Dosje javnega naročila 000811/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
ZJN-3: Odprti postopek

JN000811/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.02.2021
JN000811/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000811/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 031-076744
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=23951
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup in/ali zakup Microsoft programske opreme
Referenčna številka dokumenta: ODMIO-28/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48000000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup in vzdrževanje licenčne programske opreme Veeam
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 2
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: EA (Enterprise Agreement)
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
48780000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
EA (Enterprise Agreement)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Različni skladi posameznih naročnikov
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Premier support
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Premier support storitve
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 36
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2021   10:00
Kraj: V sistem ejn


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 03.03.2021   09:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 25.02.2021   11:25
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V objavi v dokumentu TEHNIČNE SPECIFIKACIJE EA (Enterprise Agreement) - Sklop 1, navajate:
13) dva zaposlena za izvajanje poprodajne podpore naročnikom s tehničnim znanjem za pomoč pri uporabi in nameščanju Microsoft programske opreme,
18) odzivni čas izvajalca za obisk lokacije naročnika je 1 delovni dan (na zahtevo naročnika),

Prosim za pojasnila glede sledečih vprašanj:
- kakšen kader mora ponudnik zagotoviti za obisk lokacije pod točko 18? Ali mora to biti tehnični kader s kakšnimi znanji ali je dovolj prodajni predstavnik?
- na kateri lokaciji mora ponudnik zagotoviti obisk? Pri glavnem naročniku ali pri katerikoli organizaciji, ki se vključuje v pogodbo?

ODGOVOR

Naročnik zahteva dva zaposlena z osnovnim temeljnim tehničnim znanjem (ne specialist) za pomoč pri uporabi in nameščanju licenc. Dovolj je prodajni predstavnik v kolikor zadosti zapisani zahtevi.
Odzivni čas izvajalca za obisk lokacije naročnika je 1 delovni dan (na zahtevo naročnika) in velja za vse organizacije, ki so vključene v pogodbo.Datum objave: 25.02.2021   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani. V ponudbi vse zahtevane cene vključujejo DDV. Na kakšen način se prilagodi skupna ponujena cena v primeru, da bi se DDV stopnja v času trajanja pogodbe spremenila? Hvala za odgovor. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Kot je določeno v točki 11.2.1 navodil so cene z DDV fiksne za čas veljavnosti krovne pogodbe. Skupna ponujena cena se v primeru sprememb DDV ne prilagaja.


Datum objave: 25.02.2021   11:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni. V dokumentu "10-Vzorec krovne pogodbe - sklop 1", člen 6 se navaja da: zagotovi dobavitelj posameznim naročnikom možnosti pridobivanja programske opreme, ki je predmet te pogodbe, preko spleta ter dobavitelj zagotovi dostop do zahtevane programske opreme (posamezne naročnike obvesti o spletnem naslovu z izbrano vsebino ter posreduje potrebne kode ali gesla za dostop). Prosimo za dodatne specifikacije zahtev, da lahko ponudnik oceni stroške priprave spletnega portala. Hvala.

ODGOVOR

Ponudnik mora zagotoviti naročnikom možnosti pridobivanja programske opreme preko spleta (do Microsoft VLSC in Office 365 portala) in jim nuditi vso potrebno podporo znotraj teh portalov.