Dosje javnega naročila 000374/2021
Naročnik: RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Slovenska cesta 50, 1000 Ljubljana
Gradnje: Obnova in zamenjava talnih oblog
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 89.419,28 EUR

JN000374/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 25.01.2021
JN000374/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2021
JN000374/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 24.03.2021
JN000374/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 07.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000374/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RAČUNSKO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Slovenska cesta 50
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Računsko sodišče
sloaud@rs-rs.si
+386 14785800
+386 14785891

Internetni naslovi
http://www.rs-rs.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rs-rs.si/javnost-in-mediji/javne-objave/javna-narocila/
ESPD: http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Javna_narocila/2021-talne-obloge/obrazci.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23905
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova in zamenjava talnih oblog
Referenčna številka dokumenta: 120-1/2021/6
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45432110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova in zamenjava talnih oblog v poslovnih prostorih naročnika na naslovu Slovenska cesta 50, Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45432110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova in zamenjava talnih oblog v poslovnih prostorih naročnika na naslovu Slovenska cesta 50, Ljubljana.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2021
Konec: 31.08.2021
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
16.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 16.02.2021   10:02


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 10.02.2021   10:00

Dodatne informacije:
Naročnik ocenjuje, da zaradi specifičnosti predmeta javnega naročila ponudbe ni mogoče pripraviti brez da bi se (potencialni) ponudniki vnaprej seznanili z dejanskim stanjem naročnikovih poslovnih prostorov in obstoječih talnih oblog. Naročnik tako določa obvezen predhodni ogled prostorov, na katerem bo potencialnim ponudnikom izročil tudi tloris naročnikovih poslovnih prostorov z navedbo velikosti posameznih prostorov.

Ogled bo izveden za vse ponudnike hkrati, in sicer dne 29. 1. 2021, ob 12. uri. Ponudniki se morajo obvezno predhodno najaviti prek elektronske pošte sloaud@rs-rs.si, najkasneje do 29. 1. 2021 do 10. ure.

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) je število predstavnikov posameznega zainteresiranega ponudnika omejeno na največ dva (2) zdrava predstavnika. Med ogledom je obvezna uporaba zaščitnih obraznih mask. Pred ogledom bo opravljeno brezkontaktno merjenje telesne temperature ter obvezno razkuževanje rok (za razkužila poskrbi naročnik). V primeru, da bo število najavljenih zainteresiranih ponudnikov več kot tri (3), bo naročnik organiziral dodaten termin, predvidoma naslednji delovni dan, in o tem obvestil zainteresirane ponudnike na kontaktni naslov, naveden v najavi.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
25.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2021   13:05
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali je pogodba na ključ ali po dejanskih količinah?

ODGOVOR
Naročnik je v razpisni dokumentaciji z namenom seznanitve potencialnih ponudnikov z ocenjenim obsegom predmeta javnega naročila, zagotovitve primerljivosti ponudb ter izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe ocenil površine prostorov na katerih se bo predvidoma obnovil parket ter površine prostorov za katere bo moral ponudnik dobaviti in zmontirati vinilne talne obloge. Opredelil je tudi druga pripravljalna in zaključna dela ter storitve, ki jih vključuje v predmetno javno naročilo. Ob upoštevanju teh predpostavk morajo ponudniki pripraviti ponudbo.

V skladu s točko 6. razpisne dokumentacije, pa bo izvajalec po vsaki opravljeni fazi del opravil dejanski obračun opravljenih dobav in storitev glede na dejansko površino, na kateri bodo izvedena pripravljalna in zaključna dela, dejansko površino obnovljenega parketa, dejansko površino dobavljenih in montiranih vinilnih talnih oblog oziroma dejanske dolžinske metre zamenjanih PVC zaključnih letev (v prostorih, ki niso predmet obnove oziroma zamenjave talnih oblog), upoštevajoč ponudbene cene/enoto za predhodno opredeljene skupine del.
Datum objave: 01.02.2021   11:51
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Na vaš razpis smo bili opozorjeni precej pozno. Zelo smo zainteresirani za izvedbo del zato vas prosimo za dodatni termin ogleda lokacije.
Hvala in lep pozdrav.


ODGOVOR

Pozdravljeni,

v skladu z določili razpisne dokumentacije (veliko število ponudnikov - preprečevanje širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19)) obvezni ogledi prostorov potekajo tudi dne 1. 2. 2021 ob 10. in 12. uri.

