Dosje javnega naročila 000502/2021
Naročnik: OBČINA IZOLA, Sončno nabrežje 8, 6310 Izola - Isola
Gradnje: Postavitev umetne trave na pomožnih nogometnih igriščih ob stadionu v Izoli
ZJN-3: Odprti postopek

JN000502/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 29.01.2021
JN000502/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000502/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 021-048891
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
SI
Izola - Isola
Slovenija
Dean Starc
dean.starc@izola.si
+386 56600150

Internetni naslovi
https://www.izola.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23967
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Postavitev umetne trave na pomožnih nogometnih igriščih ob stadionu v Izoli
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236110
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je »Postavitev umetne trave na pomožnih nogometnih igriščih ob stadionu v Izoli«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.1.5 Ocenjena skupna vrednost
Vrednost brez DDV: 179.343,05 EUR
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45236110
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je »Postavitev umetne trave na pomožnih nogometnih igriščih ob stadionu v Izoli«.

Predmet javnega naročila je podrobneje opisan v poglavju III. - Specifikacija predmeta javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 179.343,05 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 1
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
So določeni v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
So določeni v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA IZOLA
Sončno nabrežje 8
6310
Izola - Isola
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
27.01.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.02.2021   10:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Kdaj bo razpis objavljen na spletni strani naročnika?

Lep pozdrav!

ODGOVOR
Spoštovani,
razpisna dokumentacija z vsemi prilogami je objavljena na naročnikovi spletni strani (http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/)
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Razpisne dokumentacije še vedno niste objavili, čeprav je razpis na portalu javnih naročil objavljen že nekaj dni. Prosimo, da takoj objavite dokumentacijo in ustrezno podaljšate rok oddaje ponudbe.

ODGOVOR
Spoštovani,
predmetno javno naročilo je bilo objavljeno na enarocanje.si in ejn2 dne 29.1.2021. Razpisna dokumentacija z vsemi prilogami je danes bila objavljena na naročnikovi spletni strani (http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/) zaradi česar ni potrebno podaljšati roka za oddajo ponudbe.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Na naslovu, ki ga navajate, razpisne dokumentacije NI.
Prosimo preverite povezavo.

ODGOVOR
Spoštovani,
razpisna dokumentacija z vsemi prilogami je objavljena na naročnikovi spletni strani (http://izola.si/obcina-izola/razpisi-in-objave/javna-narocila/)
S spoštovanjemDatum objave: 03.02.2021   09:28
VPRAŠANJE
Dobava in montaža zaščite razsvetljave
"Dimenzija stebra:
*fi spodaj - 120 cm, na višini 200 cm - fi 105 cm "
** barva po izboru projektanta
Vprašanje : Ali lahko ponudimo zaščito iz slame ?

ODGOVOR

Spoštovani,
naročnik ne dovoli zaščite iz slame. Potencialnim ponudnikom sporočamo, da morajo ponuditi zaščito v skladu z razpisno dokumentacijo in njenimi prilogami.
S spoštovanjem


Datum objave: 03.02.2021   17:13
VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji ni nikjer naveden material za izvedbo zaščite kandelabrov. Navedene so samo dimenzije zaščite in barva po izboru projektanta.Prosim za bolj detajlno navedbo, kje v dokumentaciji je naveden material za izvedbo. Morda pa je obvezen ogled dokumentacije pri naročniku, prehod med občinami pa ni dovoljen. Torej so lahko ponudniki samo iz občine Izola.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik sporoča vsem potencialnim ponudnikom, da je pri zaščiti kandelabrov zahtevana mehka zaščita, primerna za zunanja športna igrišča. Pomembno je, da je izdelek:
- namenjen zaščiti na športnih igriščih,
- primeren za zunanjo uporabo,
- odporen na mehanske poškodbe,
- odporen na vremenske oz. zunanje vplive,
- ustrezati mora namenski uporabi z vsemi potrebnimi certifikati,
- skladen s predmetnimi varnostnimi standardi in predpisi,
- zadostne debeline na posamični lokaciji (varnostni vidik),
- omogočati mora izbiro v barvnem tonu,
- zadoščati normativom o varni uporabi izdelka,
- zadoščati normativom o varni uporabi materiala (ne sme biti toksičen ali vsebovati težkih kovin in drugih zdravju škodljivih snovi).

