Dosje javnega naročila 000396/2021
Naročnik: UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE, Fajfarjeva ulica 33, 1000 Ljubljana
Storitve: Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja Upravnega sodišča RS na sedežu v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000396/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 26.01.2021
JN000396/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 31.03.2021

Revizijski zahtevki
10.02.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
10.02.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
19.02.2021 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN000396/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UPRAVNO SODIŠČE REPUBLIKE SLOVENIJE
Fajfarjeva ulica 33
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mojca Jerman, direktorica sodišča
urad.uprlj@sodisce.si
+386 14700101
+386 14700150

Internetni naslovi
http://www.sodisce.si/usrs/
http://www.sodisce.si/usrs/
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.sodisce.si/usrs/nabava_blaga_in_storitev/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23926
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
sodstvo


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja Upravnega sodišča RS na sedežu v Ljubljani, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana
Referenčna številka dokumenta: Su 44/2021-JNMV-VAROVANJE
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja Upravnega sodišča RS v Ljubljani, Fajfarjeva 33, vsak delovni dan od 7.00 do 19.00
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79713000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Upravno sodišče RS, Fajfarjeva 33, 1000 Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Izvajanje storitev fizičnega in tehničnega varovanja Upravnega sodišča RS na sedežu sodišča v Ljubljani, Fajfarjeva 33. Fizično in tehnično varovanje ljudi in premoženja, vsak delovni dan med 7.00 do 19.00
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Začetek: 01.04.2021
Konec: 31.03.2024
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
gled razpisno dokumentacijo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
10.02.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 10.02.2021   13:00
Kraj: Informacijski sistem eJN na naslovu: https://ejn.gov.si/eJN2

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
direktorica sodišča Mojca JermanOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 04.02.2021   09:00

Dodatne informacije:
Pojasnila (vprašanja in odgovori) bodo posredovana najkasneje do dne 5.2.2021 do 15.ure pod pogojem, da je bilo vprašanje oziroma zahteva ponudnikov posredovana najkasneje do 4.2.2021 do 9.ure.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
26.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 29.01.2021   10:08
Spoštovani,
hvala za opozorilo, na obrazcu 1 - predračunje napaka in pravilno je obdobje 36- mesecev.

Lepo pozdravljeni.
Upravno sodišče RS

Datum objave: 01.02.2021   10:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu potem sami preračunamo na 36 mesecev in objavimo oz. popravimo in predložimo pod rubriko 'predračun'?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

v predračunu, v 6. stolpcu: Cena za celotno količino (za obdobje 24 mesecev) v EUR brez DDV
je napaka in pravilno je za obdobje 36 mesecev, tako izhaja tudi iz razpisne dokumentacije na strani 6, 9. Obdobje izvajanja.
Ceno preračunajte za obdobje 36 mesecev.
Lahko pa dodate opombo, da iz razpisne dokumentacije na strani 6, 9. Obdobje izvajanja izhaja, da se bo pogodba sklenila za obdobje 36 mesecev, zato je cena preračunana za obdobje 36 mesecev.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.02.2021   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu potem sami preračunamo na 36 mesecev in objavimo oz. popravimo in predložimo pod rubriko 'predračun'?

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V specifikacijah imate navedeno, da je priklop na VNC. Ali je dovolj, da se le predloži pogodba o najemu in njihova licenca (kot določa ZZasV-1)? Ali je potrebno prijava kot podizvajalec in s tako predložiti še obrazce iz razpisne dokumentacije?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

če ponudnik nastopa s podizvajalci se v točki 2.2. izbere ustrezen odgovor in v tabeli navede zahtevane podatke podizvajalca, ter se priloži pogodba o zagotavljanju varnostnega centra in licenca.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.02.2021   10:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu potem sami preračunamo na 36 mesecev in objavimo oz. popravimo in predložimo pod rubriko 'predračun'?

Lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podrobnejšo razlago glede prikopa na VNC. Ali je priklop za vlom, požar ali oboje? Ali lahko predložimo kot je v zakonodaji določeno le pogodbo o najemu, kot ponudnik pa navedemo, da nastopamo samostojno?

lep pozdrav

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V specifikacijah imate navedeno, da je priklop na VNC. Ali je dovolj, da se le predloži pogodba o najemu in njihova licenca (kot določa ZZasV-1)? Ali je potrebno prijava kot podizvajalec in s tako predložiti še obrazce iz razpisne dokumentacije?