Naročnik razpisuje še dodatni termin ogleda in sicer v ponedeljek, 1. 2. 2021 ob 14. uri. Potencialni ponudniki se morajo obvezno predhodno prijaviti prek elektronske pošte sloaud@rs-rs.si, najkasneje do 1. 2. 2021 do 13.30 ure.


Datum objave: 01.02.2021   17:00
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Vaša povezava na obrazec ESPD ne deluje. Prosim da objavite novo povezavo.
Lep pozdrav.

ODGOVOR

Spoštovani,
smo popravili povezavo na pravilno datoteko.
Se zahvaljujemo za opozorilo.

Lepo pozdravljeni.
Datum objave: 02.02.2021   07:57
VPRAŠANJE
Spoštovani!
obrazec ESPD še vedno ne deluje pravilno. Namesto povezave na ESPD je povezava na obrazce. Ali to pomeni da ESPD obrazec ni potreben in samo izpolnimo priložene obrazce?
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

povezava do obrazca ESPD je bila popravljena na spletni strani Računskega sodišča RS, kjer je objavljena tudi razpisna dokumentacija, ESPD in obrazci.
To je http://www.rs-rs.si/javnost-in-mediji/javne-objave/javna-narocila/objava/jnmv-obnova-zamenjava-talnih-oblog/

Povezava do ESPD - http://www.rs-rs.si/fileadmin/user_upload/Datoteke/Javna_narocila/2021-talne-obloge/RSRS_ESPD.zip

ESPD obrazec je skladno z razpisno dokumentacijo obvezen.Datum objave: 02.02.2021   08:03
VPRAŠANJE
Zakaj zahtevate bančna zavarovanja v vrednosti z DDV? DDV je vendar strošek investitorja in ne izvajalca?

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu z Uredbo o finančnih zavarovanjih pri javnem naročanju (Uradni list RS, št. 27/16), ki določa zahteve glede zavarovanj pri javnem naročanju,
se višina finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti (7. člen uredbe) in višina finančnega zavarovanja za odpravo napak v garancijskem roku (8. člen uredbe), določita v določenem procentu pogodbene vrednosti z DDV.

Naročnik je pri pripravi razpisne dokumentacije spoštoval omenjeno uredbo, ki ga pri pripravi razpisne dokumentacije zavezuje.
Datum objave: 02.02.2021   08:42
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Odgovor glede dodatnega ogleda ste poslali 10 minut do dvanajstih in ob 14 je bil že termin za ogled. Se vam ne zdi, da bi nam lahko podali vsaj en dan med odgovorom in terminom. Vašega odgovora nismo niti videli, ko je termin že minil. Prosim za dodatni termin.
Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Naročnik razpisuje dodatni (zadnji) termin ogleda in sicer v sredo, 3. 2. 2021 ob 10. uri.

Potencialni ponudniki se morajo obvezno predhodno prijaviti prek elektronske pošte sloaud@rs-rs.si, najkasneje do 2. 2. 2021 do 16.00 ure. Pri prijavi je treba navesti ime in priimek predstavnikov ponudnika, ki se bodo ogleda udeležili (v skladu z določili razpisne dokumentacije največ 2 zdrava predstavnika posameznega ponudnika).
Datum objave: 02.02.2021   09:24
VPRAŠANJE
Ali se reference lahko dokazujejo s podizvajalcem?
Ali je lahko kot dokazilo za zagotavljanje potrebnega kadra tudi pogodba o dolgoročnem sodelovanju z podizvajalcem, ki zagotavlja kader?

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s točko 11.2 razpisne dokumentacije mora ponudnik, ki izkazuje izpolnjevanje pogojev za priznanje sposobnosti s podizvajalcem,
predložiti izpolnjene in podpisane dokumente, s kateremi dokazuje izpolnjevanje pogojev. V skladu z navedenim lahko dokazujete reference s podizvajalcem.

