Dosje javnega naročila 001432/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana
Blago: Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
ZJN-3: Odprti postopek

JN001432/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 11.03.2021
JN001432/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 01.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN001432/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 050-123253
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
SI041
Ljubljana
Slovenija
Tajništvo Direktorata za javno naročanje
gp.mju@gov.si
+386 14781880
+386 14788331

Internetni naslovi
http://www.mju.gov.si

GENERALNI SEKRETARIAT VLADE REPUBLIKE SLOVENIJE
Gregorčičeva ulica 20
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.gs@gov.si
+386 14781000

Internetni naslovi
http://www.gsv.gov.si/

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
Naročilo odda centralni organ za nabavo
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.djn.mju.gov.si/javna-narocila

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24054
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
Referenčna številka dokumenta: ODVOZ-1/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Nakup motornih vozil, razen specialnih vozil in vozil po posebnem naročilu
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za samo en sklop
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 1: Osebno vozilo nižjega razreda
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 1: Osebno vozilo nižjega razreda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 2: Osebno vozilo nižjega srednjega razreda
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 2: Osebno vozilo nižjega srednjega razreda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Delno se sofinancira iz EU sredstev. Sredstva norveškega finančnega mehanizma.
II.2.14 Dodatne informacije
Delno se sofinancira iz EU sredstev. Sredstva norveškega finančnega mehanizma.

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 3: Osebno vozilo srednjega razreda
Številka sklopa: 3
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 3: Osebno vozilo srednjega razreda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Delno se sofinancira iz EU sredstev. Sredstva norveškega finančnega mehanizma.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 4

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 4: Karavan nižjega srednjega razreda
Številka sklopa: 4
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 4: Karavan nižjega srednjega razreda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 5

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 5: Enoprostorsko vozilo
Številka sklopa: 5
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 5: Enoprostorsko vozilo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Delno se sofinancira iz EU sredstev. Sredstva norveškega finančnega mehanizma.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 6

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 6: Limuzina
Številka sklopa: 6
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 6: Limuzina
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 7

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 7: Vozilo s 4-kolesnim pogonom
Številka sklopa: 7
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34100000
34113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 7: Vozilo s 4-kolesnim pogonom
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Delno se sofinancira iz EU sredstev. Sredstva norveškega finančnega mehanizma.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 8

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 8: Vozilo za prevoz potnikov in tovora s 5 sedeži
Številka sklopa: 8
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
34113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 8: Vozilo za prevoz potnikov in tovora
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Delno se sofinancira iz EU sredstev. Sredstva norveškega finančnega mehanizma.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 9

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 9: Vozilo za prevoz potnikov
Številka sklopa: 9
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 9: Vozilo za prevoz potnikov
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 10

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 10: Priključni hibrid
Številka sklopa: 10
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 10: Priključni hibrid
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Delno se sofinancira iz EU sredstev. Sredstva norveškega finančnega mehanizma.
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 11

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 11: Baterijsko električno vozilo nižjega razreda
Številka sklopa: 11
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 11: Baterijsko električno vozilo nižjega razreda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 12

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 12: Baterijsko električno vozilo srednjega razreda
Številka sklopa: 12
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 12: Baterijsko električno vozilo srednjega razreda
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 13

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 13: Električno dostavno vozilo
Številka sklopa: 13
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34136000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 13: Električno dostavno vozilo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 14

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 14: Karavan nižjega srednjega razreda (CNG)
Številka sklopa: 14
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34113000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 14: Karavan nižjega srednjega razreda (CNG)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 15

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 15: Hibrid s samopolnilno baterijo
Številka sklopa: 15
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 15: Hibrid s samopolnilno baterijo
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 16

II.2.1 Naslov
Naslov: sklop 16: Limuzina 4x4
Številka sklopa: 16
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
sklop 16: Limuzina 4x4
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 17

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 17: Limuzina (protokolarno vozilo za spremstva)
Številka sklopa: 17
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 17: Limuzina (protokolarno vozilo za spremstva)
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 18