Lep pozdrav.


ODGOVOR

Spoštovani,

storitev varnostno nadzornega centra (VNC) obsega 24 urni sprejem signala, računalniško obdelavo sprejetih podatkov, obveščanje pooblaščenih oseb, dostavo poročil za zahtevo naročnika (mesečno).
Storitev intervencijskih skupin obsega 24 urno pripravljenost za posredovanje in intervencijo v primeru alarma, takojšnje ukrepanje po prejemu signala za panik stikalo, zagotavljanje strokovne intervencije v skladu z zakoni in podzakonskimi akti.
Če ponudnik nastopa s podizvajalci se v točki 2.2. se izbere ustrezen odgovor in v tabeli navede zahtevane podatke podizvajalca, ter se priloži pogodba o zagotavljanju varnostnega centra in licenca.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.02.2021   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz razpisne dokumentacije ni razvidno katere obrazce izpolni podizvajalec. V obrazcu 2 je izjava, ki jo podpišejo vsi del obrazca za glavnega ponudnika.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR
Spoštovani,

če ponudnik nastopa s podizvajalci se v točki 2.2. izbere ustrezen odgovor in v tabeli navede zahtevane podatke podizvajalca, ter se priloži pogodba o zagotavljanju varnostnega centra in licenca.

Lep pozdrav.Datum objave: 01.02.2021   10:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podrobnejšo razlago glede prikopa na VNC. Ali je priklop za vlom, požar ali oboje? Ali lahko predložimo kot je v zakonodaji določeno le pogodbo o najemu, kot ponudnik pa navedemo, da nastopamo samostojno?

lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

storitev varnostno nadzornega centra (VNC) obsega 24 urni sprejem signala, računalniško obdelavo sprejetih podatkov, obveščanje pooblaščenih oseb, dostavo poročil za zahtevo naročnika (mesečno).
Storitev intervencijskih skupin obsega 24 urno pripravljenost za posredovanje in intervencijo v primeru alarma, takojšnje ukrepanje po prejemu signala za panik stikalo, zagotavljanje strokovne intervencije v skladu z zakoni in podzakonskimi akti.
Če ponudnik nastopa s podizvajalci se v točki 2.2. se izbere ustrezen odgovor in v tabeli navede zahtevane podatke podizvajalca, ter se priloži pogodba o zagotavljanju varnostnega centra in licenca.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.02.2021   10:26
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz razpisne dokumentacije ni razvidno katere obrazce izpolni podizvajalec. V obrazcu 2 je izjava, ki jo podpišejo vsi del obrazca za glavnega ponudnika.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR

Spoštovani,

če ponudnik nastopa s podizvajalci se v točki 2.2. izbere ustrezen odgovor in v tabeli navede zahtevane podatke podizvajalca, ter se priloži pogodba o zagotavljanju varnostnega centra in licenca.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.02.2021   11:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu potem sami preračunamo na 36 mesecev in objavimo oz. popravimo in predložimo pod rubriko 'predračun'?

Lep pozdrav

ODGOVOR

Spoštovani,

v predračunu, v 6. stolpcu: Cena za celotno količino (za obdobje 24 mesecev) v EUR brez DDV
je napaka in pravilno je za obdobje 36 mesecev, tako izhaja tudi iz razpisne dokumentacije na strani 6, 9. Obdobje izvajanja.
Ceno preračunajte za obdobje 36 mesecev.
Lahko pa dodate opombo, da iz razpisne dokumentacije na strani 6, 9. Obdobje izvajanja izhaja, da se bo pogodba sklenila za obdobje 36 mesecev, zato je cena preračunana za obdobje 36 mesecev.

Lep pozdrav.
Datum objave: 01.02.2021   11:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosim za odgovor, ker niste navedli ali sami popravimo na 36 mesecev, ali pustimo in samo seštejemo za 36 mesecev?

