Dosje javnega naročila JN6969/2010
Naročnik: OBČINA IG 
Gradnje: Gradbena dela
ZJN-2: Odprti postopek

JN6969/2010 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 30.07.2010
JN7388/2010 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.08.2010
    JN6969/2010 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila
OBVESTILO O NAROČILU

Gradnje

Gradbena dela

Datum objave: 30. 7. 2010
Številka objave: JN6969/2010


I.1)IME, NASLOVI IN KONTAKTNA(-E) TOČKA(-E) OBČINA IG, GOVEKARJEVA CESTA 6, Kontakt: Katja Ivanus, SI-1292 IG.
Tel. 01 28 02 300. E-pošta katja.ivanus@obcina-ig.si.
Internetni naslov naročnika (URL): http://www.obcina-ig.si
Dodatne informacije je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Specifikacije in dopolnilno dokumentacijo (vključno z dokumentacijo za konkurenčni dialog in dinamični nakupovalni sistem) je mogoče dobiti pri: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati na naslov: Kot pri zgoraj navedenih kontaktnih točkah.
I.2)VRSTA NAROČNIKA IN GLAVNA(-O) PODROČJA(-E) DEJAVNOSTI: Regionalni ali lokalni organ.
Javna uprava
Naročnik izvaja postopek v imenu drugih naročnikov: ne.
II.1)OPISII.1.1)Naslov naročila, ki ga je določil naročnik: Izgradnja vodovoda v Ledinah pri Škriljah (območje urejanja VS 17/7)
II.1.2)Vrsta naročila in mesto gradnje, kraj dobave ali izvedbe Gradnje.
Izvedba.
Glavna lokacija ali mesto gradnje: Ledine pri Škriljah, Ig
Sifra NUTS: SI.
II.1.3)Obvestilo vključuje Javno naročilo.
II.1.4)Informacije o okvirnem sporazumuTrajanje okvirnega sporazuma:Ocenjena skupna vrednost nabav v času trajanja okvirnega sporazumaII.1.5)Kratek opis naročila ali nabave: izgradnja vodovoda s prečrpalnico
II.1.6)Enotni besednjak javnih naročil (CPV): 45000000 (Gradbena dela)
45230000 (Gradbena dela na cevovodih, komunikacijskih in električnih vodih, na daljinskih cestah, cestah, letališčih in železnicah; planiranje)
II.1.7)Naročilo je vključeno v Sporazum o vladnih naročilih (GPA) ne.
II.1.8)Razdelitev na sklope Ne.
II.1.9)Variante so dopustne: ne.
II.2)KOLIČINA ALI OBSEG NAROČILAII.2.1)Celotna količina ali obsegII.2.2)OpcijeII.3)TRAJANJE NAROČILA ALI ROK ZA ZAKLJUČEK Trajanje v mesecih: 2 (od oddaje naročila)
III.1)POGOJI, KI SE NANAŠAJO NA NAROČILOIII.1.1)Obvezni depoziti in jamstva v razpisni dokumentaciji
III.1.2)Glavni pogoji financiranja in plačilna ureditev ter/ali sklic na ustrezne določbe, ki to urejajo: v razpisni dokumentaciji
III.1.3)Pravna oblika, ki jo mora prevzeti skupina gospodarskih subjektov, ki ji bo naročilo oddano v razpisni dokumentaciji
III.1.4)Drugi posebni pogoji, ki veljajo za izvedbo naročila Ne.
III.2)POGOJI ZA SODELOVANJEIII.2.1)Osebni status gospodarskih subjektov, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev: v razpisni dokumentaciji
III.2.2)Poslovna in finančna sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.3)Tehnična sposobnost Informacije in formalnosti, ki so potrebne za ocenjevanje izpolnjevanja zahtev:
v razpisni dokumentaciji
III.2.4)Pridržana naročila Ne.
III.3)POGOJI, KI SO SPECIFIČNI ZA NAROČILA STORITEVIII.3.1)Izvedba storitve je omejena na določeno strokoIII.3.2)Pravne osebe bi morale navesti imena in strokovno usposobljenost osebja, ki bo odgovorno za izvedbo storitve:IV.1)VRSTA POSTOPKAIV.1.1)Vrsta postopka Odprti.
IV.1.2)Omejitve glede števila gospodarskih subjektov, ki bodo povabljeni k oddaji ponudb ali sodelovanjuIV.1.3)Zmanjšanje števila gospodarskih subjektov med pogajanji ali dialogomIV.2)MERILA ZA ODDAJOIV.2.1)Merila za oddajo Najnizja cena.
IV.2.2)Uporabljena bo elektronska dražba: Ne.
IV.3)UPRAVNE INFORMACIJEIV.3.1)Referenčna številka dokumenta, ki jo je določil naročnik 430-04/002/2010
IV.3.2)Prejšnje objave v zvezi z istim naročilom Ne.
IV.3.3)Pogoji za pridobitev specifikacij in dopolnilne dokumentacije ali opisne dokumentacije Dokumentacija se plačuje: Ne.
IV.3.4)Rok za sprejemanje ponudb ali prijav za sodelovanje: Datum: 19. 8. 2010
Čas: 10:00
IV.3.5)Datum odpošiljanja povabil k oddaji ponudb ali sodelovanju izbranim kandidatomIV.3.6)Jeziki, v katerih morajo biti sestavljene ponudbe ali prijave za sodelovanje:SL
IV.3.7)Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe Trajanje v dnevih: 120 (od datuma, dolocenega za prejem ponudb)
IV.3.8)Pogoji odpiranja ponudb: Datum: 19. 8. 2010
Čas: 10:30
Kraj: Občina Ig, Govekarjeva cesta 6, 1292 Ig
VI.1)JAVNO NAROČILO SE PONAVLJA Ne.
VI.2)NAROČILO SE NANAŠA NA PROJEKT IN/ALI PROGRAM, KI SE FINANCIRA IZ SREDSTEV SKUPNOSTI Ne.
VI.3)DODATNE INFORMACIJE Razpisno dokumentacijo je možno dobiti na: http://www.obcina-ig.si
VI.4)PRITOŽBENI POSTOPKIVI.4.1)Organ, ki je pristojen za pritožbene postopke Državna revizijska komisija za revizijo javnega naročanja, Slovenka 54, SI-1000 Ljubljana.
Organ, ki je pristojen za postopek mediacijeVI.4.2)Vlaganje pritožbVI.4.3)Služba, pri kateri je mogoče dobiti informacije o vlaganju pritožbVI.5)DATUM ODPOŠILJANJA TEGA OBVESTILA: 30. 7. 2010

