je iz tehničnega poročila načrta konstrukcij.
Riziko spremembe temeljenja je izvzet iz ključa, to pomeni, da se bo sprememba temeljenja glede na projektirano obračunala ( tako v plus, kot v minus ) v skladu z pravili stroke.

Datum objave: 27.01.2021   16:03
VPRAŠANJE
prosimo za barvo stavbnega pohištva


ODGOVOR

Odgovor projektanta:
Barva stavbnega pohištva - bomo določili skupaj z investitorjem - lahko upoštevate standardne barve (bela, svetlo siva oziroma podobno) - odvisno od barve fasade!
PVC: Zunaj standard RAL-i, ki niso za doplačilo, znotraj bela!.


Datum objave: 29.01.2021   15:00
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Ponujamo objekt "na ključ" , določite za keramiko cenovno razred, saj je v popisih predvidena po izbiri naročnika.

Lep pozdrav.

ODGOVOR


Talna keramika nabavna cena cca 12 eur/m2 ( npr.: Gorenje keramika Divine 33/33 )
Stenska keramika nabavna cena cca 12 eur/m2 ( npr.: Gorenje keramika Divine 20/50 )
Granitogres keramika nabavna cena cca 15 eur/m2 ( npr. Gorenje gres forest oak 30/60, oz. v sivi barvi ), min. R9

Skratka gradijo se neprofitna stanovanja, zato so izbrani materiali cenejši, vendar morajo ustrezati vsem tehničnim zahtevam.
Datum objave: 29.01.2021   15:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
na kaj se nanašajo nepredvidena dela v raznih delih pri gradbenih in obrtniških delih - ni formule?


ODGOVOR


Postavka nepredvidenih del je predvidena za pomožna dela ( npr. dolbljenje, čiščenje...ipd. ), eventuelno manjkajoča dela v popisih, eventuelne spremembe zaradi tehničnih oz. zakonskih zahtev, preglede, dokumentacijo ipd.
Če ni formule, jo je v skladu z razisno dokumentacijo potrebno dodati.

Datum objave: 29.01.2021   15:07
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za dimenzije oz načrta za postavko:
" Dobava in montaža tipskih svetlobnih jaškov velikosti po grafiki! "


hvala

lp


ODGOVOR


SVETLOBNI JAŠEK DIMENZIJE 100/60/40 CM (kot npr ACO - https://www.aco.si/proizvodi/hisa-in-vrt/svetlobni-jaski-in-kletna-okna/therm-svetlobni-jaski)
Globina 40 cm; Snežno bela barva; Material: PP; Pohodna izvedba; Odvajanje padavinske vode preko sifona z lovilcem listja


Datum objave: 29.01.2021   15:11
VPRAŠANJE
Pozdravljeni:
glede na vaš odgovor:
a. Vsa notranja vrata v stanovanjih in vsa vhodna vrata v stanovanja so lesena. Vsi ostali stavbni elementi so PVC. Štaketne stene v kleti so seveda lesene. V opombi shem je to napisano!
b. Požarna odpornost je navedena v načrtu s področja požarne varnosti.
-požarna vrata v stanovanja ( vhod v stanovanje ): EI 30-C2
-požarna vrata, ki vodijo v sklope shramb, kurilnico, kolesarnico, zalogovnik za biomaso: EI 30-C3
c. V elaboratu zaščite pred hrupom so specifikacije za zvok.
- vhodna vrata iz skupnega stopnišča v stanovanje z neposrednim dostopom v bivalni del 37 dB

pričakujemo da projektant pri vseh pozicijah dopolni popise tako kot je potrebno z vsemi karakteristikami, ne da sami ugotavljamo kaj je s katerim popisom morda mislil!!!!!

