Dosje javnega naročila 000652/2021
Naročnik: BOLNIŠNICA SEŽANA, Cankarjeva ulica 4, 6210 Sežana
Blago: Nabava zdravil
ZJN-3: Odprti postopek

JN000652/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.02.2021
JN000652/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 08.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000652/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 026-063718
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
SI
Sežana
Slovenija
Saša Prinčič, mag. Silvana ŠONC
sasa.princic@bsezana.si
+386 57074000
+386 57341302

Internetni naslovi
http://www.bolnisnica-sezana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/385607/JN01-21_RD_Zdravila_BolnisnicaSezana.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24044
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nabava zdravil
Referenčna številka dokumenta: JN 01/21
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nabava zdravil.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: REGISTRIRANA ZDRAVILA
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava zdravil: REGISTRIRANA ZDRAVILA
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: OSTALA ZDRAVILA (zdravila, ki se ne razvrščajo med registrirana zdravila)
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
33600000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nabava zdravil: OSTALA ZDRAVILA (zdravila, ki se ne razvrščajo med registrirana zdravila)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
V skladu z razpisno dokumentacijo.
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
Obvestilo vključuje sklenitev okvirnega sporazuma.
Okvirni sporazum z več gospodarskimi subjekti.
Predlagano največje število udeležencev v okvirnem sporazumu:
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
12.03.2021   08:30
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 5 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 12.03.2021   09:00


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
BOLNIŠNICA SEŽANA
Cankarjeva ulica 4
6210
Sežana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
03.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 09.02.2021   12:34
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

prosimo da objavite seznam zdravil, brez da se ponudnik po nepotrebnem vpisuje v program in zahteva kodo.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik je seznam zdravil (Specifikacijo razpisanih artiklov ZDR_2021_1 in Specifikacijo razpisanih artiklov ZDR_2021_2 ) objavil na svoji spletni strani.


Datum objave: 22.02.2021   12:18
VPRAŠANJE št.2
Spoštovani,

Pod identom #ZDR0714 zahtevate Povidon jodid 100mg/1g 1000mL dermalna raztopina.
Sprašujemo ali lahko ponudimo dermalno raztopino, ki vsebuje jodirani povidon 75 mg/g. Gre za antiseptik (razkužilo) za uporabo na koži, sluznici ali ranah.

Hvala za odgovor.


ODGOVOR na vprašanje št. 2:
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo kot sledi:
Artikel:ZDR0714: Povidon jodid od 75 do 100mg/1g 1000mLdermalna raztopina.

Datum objave: 22.02.2021   12:20
VPRAŠANJE št. 3
Pozdravljeni,

ali lahko pri razpisani šifri #ZDR0941 ponudimo tudi železo v obliki železovega (III) izomaltozida, 500mg v volumnu 5ml?

Lep pozdrav.


ODGOVOR na vprašanje št. 3:
Da

Datum objave: 22.02.2021   12:22
VPRAŠANJE št. 5
Spoštovani,

Prosimo potrdite, da lahko pod zaporedno številko: #ZDR0601 ponudimo enakovreden artikel, ringer laktat 500ml, v vsebniku vrečka, katerega že uporabljate in ste z njim zadovoljni?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR na vprašanje št. 5:
Ne.
Strokovni kriteriji artikla, ki ga ponujate, ne ustrezajo zahtevam, ki smo jih razpisali.

Datum objave: 24.02.2021   08:59
Vprašanje št. 4:

Spoštovani,

1) Ali vam lahko ponudimo tudi dodatne okuse, v primeru da v opisu živila niso vsi napisani?

2) #NH24137, #NH24138, #NH24139: Glede na to, da je hipertenzija glavni dejavnik tveganja za sladkorno bolezen, prosimo za potrditev, da želite viskobeljakovinsko in visokoenergijsko živilo z nizko vsebnostjo natrija ( 70mg/100ml), nizkim GI, vsebnostjo beljakovin ( 7,5 g beljakovin/100ml) in vsaj 1,5 kcal/ml.
3) #NH24142: Prosimo za potrditev, da pri omenjeni postavki želite živilo, ki je najbolj prilagojeno ledvičnim bolnikom, ki se ne zdravijo z dializo, kar pomeni:
vsebnost beljakovin 3g/100ml
prilagojena elektrolitska sestava: Na ( 68 mg/100ml), K (100 mg/100ml), P (55mg/100ml), Cl (62mg/100ml).

