Dosje javnega naročila 000378/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: D-013/21; Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 132.258,13 EUR

JN000378/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.01.2021
JN000378/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.02.2021
JN000378/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.05.2021
JN000378/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 27.05.2021
JN000378/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000378/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 14788034

Internetni naslovi
http://portal.drsc.si/dcjn/kazalo.html

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-20-001834/narocilo.html
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23902
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: D-013/21; Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020
Referenčna številka dokumenta: 43001-4942020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izgradnja novega prepusta na cesti R2-423/1282 Podsreda Pilštanj v naselju Šonovo km 3,020
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v dnevih: 90
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
Ponudbe morajo biti predstavljene v obliki elektronskih katalogov ali vključevati elektronski katalog
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.02.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2021   11:20
VPRAŠANJE
Postavka obvoz: 24 111 m3 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije (za nasip izvedbe obvoza) z zbitostjo min. Evd 15 Mpa 245,00
Ali gre za nasip z izkopnim materialom?

Postavka obvoz: 24 111 m3 Vgraditev nasipa iz vezljive zemljine - 3. kategorije (za odstranitev obvoza - brežine povrniti v prvotno stanje) 277,00
Ali gre za nasip z izkopnim materialom?

Postavka obvoz: 24 192 m3 Izdelava blazine pod temeljem objekta iz drobljenca v debelini nad 30 cm (za izvedbo obvoza - pod začasnim prepustom) 15,00 Kakšen drobljenec je mišljen, frakcija?


ODGOVOR


1. Če izkopani material dosega zahtevane karakteristike, se lahko vgradi v nasip.
2. Če izkopani material dosega zahtevane karakteristike, se lahko vgradi v nasip.
3. Mišljen je drobljenec do frakcije 0-32mm.Datum objave: 01.02.2021   11:20
VPRAŠANJE
25 181 kos Zasaditev raznih drevesnih in grmovnih vrst na brežini, visokih do 40 cm 40,00

Prosim določite tip drevesnih in grmovnih vrst za zasaditev na brežini.

ODGOVOR

 Tip drevesnih vrst je jelša (alnus).
Datum objave: 03.02.2021   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ker trenutno zaradi razmer ( COVID-19) obratujemo s pomanjkanjem kadra in se procesi odvijajo počasneje, vas prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb.

hvala in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.


Datum objave: 10.02.2021   08:12
VPRAŠANJE
Prosim za objavo detajla za izvedbo zaščite brežine z lesenimi navpičnimi piloti.
Hvala.

ODGOVOR


Omenjenega detajla ni v projektni dokumentaciji, so pa vsa dela natančno opisana v tehničnem poročilu.

Datum objave: 10.02.2021   08:12
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zanima me ali je naročnik opravil recenzijo tega projekta. Prikazane zadeve v priloženi projektni dokumentaciji niso sprojektirane v skladu s TSC specifikacijami za objekte na cestah in s pravilnikom o projektiranju cest. Glede na to, da je predmetni objekt na R2 cesti, bi pričakovali višji nivo obdelave.
Prečni prerez na objektu (G.7) ni v skladu s TSC in prometnim pravilnikom. Objekt je izven naselja Kozje, hitrost je večja kot 50km/h, višina robnika v tem primeru ni 18cm, ampak 7cm. Neobičajno (nedopustno) je, da se asfalt vozišča konča na nivoju dol vodnega hodnika, torej lahko avtomobil zapelje kar na hodnik. N2W2 ni ograja predvidena za objekte, minimalni nivo zadrževanja za objekte je H1.
Objekt nima kril, na gor vodni vtočni strani so obvezna. Visoke vode lahko vdrejo za opornik in odnesejo/spodkopajo cestno telo. Prehodne plošče po TSC so dolžine 3,70m, ne cca. 1,50m kot je narisano v prerezu. V tlorisu sploh niso prikazane. Zbitosti gramoznega zasutja objekta niso predpisane ali so prenizke.
Nenavadno je, da objekt kljub temu da je predviden kot novogradnja, ne prevaja 100 letnih vod. Predvideno je le prevajanje Q20. Glede na vrisano Q100, visoka voda na skrajnem robu priteče na cesto.
Je pa projekt lepo krajinsko arhitekturno obdelan.
Predlagam da ponudniki v svoji ponudbi dodajo še ceno izdelave novega projekta za izvedbo PZI. Po prikazanem projektu je objekt nedopustno graditi, na koncu koncev ga niti ni možno po takšnem projektu zgraditi.

Lep pozdrav


ODGOVOR


Projekt je v celoti recenziran in ima potrdilo o opravljeni recenziji projektne dokumentacije, zato se izvede kot ga predvideva projekt.

Datum objave: 19.02.2021   13:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo za dodatna pojasnila ter objave, in sicer:

- V postavkah, ki predvidevajo izkop zemljin, ni zasledi odvoza izkopanih zemljin in kamnin, samo nakladanje, kje naj se upošteva odvoz v stalno deponijo?
- Glede zavarovanja brežin z lesenimi piloti, ni nikjer v dokumentacijah zaslediti dolžine lesenih pilotov (zabiti del, prosti del), prosimo za navedbo.

lep pozdrav

ODGOVOR

1. V tistih postavkah, kjer izrecno ne piše, da se material uporabi za kasnejši zasip, se mora pri ceni/enoto za izkop upoštevati tudi nakladanje na kamion ter odvoz na ustrezno deponijo s plačilom prispevka. To je tudi opisano na prvi strani skupne rekapitulacije.
2. Leseni piloti so dolžine 3.5 m, in sicer zabiti del je 2.5 m, prosti del pa je 1.0 m.Datum objave: 01.03.2021   07:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali oba pogoja (a in b) za referenco lahko izkažemo z eno referenco oz. z eno pogodbo?

Hvala za odgovor in lep pozdrav.

ODGOVOR

Da. Referenca lahko izhaja iz ene pogodbe, vendar mora biti iz nje jasno razvidno, da predstavlja vrednost novogradnje ali rekonstrukcije državne ali lokalne ceste vsaj 50.000 EUR (brez DDV) brez vključene vrednosti za premostitveni objekt. Le ta je lahko izveden v sklopu iste pogodbe, zadostiti pa mora pogojem opisanih pod točko b).