ODDELEK I: NAROČNIK
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK II: PREDMET NAROČILA
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK III: PRAVNE, EKONOMSKE, FINANČNE IN TEHNIČNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK IV: POSTOPEK
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ODDELEK VI: DOPOLNILNE INFORMACIJE
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJAVE, VEZANE NA TO OBJAVO
  • JN7388/2010, Gradnje: Gradbena dela; datum objave: 11. 8. 2010
   Dodatna pojasnila
Datum objave: 06.08.2010   09:10
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim da preverite popis del v priponki NN kabel, ker nam javlja napako in dadoteke ne moremo odpret. Hvala.

ODGOVOR:
Preverili smo odpiranje vseh datotek in smo jih lahko odprli.

Datum objave: 12.08.2010   13:32
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri zunanji ureditvi prečrpalnice je v popisu del kamnita obloga brežine. Ali gre tukaj za oporni zid in količna je debelina le-tega?

ODGOVOR:


Datum objave: 12.08.2010   13:34
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Pri zunanji ureditvi prečrpalnice je v popisu del kamnita obloga brežine. Ali gre tukaj za oporni zid in količna je debelina le-tega?

ODGOVOR:
Gre za kamnito oblogo v betonu debeline 30-40cm. Višino obloge je potrebno prilagoditi konfiguraciji terena.

Datum objave: 12.08.2010   13:47
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim za detajl ali dimenzije lesene strešne konstrukcije (popis del za gradnjo prečrpalnice)!

ODGOVOR:
Tlorisne dimenzije strešne konstrukcije prečrpalnice znašajo 4,3 x 5,9m.

Datum objave: 12.08.2010   13:54
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
V primeru, da vsi ponudniki presežejo ocenjeno vrednost naročila (175.566,00 EUR + DDV) ali to pomeni da bo naročnik ponudnika izbral po postopku s pogajanji???

ODGOVOR:
O nadaljnjih postopkih se bo odločalo po odprtju in seznanitvijo prejetih ponudb.

Datum objave: 12.08.2010   14:18
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim da podate tip črpalke (popis del za prečrpalnico).

ODGOVOR:
Tip naprave za povečnaje tlaka je HYDRO Multi-E 2 CRE 10-4.

Datum objave: 12.08.2010   15:02
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosim da objavite detajl tipskega agregata z dveha večstopenjskima črpalkama. Hvala.

ODGOVOR:
Tip naprave za povečnaje tlaka je HYDRO Multi-E 2 CRE 10-4.


Datum objave: 13.08.2010   09:52
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Glede na to da v popisih del niso nastavljene formule postravljamo naslednje vprašanje?

Pri popisih del za prečrpalnico se na koncu upošteva 5% nepredvidenih del od zemeljskih del.
Konkretno pa nikjer v popisu ni napisano do kje so zemeljska dela definirana.

Ali v teh zemeljskih delih upoštevamo tudi postavke PID-ov, geodetskega načrta,....izdelavo AB plošče za prečrpalnico, zunanjo kanalizacijo in zunanjo ureditev ??

Prosimo za podrobnejšo razložitev katera zemeljska dela oz. postavke upoštevamo v teh nepredvidenih delih?

ODGOVOR:
V postavki 3/2.4.6.1.34 (5% nepredvidenih del od zemeljskih del) se upoštevajo vse postavke od 3/2.4.6.1.1 do 3/2.4.6.1.33.

Datum objave: 13.08.2010   11:06
PONUDNIKOVO VPRAŠANJE:
Prosimo za detajl strešne konstrukcije? Kakšne so dimenzije lesa leg in špirovcev oz. nam podajte vsaj koliko m3 lesa je potrebno za izdelavo?

ODGOVOR:
Danes, 13.8.2010 je na http://www.obcina-ig.si pri razpisni dokumentaciji dodan dokument gradbeni načrt prečrpalnice.