Ogled dokumentacije ni predviden, saj je naročnik vso relevantno dokumentacijo že javno objavil. Naročnik ne pogojuje prijave s sedežem ponudnika v Občini Izola.
S spoštovanjemDatum objave: 04.02.2021   14:42
VPRAŠANJE
V točki 4 splošnih pogojev popisa del navajate : "Izvajalec del je pred oddajo ponudbe dolžan preveriti ustreznost popisov in izmer del, glede na vse projekte, ki so mu na vpogled pri investitorju ali(in) projektantu. V primeru odstopanj, je le-te dolžan zajeti: ločeno ali kot razna dela."
V odgovoru na vprašanje pa, da ogled dokumentacije ni predviden.
Kateri del dokumentacije velja in kateri je zavajajoč ?


ODGOVOR
Spoštovani,

projektant in naročnik nimata nobene dodatne dokumentacije, ki ne bi bila že javno objavljena v elektronski obliki na spletni strani naročnika v povezavi s predmetno objavo na portalu javnih naročil.
S spoštovanjem


Datum objave: 05.02.2021   12:00
VPRAŠANJE
V kolikor naročnik nima dodatne dokumentacije jso to slabe idejne zasnove, ne pa projekt za izvedbo. Priporočam ogled pravilnika o obvezni vsebini tehnične dokumentacije. Da projektant v popisu del ne navede materiala, ki ga je potrebno vgraditi, še nisem zasledil. Končujem debato, ker z vami nima smisla razpravljati, s Pitijevskimi odgovori pa si ne morem pomagati.

ODGOVOR

Spoštovani,

naročnik sporoča vsem potencialnim ponudnikom, da je pravilno ugotovljeno, da gre za projektno dokumentacijo - idejna zasnova (vključno s projektno nalogo), ki vključuje še dodatne specifikacije, ki so navedene tudi v popisu del.
S spoštovanjem


Datum objave: 16.02.2021   11:20
VPRAŠANJE
Prosimo, da naročnik objavi ESPD obrazec, katerega ponudniki uvozimo in izpolnimo.

ODGOVOR
Spoštovani,

ZJN-3 ne določa, da bi moral naročnik objaviti ESPD obrazec. 4. odst. 79. čl ZJN-3 določa celo "Gospodarski subjekt lahko ponovno uporabi ESPD, ki ga je uporabil v prejšnjem postopku javnega naročanja, če potrdi, da so informacije v njem še vedno točne." Na podlagi navedenega pozivamo vse potencialne ponudnike, da pripravijo ESPD obrazec v skladu s sledečimi navodili:
Potencialni ponudniki naj uvozijo svoj ESPD obrazec tako, da na portalu javnih naročil kliknejo "ESPD" nato označijo "sem gospodarski subjekt" in "uvoziti moj ESPD". V rubriki "Naloži dokument" naložijo svoj ESPD obrazec in ga na zadnji strani v delu sklepnih izjav dopolnijo tako, da v prosto okence zapišejo "Podpisani dajem/o uradno soglasje, da Občina Izola pridobi dostop do dokazil, ki sem jih predložil/smo jih predložili v celotni ponudbi za javno naročilo za Postavitev umetne trave na pomožnih nogometnih igriščih ob stadionu v Izoli
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
V razpisni dokumentaciji (točka 6.3.1 Tehnična sposobnost) zahtevate:

Ponudnik je v zadnjih petih letih, šteto od dneva objave obvestila o tem naročilu na portalu javnih naročil, uspešno izvedel (kar pomeni količinsko in kakovostno v skladu z naročilom) vsaj:
- tri projekte za izvedbo športne igralne površine z umetno travo v velikosti najmanj 7.000 m2 in ustreznim odvodnjavanjem padavinske vode (drenažni sistem pod travno površino) v višini najmanj 200.000 EUR brez DDV.