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 18: Električni kombi za prevoz oseb
Številka sklopa: 18
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34110000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 18: Električni kombi za prevoz oseb
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 19

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 19: Vozilo za prevoz potnikov in tovora zadaj dvižna vrata
Številka sklopa: 19
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34120000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 19: Vozilo za prevoz potnikov in tovora zadaj dvižna vrata
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 20

II.2.1 Naslov
Naslov: Sklop 20: Tovorno vozilo do 3,5t
Številka sklopa: 20
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34130000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI041 - Osrednjeslovenska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Sklop 20: Tovorno vozilo do 3,5t
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.04.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.04.2021   10:00

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
v sistemu ejnOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 29.03.2021   09:00

Dodatne informacije:
To skupno izvaja Ministrstvo za javno upravo, Tržaška cesta 21, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: naročnik) v svojem imenu in za svoj račun in v imenu in za račun naročnikov, navedenih v prilogi 1 vzorca krovne pogodbe.
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA JAVNO UPRAVO
Tržaška cesta 21
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
08.03.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.03.2021   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Vprašanje za sklop 10 Priključni hibrid:
zahtevan je sistem za nadzor stabilnosti VSC. Ta način nadzora uporablja točno določena znamka vozil. Ali se lahko prijavi na ta sklop tudi z vozili, ki uporabljajo sistem za nadzor stabilnosti, ki nosi drugačno oznako.
Lep pozdrav

ODGOVOR

Ponudnik lahko v sklopu 10 ponudi Sistem za nadzor stabilnosti VSC, ali drugi.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 10, ki je del dokumentacije naročila.
V obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 10, ponudnik v tem delu prečrta popravljeni zapis in zapiše »nadzor stabilnosti VSC, ali drugi.«.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 10 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnikaDatum objave: 17.03.2021   11:54
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Sklop 10:

Ali lahko ponudnik ponudi vozilo z 1499 ccm ?
Ali lahko ponudnik ponudi vozilo brez meglenk oziroma meglenke nadomestijo LED luči ?ODGOVOR


Ponudnik lahko v sklopu 10 ponudi vozilo z 1499 ccm . LED luči lahko nadomestijo meglenke.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 10, ki je del dokumentacije naročila.
V obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 15, ponudnik v tem delu prečrta popravljeni zapis in zapiše »meglenke oz. LED luči«.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 10 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnika.


Datum objave: 17.03.2021   11:56
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
zastavljamo vprašanje za prijavo na sklop 15 : Hibrid s samopolnilno baterijo:
ali je možna prijava z vozilom z medosno razdaljo 2580mm, kar je 0,77% odstopanje od zahtevanega.
Hvala za vaš odgovor in lep pozdrav


ODGOVOR

Ponudnik v sklopu 15 : Hibrid s samopolnilno baterijo, v delu ki se nanaša na zahtevo Medosna razdalja najmanj 2600 mm, lahko ponudi vozilo z medosno razdaljo najmanj 2600 mm 1%.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 15, ki je del dokumentacije naročila.
V obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 15, ponudnik v tem delu prečrta popravljeni zapis in zapiše »najmanj 2600 mm 1%.«.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 15 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnika.Datum objave: 17.03.2021   13:56
POJASNILO:

Četrti odstavek odgovora z Datum objave: 17.03.2021 11:54 se pravilno glasi:
V obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 10, ponudnik v tem delu prečrta popravljeni zapis in zapiše »meglenke oz. LED luči«.


Datum objave: 18.03.2021   10:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prijavili bi se na sklop 10 za Priključni hibrid. Lahko ponudimo vozilo ki v vsem ustreza in ima moč bencinskega motorja 67 kW (zahtevanao je 70kW) in moč elektromotorja 49kW (zahtevano je 42kW) kar je skupaj 116 kW in ustreza zahtevanim 112 kW skupne moći .
Ali je možno ponuditi takšno vozilo.
Hvala za vaš odgovor
Lp