Hvala za odgovor.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani,

v predračunu potem sami preračunamo na 36 mesecev in objavimo oz. popravimo in predložimo pod rubriko 'predračun'?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani,

v predračunu, v 6. stolpcu: Cena za celotno količino (za obdobje 24 mesecev) v EUR brez DDV
je napaka in pravilno je za obdobje 36 mesecev, tako izhaja tudi iz razpisne dokumentacije na strani 6, 9. Obdobje izvajanja.
Ceno preračunajte za obdobje 36 mesecev.
Lahko pa dodate opombo, da iz razpisne dokumentacije na strani 6, 9. Obdobje izvajanja izhaja, da se bo pogodba sklenila za obdobje 36 mesecev, zato je cena preračunana za obdobje 36 mesecev.

Lep pozdrav.
Datum objave: 02.02.2021   15:49
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosimo za spremembo oziroma dodatno pojasnilo vašega postopanja pri merilu 2 - bruto plača delavca. Zapisano imate, da se upošteva 10 bruto plač delavcev, ki so za polni delovni čas in za nedoločen čas zaposleni. Kot dokazilo se predloži kumulativni REK-1 in ZAP/M (1-ZAP/M, je obrazec ki ni več v uporabi). V kumulativnem REK-1 in ZAP/M so navedeni vsi skupni podatki, t.j. od vseh zaposlenih v podjetju, varnostniki in delavci (direktor, administracija,...), in vključeni delavci, ki so zaposleni za polni in krajši delovni čas. Glede na sestavo obrazca je nemogoče razbrati le 10 delavcev, ki so zaposleni za polni delovni čas in nedoločen čas.
Zato vas prosimo, da spremenite dokazilo, npr. se predloži le za 10 delavcev pisne obračune in obrazce M1, ki dokazuje da je oseba zaposlena za polni delovni čas in za nedoločen čas (kjer so osebni podatki zabrisani in je vidno le delovno mesto 'varnostnik').

Hvala za odgovor,
Lep pozdrav


ODGOVOR

Spoštovani!

Po tem merilu se upošteva povprečje 10 bruto plač delavcev, ki so zaposleni za polni delovni čas za nedoločen čas in ki neposredno izvajajo storitve varnostno - receptorske službe, v zadnjih treh mesecih pred objavo razpisa za predmetno naročilo (oktober - december 2020). Priloži se obrazec oz. pripravijo se podatki iz katerih bo izhajalo, da se je pri izračunu povprečne mesečne bruto plače v zadnjih 3 mesecih pred objavo razpisa, upoštevalo 10 delavcev, ki neposredno izvajajo storitev varnostno receptorske službe, da so zaposleni za polni delovni čas za nedoločen čas.

Lep pozdrav.
Datum objave: 02.02.2021   15:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Ali podizvajalec podpiše tudi kateri obrazec, da ni v položaju izključitvenih razlogov po 75. členu ZJN-3?

Lep pozdrav

ODGOVOR
Spoštovani!

Pogoj (izključitveni razlogi po 75. členu ZJN-3) mora izpolnjevati gospodarski subjekt, ki se prijavi na javni razpis.

Lep pozdrav.


Datum objave: 02.02.2021   15:55
VPRAŠANJE
Naročnik kot element merila za izbor določa članstvo v reprezentativnem združenju. Naročnika opozarjamo, da navedeno merilo ni sorazmerno s predmetom javnega naročila in je v nasprotju z načelom enakopravne obravnave in je zakonito. Navedeno merilo je tudi neskladno s prakso Dkom.

Dkom je namreč v sklepu št.: 018-039/2019 obravnavala identično merilo, kot ga določa naročnik v konkretnem javnem naročilu in je odločila, da je merilo nezakonito, pri tem pa pojasnila: »ni mogoče zaključiti, da je kakovost ponujene storitve varovanja neposredno odvisna od članstva v Zbornici (če ni neposredno odvisna od članstva v Zbornici, posledično ne more biti neposredno odvisna niti od članstva v drugi reprezentativni, primerljivi in enakovredni organizaciji v RS, tudi če bi ta v nasprotju z zatrjevanji vlagatelja dejansko obstajala). Ker torej članstvo v Zbornici ali drugi reprezentativni, primerljivi in enakovredni organizaciji v RS samo po sebi še ne pomeni hkrati tudi večje kakovosti storitev varovanja, ki so predmet konkretnega javnega naročila, z njim posledično ni mogoče doseči cilja, ki ga zasleduje vsako ocenjevanje po merilih tj. identifikacije najugodnejše ponudbe, ki naročniku zagotavlja najboljše razmerje med ceno ter kakovostjo. Ob upoštevanju ugotovitve, da članstvo v Zbornici ali drugi reprezentativni, primerljivi in enakovredni organizaciji v RS, ki je v danem primeru določeno kot merilo, ne omogoča identifikacije ekonomsko najugodnejše ponudbe, pa je treba pritrditi vlagatelju, da omenjeno merilo ni sorazmerno s predmetom javnega naročila.«