4) #NH24152: Prosimo za potrditev, da ste mislili živilo z 2 g EPA/500ml.

5) #NH24153: Glede na to, da je hipertenzija glavni dejavnik tveganja za sladkorno bolezen, prosimo za potrditev, da želite viskobeljakovinsko in visokoenergijsko živilo z nizko vsebnostjo natrija ( 55mg/100 ml), nizkim GI, ( 7,5 g beljakovin/100ml) in vsaj 1,5 kcal/ml.

6) #267687: Glede na to, da je hipertenzija glavni dejavnik tveganja za sladkorno bolezen, prosimo za potrditev, da želite viskobeljakovinsko in visokoenergijsko živilo z nizko vsebnostjo natrija ( 70mg/100ml), nizkim GI, ( 7,5 g beljakovin/100ml) in vsaj 1,5 kcal/ml.

7) #NL24106, #NL24107, #NL24108: Prosimo za potrditev, da pri omenjenih postavkah želite visokobeljakovinsko in visokoenergijsko živilo primerno za onkološke bolnike z 1,2-1,5 kcal/ml, z vlakninami, vsebnost 1g EPA in 10g beljakovin/100ml.

Lepo pozdravljeni,


Odgovor na vprašanje št. 4:
1) NE.

2) Naročnik je minimalne kriterije navedel že z razpisno dokumentacijo. Naročnik potrebuje visokobeljakovinski in visokoenergijskienteralni pripravek primeren za bolnike s spremljajočo sladkorno boleznijo. Tem minimalnim kriterijem ustrezajo tudi zgoraj navedene karakteristike (iz te točke).

3) Naročnik je minimalne kriterije navedel že z razpisno dokumentacijo. Naročnik potrebuje visokobeljakovinski in visokoenergijskienteralni pripravek za zdravljenje preddializnih bolnikov s kronično ali akutno odpovedjo ledvic. Postavljenim minimalnim kriterijem ustrezajo tudi zgoraj navedene karakteristike (iz te točke).

4) Da.
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo kot sledi:
NH24152: hrana, enteralna sondna, z 2g EPA, z vlakninami, vrečka/plastenka, 500ml, nevtralen okus

5) Naročnik je minimalne kriterije navedel že z razpisno dokumentacijo. Naročnik potrebuje visokobeljakovinski in visokoenergijskienteralni pripravek primeren za bolnike s spremljajočo sladkorno boleznijo. Postavljenim minimalnim kriterijem ustrezajo tudi zgoraj navedene karakteristike.

6) Naročnik je minimalne kriterije navedel že z razpisno dokumentacijo. Naročnik potrebuje visokobeljakovinski in visokoenergijskienteralni pripravek primeren za bolnike s spremljajočo sladkorno boleznijo. Tem minimalnim kriterijem ustrezajo tudi zgoraj navedene karakteristike (iz te točke).

7) Naročnik je minimalne kriterije navedel že z razpisno dokumentacijo. Naročnik potrebuje visokobeljakovinski in visokoenergijskienteralni pripravek primeren za zdravljenje bolnike z rakasto kaheksijo (ko bolnik potrebuje dodaten enteralen vnos hranil zaradi beljakovinsko energijske podhranjenosti ali kaheksije, prilagojeno za onkološke bolnike).


Datum objave: 24.02.2021   09:00
VPRAŠANJE št. 6:
Spoštovani,


Artikel pod oznako #ZDR0945, zoledronska kisilna. Ali lahko ponudimo zdravilo z isto ATC kodo in zdravilno učinkovino, ki pa je v obliki koncentrata v 5 ml viali in ga je potrebno po navodilih proizvajalca pred uporabo razredčiti na 100 ml (delovna šifra zdravila je 145393 , za uporabo glej SmPC pod 4.2)? V vašem opisu je podano pakiranje 100 ml raztopina.ODGOVOR na vprašanje št. 6:
Ne, naročnik potrebuje samo eno vialo v obdobju enega leta.

