Dosje javnega naročila 000368/2021
Naročnik: ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA, Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
Storitve: Vzdrževanje inštalacij
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 73.980,80 EUR

JN000368/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.01.2021
JN000368/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 26.01.2021
JN000368/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2021
JN000368/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 18.02.2021
JN000368/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.03.2021
JN000368/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2021
JN000368/2021-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000368/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA
Grajska ulica 24
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Mateja Kar Dcosta, univ.dipl.prav.
zdravstveni.dom@zd-ms.si
+386 25341355

Internetni naslovi
http://www.zd-ms.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/384169/RD_vzdrĹľevanje_instalacij_ZD_MS_2021.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/384169/espd/ZD_MS_ESPD_VZDRZEVANJE_INSTALACIJ_2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23899
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje inštalacij
Referenčna številka dokumenta: NMV-1-S/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51000000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo obsega storitev rednega in intervencijskega vzdrževanja inštalacij na objektih naročnika za obdobje dveh let od sklenitve pogodbe z izbranim izvajalcem za vsak posamezni sklop. JN je razdeljeno na dva sklopa: SKLOP 1: Vzdrževanje elektro inštalacij in SKLOP: 2 vzdrževanje vodovodnih inštalacij. Ponudnik lahko odda ponudbo le za en sklop. Pri izvedbi JN bodo upoštevani okoljski vidiki.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje lektro inštalacij
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
51100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1 obsega redno in intervencijsko vzdrževanje elektro inštalacij na objektih naročnika za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje oz. najkasneje do 6 mesecev oz. v skladu s pogodbo;
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje vodovodnih inštalacij
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Grajska ulica 24, 9000 Murska Sobota
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2 obsega redno in intervencijsko vzdrževanje vodovodnih inštalacij na objektih naročnika za obdobje dveh let.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 24
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Izjemoma in samo v primeru in najdlje do izbora novega izvajalca za izvajanje istovrstnega JN za naslednje obdobje oz. najkasneje do 6 mesecev oz. v skladu s pogodbo;
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Podrobneje opredeljeni v dokumentaciji vezani na javno naročilo.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.02.2021   10:01
Kraj: V informacijskem sistemu e_JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2
Podrobnejše opredeljeno v dokumentaciji vezano na javno naročilo.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Avtomatično v informacijskem sistemu e_JN na spletnem naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2
Podrobnejše opredeljeno v dokumentaciji vezano na javno naročilo.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2021   10:00

Dodatne informacije:
Podrobnejše opredeljeno v dokumentaciji vezano na javno naročilo.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2021   08:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

navedeno imate: Ponudnik lahko odda ponudbo le za en sklop.

Torej kot ponudnik ne moremo oddati ponudb za oba sklopa?

ODGOVOR
Spoštovani,
kot ponudnik lahko oddate ponudbo za oba sklopa. Naročnik bo na podlagi zahtev in pogojev posameznega sklopa izbral izvajalca za posamezen sklop. V kolikor bo v obeh sklopih ekonomsko najugodnejša ponudba istega ponudnika, bo izvajalec javnega naročila isti ponudnik.
Lep pozdrav.


Datum objave: 02.02.2021   14:47
VPRAŠANJE
Vprašanje:

Spoštovani,

kot je navedeno v dokumentaciji, je cena vgrajenega blaga/materiala na posamezen sklop 10.000,00, vendar pri prijavi na en sklop ne moremo spremeniti zneska (20.000,00). Kaj lahko naredimo v takem primeru?

Lepo pozdrav.
ODGOVOR
Pozdravljeni,
naročnik bo objavil popravek dokumenta obrazci ( obrazec predračuna), ki bo omogočal ločeno oddajo ponudbe po posameznem sklopu.
Lep pozdrav.