Dosje javnega naročila 000422/2021
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Obnova dvižnih mehanizmov rovske zapornice HE Plave I na jezu Ajba
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000422/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.01.2021
JN000422/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2021
JN000422/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000422/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23950
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova dvižnih mehanizmov rovske zapornice HE Plave I na jezu Ajba
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-25/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50530000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova dvižnih mehanizmov rovske zapornice HE Plave I na jezu Ajba.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50530000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova dvižnih mehanizmov rovske zapornice HE Plave I na jezu Ajba.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 7
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 90 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2021   12:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2021   09:07
VPRAŠANJE
a) Ali je možno pridobiti načrte od zapornice, armature, podlage pogonov, obstoječega verižnika, grobe dispozicije opreme?
b) Kje se lahko opravi peskanje, ter ali se mora oprema odpeljati v delavnico?
c) Ali je potrebna zapora ceste, ali jo je potrebno najaviti?
d) Ali se lahko posreduje kontakt za odvoz odpadkov?


ODGOVOR
a) Z natančnimi risbami pogonov naročnik ne razpolaga. Detajli, s katerimi razpolagamo so objavljeni v razpisu. Naročnik bo za ilustracijo, na spletni strani SENG pod dokumentacijo JN, objavil tri shematske prikaze, vendar naročnik za prikazane dimenzije ne odgovarja. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Za morebitne dodatne oglede se najavite na naslov peter.drusany@seng.si, najkasneje do 22.2.2021 do 12.00h.

b) Peskanje ni predvideno.

c) Zapora ceste ni potrebna. Lokacijo in dostop si ponudnik lahko ogleda na objektu samem.

d) Pooblaščeno deponijo za odvoz odpadkov si ponudnik izbere sam.Datum objave: 17.02.2021   09:08
VPRAŠANJE
Spoštovani

Torej obseg del je projektiranje in izvedba.

Istočasno so podane tehnične zahteve in tudi tehnične tabele opreme.

Prosimo da potrdite, da lahko ponudniki nudimo katerokoli opremo, ki zadostuje standardom in funkcionalnostim podanim v razpisu.

Lep pozdrav
ODGOVOR
Potrjujemo, da mora ponudnik ponuditi opremo v skladu z DJN, katere del so tudi Tehnične specifikacije.
Ponudnik lahko ponudi katerokoli blagovno znamko, ki ustreza tehničnim zahtevam.
Datum objave: 17.02.2021   09:10
VPRAŠANJE
Pozdravljeni

Dokumentacija je zelo skopa, brez detajlnih načrtov.

Iz dokumentacije lahko sklepamo da naročnik išče ustrezni tehnično rešitev IDZ, PZI.

Za pripravo konkurenčne ponudbe naročnika prosimo za detajlne načrte oz. projektantski posnetek dejanskega stanja.

Hkrati prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 14 dni od datuma prejetja detajlne dokumentacije.

S spoštovanjem

ODGOVOR
Naročnik z detajlnimi načrti opreme ne razpolaga. Naročnik bo za ilustracijo, na spletni strani SENG pod dokumentacijo JN, objavil tri shematske prikaze, vendar naročnik za prikazane dimenzije ne odgovarja. Dimenzije je potrebno preveriti na objektu. Za morebitne dodatne oglede se najavite na naslov peter.drusany@seng.si, najkasneje do 22.2.2021 do 12.00h.

Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudbe za 7 dni, torej do 5.3.2021 do 12.00h.Datum objave: 23.02.2021   14:04
Obveščamo vas, da smo na svoji spletni strani (https://www.seng.si/b2b/narocila/) pod dokumentacijo za JN Obnova dvižnih mehanizmov rovske zapornice HE Plave I na jezu Ajba, objavil nov ESPD obrazec, (Narocnik_ESPD_JN 40 01 25_2021_NOV.xml). Ponudnike prosimo, da pri oddaji ponudbe izpolnijo NOV ESPD obrazec.
Hvala in lep pozdrav, SENG d.o.o.