Datum objave: 04.03.2021   08:38
VPRAŠANJE št. 7:
Spoštovani,

V razpisu za zdravila je pod šifro ZDR0605 opisano zdravilo: »Natrijev klorid 9mg/mL 100mL 100 mL polietilenski vsebnik z zamaškom z dvema vbodnima mestoma za odvzem in/ali dodajanje, prekriti.« Dalje je definirano, da morata biti vbodni mesti prekriti z alu folijo.
V Sloveniji tržimo enakovredno zdravilo natrijev klorid, raztopina za infundiranje, 0,9% v 100 ml polietilenski plastenki z dvema ločenima vbodnima mestoma za odvzem in dodajanje, ki sta zaščitena z dvema ločenima plastičnima zamaškoma.
Vam lahko ponudimo omenjeno zdravilo?


V razpisu za zdravila je pod šifro ZDR0608 opisano zdravilo: »Natrijev klorid 9mg/mL 500mL 500 mL polietilenski vsebnik z zamaškom z dvema vbodnima mestoma za odvzem in/ali dodajanje, prekriti.« Dalje je definirano, da morata biti vbodni mesti prekriti z alu folijo.
V Sloveniji tržimo enakovredno zdravilo natrijev klorid, raztopina za infundiranje, 0,9% v 500 ml polietilenski plastenki z dvema ločenima vbodnima mestoma za odvzem in dodajanje , ki sta zaščitenima z dvema ločenima plastičnima zamaškoma.
Vam lahko ponudimo omenjeno zdravilo?

V razpisu za zdravila je pod šifro ZDR0960 opisano zdravilo: »Natrijev klorid 9mg/mL 250 mL, 250 mL polietilenski vsebnik z zamaškom z dvema vbodnima mestoma za odvzem in/ali dodajanje, prekriti.« Dalje je definirano, da morata biti vbodni mesti prekriti z alu folijo.
V Sloveniji tržimo enakovredno zdravilo natrijev klorid, raztopina za infundiranje, 0,9% v 250 ml polietilenski plastenki z dvema ločenima vbodnima mestoma za odvzem in dodajanje, ki sta zaščitena z dvema ločenima plastičnima zamaškoma.
Vam lahko ponudimo omenjeno zdravilo?

Za odgovore se vam zahvaljujemo,

ODGOVOR na vprašanje št. 7:
DA. Ponudnik lahko v vseh treh primerih ponudi omenjena zdravila.

Datum objave: 04.03.2021   08:41
VPRAŠANJE št.8:
Spoštovani,

naročnik v razpisni dokumentaciji kot eno izmed tehničnih specifikacij določa: »da bo naročnika pisno obvestil o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom iz naše ponudbe, in sicer najpozneje 2 meseca pred uveljavitvijo odločitve o prenehanju opravljanja prometa z zdravilom. Prav tako mora naročnika takoj pisno obvestiti o motnjah v preskrbi z zdravilom iz ponudnikove ponudbe«

Glede na navedeno pojasnjujemo, da ponudnik ni proizvajalec/dobavitelj zdravila, zato ne more v naprej zagotoviti podatka o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom ter se v naprej zavezati k poročanju v roku, postavljenem s strani naročnika. Ponudnik je v zvezi s tovrstno informacijo vezan na posameznega proizvajalca/dobavitelja in ne more vedeti, kdaj bo tako informacijo dobil. Glede na navedeno naročniku predlagamo, da korigira zahtevo v razpisni dokumentaciji in Okvirnem sporazumu na način, da bo ponudnik tovrstno informacijo posredoval brez nepotrebnega odlašanja oziroma v najkrajšem možnem času, ko zanjo izve.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR na vprašanje št. 8:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.03.2021   08:43
VPRAŠANJE št. 9:
Spoštovani,

naročnik v razpisni dokumentaciji kot eno izmed tehničnih specifikacij določa: »da bodo ponujena zdravila v času objave razpisa dostopna na trgu RS oz. morajo biti zdravila, ki jih ponuja v posameznem obdobju prisotna na trgu tudi ves čas trajanja pogodbe za posamezno obdobje«

Glede na navedeno pojasnjujemo, da ponudnik ni proizvajalec/dobavitelj zdravila in se ne more v naprej zavezati k zgoraj navedenem določilu, niti prevzeti odgovornosti oz. s tem povezanih morebitnih finančnih posledic. Ponudnik nima nikakršnega vpliva na dostopnost oz. razpoložljivost zdravila, zato naročniku predlagamo, da zahtevo v celoti umakne iz razpisne dokumentacije in Okvirnega sporazuma.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR na vprašanje št. 9:
Naročnik v peti alineji tehničnih specifikacij dopolnjuje razpisno dokumentacijo, kot sledi:
- »da bodo ponujena zdravila v času objave razpisa dostopna na trgu RS ali EU oz. morajo biti zdravila, ki jih ponuja v posameznem obdobju prisotna na trgu tudi ves čas trajanja pogodbe za posamezno obdobje;