Pogodba o dolgoročnem sodelovanju s podizvajalcem, ki zagotavlja kader, je lahko dokazilo za zagotavljanje potrebnega kadra. Pri pripravi ponudbe pa morate upoštevati vsa določila razpisne dokumentacije glede oddaje ponudbe s podizvajalci.
Datum objave: 02.02.2021   09:25
VPRAŠANJE
Ali so lahko reference zdravstveni objekti in vzgojno izobraževalne ustanove

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s predmetom javnega naročila, naročnik zahteva reference v poslovnih prostorih, torej prostorih s pisarnami.
Reference iz zdravstvenih objektov in vzgojno-izobraževalnih ustanov ustrezajo, če so se prenavljali prostori, kjer so pisarne.
Datum objave: 02.02.2021   11:14
VPRAŠANJE
Glede na to, da se PVC talna obloga polaga na obstoječi parket, ki je v slabem stanju (odstopljen od podlage) smatramo, da ni primerno polaganje PVC talne obloge na tako slabo podlago. Po izvedbi izravnalne mase na tako slabo podlago bo le-ta odstopila oz. popokala, kar se bo poznalo na finalni talni oblogi PVC. Prav tako je vprašljiva garancija na tako izvedbo, saj je nestrokovna.
Prosimo za odgovor.

lp

ODGOVOR
Spoštovani,

najlepša hvala za vaš komentar, vendar iz njega ne razberemo vprašanja. Prosimo za vaše konkretno vprašanje.Datum objave: 02.02.2021   11:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
na podlagi ogleda ugotavljamo, da je obnova parketa nesmiselna, ker je v preslabem stanju, nastale pa bodo še moteče višinske razlike,
predlagamo enotno izvedbo z vinilnimi oblogami, istočasno tudi predlagamo, da obstoječe stenske letve ostanejo in se zamenja samo vložek iz vinilne talne obloge, v primeru odstranitve obstoječih letev bo potrebno obnoviti stene.
Prosimo za vašo potrditev, da pripravimo variantno ponudbo.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je z namenom seznanitve potencialnih ponudnikov z ocenjenim obsegom predmeta javnega naročila, zagotovitve primerljivosti ponudb ter izbire ekonomsko najugodnejše ponudbe določil predpostavke, iz katerih morajo ponudniki izhajati pri pripravi ponudbe (točka 6. razpisne dokumentacije). Ponudniki morajo pripraviti ponudbo v skladu z navodili razpisne dokumentacije, variantne ponudbe niso dovoljene (točka 13.4. razpisne dokumentacije).
Že v razpisni dokumentaciji pa je navedeno, da se bo odločitev o tem, ali se bo parket obnovil ali ne, sprejela po odstranitvi obstoječih talnih oblog za vsak prostor posebej. Odločitev bo sprejel naročnik, v sodelovanju z izvajalcem (točka 2.2. razpisne dokumentacije).

Glede obstoječih stenskih letev je v razpisni dokumentaciji (točka 6) navedeno, da je treba zaključni trak odstraniti, sanirati steno po odstranitvi zaključnega traku in dobaviti ter montirati zaključne PVC letve višine cca. 10 cm. Iz navedenega izhaja, da je treba odstraniti obstoječe stenske letve (in ne zgolj zamenjati vložek iz vinilne talne obloge), izvajalec pa bo moral obnoviti steno v tistem deležu, ki bo potreben za montažo novih zaključnih letev. Vaš predlog tako ni ustrezen.

Del predmetnega javnega naročila je tudi zamenjava obstoječih PVC letev z novimi v prostorih, ki niso predmet obnove ali zamenjave talnih oblog (4 prostori). Tudi v teh prostorih bo potrebno odstraniti zaključni trak, po odstranitvi sanirati steno in dobaviti ter montirati zaključne PVC letve. Iz tega razloga naročnik spreminja razpisno dokumentacijo in sicer se spremeni 1. alineja točke 6. D razpisne dokumentacije, tako, da se glasi:
"- zamenjavo obstoječih PVC letev z novimi v prostorih, ki niso predmet obnove oziroma zamenjave talnih oblog (4 prostori), vključno s sanacijo sten po odstranitvi obstoječega zaključnega traku,".

Spremeni se tudi 1. alineja točke D v 3. členu vzorca pogodbe, ki je priloga razpisne dokumentacije, tako, da se glasi:
"- zamenjavo obstoječih PVC letev z novimi v prostorih, ki niso predmet obnove oziroma zamenjave talnih oblog (4 prostori), vključno s sanacijo sten po odstranitvi obstoječega zaključnega traku,".
Datum objave: 02.02.2021   12:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

glede na situacijo pri ogledu objekta ugotavljamo, da bo realno največ dela z obnovo parketa zato predlagamo, da se kot referenca dopustijo tudi stanovanjski objekti.

