Dosje javnega naročila 000393/2021
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA, Cankarjeva ulica 75, 9000 Murska Sobota
Blago: Gasilsko tehnično reševalno vozilo z dvigalom po tipizaciji GZS (TRV-D)
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 253.150,00 EUR

JN000393/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 26.01.2021
JN000393/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN000393/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 06.04.2021
JN000393/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000393/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
Cankarjeva ulica 75
9000
SI
Murska Sobota
Slovenija
Dejvid Rakar
gd.ms@siol.net
+386 31270935

Internetni naslovi
https://gasilci-ms.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://gasilci-ms.si

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23921
I.4 Vrsta javnega naročnika
PGD
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gasilsko tehnično reševalno vozilo z dvigalom po tipizaciji GZS (TRV-D)
Referenčna številka dokumenta: JN1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Gasilsko tehnično reševalno vozilo z dvigalom po tipizaciji GZS (TRV-D)
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 210.000,00 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34142000
34144000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI031 - Pomurska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Gasilsko tehnično reševalno vozilo z dvigalom po tipizaciji GZS (TRV-D)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Skladno z razpisno dokumentacijo.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Skladno z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Skladno z razpisno dokumentacijo.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.03.2021   10:01
Kraj: preko informacijskega sistema eJN


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 18.02.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO MURSKA SOBOTA
Cankarjeva ulica 75
9000
Murska Sobota
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.01.2021   14:29
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na vaši spletni strani ne najdemo dokumentacije za prijavo.ODGOVOR
Spoštovani

dokumentacija je objavljena na prvi strani naročnika za sliko.
Link:
https://gasilci-ms.si/


VPRAŠANJE
Spoštovani,

razpisne dokumentacije ne najdemo na internetnem naslovu, ki ste ga navedli. Prosim za bolj podrobno razlago kako pridemo do razpisne dokumentacije?

Hvala.

ODGOVOR
Spoštovani

dokumentacija je objavljena na prvi strani naročnika za sliko.
Link:
https://gasilci-ms.si/