Ker ustrezno odvodnjavanje padavinskih vod (drenažni sistem pod travno površino) NI del tega javnega naročila, ne vidimo smisla, da naročnik to zahteva pri referencah ponudnikov. V specifikacije predmetnega javnega naročila večkrat to tudi navajate:
- Vzdrževalna dela vključujejo postavitev nove umetne podlage umetne trave brez predhodnih slojev (podlage, drenaže) in brez zalivalnega sistema s predvideno opremo na igriščih
-Igrišči imata izvedeno podlago v naklonu, vključno z drenažo. Zaključni sloj podlage je izveden v vodopropustnem asfaltu, drenaža je izvedena s tamponskim materialom. Obstoječega zalivalnega sistema na igriščih ni
- V drenažni sloj niso predvideni posegi.

Iz zgoraj navedenega, prosimo naročnika za popravek zahtev po referencah za ponudnika.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja predmetni pogoj tako, da ne zahteva več ustreznega odvodnjavanja padavinske vode (drenažni sistem pod travno površino).
Z vsebinskega vidika predmeta javnega naročila naročnik pojasnjuje, da čeprav projekt ne vključuje posegov v obstoječo drenažo, se bo obstoječi drenaži morala predvidena trava oz. poseg povsem prilagoditi.
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
Spoštovani,

V razpisni dokumentaciji ste pod ugotavljanje tehnične sporobnosti ponudnika zapisali kot zahtevo, da je ponudnik v zadnjih 5 letih uspešno izvedel vsaj 3. projekte v velikosti najmanj 7.000 m2 in v višini najmanj 200.000 eur brez DDV. Pri pregledu obsega in vrednosti del iz razpisne dokumentacije in priloženega popisa del smartamo, da zahtevan referenčni pogoj presega zahtevam, ki so predvidene v predmetnem javnem naročilu in s tem ne zagotavljajo primernih pogojev za konkurenco. Finančna vrednost zahtevanih referenc mora biti sorazmerna z vrednostjo predmetnega javnega naročila. Zaradi tega predlagamo, da spremenite referencne pogoje v vsaj 2 referenci velikosti najmanj 6.300 m2 v minimalni višini 150.000 eur brez DDV.

S spoštovanjem.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik je že omilil predmetni pogoj saj ne zahteva več ustreznega odvodnjavanja padavinske vode (drenažni sistem pod travno površino). V preostalih delih pa naročnik ne bo dodatno spreminjal predmetnega pogoja iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju. Na str. 21 predmetne razpisne dokumentacije je razvidno, da je celotna površina obravnavanih dveh nogometnih igrišč cca. 6.300 m2, zaradi česar naročnik zahteva reference z velikostjo 7.000 m2. Velikost reference 200.000 EUR brez DDV je tudi sorazmerna, saj je naročnik pri tem javnem naročilu bistveno dvignil ocenjeno vrednost v primerjavi z višino ocenjene vrednosti in zagotovljenih sredstev v prvotnem postopku, ker je v prvotnem postopku prejel pet ponudb od katerih so štiri presegale naročnikova zagotovljena sredstva, zaradi česar je naročnik upošteval to dejstvo pri pripravi predmetnega pogoja. Na podlagi navedenega naročnik sporoča vsem potencialnim ponudnikom, da potrebuje kvalitetno izvedbo, zaradi česar zahteva, da oddajo ponudbe ponudniki, ki so uspešno izvedli vsaj tri take projekte.
S spoštovanjem


VPRAŠANJE
Naročnikova zahteva, da mora imeti dobavitelj status FIFA Preffered Producer, ni upravičena in je diskriminatorna do potencialnih ponudnikov. Proizvajalci umetne trave sodelujejo s FIFA-o kot FIFA Preffered producer ali kot FIFA Licensee (licenčni partner), oba naslova pa omogočata pridobitev certifikata FIFA Quality/Quality Pro, če umetna trava ustreza tehničnim kriterijem FIFA-e, kar je edino merodajno, ne pa način poslovnega sodelovanja z FIFA-o. Naročnika zato pozivamo, da spremeni to zahtevo in prizna enaki status proizvajalcem umetne trave kot FIFA Preffeed Producer in FIFA Licensee.