S tem se spremenijo vsi relevantni deli razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.03.2021   08:45
VPRAŠANJE št. 10:
Spoštovani,

naročnik v razpisni dokumentaciji kot eno izmed tehničnih specifikacij določa: »da ima za vse ponujene artikle, razen za neregistrirana in nujna zdravila, sklenjene pogodbe s proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji.«

Naročnika pozivamo, da umakne zahtevo vezano na teritorialnost »v Republiki Sloveniji«. Ponudniki sklepajo poslovna sodelovanja z različnimi proizvajalci in njihovimi predstavniki, ki niso nujno vezana na teritorij, ki ga določa naročnik v razpisni dokumentaciji in Okvirnem sporazumu.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR na vprašanje št. 10:
Naročnik v tretji alineji tehničnih specifikacij dopolnjuje razpisno dokumentacijo, kot sledi:
- »da ima za vse ponujene artikle, razen za neregistrirana in nujna zdravila, sklenjene pogodbe s proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji ali EU.«

S tem se spremenijo vsi relevantni deli razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.03.2021   08:47
VPRAŠANJE št.11
Spoštovani,

Naročnik v razpisni dokumentaciji in 6. členu Okvirnega sporazuma določa:
»Cena na enoto posameznega zdravila, ki ga bo ponudnik ponudil ob posameznem povpraševanju bo fiksna in bo veljala za čas veljavnosti pogodbe o dobavi zdravil v posameznem obdobju.
Če dobavitelj prodaja zdravila po akcijskih cenah v določenih obdobjih oziroma znižanih cenah, ki so ugodnejše od cen iz ponudnikovega predračuna, bo naročnika o tem pisno seznanil in mu ponudil zdravila po teh cenah.
Naročnik si pridržuje pravico, da v primeru, da ugotovi, da je stranka sporazuma - izbrani ponudnik za blago za posamezno obdobje znižala cene oz. povečala odstotek popusta ali če so to storili drugi ponudniki, ki ponujajo istovrstno blago ob drugih primerljivih pogojih, poskušal s stranko sporazuma - izbranim ponudnikom za blago za posamezno obdobje dogovoriti ustrezno znižanje cen oz. zvišanje odstotka popusta.
Cena za posamezno zdravilo iz »specifikacije zdravil«, ki jo bodo ponudniki ponudili v posameznem obdobju povpraševanja, mora vključevati vse elemente, iz katerih je sestavljena (davki, stroški, trošarina, uvozne dajatve, morebitni popusti in ostalo). Vključevati mora vse stroške, povezane z izvedbo naročila (prevozne, špediterske, carinske, dostave blaga ddp lekarna Bolnišnice Sežana - razloženo v skladišča naročnika, stroške za prevode dokumentacije, dostave vzorcev, stroške šolanja/poučevanja osebja ), kot tudi morebiten popust ter DDV.«

Določila 6. člena Okvirnega sporazuma so sama sebi kontradiktorna. Naročnik na eni strani določa fiksnost cen, na drugi strani pa si pridržuje pravico do znižanja cene. Naročnik se bo poskušal s stranko sporazuma - izbranim ponudnikom za blago za posamezno obdobje dogovoriti ustrezno znižanje cen oz. zvišanje odstotka popusta, pri čemer ponudnika zanima kako bi naročnik ravnal v primeru, da sporazum o znižanju cene ne bo dosežen. Vemo, da so cene istovrstnih zdravil navkljub primerljivim pogojem različne ter da ponudnik težko sugerira in vpliva na višino cene proizvajalca zdravila. Prav tako so v končno ceno vključeni vsi stroški, ki se lahko razlikujejo oziroma so različni glede na proizvajalca zdravila. Zgolj predpostavljanje, da so drugi ponudniki znižali ceno istovrstnega zdravila ob primerljivih pogojih ni zadosten razlog za znižanje cen vse povprek, vsem istovrstnim zdravilom. Glede na navedeno naročniku predlagamo, da ustrezno korigira 6. člen Okvirnega sporazuma.

Lepo pozdravljeni.