ODGOVOR
Od 29.01.od 14 ure dalje je pripeta dopolnjena razpisna dokumentacija in sicer:
- nove sheme oken in vrat ( prejšnje so odstranjene )
- novi popisi le v delu, ki se nanaša na stavbno pohištvo, police in žaluzije ( količine so ostale enake, dodani opisi pozicij )

VPRAŠANJE
Spoštovani,

naprošam za odgovor kar se tiče oken:

- Barvo elementov znotraj in zunaj
- Barvo podometnih zunanjih žaluzij
- Barvo notranjih žaluzij
- Barvo notranjih PVC polic
- Barvo zunanjih ALU polic
- Dvokrilna vhodna vrata 2x polnilo steklo ali panel, ali pol pol
- Požarna vrata zahteve, polnilo steklo ali panel
in notranjih vrat:

- Ali je na vratnem krilo gladka površina iz ultarapasa ali so barvana po RAL lestvici,
- Je mišljen suho montažni kovinski podboj kot Deržič,
- Kakšne so požarne zahteve? EI30?
- protivlomna vrata z celotnim protivlomnim krilom ali zadostuje trotočkovno zaklepanje in protivlomna kljuka?


ODGOVOR
Od 29.01.od 14 ure dalje je pripeta dopolnjena razpisna dokumentacija in sicer:
- nove sheme oken in vrat ( prejšnje so odstranjene )
- novi popisi le v delu, ki se nanaša na stavbno pohištvo, police in žaluzije ( količine so ostale enake, dodani opisi pozicij )

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za specifikacijo strešnih oken- SO PLASTIČNA, ALI LESENA?

HVALA

LP

ODGOVOR
Od 29.01.od 14 ure dalje je pripeta dopolnjena razpisna dokumentacija in sicer:
- nove sheme oken in vrat ( prejšnje so odstranjene )
- novi popisi le v delu, ki se nanaša na stavbno pohištvo, police in žaluzije ( količine so ostale enake, dodani opisi pozicij )

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

pri mizarskigh delih vrata:

6. Dvokrilna vhodna vrata vel 200/240 s samozapiralom - poz V1 kom 1,00

7. Dvokrilna notranja vrata vel 200/240 s samozapiralom - poz V1 kom 1,00

SO LESENA, ZVOČNO IN POŽARNO ODPORNA ALI?

hvala za odgovor

lp

ODGOVOR
Od 29.01.od 14 ure dalje je pripeta dopolnjena razpisna dokumentacija in sicer:
- nove sheme oken in vrat ( prejšnje so odstranjene )
- novi popisi le v delu, ki se nanaša na stavbno pohištvo, police in žaluzije ( količine so ostale enake, dodani opisi pozicij )

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo za usklajeno shemo oken in vrat s številom v popisih.


lep pozdrav


ODGOVOR
Od 29.01.od 14 ure dalje je pripeta dopolnjena razpisna dokumentacija in sicer:
- nove sheme oken in vrat ( prejšnje so odstranjene )
- novi popisi le v delu, ki se nanaša na stavbno pohištvo, police in žaluzije ( količine so ostale enake, dodani opisi pozicij )

VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosimo, da se definira točno kakšno je stavbno pohištvo -za vsako pozicijo: les, pvc..ter kaj je mišljeno z notranjimii in zunanjimi žaluzijami-kje in kakšne za vsako pozicijo, ker v shemah ni navedeno.
Naprošamo dopolnitev popisov.

ODGOVOR

Od 29.01.od 14 ure dalje je pripeta dopolnjena razpisna dokumentacija in sicer:
- nove sheme oken in vrat ( prejšnje so odstranjene )
- novi popisi le v delu, ki se nanaša na stavbno pohištvo, police in žaluzije ( količine so ostale enake, dodani opisi pozicij )


Datum objave: 01.02.2021   09:28
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da za postavko

3.16 - Dobava in izvedba ograje z pocinkanimi jeklenimi stebri višine 1,15m, ter polnilom iz vertikalnih pocinkanih jeklenih palic v razmaku do 10cm. Stebri ograje se sidrajo direktno v AB konstrukcijo. Vsi kovinski deli ograje in vpenjanja so protikorozijsko odporni oz. zaščiteni.

podate vse dimenzije jeklenih stebrov in polnil - palic

Lep pozdrav

ODGOVOR

Odgovor projektanta:
Za ograjo sem predvidel poenostavitev in sicer:

Ograja je sestavljena iz jeklenega pravokotnega okvirja ( skupna višina okvirja 115 cm, dolžina prilagojena dimenziji balkonov ) iz pravokotnih profilov 40/40/3mm, ter ploščatih vertikalnih palic dimenzije 30/5mm v max. razmaku do 12 cm. Okvir je v balkon sidran preko vertikalnih stebričkov iz enakih profilov kot okvir, stebričke izvesti na max. razmaku 125 cm. Ograja je peskana, zaščitena z alkidno temeljno barvo in prašno barvana ( Ral 9007 )Datum objave: 02.02.2021   15:12
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Prosimo vas, da za postavko

12 Dobava in montaža montažnih Isokorb balkonskih elementov, skladno z detajlom in vsemi potrebnimi elementi proizvajalca.
m1 66,00

navedete tip isokorb elementa (X, XT oz. CXT)

ODGOVOR


Na načrtih si poglejte, kateri tip je primeren glede na lego elementa.

Datum objave: 02.02.2021   15:14
VPRAŠANJE
Spoštovani:

Iz razpisne dokumentacije izhaja , da se zasadijo drevesa in grmičovje kot je prikazano v situaciji.

Kakšna. Postavka manjka v popisu del.

ODGOVOR

Sajenje dreves in grmovnic ni zajeto v popisu, ker se ne izvaja v sklopu tega razpisa, saj ni potrebno za pridobitev uporabnega dovoljenja.


Datum objave: 02.02.2021   16:01
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Postavka nepredvidenih del je predvidena za pomožna dela ( npr. dolbljenje, čiščenje...ipd. ), eventuelno manjkajoča dela v popisih, eventuelne spremembe zaradi tehničnih oz. zakonskih zahtev, preglede, dokumentacijo ipd.
Če ni formule, jo je v skladu z razisno dokumentacijo potrebno dodati.

Naprošamo, da naročnik točno navede na katera dela se navezuje 5% nepredvidenih del, ker če formulo formiramo sami, jo lahko naredi vsak po svoje, kar pa posledično ne more biti primerljuivo med ponudbami!

Hvala za razumevanje

ODGOVOR


V nepredvidenih delih lahko upoštevate dela, ki so potrebna za izvršitev naročila, vendar jih v popisih ni. Primerjava ponudb se ne bo vršila po posameznih postavkah, temveč se bo primerjala zgolj skupna cena za celotno naročilo, ki jo bo posamezni ponudnik ponudil za predmet javnega naročila. Zato je vrednost posamezne postavke brezpredmetna.

Datum objave: 02.02.2021   16:02
VPRAŠANJE
Pozdravljeni:
1 Pripravljalna dela z organizacijo gradbišča, pripravo terena, dostavo, pripravo gradbene opreme, postavitev pomožnih objektov, zaščitne ograje, opozorilnih tabel in znakov, (ocenjeno).
ura 20,00
Kako si pripravljalna dela predstavljate v urah - kakšne?

Postavitev začasnih objektov, skladišč, WCjev, ograj - kje naj zajamemo v ključu?

ODGOVOR

Vsa ta dela zajamite v skupni ponujeni ceni za predmet JN.


Datum objave: 03.02.2021   14:21
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

na menični izjavi imate podamo OPOMBO: kjer je napisano, da je potrebno menico podpisati, žigosati ( kar je osnova) zraven pa, da je potrebno napisati ime in funkcijo podpisnika. Menimo, da je dovolj podpis in žig na menici, zaradi same veljavno le-te.

hvala za odgovor

lp

ODGOVOR


Se strinjamo

Datum objave: 04.02.2021   10:30
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V postavki:

Dobava in polaganje granitogreza vključno s stičenjem, kotniki in polaganjem
nizkostenske obrobe ob zidu ( višina obloge je 10 cm ). Obloga z lepljenjem
na pripravljeno podlago. Razred protidrsnosti min R9!
Obloga stopnišča - nastopne in zrcalne površine. m2 66,50

Predvidevamo, da gre za nizko stensko obrobo, ki pa se praviloma obračunava v m1 - zanima nas ali gre mogoče pri dani postavki, za napako pri enoti?

Lp.ODGOVOR

Očitno ne gre za napako, temveč si je popisovalec tako zamislil sistem in je potrebno nizkostensko oblogo vključiti v ceno m2 talne obloge.