ODGOVOR

Ponudnik v sklopu 10 za Priključni hibrid, lahko ponudi vozilo ki ima moč bencinskega motorja 67 kW in moč elektromotorja 49kW in skupaj ustreza zahtevanim 112 kW skupne moći .
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 10, ki je del dokumentacije naročila.
V obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 10, ponudnik v tem delu prečrta popravljeni zapis in zapiše »Moč bencinskega motorja v KW: min 67«.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 10 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnikaDatum objave: 18.03.2021   10:25
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
smo ponudnik za sklop 15, z ustreznim vozilom, ki ima po višini nastavljiv voznikov sedež brez ledvene opore. Ali je za naročnika takšno vozilo sprejemljivo.
Lepo vas pozdravljamo,

ODGOVOR

Naročnik v sklopu 15 iz zahtevane opreme vozila briše zahtevo: Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 15, ki je del dokumentacije naročila.
V obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 10, ponudnik v tem delu prečrta zapis »Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu«.Datum objave: 19.03.2021   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vezano na tehnične zahteve vozil imamo sledeča vprašanja po sklopih:
1. Sklop 1: zahtevana moč motorja od vključno 49 do vključno 69 - ali lahko ponudnik ponudi vozilo s 70kW?
2. Sklop 3 in 7: zahtevana navadna barva - ali lahko ponudnik ponudi metalne (kovinske) barve, namesto navadnih?
3. Sklop 6: kjer navajate ''zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj in na zadnjem steklu'' ali v smislu zaščite proti soncu naročniku zadoščajo samo dodatno zatemnjena stekla (katerih namen je tudi zaščita proti soncu) ali naročnik v tem primeru ''zaščite proti soncu'' predvideva senčni rolo ali podobno?
4. Sklop 6: zahtevan avtoradio s CD predvajalnikom večina novejših vozil nima možnosti CD predvajalnika, zato naprošamo naročnika za korekcijo navedene zahteve.
5. Sklop 7: zahtevana dimenzija pnevmatik največ 17 col, višina pnevmatike vsaj 60 - ali so lahko pnevmatike višine 55 (namesto 60)?
6. Sklop 10: zahtevana prostornina bencinskega motorja min 1500 (oz. popravek min 1499) ali ponudnik lahko ponudi vozilo s prostornino motorja 1.498 ccm?
7. V večini sklopov zahtevate ''zatemnjena tonirana stekla''. Skoraj vsa vozila imajo tonirana stekla (že tovarniško), medtem ko so zatemnjena stekla dejansko temnejše barve (od B stebrička naprej) naprošamo za utemeljitev ali naročnik želi le tonirana ali tudi dodatno zatemnjena stekla?

Najlepša hvala za pojasnila.
Lep pozdrav


ODGOVOR

1. V sklopu 1 kjer je zahtevana moč motorja od vključno 49 do vključno 69 lahko ponudnik ponudi vozilo od vključno 49 do vključno 70 KW.
2. V sklopu 3 in 7 kjer je zahtevana navadna barva lahko ponudnik ponudi navadno ali metalne (kovinske) barve pod enakimi pogoji kot vozila navadnih barv torej brez doplačila.
3. V sklopu 6 pod zahtevo zaščita proti soncu na stranskih steklih zadaj, naročniku zadošča dodatno zatemnjeno steklo.
4. V sklopu 6 se črta CD predvajalnik.
5. V sklopu 7 kjer je zahtevana dimenzija pnevmatik največ 17 col, višina pnevmatike vsaj 60, ponudnik lahko ponudi tudi višino pnevmatike 55.
6. V sklopu 10, kjer je zahtevana prostornina bencinskega motorja min 1500 (oz. popravek min 1499), lahko ponudnik lahko ponudi vozilo s prostornino motorja 1.498 ccm.
7. V vseh sklopih razen v sklopu 17 kjer je zahteva Zatemnjena - tonirana naročnik lahko ponudi tovarniško tonirana stekla, v sklopu 17 mora biti dodatna zatemnitev stekel.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedene spremembe ponudnik upošteva v obrazcih ponudba/predračun za predmetne sklope, ki so del dokumentacije naročila.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcih ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnih obrazcih ponudba/predračun za predmetne sklope ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedenih zahtev tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnika.Datum objave: 19.03.2021   11:43
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE VEZANO NA SKLOP 16:

Ali lahko ponudnik ponudi vozilo brez vzmetenja na zračne blazine, oziroma lahko ponudi nadomestni sistem kot je elektronsko uravnavanje blažilnikov oziroma elektronsko prilagodljivo podvozje ?