ODGOVOR
Spoštovani,
FIFA Prefered Producers (proizvajalci) so podjetja z vsaj dveletinimi izkušnjami s programom kakovosti FIFA Quality in obenem podjetja, ki svoje storitve nudijo širše od običajnega odnosa dobavitelj/monter.
Z aktivno vlogo pri razvoju standardov programa kakovosti FIFA Quality, redno poročajo FIFI in nenehno dokazujejo FIFI, da so zavezani kakovosti. Istočasno je potrebno poudariti, da samo FIFA Preferd Producer lahko prevzame polno odgovornost pri izvedbi projekta. FIFA License pa so partnerji, ki so zavezani pri izdelavi umetnih trav v skladu s FIFA Quality Programom. Naročnik se je na podlagi referenčnih objektov v Sloveniji in njeni bližnji okolici, njihovih izkušenj in lastnih izkušenj, odločil za zahtevo po izvajalcu z navedenim statusom.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
V popisih trave je naročnik navedel tehnične zahteve kot minimalne, ter ustrezno dokazilo FIFA po kriterju FIFA Ouality/FIFA Ouality Pro (laboratorijski atest vzorca trave, kjer se primerjajo ugotovljene tehnične karakteristike trave z zahtevami FIFA-e, izdela ga od FIFA-e priznan laboratorij).
V projektni nalogi je tudi opredeljeno:
Predmet obravnave naj bo narejen z materiali boljše kvalitete, naj prostorsko in funkcionalno ustreza veljavnim pravilnikom (upoštevajoč dejansko stanje območja). Umetna trava mora ustrezati certifikatu FIFA QUALITY PRO.
Popis umetne trave pa kljub temu, da so navedene tehnične zahteve kot minimalne, omejuje ponudbo drugih umetnih trav, ki po osnovnem materialu ustrezajo zahtevam, imajo pa nekatere tehnične karakteristike drugačne kot navedeno v popisu. Vendar pa ustrezajo FIFA zahtevam na nivoju FIFA Quality/FIFA Quality Pro, kar se dokazuje z laboratorijski atestom vzorca trave, ki ga opravi od FIFA-e pooblaščeni laboratorij, kjer se primerjajo ugotovljene tehnične karakteristike trave z zahtevami FIFA-e.
Navedene tehnične zahteve zato neupravičeno in diskriminatorno dajejo prednost samo enemu ponudniku, drugih ponudnikom pa onemogočajo oddajo mogoče kvalitetnejše in bolj ekonomične ponudbo za naročnika.
Naročnika zato pozivamo, da spremeni zahtevo po kvaliteti trave in sicer tako, da navede, da ponujena umetna trava ustreza specifikaciji iz popisa ali ima lahko podobne tehnične karakteristike, obvezno pa mora ustrezati tehničnim kriterijem FIFA-e na nivoju FIFA Quaklity/FIFA Quality Pro, kar se dokazuje s laboratorijskim atestom


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik se je odločil za zahtevo kot minimalni pogoj, skladnost s FIFA Quality Pro, kar predstavlja med materiali, ki dosegajo naveden laboratorijski certifikat, skupino materialov, ki obsegajo nabor tehničnih razlik v parametrih in s tem tudi nabor različnih objektov, za prav tako različne namene oz. različne uporabe. Dodatno je bil zato določen še podrobnejši minimum tehničnih speficikacij, zlasti zaradi dejstva, ker bo obravnavan objekt visoko obremenjeno igrišče namenjeno intenzivni uporabi, pri čemer so nekateri parametri določeni v razpisni dokumentaciji ključni za dolgotrajno uporabo materiala oz. objekta. Z določitvijo minimalnih parametrov se ne izključuje konkurenca, temveč se pričakuje, da bo material, ki bo vgrajen, zadostil tudi specifičnim potrebam naročnika oz. jih presegel. Tega pa sam po sebi ne določa laboratorijski certifikat FIFA Quality Pro. Naročnik se je na podlagi referenčnih objektov v Sloveniji in njeni bližnji okolici, njihovih izkušenj in lastnih izkušenj, odločil za navedene zahteve.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE
Iz razpisnih pogojih razumemo, da se zahteva ločeni laboratorijski test za umetno travo-test glede na vrsto in kvaliteto umetne trave in granulat ; laboratorijski test je izdelan kot enoten dokument za vrsto trave, kvaliteto trave in vrsto granulata, na skupek vseh teh elementov se izdela laboratorijski test glede na tehnične kriterije FIFA-e. Naročnika pozivamo, da dopušča kot dokazilo laboratorijskega atesta enoten dokument.

ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik dopušča tako enoten dokument, kot tudi posamične dokumente za kakovost in vrsto materialov, pri tem pa je potrebno za vsak material posebej predložiti dokazila, da so materiali, ki bodo vgrajeni nenevarni in da ne vsebujejo deleža težkih kovin, ki bi škodoval zdravju uporabnikov oz. morajo s certifikatom zagotavljati, da izdelek izpolnjuje bistvene zahteve glede varnosti potrošnikov, zdravja in varovanja okolja.
S spoštovanjem

VPRAŠANJE

Naročnik v razpisnih pogojih zahteva kot dokazilo referenčnega pogoja tri projekte za izvedbo športne igralne površine z umetno travo v velikosti najmanj 7.000 m2 in ustreznim odvodnjavanjem padavinske vode (drenažni sistem pod travno površino) v višini najmanj 200.000 EUR brez DDV . Izveda referenčne trave z drenažnim sistemom, pomeni tudi višjo vrednost ponudbe, v popisu pa je navedeno, da je drenaža na objektu že izdelana in ni predmet ponudbe. Torej zahteva za tako referenco ni upravičena oz. je zavajajoča.
Prav tako pozivamo, da spremenite zahtevo po kvadraturi referenčne izvedbe (7000 m2), saj presega površino razpisanega igrišča. Enako velja za zahtevo po številu referenčnih dokazil, saj mora biti referenčno dokazilo vsebinsko in vrednostno sorazmerno s predmetom javnega razpisa, drugače se neupravičeno oži krog ponudnikov in vas pozivamo, da to ustrezno korigirate.


ODGOVOR
Spoštovani,

naročnik spreminja predmetni pogoj tako, da ne zahteva več ustreznega odvodnjavanja padavinske vode (drenažni sistem pod travno površino). V preostalih delih pa naročnik ne bo dodatno spreminjal predmetnega pogoja iz razlogov, ki so navedeni v nadaljevanju. Na str. 21 predmetne razpisne dokumentacije je razvidno, da je celotna površina obravnavanih dveh nogometnih igrišč cca. 6.300 m2, zaradi česar naročnik zahteva reference z velikostjo 7.000 m2. Velikost reference 200.000 EUR brez DDV je tudi sorazmerna, saj je naročnik pri tem javnem naročilu bistveno dvignil ocenjeno vrednost v primerjavi z višino ocenjene vrednosti in zagotovljenih sredstev v prvotnem postopku, ker je v prvotnem postopku prejel pet ponudb od katerih so štiri presegala naročnikova zagotovljena sredstva, zaradi česar je naročnik upošteval to dejstvo pri pripravi predmetnega pogoja. Na podlagi navedenega naročnik sporoča vsem potencialnim ponudnikom, da ne oža kroga le-teh, temveč potrebuje kvalitetno izvedbo, zaradi česar zahteva, da oddajo ponudbe ponudniki, ki so uspešno izvedli vsaj tri take projekte.
Z vsebinskega vidika predmeta javnega naročila naročnik pojasnjuje, da čeprav projekt ne vključuje posegov v obstoječo drenažo, se bo obstoječi drenaži morala predvidena trava oz. poseg povsem prilagoditi.
S spoštovanjem