Dosje javnega naročila 000609/2021
Naročnik: ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana Prevod firme: ARAO - Agency for Radwaste Management, Ljubljana, Litostrojska cesta 58A, 1000 Ljubljana
Gradnje: Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško
ZJN-3: Omejeni postopek

JN000609/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 04.02.2021
JN000609/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000609/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.03.2021
JN000609/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 25.05.2021
JN000609/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.07.2021
JN000609/2021-ODL03 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.09.2021
JN000609/2021-ODL04 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.03.2022
JN000609/2021-ODL04P1 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.03.2022
JN000609/2021-ODL04P2 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 30.03.2022
JN000609/2021-ODL05 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2022
JN000609/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 16.12.2022

Revizijski zahtevki
04.06.2021 Predrevizijski postopek v teku Več informacij
04.06.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
15.06.2021 Naročnik je ugodil zahtevku za revizijo
10.06.2021 Predrevizijski postopek v teku Več informacij
10.06.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
15.07.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
15.07.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
28.07.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
28.07.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
24.08.2021 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-123-2021-7.pdf
06.10.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
06.10.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
14.10.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
15.10.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
11.11.2021 Državna revizijska komisija je zavrnila zahtevek za revizijo Sklep_018-166_2021_ARAO.pdf
25.04.2022 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
25.04.2022 Vložen je zahtevek za revizijo
09.05.2022 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
10.05.2022 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
30.05.2022 Državna revizijska komisija je zavrgla zahtevek za revizijo 018-046-2022_ARAO.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000609/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL) 2021/S 025-057675
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana Prevod firme: ARAO - Agency for Radwaste Management, Ljubljana
Litostrojska cesta 58A
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Martina Pibernik
martina.pibernik@arao.si
+386 12363212

Internetni naslovi
http://www.arao.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://liquidfiles.arao.si/link/mmrgUogMrTN70tYQ4tfmoN

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24066
I.4 Vrsta javnega naročnika
javni gospodarski zavod
I.5 Glavna področja dejavnosti
Agencija za radioaktivne odpadke


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Gradnja odlagališča NSRAO na lokaciji Vrbina, Krško
Referenčna številka dokumenta: S001/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je gradnja objektov odlagališča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadklov Vrbina, občina Krško ter pripradajočih infrastrukturnih objektov, ki so nujni za obratovanje odlagališča.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Krško
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je gradnja objektov odlagališča nizko-in srednjeradioaktivnih odpadklov Vrbina, občina Krško ter pripradajočih infrastrukturnih objektov, ki so nujni za obratovanje odlagališča.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.6 Ocenjena vrednost
Vrednost brez DDV: 43.400.000,00 EUR
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 900
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Seznam in kratek opis meril za izbor:
merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji

III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
kot je navedeno v razpisni dokumentaciji

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Omejeni postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 23.02.2021   10:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ARAO - Agencija za radioaktivne odpadke, Ljubljana Prevod firme: ARAO - Agency for Radwaste Management, Ljubljana
Litostrojska cesta 58A
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
01.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2021   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

kje se nahaja ESPD obrazec?

Hvala in lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil manjkajoči ESPD obrazec v .xml datoteki, ki je dostopen na povezavzi:
https://liquidfiles.arao.si/link/14tsZrHxpujjYZfCkEM6MD
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti obrazec ESPD, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 11.02.2021   12:04
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika prosimo naj kot ustrezna dokazila referenčnih pogojev navedenih v poglavju Tehnična in strokovna sposobnost pod točkami 4. in 5. sprejme tudi dokazila, ki niso izdana na obrazcih iz Razpisne dokumentacije, a z njimi izkažemo izpolnjevanje referenčnih pogojev.

Hvala za razumevanje

ODGOVOR


Za naročnika so sprejemljiva tudi dokazila, ki niso izdana na obrazcih iz RD, a morajo tudi ta biti vsebinsko skladna in potrjena s strani končnega naročnika /investitorja ter dejansko izkazovati izpolnjevanje vseh zahtev, ki so opredeljene pod točkami 4.A, 4. B, 4. C, 4.D in 5.A, 5.B pri pogojih za sodelovanje »Tehnična in strokovna sposobnost« oz. navajati podatke kakor so ti opredeljeni v Obrazcih 9.1, 9.2, 9.3, 9.4, 9.5 in 9.6. Če bo ponudnik predložil dokazilo/a, ki ne bo/bodo vseboval/a vseh podatkov iz zgoraj opredeljenih obrazcev, naročnik takih dokazil ne bo upošteval. Ne glede na navedeno in iz vidika doslednosti izpolnjevanja ter navedbe in izkazovanje vseh zahtevanih/relevantnih podatkov, vam predlagamo, da za dokazila uporabite opredeljene obrazce.