Naročnika pozivamo, da navedeno merilo umakne, sicer bomo primorani svoj položaj zavarovati z uveljavljanjem pravnega varstva.
Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!

Članstvo v reprezentativnem združenju samo po sebi ne vpliva na izbor najugodnejšega ponudnika ponudnika, ki zagotavlja najugodnejšo ponudbo in s tem na izbor ponudnika, ampak je samo eno od meril, ki odkazuje na pričakovano kakovost izvajanja storitve. Utemeljeno je pričakovanje, da članstvo v reprezentativnem združenju, kjer so člani zavezani s spoštovanjem meril članstva, vplivajo na kakovost storitve. Sodelovanje je omogočeno tudi nečlanom reprezentativnega združenja, ki kakovost ponujene storitve varovanja izkažejo z drugimi referencami, neodvisno od članstva.

Lep pozdrav.
Datum objave: 03.02.2021   09:52
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Zaradi nejasnih navodil glede izpolnitve Obrazca 1 "Predračun" prosimo, da v izogib napakam, ki bi jih pri izpolnjevanju lahko naredili ponudniki, objavite nov oziroma ustrezno popravljen obrazec.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani,

v predračunu, v 6. stolpcu: Cena za celotno količino (za obdobje 24 mesecev) v EUR brez DDV
je napaka in pravilno je za obdobje 36 mesecev, tako izhaja tudi iz razpisne dokumentacije na strani 6, 9. Obdobje izvajanja.
Ceno preračunajte za obdobje 36 mesecev.
Lahko pa dodate opombo, da iz razpisne dokumentacije na strani 6, 9. Obdobje izvajanja izhaja, da se bo pogodba sklenila za obdobje 36 mesecev, zato je cena preračunana za obdobje 36 mesecev.

Lep pozdrav.

Datum objave: 04.02.2021   13:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo, da jasno definirate kaj se upošteva kot bruto plača delavca. Torej ali se upošteva tudi: nadurno delo, dodatki za nočno delo, nedeljsko delo in delo med prazniki, stimulacije, malica, prevoz na delo ...?

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!

Bruto plača predstavlja končni strošek delodajalca in vključuje osnovno bruto plačo, h kateri se prištejejo vsi dodatki ter socialni prispevki delodajalca ter povračilo stroškov v zvezi s delom  (prevoz, prehrana, vsi dodatki, idr.).

Lep pozdrav.
Upravno sodišče RSDatum objave: 04.02.2021   13:40
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Kot merilo ste postavili tudi višino povprečne bruto plače varnostnika receptorja, za obdobje od oktober do december v lanskem letu. Naj pri tem dodamo, da Zakon zasebnem varovanju ZZasV-1 ne pozna termina "varnostnik receptor". V 5. členu tega zakona je zapisano, da je varnostnik oseba, ki neposredno opravlja naloge zasebnega varovanja in lahko pri tem izvaja ukrepe in dolžnosti v skladu s tem zakonom. Te osebe so lahko varnostnik čuvaj, varnostnik, varnostnik nadzornik, operater VNC, varnostnik telesni stražar, varnostni menedžer, varnostni tehnik in pooblaščeni inženir varnostnih sistemov. Torej bomo v upoštevali bruto plačo varnostnikov, ki so izvajali dela tudi na recepciji. Prosimo za potrditev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Spoštovani!
Pri izračunu bruto plače upoštevajte plačo varnostnika, ki izvaja delo tudi na recepciji.
Lep pozdrav.
Upravno sodišče RS