ODGOVOR na vprašanje št. 11:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.03.2021   08:54
VPRAŠANJE št. 12:
Spoštovani,

1) Ali lahko pod šifro NH24121 z opisom: »hrana, enteralna VB in VE okus čokolada, z vlakninami, 2kcal/ml« ponudimo proizvod, ki ga zahtevate po sestavi, vendar z okusom vanilije?

2) Ali lahko pod šifro NH24122 z opisom: »hrana, enteralna VB in VE okus kapučino, z vlakninami, 2kcal/ml« ponudimo proizvod, ki ga zahtevate po sestavi, vendar z okusom vanilije?

3) Ali zahtevate pod šifro NH24143 z opisom: »hrana, enteralna VB in VE okus vanilja, vsaj 1,8kcal/ml primerno za bolnike na HD« izključno izdelek, ki je edini skladen z novimi K/DOQI priporočili in je tudi edini na listi zdravil registriran za bolnike na dializi?

4) Ali zahtevate pod šifro NH24144 z opisom: »hrana, enteralna VB in VE okus jagoda, vsaj 1,8kcal/ml, primerno za bolnike na HD« izključno izdelek, ki je edini skladen z novimi K/DOQI priporočili in je tudi edini na listi zdravil registriran za bolnike na dializi?

Lep pozdrav.

ODGOVOR na vprašanje št. 12:
Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo kot sledi:
1) artikel s šifro NH24121: »hrana, enteralna VB in VE okus čokolade ali vanilije, z vlakninami, 2kcal/ml (dodatni opis: visokokaloričen in visokobeljakovinskienteralni pripravek za hranjenje per os ali po sondi, podhranjene osebe, osebe z restrikcijo tekočin, pri anoreksiji, cistični fibroziosebe s povečanimi potrebami po E in B).
2) Ne, naročnik želi okus kapučina.
3) Naročnik potrebuje enteralni pripravek z omenjenimi lastnostmi, ki je primeren za zdravljenje bolnikov na dializi, s prilagojeno vsebnostjo mineralov primerno za dializne bolnike. Enteralni pripravek mora biti v centralni bazi zdravil registriran kot zdravilo za bolnike na dializi.
4) Naročnik potrebuje enteralni pripravek z omenjenimi lastnostmi, ki je primeren za zdravljenje bolnikov na dializi, s prilagojeno vsebnostjo mineralov primerno za dializne bolnike. Enteralni pripravek mora biti v centralni bazi zdravil registriran kot zdravilo za bolnike na dializi.

Datum objave: 04.03.2021   08:55
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnik je v razpisni dokumentaciji postavil zahtevo, da mora ponudnik zagotoviti: "da ima za vse ponujene artikle, razen za neregistrirana in nujna zdravila, sklenjene pogodbe s proizvajalci oz. predstavniki proizvajalcev v Republiki Sloveniji;"

V kolikor želi naročnik prejeti celoten nabor zdravil, za katera izvaja predmet JN je zahteva neizvedljiva in glede na to, da so predmet JN zdravila, celo preveč drastična.
Ponudnik namreč nima vpliva na zahteve in določitve proizvajalcev zdravil, kako bo dobavljal blago v RS. Ponudnik seveda teži k temu, da ima pogodbe s proizvajalci, se pa lahko zgodi, da proizvajalec ne želi skleniti direktno pogodbo s ponudnikom, pač pa ga napoti na svojega predstavnika, ki pa ni nujno, da je lociran v RS.
Predlagamo, da to določbo v celoti črtate, saj s tem omejujete nastop dobaviteljev in posledično nabor zdravil na trgu, ki pa je že strogo reguliran s strani države (cene zdravil).

ODGOVOR na vprašanje št. 13:
Naročnik je na to vprašanje odgovoril že z odgovorom na vprašanje št. 10

Datum objave: 04.03.2021   08:58
VPRAŠANJE št. 14:
Pozdravljeni,

Naročnik v RD postavlja zahtevo, da mora ponudnik zagotoviti: " da bodo ponujena zdravila v času objave razpisa dostopna na trgu RS oz. morajo biti zdravila, ki jih ponuja v posameznem obdobju prisotna na trgu tudi ves čas trajanja pogodbe za posamezno obdobje;"

Naročniku predlagamo, da zahtevo dopolni, in sicer: "... razen v primeru začasnega ali stalnega prenehanja ter iz razlogov, na katere ponudnik nima vpliva (npr. višja sila)."

lp

ODGOVOR na vprašanje št. 14:
Naročnik ne bo spreminjal razpisne dokumentacije. Z razpisno dokumentacijo je že določeno, da mora ponudnik naročnika obvestiti o začasnem ali stalnem prenehanju opravljanja prometa z zdravilom.