Datum objave: 12.02.2021   09:38
VPRAŠANJE
Če izpolnjujemo tehnične zahteve glede izkušenj našega vodstvenega osebja, zahtevane v točki 6.2, podtočki 5A in 5B, vendar te osebe ne znajo slovensko, ali bomo izpolnili vaše zahteve glede vodstvenega osebja, če jim zagotovimo stalnega prevajalca ?

ODGOVOR


Pogoj, ki se nanaša na uposobljenost kadra in je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja nespremenjen. V poglavju 6.2, pri kadru opredeljenem pod točko 5.B, za razliko od 5.A, niti ni zahtevana sposobnost aktivnega govorjenja slovenskega jezika.

Datum objave: 12.02.2021   10:33
VPRAŠANJE
Je kompletno raspisna dokumentacijo na razpolago tudi v Angleskem oziroma Nemskem jeziku

ODGOVOR
Naročnik je kompletno razpisno dokumentacijo objavil samo v slovenskem jeziku.Datum objave: 12.02.2021   10:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!
OBRAZEC 9: IZJAVA O IZPOLNJEVANJU POGOJEV ZA TEHNIČNO IN STROKOVNO SPOSOBNOST je zastavljen kot zbirnik informacij o tehnični in strokovni sposobnosti kandidatov. Ali mora ta obrazec res potrditi zakoniti zastopnik/pooblaščena oseba investitorja za vsak referenčni projekta?
Prosimo vas za potrditev, da je kot podpisnik mišljena pooblaščena oseba ponudnika.

Za OBRAZEC 10: IZJAVA O MERILIH ste prav tako navedli, da ga mora podpisati zakoniti zastopnik/pooblaščena oseba investitorja, kar je pri tem obrazcu nelogično.
Prosimo vas za potrditev, da je kot podpisnik mišljena pooblaščena oseba ponudnika.


ODGOVOR

Pri pripravi dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila je v opredeljenem delu (Obrazec 9 »Izjava o izpolnjevanju pogojev za tehnično in strokovno sposobnost« in Obrazec 10 »Izjava o merilih«) prišlo do očitne napake. Kot ustrezno se smatra podpis opredeljenih obrazcev s strani zakonitega zastopnika/pooblaščena oseba ponudnika. Naročnik s tem odgovorom popravlja tudi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v obrazcu 9 in Obrazcu 10.


Datum objave: 15.02.2021   09:46
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za objavo obrazca ESPD.
Hvala

ODGOVOR

Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil manjkajoči ESPD obrazec v .xml datoteki, ki je dostopen na povezavzi:
https://liquidfiles.arao.si/link/14tsZrHxpujjYZfCkEM6MD
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti obrazec ESPD, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 16.02.2021   08:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ta link je povezave do portala JN, prosimo za objavo ESPD-ja.

Lp

ODGOVOR


Naročnik je na mestu, kjer je objavljena razpisna dokumentacija, objavil manjkajoči ESPD obrazec v .xml datoteki, ki je dostopen na povezavzi:
https://liquidfiles.arao.si/link/14tsZrHxpujjYZfCkEM6MD
Povezava vsebuje: PGD dokumentacijo, Navodilo za pripravo prijave in ponudbe ter ESPD obrazec v .xml datoteki.
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti obrazec ESPD, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.


Datum objave: 16.02.2021   10:22
VPRAŠANJE
Če naš portfelj vključuje podobne zmogljivosti kot zahteva 4A), tj
1) projekt ukrivljene stenske jaške - globina - 96 m, površina = 3384m2
2) projekt ukrivljene stenske jaške - globina 65m, površina = 1776m2

Kaj daje skupno površino 5160m2

Ali boste v tem primeru priznali naše kvalifikacije, če bodo izpolnjene vse druge točke?

ODGOVOR

Naročnik od referenčne zahteve ne odstopa. Gre torej za referenco izvedbe vsaj enega objekta debelostenske diafragme tlorisno ukrivljene oblike, minimalne globine 70 m, minimalne površine plašča 5000 m2 v času, ki ni daljši od 180 dni z opremo, ki omogoča sprotno spremljanje vertikalnosti in ima možnostjo sprotne korekcije vertikalnosti v obeh smereh. Iz reference mora izhajati tudi, da oprema za izvedbo diafragme zagotavlja natančnost vertikalnosti z maksimalnim odstopanjem 0,3% ter da so bila dela opravljena kvalitetno in v zahtevanih rokih. Poleg globine in površine enega referenčnega dela je potrebno dokazati tudi doseženo hitrost gradnje, 180 dni, in uporabo primerne opreme, ki zagotavlje natančnost vertikalnosti z maksimalnim odstopanjem 0,3 %.


Datum objave: 16.02.2021   10:23
VPRAŠANJE
Spoštovani,

prosim za objavo obrazcev v Word-u.

Hvala.

LP

ODGOVOR

Naročnik je objavil obrazce v PDF obliki v sklopu RD.


Datum objave: 16.02.2021   10:41
VPRAŠANJE
Na tej povezavi v mapi ni ESPD-ja, prosim preverite.

