Dosje javnega naročila 000811/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN000811/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.02.2021
JN000811/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021

Revizijski zahtevki
25.03.2021 Revizijski postopek v teku Več informacij
25.03.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
02.04.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
07.04.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
Zahtevek za revizijo

    JN000811/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 031-076744
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23951
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
Referenčna številka dokumenta: ODMIO-28/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme Veeam
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: EA (Enterprise Agreement)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48780000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EA (Enterprise Agreement)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Različni skladi posameznih naročnikov
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Premier support
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Premier support storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2021   10:00
Kraj: V sistem ejn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2021   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V objavi v dokumentu TEHNIČNE SPECIFIKACIJE EA (Enterprise Agreement) - Sklop 1, navajate:
13) dva zaposlena za izvajanje poprodajne podpore naročnikom s tehničnim znanjem za pomoč pri uporabi in nameščanju Microsoft programske opreme,
18) odzivni čas izvajalca za obisk lokacije naročnika je 1 delovni dan (na zahtevo naročnika),

Prosim za pojasnila glede sledečih vprašanj:
- kakšen kader mora ponudnik zagotoviti za obisk lokacije pod točko 18? Ali mora to biti tehnični kader s kakšnimi znanji ali je dovolj prodajni predstavnik?
- na kateri lokaciji mora ponudnik zagotoviti obisk? Pri glavnem naročniku ali pri katerikoli organizaciji, ki se vključuje v pogodbo?

ODGOVOR

Naročnik zahteva dva zaposlena z osnovnim temeljnim tehničnim znanjem (ne specialist) za pomoč pri uporabi in nameščanju licenc. Dovolj je prodajni predstavnik v kolikor zadosti zapisani zahtevi.
Odzivni čas izvajalca za obisk lokacije naročnika je 1 delovni dan (na zahtevo naročnika) in velja za vse organizacije, ki so vključene v pogodbo.Datum objave: 25.02.2021   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani. V ponudbi vse zahtevane cene vključujejo DDV. Na kakšen način se prilagodi skupna ponujena cena v primeru, da bi se DDV stopnja v času trajanja pogodbe spremenila? Hvala za odgovor. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Kot je določeno v točki 11.2.1 navodil so cene z DDV fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe. Skupna ponujena cena se v primeru sprememb DDV ne prilagaja.


Datum objave: 25.02.2021   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. V dokumentu "10-Vzorec krovne pogodbe - sklop 1", člen 6 se navaja da: zagotovi dobavitelj posameznim naročnikom možnosti pridobivanja programske opreme, ki je predmet te pogodbe, preko spleta ter dobavitelj zagotovi dostop do zahtevane programske opreme (posamezne naročnike obvesti o spletnem naslovu z izbrano vsebino ter posreduje potrebne kode ali gesla za dostop). Prosimo za dodatne specifikacije zahtev, da lahko ponudnik oceni stroške priprave spletnega portala. Hvala.

ODGOVOR

Ponudnik mora zagotoviti naročnikom možnosti pridobivanja programske opreme preko spleta (do Microsoft VLSC in Office 365 portala) in jim nuditi vso potrebno podporo znotraj teh portalov.


Datum objave: 02.03.2021   14:10
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Katere oblike zavarovanja so dopustne oziroma zadostne skladno s 15. členom krovne pogodbe?
Hvala.

ODGOVOR
Izbrani ponudnik lahko predloži bančno garancijo (izdano s strani banke) ali kavcijsko zavarovanje (izdano s strani zavarovalnice).Datum objave: 03.03.2021   09:18
VPRAŠANJE
spoštovani, po pregledu razpisne dokumentacije imamo naslednja vprašanja:

1. DDV
Določila ZDDV-1 določajo, da se cene opredelijo na način, da je ločeno navedena osnova za DDV, stopnja in znesek DDV, ter končna cena (osnova + DDV). ZJN-3 vse zneske, npr. v določilih 22. člena (mejne vrednosti za objave) in 24. člena (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil), izrecno navaja brez DDV.
Ker so razpisni pogoji iz navedenih razlogov vsaj sporni, če ne nezakoniti, nas zanima, ali je možno ponudbo veljavno oddati s cenami brez DDV-ja? Prosimo za dopolnitev razpisne dokumentacije s ceno za licence brez DDV, pri čemer je fiksna osnovna za DDV in ne skupna cena.

2. Sklepna izjava
Prosimo za pojasnilo kaj je mišljeno pod dokazilo "sklepna izjava" v točki 9.1.2. razpisne dokumentacije.

3. NT kotizacije
V tehnični specifikaciji za sklop EA zahtevate da ponudnik vključi NT kotizacije.
V trenutku oddaje ponudbe ni ni jasno definirano koliko kotizacij se pričakuje. Prav tako ni znana cena posamezne kotizacije, kar pomeni da ponudnik prevzema neznane in nedoločljive stroške.
Tu gre za povsem ločeno storitev od najema/nakupa Microsoft licenc. NT konferenco ne izvaja niti Microsoft niti LSP partner, temveč tretja pravna oseba.
Prosimo da zahtevo umaknete iz razpisne dokumentacije.

