Dosje javnega naročila 000426/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: Odstranitev galvane v centru Rog
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 421.989,71 EUR

JN000426/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 27.01.2021
JN000426/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 02.02.2021
JN000426/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 19.02.2021
JN000426/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 10.03.2021
JN000426/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 10.03.2021
JN000426/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 21.07.2021
JN000426/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 21.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000426/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Zoran Kalaković
zoran.kalakovic@ljubljana.si
+386 13064408
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/384681/Dokumentacija_v_zvezi_z_oddajo_JN_-_odstranitev_galvane.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23958
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Odstranitev galvane v centru Rog
Referenčna številka dokumenta: 430-210/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je odstranitev galvane v centru Rog. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v popisu del, vzorcu pogodbe in projektni dokumentaciji (priloge razpisne dokumentacije).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45111000
45111100
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je odstranitev galvane v centru Rog. Podrobneje je predmet javnega naročila opredeljen v popisu del, vzorcu pogodbe in projektni dokumentaciji (priloge razpisne dokumentacije).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Določeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
11.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 10.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 11.02.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.02.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 02.02.2021   13:50
VPRAŠANJE
Naročnika pozivamo, da podaljša rok za postavitev vprašanj, ker so ogledi organizirani 03.02.2021, takrat pa praktično že poteče rok za postavitev vprašanj.

ODGOVOR
Naročnik spreminja 2. odstavek točke 4. Pojasnila in spremembe razpisne dokumentacije, in sicer na način:
Naročnik bo zahtevo za pojasnilo razpisne dokumentacije oziroma kakršnokoli drugo vprašanje v zvezi z naročilom štel kot pravočasno, v kolikor bo na Portalu javnih naročil RS zastavljeno najkasneje do vključno 4.2.2021 do 13:00 ure. Naročnik bo odgovore objavil najkasneje do vključno 5.2.2021.Datum objave: 02.02.2021   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Zaradi zelo kratkega roka oddaje ponudbe in trenutne situacije z Covid-19 in s tem povezanim zbiranjem informacij, prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudb za 14 dni.

ODGOVOR
Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb. Naročnik ocenjuje, da je rok za oddajo ponudb primeren.Datum objave: 05.02.2021   09:17
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Glede na to da so tudi v notranjosti predvidena rušenja nas zanima kako veliko transportno pot do galvane poširini in višini lahko zagotovite?
Ali bo mogoč dostop do galvane z strojem širine x višine: 2,5 x 2,5 m?

ODGOVOR
Jeklene kadi bo potrebno, v kolikor je širina kadi večja od 2,15m, v prostoru galvane razrezati na kose, ki se jih bo lahko transportiralo skozi odprtino širine 225 cm.

Na spletnem naslovu, ki je naveden v nadaljevanju je objavljena fotografija že podrtega dvorišča in grafika ukrepov, ki jih je potrebno izvesti na poti, po kateri bi se celotne ali deli kadi transportirali do zunanjosti:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/odstranitev-galvane-v-centru-rog/

V prostor lahko pride stroj širine 2,20 m in višine 2,5 m.Datum objave: 05.02.2021   09:17
VPRAŠANJE
Po opravljenem ogledu ni bilo mogoče ugotoviti ali so razpisane količine odpadkov realne. Naročnika pozivamo, da se opredeli, kako bo odreagiral v primeru, da so količine odpadkov večje pa tudi v primeru, da so manjše od navedenih v razpisni dokumentaciji.

ODGOVOR
Količine se bodo obračunavale po ceni na enoto, glede na dejansko izvedbo del.Datum objave: 05.02.2021   09:18
VPRAŠANJE
Na ogledu je bilo ugotovljeno, da je objektu galvane veliko odpadkov, ki so bili v to halo nanešeni (kosovni, mešani komunalni, les, plastike...). Naročnika sprašujemo ali bo naročnik te odpadke pred rušitvenimi deli galvane sam očistil ali so predmet tega razpisa.

ODGOVOR
Naročnik teh odpadkov pred sanacijo galvane ne bo odstranjeval, saj so ravno tako potencialno prepojeni z nevarnimi snovmi. Te odpadki so predmet tega razpisa.Datum objave: 05.02.2021   09:19
VPRAŠANJE
Objavljeni dokumentaciji je bil priložen projektantski popis del za rušitvena dela galvana. Ali je možno dobiti celoten načrt in ne samo popisa del?

ODGOVOR
Kot je bilo navedeno v Dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila številka 430-210/2021-3 z dne 27.1.2021 je celotna dokumentacija (vključno z načrti) objavljena na spletnem naslovu:
https://www.ljubljana.si/sl/mestna-obcina/mestna-uprava-mu-mol/sluzbe/sluzba-za-javna-narocila/javna-narocila/odstranitev-galvane-v-centru-rog/