Ali lahko ponudnik ponudi usnjeno oblazinjenje ?

Ali lahko ponudnik ponudi vozilo brez ogrevanega vetrobranskega stekla ?

ODGOVOR

1. Ponudnik lahko ponudi vozilo brez vzmetenja na zračne blazine, oziroma lahko ponudi nadomestni sistem kot je elektronsko uravnavanje blažilnikov oziroma elektronsko prilagodljivo podvozje.
2. Ponudnik lahko ponudi tudi usnjeno oblazinjenje
3. Ne, ponudnik ne more ponuditi vozila brez ogrevanega vetrobranskega stekla.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 16, ki je del dokumentacije naročila.
V obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 16, ponudnik v zahtevi naročnika »Vzmetenje na zračne blazine« prečrta popravljeni zapis in zapiše »Vzmetenje na zračne blazine oziroma nadomestni sistem kot je elektronsko uravnavanje blažilnikov oziroma elektronsko prilagodljivo podvozje« in v zahtevi naročnika »Notranjost v temni barvi- blago« prečrta popravljeni zapis in zapiše »Notranjost v temni barvi- blago oziroma usnjeno oblazinjenje« .
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 16 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnikaDatum objave: 19.03.2021   12:58
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Sklop 3:
ponujamo v vseh tehničnih zahtevah ustrezno vozilo, samo brez ledvene opore na voznikovem sedežu.
Prosimo za odgovor ali je takšno vozilo ustrezno.
Hvala in lepo pozdravljeni

ODGOVOR

Naročnik v sklopu 3 črta zahtevo »Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu«
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedene spremembe ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop, ki je del dokumentacije naročila.Datum objave: 19.03.2021   13:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
vprašanje se nanaša na točko 10.1.Merilo za sklope od 1 do 9, na strani 11, CO2 = Nižji izpust CO2 od specificiranih. pod točko 1 navajate: do 10g/km= 0 Točk pod točko 2 pa: od 10 do 19g/km = 1 točka. Iz navedenega je moč razbrati, da za vozilo ki ima izpust 10 g nižji od zahtevanega, enkrat prejme 0 točk, drugič pa 1 točko.
Enak primer se pojavi na strani 13 za sklop 10, kjer enkrat 2g/km prejme 0 točk drugič pa enaka vrednost prejme 1 točko.
Kaj je sedaj pravilno?
Hvala za odgovor in lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da v podtočki 10.1 Merilo za sklope od 1 do 9, sklope 14, 16, 17, 19 in 20: zapis pod točko 1 (glede na zapis pod točko 2) pomeni: do izključno 10g/km. V podtočki 10.2. Merilo za sklop 10: zapis pod točko 1 (glede na zapis pod točko 2) pomeni: do izključno 2g/km.


Datum objave: 22.03.2021   12:14
VPRAŠANJE
VPRAŠANJE VEZANO NA SKLOP 16:

Ali lahko ponudnik namesto ogrevanega vetrobranskega stekla, lahko ponudi nadomestni sistem za preprečevanje zaledenelosti in rosenja stekel kot je ogrevanje na mestu z daljinskim upravljanjem ?


ODGOVOR

Ponudnik lahko namesto ogrevanega vetrobranskega stekla ponudi nadomestni sistem za preprečevanje zaledenelosti in rosenja stekel kot je ogrevanje na mestu z daljinskim upravljanjem.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 16, ki je del dokumentacije naročila.
V obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 16, ponudnik v zahtevi naročnika »Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke, ogrevano« prečrta popravljeni zapis in zapiše »Vetrobransko steklo, odbojno za UV žarke, ogrevano ali nadomestni sistem za preprečevanje zaledenelosti in rosenja stekel kot je ogrevanje na mestu z daljinskim upravljanjem« .
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 16 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnikaDatum objave: 24.03.2021   15:09
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na tehnične specifikacije vozil, v sklopih kjer povprašujete po večji količini vozil (npr. sklop 1, 2, 3, 4, 11) in zahtevate navadno (ali kovinsko brez dopl.) barvo - ali mora ponudnik v primeru izbora zagotoviti vsa vozila za posamezen sklop v enaki barvi (primer za sklop 1 - vseh 62 vozil identične navadne barve, sklop 2 - vseh 21 vozil identične barve?)