4. Krovna pogodba
Člen 3. Predmet pogodbe
MJU v primeru sklenitve krovnega sporazuma za vse »naročnike« po tem razpisu, mora podpisati direktno z Microsoftom: MBSA, EA in MPSA. Vzorec Krovne pogodbe te obveznosti ne predvideva. Te pogodbe morajo biti pogoj za veljavnost Krovne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
Predlagamo dopolnitev: Predmet pogodbe je posredovanje licenčnih sporazumov MBSA, EA in MPSA. Naročnik se zaveže skleniti navedene pogodbe z Microsoftom. Microsoft pogodbe so obvezna priloga k pogodbi.
Člen 20. odstop od pogodbe
Predlagamo spremembo, da pred potekom triletnega obdobja odstop od pogodbe ni mogoč, razen v primeru poplačila celotne pogodbene obveznosti, za celotno triletno obdobje. Kakršenkoli drugačen dogovor je v direktnem nasprotju z Microsoft pogodbenimi določili.

5. Neposredna pogodba
Člen 2. Predmet pogodbe
Vsak kupec Microsoft licenc mora z Microsoftom podpisati včlanitev v EA program in MPSA račun za nakupovanje.
Vzorec neposredne pogodbe te obveznosti ne predvideva. Te pogodbe morajo biti pogoj za veljavnost neposredne pogodbe iz razpisne dokumentacije.
Predlagamo dopolnitev: Predmet pogodbe je posredovanje licenčnega sporazumov včlanitev EA in MPSA. Naročnik se zaveže skleniti navedenih pogodb z Microsoftom. Microsoft pogodbe so obvezna priloga k pogodbi.
Člen 15. odstop od pogodbe
Predlagamo spremembo, da pred potekom triletnega obdobja odstop od pogodbe ni mogoč, razen v primeru poplačila celotne pogodbene obveznosti, za celotno triletno obdobje. Kakršenkoli drugačen dogovor je v direktnem nasprotju z Microsoft pogodbenimi določili.

Prosimo za odgovore in dopolnitve.

ODGOVOR
1.ZJN -3 v določilih 22. člena (mejne vrednosti za objave) in 24. člena (metode za izračun ocenjene vrednosti javnih naročil), govori o mejnih vrednostih brez DDV za objavo na portalu javnih naročil in načinu izračuna ocenjene vrednosti brez DDV. Za potrebe vrednotenja ponudb, ponudnik izpolni predračun kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji. Razpisna dokumentacija se v tem delu ne spremeni, saj je v celoti skladna z ZJN-3.

2. Z dokazilom Izpolnjen obrazec »ESPD« za vse gospodarske subjekte v ponudbi, v delu Del VI: Sklepna izjava, v točki 9.1.2 navodil, je mišljen prvi stavek v obrazcu ESPD v polju Del VI: Sklepne izjave, in sicer stavek s katerim ponudnik potrdi, da izpolnjuje zahtevani pogoj iz predmetne točke.

3. Naročnik je v tehničnih specifikacijah specificiral število kotizacij v obliki relativnih vrednosti (tabela). Absolutne vrednosti se spreminjajo od leta do leta, ocenjena količina glede na zmanjšane zahteve je 80 kotizacij in 30 s 50% popustom. Tehnične specifikacije predstavljajo paket zahtev naročnika.

4. Priloga pogodbe so tudi MS obrazci, v skupino katerih se štejejo tudi MBSA, EA in MPSA sporazumi, v kolikor jih ponudnik priloži v ponudbi. Naročnik podpisuje vse obrazce, kjer je njegov podpis potreben, za izvajanje pogodbe.

20. člen
Prvi, drugi in četrti odstavek ostajajo nespremenjeni.

Tretji odstavek se spremeni, tako, da se glasi:
V primeru odstopa od pogodbe po drugem odstavku tega člena po krivdi dobavitelja, se šteje, da izpolnjevanje pogodbenih obveznosti ni skladno z določili te pogodbe, zaradi česar je naročnik z odstopom od pogodbe upravičen unovčiti zavarovanje za dobro izvedbo pogodbenih obveznosti.

Naročnik bo pred podpisom pogodbe pripravil čistopis v skladu s predmetnim odgovorom.

5. Priloga pogodbe so tudi MS obrazci, v skupino katerih se štejejo tudi EA in MPSA sporazumi, v kolikor jih ponudnik priloži v ponudbi. Naročnik podpisuje vse obrazce, kjer je njegov podpis potreben, za izvajanje pogodbe .

15. člen pogodbe se ne spreminja. Naročnik in izvajalec sta zavezana k spoštovanju podpisane pogodbe in njenih prilog.
Datum objave: 03.03.2021   09:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vljudno prosimo, da se podaljša rok za postavljanje vprašanj in posledično rok za oddajo ponudbe. Do tega trenutka namreč s strani podjetja Microsoft nismo prejeli ne cen ne potrjenih pogojev, ki so del razpisa.
Hvala.