Datum objave: 04.03.2021   08:59
VPRAŠANJE št. 15:
Pozdravljeni,
Naročnik določa pogodbeno kazen in primere, kdaj jo lahko uveljavlja:
"Kršitve obveznosti, ki jih je prevzel izvajalec, za katere sme naročnik zaračunati in izterjati pogodbeno kazen, so zlasti:
- neupoštevanje določil glede cen zdravil
- pomanjkljiva (nepopolna) dobava naročenih zdravil
- zamuda z dobavo naročenih zdravil
- posamezno ali večje število dobavljenih zdravil ne ustreza predpisanim oz. zahtevanim standardom / kakovosti
- dobava zdravil na drugo in ne na dogovorjeno lokacijo
- napaka v ceni dobavljenega zdravila
- neupoštevanje roka uporabe pri posameznem zdravilu
- odklonitev ali zamuda pri prevzemu in odvozu zdravil, ki jim je potekel rok uporabnosti
- odklonitev ali zamuda pri prevzemu in odvozu embalaže
- zamuda pri reševanju reklamacij
- če izvajalec ne opravi vseh nalog v okviru dogovorjene storitve
- drugi primeri kršitve te pogodbe s strani prodajalca.
Naročnik sme pogodbeno kazen uveljavljati že v primeru, ko se katera od kršitev iz drugega odstavka tega člena pri prodajalcu pojavi prvič oz. enkrat. Pogodbena kazen za vsako kršitev znaša 90,00 EUR. Če prodajalec kljub pisnemu opozorilu ne izpolni katere od obveznosti, ki zanj izhajajo iz tega sporazuma, sme naročnik odstopiti od sporazuma oz. pogodbe in zaračunati pogodbeno kazen v višini 10 % celotne okvirne vrednosti sporazuma z DDV za sklop, za katerega odstopa od sporazuma."

Izpostavljamo, da je vaša zahteva absurdna in popolnoma neprimerna. Na trgu nastopamo kot ponudnik že vrsto let in svoje delo opravljamo strokovno, v skladu s predpisi, seveda pa stremimo tudi temu, da je vsako JN izvedeno brezhibno, vendar so tudi naši sodelavci krvavi pod kožo in do nenamernih napak prihaja (kot verjamemo tudi pri naročniku - npr. napaka pri naročanju), zato ne razumemo in nasprotujemo zahtevi, da bo naročnik vnovčil pogodbeno kazen v višini 90 EUR, če bo prišlo do npr. napake v ceni dobavljenega zdravila (tudi če se zgodi tudi enkrat/prvič!). Predlagamo, da brišete možnost pogodbene kazni za napake oziroma določbo uravnotežite in določite, da je ponudnik upravičen zaračunati pogodbeno kazen za napake naročnika.

Poleg tega prosimo za obrazložitev prve alineje: neupoštevanje določil glede cen zdravil. Kaj to pomeni v praksi?

lp


ODGOVOR na vprašanje št. 15:
Naročnik spreminja 29. člen vzorca okvirnega sporazuma C.02, kot sledi:
- prva alineja se po novem glasi: »neupoštevanje določil glede cen oz. popustov zdravil.«
- tretji odstavek se po novem glasi: »Naročnik sme pogodbeno kazen uveljavljati v primeru, ko se katera od kršitev iz drugega odstavka tega člena pri prodajalcu pojavi več kot dvakrat«.

S tem se spremenijo vsi relevantni deli razpisne dokumentacije.

Datum objave: 04.03.2021   09:00
PREDLOŽITEV PONUDBE in ODPIRANJE PONUDB

Naročnik skladno s točko A.09 DODATNA POJASNILA PONUDNIKOM podaljšuje rok za oddajo ponudb:

Ponudba se šteje za pravočasno oddano, če jo naročnik prejme preko sistema e-JN https://ejn.gov.si/eJN2 do dne 18.3.2021 najkasneje do 8.30 ure.

Odpiranje ponudb bo potekalo samodejno v informacijskem sistemu e-JN dne 18.3.2021 in se bo začelo ob 9.00 uri na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Vse ostalo ostane nespremenjeno.