Najlepša hvala za pojasnilo.
Lep pozdrav,

ODGOVOR

V sklopih, kjer je zahtevana navadna barva, lahko ponudnik ponudi vozila navadnih ali kovinskih barv pod enakimi pogoji kot vozila navadnih barv, torej brez doplačila. Ponudnik ni dolžan zagotoviti vsa vozila za posamezen sklop v enaki barvi.


Datum objave: 24.03.2021   15:10
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanimamo se za prijavo z večimi znamkami, za večje število sklopov.

V seznamu naročnikov - Priloga ,1 je navedeno 62 (dvainšestdeset ) različnih naročnikov, kar pomeni 62 različnih individualnih pogodb ter posledično 62 različnih dobav, praktično po celotnem ozemlju republike Slovenije.

Ker se tudi zaradi pandemije COVID 19 dobavni rok vozil v zadnjem obdobjui podaljšuje, vas zaradi zgoraj omenjenega zelo zahtevnega organizacijsko logističnega pogoja naprošamo, za podaljšanje roka dobave vozil iz zahtevanih 3 mesecev na 5 mesecev.

Lep pozdrav,ODGOVOR

Dobavni rok je bil določen ob upoštevanju števila naročnikov, razmer na trgu ter glede na potrebe naročnikov, zaradi česar ostane rok nespremenjen, to je največ 90 (devetdeset) dni od sklenitve neposredne pogodbe s posameznim naročnikom.


Datum objave: 25.03.2021   11:00
VPRAŠANJE
SKLOP 7:

zanima me ali lahko ponudnik ponudi vozilo z 172mm višino neobremenjenega vozila od tal?
Ali lahko ponudnik ponudi vozilo z 192 izpusti CO2?
Ali se tudi v tem sklopu črta pogoj vozila z ledveno oporo na voznikovem sedežu?

Hvala in lep pozdrav.

ODGOVOR

Ponudnik lahko v sklopu 7 ponudi vozilo z višino neobremenjenega vozila 172mm od tal.
Ponudnik lahko ponudi vozilo s 192 g/km izpusta CO2.
Črta se zahteva »Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu«.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklopa 7, ki je del dokumentacije naročila.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 7 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnikaDatum objave: 25.03.2021   11:01
VPRAŠANJE
SKLOP 2,4:

Ali tudi v teh dveh sklopih naročnik črta zahtevo »Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu«?

ODGOVOR

Naročnik v sklopih 2 in 4 črta zahtevo »Nastavljiva ledvena opora na voznikovem sedežu«.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetna sklopa 2 in 4, ki je del dokumentacije naročila.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 2 in 4 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnika.Datum objave: 29.03.2021   12:18
VPRAŠANJE
Spoštovani,

za sklop 11 in sklop 12 zahtevate priložen kabel tip 2, ali zadostuje tip 2 na šuko?

ODGOVOR

V sklopu 11 in 12 zadostuje kabel tip 2 na šuko.


Datum objave: 29.03.2021   12:19
VPRAŠANJE
Spoštopvani,

ali je za naročnik ustrezno da ima vozilo pri sklop 10 in sklop 1 - meglenke zadaj, spredaj pa led dnevne žaromete, ki v popolnosti nadomestilo meglenke spredaj.

Hvala za vaš odgovor

ODGOVOR

V sklopu 1 in 10 so lahko meglenke zadaj, spredaj pa led dnevne žarometi.


Datum objave: 29.03.2021   12:19
VPRAŠANJE
Spoštovani,

ali lahko pri sklop 4 ponudimo vozilo brez strešnih nosilcev.