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Spoštovani.

Obveščamo vas da do 2.3.2021 13:00 za sodelovanje na tem razpisu še vedno nismo prejeli vhodnih pogojev in pojasnil s strani principala Microsoft. Brez teh pogojev ne moremo oddati ponudbe.
V primeru neskladja pogojev principala Microsoft z razpisnimi zahtevami moramo imeti možnost postaviti dodatna vprašanja.
Glede na zgoraj navedeno dejstvo vas prosimo za razumno podaljšanje roka za oddajo vprašanj in posledično tudi roka za oddajo ponudbe.

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR
Notranja razmerja in sodelovanje med ponudnikom in principalom niso predmet javnega naročila. Rok za oddajo vprašanj ostaja nespremenjen.Datum objave: 03.03.2021   09:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.

Prosimo za pojasnilo v določilih cene in plačilni pogoji: Člen 5. neposredne pogodbe in 9. člen krovne pogodbe:
V primeru nakupa katerih licenc mora ponudnik zagotoviti enak ali večji popust od povprečnega popusta, ko pa je v obrazcu predračuna že definirano polje za fiksen popust za nova naročila, step up, True up?

Lep pozdrav.


ODGOVOR
V primeru nakupa katerih koli licenc, ki niso zajete v Predračunu - EA (Enterprise Agreement), ob podpisu pogodbe.Datum objave: 03.03.2021   09:45
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Kaj pomeni 4. alineja 5. člena krovne pogodbe, da je dobavitelj dolžan tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe sodelovati z naročnikom v zvezi s predmetom te pogodbe? Kakšna oblika sodelovanja se v tem primeru pričakuje?
Hvala.

ODGOVOR
Dobavitelj sodeluje z naročnikom tudi po prenehanju veljavnosti pogodbe v smeri podajanja informacij, s katerimi je operiral v času trajanja pogodbe.Datum objave: 04.03.2021   15:48
VPRAŠANJE
Spoštovani.
Predlagamo, da se 2. alineja 8. člena krovne pogodbe opredeli kot: "- enostaven prehod s programske opreme nižjih izdaj na zmogljivejše izdaje za Microsoftove izdelke, ki po Microsoftovih licenčnih pravilih takšen prehod omogočajo".
Lep pozdrav.

ODGOVOR

2. alineja 8. člena krovne se spremeni tako da se pravilno glasi: "- enostaven prehod s programske opreme nižjih izdaj na zmogljivejše izdaje za Microsoftove izdelke, ki po Microsoftovih licenčnih pravilih takšen prehod omogočajo"
Naročnik bo v skladu z odgovorom, navedeno upošteval pred podpisom krovne pogodbe .Datum objave: 04.03.2021   15:49
VPRAŠANJE
V dokumentu "2-TEHNIČNE SPECIFIKACIJE EA (Enterprise Agreement) - Sklop 1" se v 19. členu navaja, da mora dobavitelj izvajati koordinacijo pri upravljanju garancijskih ugodnosti programske opreme (iz programa Software Assurance (SA), kot so opredeljene v tehničnih specifikacijah.

Ali mora ponudnik ustrezno znanje s tega področja dokazovati z ustreznimi kompetencami?

Predlagamo, da se zaradi velikega obsega entitet, vključenih v javno naročilo, kot preverjanje ustrezne kompetentnosti ponudnikov zahteva vsaj dva strokovnjaka z opravljenim Microsoftovim izpitom Exam 70-705 (Designing and Providing Microsoft Licensing Solutions to Large Organizations), ki je s strani Microsofta izdan certifikat o ustreznem znanju na zahtevanem področju in potrjuje ustrezno znanje s področja Microsoftovega licenciranja.

ODGOVOR

Tehnične specifikacija ostajajo nespremenjene. Zahtevani tehnični pogoji naročnika zagotavljajo ustrezno usposobljenost ponudnika.


Datum objave: 05.03.2021   13:16
VPRAŠANJE
Za Sklop2 javnega naročila - Microsoft Premier Support storitev - javno naročilo predvideva da izvajalec ponudi storitve podjetja Microsoft. Ker bodo dela izvajali zaposleni podjetja Microsoft, prosim za pojasnilo ali mora ponudnik navesti podjetje Microsoft Slovenija kot podizvajalca ali ne. Ali pa se Microsoft v tem primeru razume kot proizvajalca/dobavitelja in navajanje kot podizvajalca v tem primeru ni potrebno?
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

V kolikor bodo zaposleni podjetja MS izvajali dela, ki pripadajo ponudniku v okviru zahtevanega statusa ponudnika (Premier Support for Partners znotraj EU/EFTA področja) in jih MS ne nudi ponudniku samo za konkretno naročilo, ne gre za izvedbo naročila s podizvajalcem in MS kot podizvajalca ponudnik ne prijavi.