Dosje javnega naročila JN6537/2010
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN6537/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 21.07.2010
JN6952/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 30.07.2010
    JN6537/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 21. 7. 2010
Številka objave: JN6537/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, Kontakt: Katja Ivanus, SI-1292 IG.
Tel. 01 28 02 300. E-pošta katja.ivanus@obcina-ig.si.
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Novogradnja dovozne ceste mimo KZ Ig (Gasilska ulica) s priključkom na državno cesto Škofljica - Ig R3 728/1148
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: gasilska ulica - Ig
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: novogradnja dovozne ceste z izgradnjo mostu čez potok Jelenovka s kanalizacijo in NN vodom
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45233000 (Gradbena dela, dela na temeljenju in dela na zgornjem ustroju daljinskih cest in cest)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)Opcije Ne.
II.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 2 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-04/001/2010
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 10. 8. 2010
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 10. 8. 2010
Čas: 10:30
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisijaza revizijo javnega naročanja, Slovenska 54, SI-1000 Ljubljana.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 21. 7. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN6952/2010, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 30. 7. 2010
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 26.07.2010   13:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Je mogoče dobiti popise del v Excelovi obliki? (za lažjo pripravo ponudbe)

ODGOVOR:


Datum objave: 26.07.2010   13:31
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Je mogoče dobiti popise del v Excelovi obliki? (za lažjo pripravo ponudbe)

ODGOVOR:
Popisi so narejeni v excelovi obliki.

Datum objave: 26.07.2010   13:33
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdaj in kje natančno bo objavljena razpisna dokumentacija?

ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je bila objavljena dne 22.7.2010 ob 10.30 na http://www.obcina-ig.si.

Datum objave: 26.07.2010   13:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdaj bo na voljo razpisna dokumentacija? Naročnika hkrati pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudb skladno z določili ZJN-2.


ODGOVOR:
Razpisna dokumentacija je bila na voljo od 22.7.2010 od 10.30 ure dalje, zato roka za oddajo ponudb ne bomo podaljševali.

Datum objave: 26.07.2010   13:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Kdaj bo na voljo razpisna dokumentacija? Naročnika hkrati pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudb skladno z določili ZJN-2.


ODGOVOR:
Odgovor na to vprašanje je bil že posredovan.

Datum objave: 26.07.2010   14:26
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za pojasnila:
1) 1.0 IZGRADNJA CESTE / 4.0 ODVODNJAVANJE / 4.4 VTOČNI IN REVIZIJSKI JAŠKI, POSTAVKI 44 133 IN 44 221
Ali so količine za ti dve postavki točne glede na to da imamo pri zemeljskih delih pod postavko 21 321 samo 6m3 izkopa?
Zakaj je število jaškov večje kot število pokrovov ali razlika večjega števila jaškov ostane brez pokrova, prosimo da podate tip rešetke, dimenzije in nosilnost za postavko 44 221.

2) 1.0 IZGRADNJA CESTE/ 6.1 POKONČNA OPREMA CESTE/
Ali so količine pravilne; število temeljev za stebričke, stebrički in prometni znaki je različno (npr. manj temeljev kot stebričkov, več znakov kot temeljev in stebričkov) ?

Hvala.ODGOVOR:
Popis del, ki je bil objavljen skupaj z razpisno dokumentacijo se v delu 1.CESTA zamenja z novim popisom pod nazivom popis del - cesta - popravek, ki je objavljen na http://www.obcina-ig.si dne 26.7.2010 ob 14.15.Datum objave: 28.07.2010   10:46
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Datoteka pdf "Javni razpis" se ne odpre. Prosimo, da jo ponovno naložite.

ODGOVOR:
Preverili smo odpiranje datoteke pdf "Javni razpis" in ugotovil, da se datoteka odpira.


Datum objave: 29.07.2010   11:05
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Spoštovani, v popisu del je rekapitulacija zaklenjena in nima ustreznih povezav k ostalim listom v zvezku. Lahko priložimo svojo rekapitulacijo ali boste le to v popisu del odklenili? Hvala.

ODGOVOR:
V popisu del smo odklenili list - rekapitualcija.

Datum objave: 29.07.2010   11:48
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V točki 2.1.2. se zahteva obrazec S.BON-1/P (glej točko 2.4.1.), v točki 2.4.1. pa je zahtevan kot dokazilo BON-2 ali potrdila vseh bank, kjer ima ponudnik odprt TRR. Prosimo za natančnejša navodila, katere obrazce predloži ponudnik, ki ni samostojni podjetnik.

ODGOVOR:
Predložiti je treba obrazec BON 1 za pravne osebe oz. BON 1/SP za samostojne podjetnike in BON 2 oz. potrdila bank, kjer ima ponudnik odprt TRR.

Datum objave: 30.07.2010   10:11
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim da objavite detajl tipske dušilke RDF 1510 (2. kanalizacija, postavka št.14)

ODGOVOR:
Detajl tipske dušile je objavljen na http://www.obcina-ig.si ob razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 30.07.2010   10:12
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za podrobnejši opis tipske dušilke - detajl (kanalizacija, postavka 14)!


ODGOVOR:
Detajl tipske dušilke je objavljen na http://www.obcina-ig.si ob razpisni dokumentaciji.

Datum objave: 30.07.2010   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Koliko je dolg obstoječ propust, ki je predviden za rušenje (4. most, postavka št. 5)?

ODGOVOR:
Obstoječ propust predviden za rušenje je dolžine 7 m.

Datum objave: 30.07.2010   10:14
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Postavka št. 5 pri popisu za most ni navedeno kolikšna je dolžina propusta ki je predviden za rušenje!

ODGOVOR:
Dolžina propusta predvidenega za rušenje je 7 m.

Datum objave: 30.07.2010   10:16
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri gradbenih delih za NN priključek pod postavko 1 ni podatkov dim jarka ki se ga koplje in količine. oz. se ta postavka najbrž ponavlja pod postavko 2 ???
Prav tako ni pod postavko 4 vpisana količina cevi.
Ali upoštevamo pod postavko 7 (opaži varnostna zaščita, oznake) ocenjeno vrednost, ker zopet manjkajo količine?

ODGOVOR:
Na http://www.obcina-ig.si je od 30.7.2010 objavljen nov popis del, ki v celoti nadomešča prejšnjega.

Datum objave: 30.07.2010   10:17
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri predračunu NN priključka pri gradbenih delih količine niso skladne s popisom (npr. izkop za jašek-60m,..., pri postavki 1 manjka količina in dimenzija izkopa,...obbetoniranje cevi-manjka količina, opaži,varnostna začita-manjkajo količine,...). Prosimo za popravljen in dopolnjen predarčun!

ODGOVOR:
Na http://www.obcina-ig.si je od 30.7.2010 objavljen nov popis del, ki v celoti nadomešča prejšnjega.

Datum objave: 06.08.2010   08:44
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Zahteve za odgovornega vodjo del so stroge in diskrimitorne - za projekt takšne ocenjene vrednosti je nesmiselno zahtevati toliko let delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del. Smiselno bi bilo skupno število delovnih izkušenj 10 let. Prosimo za spremembo pogoja.

ODGOVOR:
Ostaja kot v razpisni dokumentaciji.