ODGOVOR

Ponudnik lahko v sklopu 4 ponudi vozilo brez vzdolžnih strešnih nosilcev.


Datum objave: 29.03.2021   12:20
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim če se lahko na sklop 5 prijavimo z vozilo, ki ima medosno razdaljo 2840 mm namesto zahtevane 2845 mm. Odstopanje 5 mm.

Hvala za vaš odgvor.

ODGOVOR

Ponudnik v sklopu 5 lahko ponudi vozilo z medosno razdaljo 2840 mm.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklopa 5, ki je del dokumentacije naročila.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 5 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnika.Datum objave: 29.03.2021   12:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima me če se lahko na sklop 1 prijavimo z vozilom, ki ima 4 zvezdnice po EURONCAP namesto zahtevanih 5. Dejstvo je, da je v tem segmentu pristotnih največ avtomobilskih znamk, vendar se je že izkazalo v letošnjem razpisu, da ta kriterij izpolnjujeta le dve znamki. Prosim da nam omogočite, da se lahko prijavimo tudi ostale znamke.

Hvala za vaš odgovor.

ODGOVOR

Ponudnik v sklopu 1 lahko ponudi vozilo, ki ima 4 zvezdnice po EURONCAP.
Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis tehničnih specifikacij v skladu s predmetnim odgovorom.
Navedeno spremembo ponudnik upošteva v obrazcu ponudba/predračun za predmetni sklop 1, ki je del dokumentacije naročila.
Ponudnik navedeno upošteva v obrazcu ponudba/predračun. Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnem obrazcu ponudba/predračun za sklop 1 ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedene zahteve tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnika.Datum objave: 29.03.2021   12:24
VPRAŠANJE
Spoštovani,

v sklopu št. 12 (Baterijsko električno vozilo srednjega razreda) lahko ponudimo električno vozilo, vendar ker gre za popolnoma novo vozilo na tržišču, še ni objavljenih rezultatov NCAP testa. Ali v tem primeru lahko sodelujemo?

Najlepša hvala in lp

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi vozilo v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij, vključno z zahtevo Ocena testa EURONCAP.


Datum objave: 29.03.2021   12:25
VPRAŠANJE
Vprašanje:
kot potencialnega ponudnika nas zanima ali lahko v skopu 2 ponudbimo osebno vozilo 4 vrata - manjša limuzina?

ODGOVOR

Ponudnik mora ponuditi vozilo v skladu z zahtevami iz tehničnih specifikacij, z zahtevanimi 5 vrati.


Datum objave: 29.03.2021   14:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
ravnokar je bilo zaslediti v sredstvih javnega obveščanja, da obstaja možnost za popolno zaprtje (lockdown) s 1 aprilom.
Kako bo ravnal naročnik v primeru, da res pride do tega. Ali bo za čas zaprtja podaljšal rok za oddajo.
Prosimo za odgovor, da se lahko pravilno ravnamo glede priprave in oddaje ponudbe.
lep pozdrav

ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudbe do 15. 4. 2021 do 12:00 ure in rok za odpiranje ponudb 15.4.2021 ob 13.00 uri.
Navedeno bo naročnik spremenil na potralu javnih naročil in spletni strani DJN.Datum objave: 29.03.2021   14:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

glede na vladni ukrep o 11 dnevnem zaprtju države vas prosimo za podaljšanje roka oddaje razpisa, saj se bojimo da s strani uvoznikom ne bomo pravočasno dobili pogojev za razpis.ODGOVOR

Naročnik podaljšuje rok za predložitev ponudbe do 15. 4. 2021 do 12:00 ure in rok za odpiranje ponudb 15.4.2021 ob 13.00 uri.Datum objave: 02.04.2021   12:50
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na dokumentacijo, kjer mora naročnik v ponudbenem predračunu navesti podatke o porabi energenta in emisijah, predlagamo, da navedete, da se izpolnijo podatki z dokumenta WVTA po WLTP kombinirani porabi, VH (vehicle high). Tako bodo vsi ponudniki vnesli enake vrednosti.

