Dosje javnega naročila 000494/2021
Naročnik: VRTEC JARŠE, Rožičeva ulica 10, 1000 Ljubljana
Blago: Sukcesivna dobava živil za potrebe Vrtca Jarše - zamrznjene ribe in zamrznjena zelenjava ter sadje
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 9.984,54 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000494/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.01.2021
JN000494/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.02.2021
JN000494/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 10.03.2021
JN000494/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
JN000494/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 06.04.2021
JN000494/2021-C02 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 23.07.2021
JN000494/2021-C03 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 28.10.2021
JN000494/2021-C04 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) - Izvajanje okvirnega sporazuma, objavljeno dne 27.01.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000494/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 021-049286
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
VRTEC JARŠE
Rožičeva ulica 10
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Mestna uprava, Služba za javna naročila, ga. Marjeta Bizjak
meta.bizjak@ljubljana.si
+386 13064442
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/384628/OBJAVA.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23954
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Sukcesivna dobava živil za potrebe Vrtca Jarše - zamrznjene ribe in zamrznjena zelenjava ter sadje
Referenčna številka dokumenta: 430-185/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivna dobava zamrznjenih rib in zamrznjenega sadja in zelenjave za potrebe Vrtca jarše Ljubljana.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
15220000
15896000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Enote Vrtca Jarše Ljubljana
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je zamrznjen program - ribe, zelenjava in sadje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Merilo kakovosti:
imeponder
Sheme kakovosti0,15

Cena – Ponder:
0,85
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 34
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije
Določeno v dokumentu v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
Določeno v razpisni dokumentaciji.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Seznam in kratek opis meril za izbor:
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
Določeno v razpisni dokumentaciji.

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.03.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Da

Gre za ponovitev oddaje neoddanega sklopa v predhodnem postopku. zaradi nedopustnosti vseh ponudb za sklop zamrznjene ribe in zamrznjeno sadje ter zelenjava. Predhodni postopek je bil objavljen na portalu javnih naročil pod oznako JN006292/2020-B01 dne 12. 10. 2020, številka odločitve 430-1943/2020-51 z dne 29. 12. 2020.
Določbe Uredbe ZeJN (šesti odstavek 6. člena) zato niso bile upoštevane.
VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
Postopek oddaje javnega naročila na podlagi poooblastila, izdanega na podlagi tretjega odstavka 66. člena Zakona o javnem naročanju (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18,) izvaja Mestna občina Ljubljana, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana.
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 05.02.2021   11:47
1. Vprašanje:
Spošotvani,

zanima nas, ali je to JN samo za ponovljen postopek sadja in zelenjave ali tudi ostali sklopi, katere imate objavljene v tabeli Excel? Zanima nas kruh, npr.

Hvala lepa.

Odgovor:
Hvala za opozorilo. Prišlo je do napake pri objavi popisa blaga. Objavljen po popravek. Razpisan je le sklop zamrznjenih rib in zamrznjene zelenjave in sadja. Gre za ponovite neoddanega sklopa.


Datum objave: 16.02.2021   14:21
2. Vprašanje:
Artikel 1: ali lahko ponudimo losos keta file?
Vaša odobritev bi nam omogočila prijavo na razpis.
Hvala.

Odgovor:
Ne, ponudnik mora ponuditi atlantski losos (slovensko trgovsko ime za znanstveno ime Salmo salar).