Dosje javnega naročila 000413/2021
Naročnik: TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o., Cesta Lole Ribarja 18, 3325 Šoštanj
Storitve: Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za Hg, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom

JN000413/2021-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 26.01.2021
JN000413/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 29.03.2021
JN000413/2021-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 15.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000413/2021-E01 Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL) 2021/S 018-042829
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
javna.narocila@te-sostanj.si
+386 38993200

Internetni naslovi
https://www.te-sostanj.si
https://www.te-sostanj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/383900/Dokumentacija_-_Nabava._montaza_in_kalibracija.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23779
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za Hg, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
Referenčna številka dokumenta: 40 01-627/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za Hg, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilni sistem za trajno meritev emisijskih koncentracij CO, NO, NO2, SO2, O2, H2O, CO2, HCl, HF, NH3, TOC na bloku 5 in bloku 6
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za Hg, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilni sistem za merjenje emisijskih koncentracij prahu v dimnih plinih na bloku 6
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za Hg, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Merilni sistem za trajno meritev emisijskih koncentracij Hg v dimnih plinih na bloku 5 in bloku 6
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za Hg, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Izvedba testa funkcionalnosti, QAL2 in AST na merilnih sistemih, ki so del tega razpisa
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90731000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava, montaža in kalibracija avtomatskih merilnih sistemov za Hg, prah in FTIR merilni sistem na blokih 5 in 6
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 10
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.4 Objektivna pravila in merila za sodelovanje
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.1.6 Finančna zavarovanja


III.1.7 Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter sklic na ustrezne določbe, ki jih urejajo


III.1.8 Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano


III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
V skladu z dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL), Angleščina (EN)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 6 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
TERMOELEKTRARNA ŠOŠTANJ d.o.o.
Cesta Lole Ribarja 18
3325
Šoštanj
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2021   10:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
pri Bloku 5 v dokumentaciji nisem zaznal velikost prirobnic in material?
Vnaprej se zahvaljujem za odgovor?


ODGOVOR
Spoštovani,

V tehničnem delu dokumentacije pod točko 3.1 je zapisano: Na dimovodnem kanalu Bloka 5 bo potrebno narediti odjemna mesta, za katere bo izbrani ponudnik dal zahteve in dimenzije. Ponudnik bo moral narediti preizkus homogenosti merilnega mesta. To pomeni, da bomo na podlagi podanih dimenzij prirobnic pripravili odjemna mesta. Material je navadno konstrukcijsko jeklo.
V skladu z navedenim pojasnjujemo, da na Bloku 5 prirobnice še niso vgrajene, saj bodo vgrajene po meritvah in podanih dimenzijah s strani izvajalca, kar je med drugim tudi predmet naročila.

Lep pozdrav.
Datum objave: 11.02.2021   10:35
VPRAŠANJE
V točki 8.1.4. Pogoji za sodelovanje glede tehnične in strokovne sposobnosti so potrebna Ostala dokazila iz tehničnega dela dokumentacije z oddajo javnega naročila.
Prosimo, da eksplicitno navedete kdaj se zahtevajo Ostala dokazila (v 1. fazi ali 2. fazi postopka)?


ODGOVOR
V prvi fazi se oddajo vsa dokazila, razen ponudbene cene.Datum objave: 12.02.2021   12:55
VPRAŠANJE
Merilna oprema (AMS), ki je predmet razpisa v sklopih 1, 2 in 3, se tipično ne vgrajuje na velikih kurilnih napravah, ampak na sežigalnicah odpadkov in napravah za sosežig. Tako na velikih kurilnih napravah praviloma ni vgrajenih AMS za meritev parametrov kot so NH3, HCl, HF, Hg,

Zahteva za referenco v sklopu 4 za izvedbo QAL2 in AST na velikih kurilnih napravah nad 100 MW prav tako ne pokriva obsega parametrov, za katere je potrebno izvesti QAL2 in AST in zato tudi ne dokazuje usposobljenosti izvajalca za izvajanje postopkov QAL2 in AST za predmetne parametre iz razpisa, to je NH3, HCl, HF, Hg, saj je tak obseg parametrov tipičen za sežigalnice odpadkov in naprave za sosežig.

Iz navedenega izhaja, da je opis zahtevane reference po našem mnenju preozek in ne potrjuje strokovne usposobljenosti ponudnikov, zato predlagamo, da naročnik popravi zahtevo reference ponudnika v sklopih 1, 2, 3 in sklopu 4 iz zahtevane reference »izdelava AMS za emisijske meritve na velikih kurilnih napravah večjih od 100 MW toplotne moči« v »izdelavo AMS na katerokoli napravi zavezani po EU direktivi IED (kurilna naprava, sežigalnica, naprava za sosežig, cementarna, )«.


ODGOVOR
V zahtevah za referenco, pri sklopih 1, 3 in 4, se lahko namesto izraza Velika kurilna naprava uporabi »Naprave zavezane po EU direktivi IED (velika kurilna naprava, sežigalnica, naprava za sosežig, cementarna) s toplotno močjo večjo od 100 MW«.
Za sklop 2 ostaja referenca enaka, kot je objavljena v razpisu.