Hkrati bi kot potencialni ponudnik želeli izpostaviti problem izstavitve deljenega računa, kot navajate v vzorcu neposredne pogodbe v primeru sofinanciranja.
Kot ponudnik lahko izstavimo samo 1 enoten račun za posamezno vozilo in ne moremo izstaviti dveh računov za eno vozilo (v smislu del zneska posameznemu naročniku in del zneska sofinancerju). Interni sistem nam tega nikakor ne omogoča, prav tako pa morajo biti davki za eno vozilo izstavljeni v enkratnem znesku. Tudi za ureditev registracije/zavarovanja vozila, stranka potrebuje račun v enotnem znesku.

V ta namen predlagamo, da se v primeru realizacije posla z naročniki, kjer ni možna izstavitev računa za vozilo v dveh zneskih, neposredna pogodba v primeru sofinanciranja ustrezno korigira.

S spoštovanjem

ODGOVOR

Naročnik pojasnjuje, da ponudniki v ponudbenem predračunu, za posamezen sklop, v rubriki TEHNIČNI PODATKI, za vse postavke (Izpust CO2 v g/km, Kombinirana poraba goriva (poraba E), Emisija ogljikovega dioksida CO2 (CO2em), Emisija dušikovih oksidov (NOxem), Emisije nemetanskih ogljikovodikov (NMHCem), Emisija trdih delcev pri dizel motorjih (PMem)) v stolpec z nazivom Podatki iz Enotne evropske homologacije (WVTA Whole Vehicle Type approval) izpolnijo s podatki iz dokumenta WVTA po WLTP kombinirani porabi, VH (vehicle high). Tudi v kolikor ponudnik navedenega v predmetnih obrazcih ponudba/predračun za predmetne sklope ne popravi, vendar bo iz ponudbe izhajalo izpolnjevanje navedenih zahtev tehničnih specifikacij, se bo štelo, da je ponudnik oddal v tem delu ponudbo v skladu z zahtevami naročnika.
Vezano na izdajo računa v primeru sofinanciranja se 4.člen vzorca neposredne pogodbe (v primeru sofinanciranja vozil) ustrezno korigira, tako da se pravilno glasi:
Pogodbeno ceno bo naročnik oz. sofinancer plačal na osnovi računa in podpisanega prevzemnega zapisnika za dobavljeno vozilo.
Dobavitelj bo izdal en račun na osnovi dogovora z naročnikom (ustrezno obkroži naročnik)
a) Račun brez razdelilnika (velja za proračunske uporabnike),
b) Račun z razdelilnikom na osnovi deleža, ki sta izračunana skladno z drugim členom te pogodbe ( za posredne proračunske uporabnike)
Če bo naročniku izdan račun brez razdelilnika(a), bo naročnik preko sistema MFERAC omogočil sofinancerju, da poravna delež sofinanciranja določen v drugem členu pogodbe.
Sofinanciranje neproračunski uporabniki bo urejeno skladno s petim odstavkov 32 členom Zakon o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 ali pa na osnovi refundacijskega zahtevka.
Za sklop št. , tip vozila: , v količini vozil po ceni EUR z DDV za vozilo, izda dobavitelj račun v višini EUR z DDV za vozilo naročniku.
Sredstva za sofinanciranje nakupa vozila iz Sklada za podnebne spremembe so zagotovljena za leto 2020 na proračunski postavki 559 Sklad za podnebne spremembe, NRP št. 2550-19-0020, Alternativna goriva v prometu.
Rok plačila je 30 (trideseti) dan od dneva uradnega prejema pravilno izstavljenega računa.
Račun se mora sklicevati na številko neposredne pogodbe za naročnika in številko pogodbe o sofinanciranju za sofinancerja, na podlagi katere se izstavlja.
V primeru plačilne zamude naročnika ali sofinancerja pripadajo dobavitelju zakonske zamudne obresti.

Naročnik bo pred podpisom krovnih okvirnih sporazumov pripravil čistopis vzorec neposredne pogodbe (v primeru sofinanciranja vozil) v skladu s predmetnim odgovorom