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

reference iz stanovanjskih objektov niso dopustne.Datum objave: 04.02.2021   09:42
Spoštovani,

naročnik daje ponudnikom, ki so se že udeležili ogleda poslovnih prostorov naročnika, možnost ponovnega ogleda, ki bo 5. 2. 2021 ob 12.00.

Ponudniki se morajo obvezno predhodno najaviti prek elektronske pošte sloaud@rs-rs.si, najkasneje do 5.2.2021 do 9.00. V prijavi morajo navesti točno katere prostore naročnika (ali posamezne detajle) si želijo ogledati. Dodatni ogled namreč ni namenjen ponovnemu ogledu vseh prostorov, ampak le tistih prostorov (ali posameznih detajlov), ki bi si jih ponudniki želeli natančneje oziroma ponovno ogledati.

V primeru, da bo treba ponudnike razvrstiti v več skupin, bo naročnik prijavljene ponudnike o točnih urah ponovnega ogleda obvestil prek elektronske pošte (praviloma najkasneje do 5. 2. 2021 do 10. ure), s katere bo prejel prijavo na ponovni ogled.

Zaradi preprečevanja širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2 (COVID-19) je število predstavnikov posameznega zainteresiranega ponudnika omejeno na enega zdravega predstavnika.

Datum objave: 04.02.2021   09:54
VPRAŠANJE
ali je izvajalec dolžan predložiti garancijo za dobro izvedbo del, kljub temu, da se bo PVC tlak polagal na neprimerno podlago-odstopljen parket?

ODGOVOR
Spoštovani,

v skladu s točko 13.2.3 razpisne dokumentacije mora izbrani izvajalec predložiti naročniku finančno zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti. Pogodba o izvedbi javnega naročila bo postala veljavna le pod pogojem, da bo izbrani ponudnik predložil navedeno finančno zavarovanje. V skladu z navedenim je predložitev podpisanega in žigosanega obrazca "Vzorec finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti" v predmetnem javnem naročilu obvezna. V razpisni dokumentaciji pa so določeni tudi pogoji unovčitve finančnega zavarovanja za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.
Datum objave: 09.02.2021   13:28
VPRAŠANJE
ali je izjava o nekaznovanosti dovolj podpisana izjava ali mora biti potrdilo Ministrstva

ODGOVOR
V točki 11.1.1 je navedeno:
"Ponudnik dokazuje neobstoj izključitvenega razloga iz točke 11.1.1.1 na način, da predloži pred pristojnim organom overjene izjave (vzorec v prilogi Izjava za pravno osebo/Izjava za fizično osebo).

V kolikor ponudnik iz razlogov, povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, zahtevane overjene izjave ne more predložiti, bo naročnik v skladu z določbo 101. člena Zakona o interventnih ukrepih za omilitev posledic drugega vala epidemije COVID-19 (Uradni list RS, št. 175/20) kot zadosten dokaz v zvezi s 1. odstavkom 75. člena ZJN-3 upošteval izjavo, dano v ponudbi."

Ponudnik mora predložiti pred pristojnim organom overjeno izjavo, ki jo najdete v prilogi razpisne dokumentacije. Potrdilo Ministrstva ni ustrezno. Če pa zaradi razlogov, povezanih z ukrepi zaradi preprečevanja okužbe s SARS-CoV-2, zahtevane overjene izjave ne more predložiti, bo naročnik v skladu z zgoraj navedenim zakonom kot zadosten dokaz v zvezi s 1. odstavkom 75. člena ZJN-3 upošteval izjavo, dano v ponudbi.

Datum objave: 09.02.2021   14:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

v razpisni dokumentaciji je pod točko 2.4.2 Tehnične specifikacije vinilnih talnih oblog naveden pogoj debelina 5,00 mm. Gre za karakteristiko, ki ne specificira kvaliteto vinila. Glavna karakteristika vinilna je debelina zgornjega sloja, katera je zahtevana 0,5 mm in obremenitev: 34. razred. Zanima me, če lahko ponudimo vinil, ki je tanjši od zahtevane debeline, ki pa ustreza pogoju debeline zgornjega sloja in obremenitve?

Lep pozdrav,

ODGOVOR
Pozdravljeni,

ponudniki morajo ponuditi vinilne talne obloge, ki ustrezajo vsem tehničnim specifikacijam, določenim v točki 2.4.2. razpisne dokumentacije.