Dosje javnega naročila 000343/2021
Naročnik: JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE RUŠE, Mariborska cesta 31, 2342 Ruše
Blago: NABAVA E-KOLES, POLNILNIC IN STOJAL S SISTEMOM ZA E-KOLESA V OKVIRU PROJEKTA NAŠA DRAVA ZA POTREBE OBČINE RUŠE
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000343/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 22.01.2021
JN000343/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 08.03.2021
JN000343/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.06.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000343/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNI ZAVOD CENTER ZA MLADE RUŠE
Mariborska cesta 31
2342
SI
Ruše
Slovenija
Mariborska cesta 31
pisarna@cezam.org
+386 26688446
+386 26688447

Internetni naslovi
http://www.cezam.org

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/384032/razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23809
I.4 Vrsta javnega naročnika
Javni zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Šport, kultura, mladi, infrastruktura


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: NABAVA E-KOLES, POLNILNIC IN STOJAL S SISTEMOM ZA E-KOLESA V OKVIRU PROJEKTA NAŠA DRAVA ZA POTREBE OBČINE RUŠE
Referenčna številka dokumenta: JNMV-0001/2021-B-POG
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34430000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Javni zavod Center za mlade Ruše - CEZAM objavlja javno naročilo za nabavo e-koles, polnilnic in stojal s sistemom za e-kolesa v okviru projekta Naša Drava za potrebe občine Ruše.
Javno naročilo je razdeljeno na dva sklopa, in sicer:
- sklop 1 - nabava e-koles,
- sklop 2 - nabava in montaža polnilnic ter stojal s sistemom za e-kolesa.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Naslov: Nabava e-koles
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo »Nabava e-koles, polnilnic in stojal s sistemom za e-kolesa v okviru projekta Naša Drava za potrebe občine Ruše« v sklopu 1 - Nabava e-koles - zajema nabavo šestih (6) gorskih e-koles in druge potrebne opreme opisane v poglavju Tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.02.2021
Konec: 30.04.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt se bo sofinanciral iz sredstev operacije Naša Drava, katerega partner je tudi Javni zavod Center za mlade Ruše - CEZAM. V operacijo je aktivno vključenih 10 LAS oziroma 45 partnerjev. Aktivnosti operacije so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Nabava in montaža polnilnic ter stojal s sistemom za e-kolesa
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34430000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Športni park Ruše, Šolska ulica 17, 2342 Ruše
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo »Nabava e-koles, polnilnic in stojal s sistemom za e-kolesa v okviru projekta Naša Drava za potrebe občine Ruše« v sklopu 2 - Nabava in montaža polnilnic ter stojal s sistemom za e-kolesa - zajema nabavo in montažo desetih (10) polnilnic ter dvajsetih (20) stojal s sistemom za e-kolesa opisane v poglavju Tehnične specifikacije v razpisni dokumentaciji.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 10.02.2021
Konec: 30.04.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Projekt se bo sofinanciral iz sredstev operacije Naša Drava, katerega partner je tudi Javni zavod Center za mlade Ruše - CEZAM. V operacijo je aktivno vključenih 10 LAS oziroma 45 partnerjev. Aktivnosti operacije so sofinancirane s sredstvi Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja (EKSRP): Evropa investira v podeželje.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 11.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2021   12:15


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 06.02.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
22.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2021   20:11
Pozdravljeni,

najlepša hvala za vaše predloge in rešitve, ki ste jih podali. Kot sami ugotavljate res želimo imeti edinstven sistem izposoje e-koles, ki smo ga opisali v razpisni dokumentaciji pod poglavjem 3 Tehnične specifikacije. Še posebej smo se potrudili, da smo podali poglavje 3. 3 Dodatna pojasnila naročnika v zvezi s tehnično specifikacijo, kjer pojasnjujemo, da pri javnem naročilu ne gre za sistem za avtomatizirano izposojo koles, kjer se lahko kolesa izposojajo in vračajo na več lokacijah. Naročnik želi vzpostaviti sistem, ki bo omogočal izposojo koles samo na eni lokaciji (npr. v Športnem parku Ruše).

Polnilnice in kolesarska stojala pa bo naročnik, v kolikor bo uspešen s spremembo projekta, postavil na različne lokacije. To pomeni, da bodo tudi drugi ob uspešni registraciji lahko polnili svoja e-kolesa in jih tudi zaklenili s pomočjo mobilne naprave. Naročnik načrtuje, da bo teh lokacij bo deset (10). Na vsaki lokaciji, bo:
- ena (1) polnilnica s štirimi (4) vtičnicami (dve (2) vtičnici bosta imeli priklop, ki bo omogočal polnjene naročenih e-koles, dve (2) pa navadni schuko priklop, ki bo omogočal priklop uporabniku s svojim polnilcem) in
- dve (2) kolesarski stojali s ključavnicami (stojala in ključavnice morajo omogočati zaklep in odklep kateregakoli kolesa preko mobilnega telefona ob predhodni uspešni registraciji uporabnika).

Naročnik želi vzpostavi sistem polnilnic in kolesarskih stojal s ključavnicami v dolini in hribovju na območju občine Ruše, ki deluje oziroma se uporablja s pomočjo mobilnega telefona.

V upanju, da se boste oddali ponudbo za naše javno naročilo vas lepo pozdravljamo.

CEZAM