Dosje javnega naročila 000856/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: CANKARJEVA 10, OBNOVA ULIČNEGA PROČELJA IN STREHE NA STAVBI CANKARJEVA 10 V OKVIRU PROGRAMA LMM
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 245.729,28 EUR

JN000856/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.02.2021
JN000856/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 21.04.2021
JN000856/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 17.05.2021
JN000856/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000856/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/384257/Cankarjeva_10._za_objavo.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/384257/espd/Narocnik_ESPD_(29).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24355
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: CANKARJEVA 10, OBNOVA ULIČNEGA PROČELJA IN STREHE NA STAVBI CANKARJEVA 10 V OKVIRU PROGRAMA LMM
Referenčna številka dokumenta: 430-2543/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45211000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
JAVNO NAROČILO ZAJEMA OBNOVO ULIČNEGA PROČELJA IN STREHE NA STAVBI CANKARJEVA 10 V OKVIRU PROGRAMA LMM
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45210000
45211000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: LJUBLJANA, CANKARJEVA 10
II.2.4 Opis javnega naročila
JAVNO NAROČILO ZAJEMA OBNOVO ULIČNEGA PROČELJA IN STREHE NA STAVBI CANKARJEVA 10 V OKVIRU PROGRAMA LMM
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
JAVNO NAROČILO JE MOGOČE PODALJŠATI SKLADNO Z DOLOČILI POGODBE
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 26.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2021   15:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2021   11:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

zanima me ali v primeru skupne ponudbe lahko le vodilni partner predloži zavarovanje za resnost ponudbe? (Na obrazcu 12 imate navedeni le opciji bančne garancije ali varščine, medtem ko v razpisni dokumentaciji omogočate tudi kavcijsko zavarovanje)

LP

ODGOVOR


Spoštovani.

Kot je navedeno v razpisni dokumentaciji št. 430-2543/2020-10 z dne 15.2. 2021 na strani 12/52 kot finančno zavarovanje za resnost ponudbe lahko gospodarski subjekt predloži bančno garancijo za resnost ponudbe ali kavcijsko zavarovanje za resnost ponudbe ali varščino za resnost ponudbe. V primeru skupne ponudbe navedena finančna zavarovanja za resnost ponudbe lahko predloži vodilni partner v imenu vseh gospodarskih subjektov, ki nastopajo v skupni ponudbi.


Z lepimi pozdravi.Datum objave: 18.02.2021   14:13
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pod točko 5. Priloga Referenčna potrdila morajo biti potrjena s strani ZVKDS in strani naročnika. Torej lahko sami dopišemo na referenčna potrdila 5/1 in 6/1 še ustrezno osebo ZVKDS-ja?

Vnaprej hvala.

ODGOVOR


Spoštovani.


Lahko sami dopišete osebo ZVKDS, ki je izvajala konservatorsko restavratorski nadzor nad izvajanjem prenove / obnove stavbe, ki jo boste navedli kot referenčno.


Z lepimi pozdravi.