LP

ODGOVOR
Naročnik objavlja link, kjer je objavljena RD in obrazec ESPD.

https://liquidfiles.arao.si/link/14tsZrHxpujjYZfCkEM6MD
Datum objave: 16.02.2021   11:32
VPRAŠANJE
Na tej povezavi ni ESPD-ja.

lp

ODGOVOR

Naročnik je objavil manjkajoči ESPD obrazec v .xml datoteki, ki je dostopen na povezavzi:
https://liquidfiles.arao.si/link/14tsZrHxpujjYZfCkEM6MD

Povezava vsebuje ZIP dokument z naslovom RAZPIS_GRADNJA_ ODLAGALIŠČA_ NSRAO_FAZA_I_REV_1, ki vsebuje PGD dokumentacijo, Navodilo za pripravo prijave in ponudbe ter ESPD obrazec v .xml datoteki.
Ponudniki morajo v ponudbi predložiti obrazec ESPD, kot je zahtevano v razpisni dokumentaciji.Datum objave: 17.02.2021   13:51
VPRAŠANJE
Ali je mogoče rok za oddajo dokumentov za fazo I (predkvalifikacija) prestaviti s 03.03.2021 na 17.03.2021?

ODGOVOR


VPRAŠANJE
Ali je mogoče rok za oddajo dokumentov za fazo I (predkvalifikacija) prestaviti s 03.03.2021 na 17.03.2021?

ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo prijav na 15.03.2021 do 10.00 ure. Posledično se podaljša tudi rok za postavitev vprašanj kandidatov na 08.03.2021 do 10.00 ure.

Datum objave: 17.02.2021   13:51
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Zaradi zahtevnih pogojev razpisne dokumentacije, prevodov in vključevanja tujih ponudnikov v ponudbo, prosimo naročnika za podaljšanje roka oddaje ponudbe najmanj za 14 dni.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo prijav na 15.03.2021 do 10.00 ure. Posledično se podaljša tudi rok za postavitev vprašanj kandidatov na 08.03.2021 do 10.00 ure.


Datum objave: 17.02.2021   13:52
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo prijave, vključno z rokom za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov, vsaj za 45 dni. Pri razpisanem projektu gre namreč za izjemno specifično vrsto projekta, kjer je treba v pripravo projekta vključiti tudi tuje partnerje/podizvajalce. Ker so razpisni dokumenti na voljo samo v slovenskem jeziku in je potrebno zagotoviti prevode dokumentov ter sodne overitve, to za ponudnike predstavlja dodatno časovno obremenitev.

Poleg tega, se ponudniki soočamo še z izjemno težko situacijo zaradi razglasitve epidemije koronavirusa, ki je ohromila delovanje podjetij v celotni Evropi. Zaradi dogajanj, povezanih z ukrepi v zvezi z virusom SARS-CoV-2 in pogosto trenutno objektivno nezmožnostjo potencialnih ponudnikov po pripravi ponudb, naročnika prosimo, da podaljša rok za oddajo prijave, vključno z rokom za zastavljanje vprašanj potencialnih ponudnikov. Enako svetuje naročnikom tudi Direktorat za javna naročila, ki meni, da je primerno, da naročnik rok za oddajo oziroma odpiranje podaljša za ustrezno obdobje.

Prosimo, upoštevajte izredne razmere razglašene epidemije in priporočila Direktorata za javno naročilo.


ODGOVOR


Naročnik je podaljšal rok za oddajo prijav na 15.03.2021 do 10.00 ure. Posledično se podaljša tudi rok za postavitev vprašanj kandidatov na 08.03.2021 do 10.00 ure.

Datum objave: 18.02.2021   07:16
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je potrebno podati referenco 4A za 1 (eno) debelostensko diafragmo tlorisno ukrivljene oblike, minimalne globine 70 m. Na drugi strani pa je iz priloženega naročnikovega projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja razvidno, da je planirana izgradnja diafragme v globini 62,30m. Menimo, da je pogoj minimalne globine 70m neupravičeno postavljen nesorazmerno visoko in bi lahko bil razumljen kot diskriminatoren do potencialnih ponudnikov.

Naročnika zato pozivamo, da referenco razpiše skladno s predvidenim projektom in za referenco upošteva tudi ponudnike, ki so izvedli, vsaj eno 1 (eno) debelostensko diafragmo tlorisno ukrivljene oblike, minimalne globine 62,5 m. V kolikor naročnik tega ne bo upošteval, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo javnega naročila.
ODGOVOR

Naročnik spreminja predmetni referenčni pogoj iz točke 4.A) Tehnična in strokovna sposobnost predmetne razpisne dokumentacije, ki se po spremembi glasi:
»Da je gospodarski subjekt v zadnjih 10 (desetih) letih od datuma objave javnega naročila izvedel vsaj 1 (eno) debelostensko diafragmo tlorisno ukrivljene oblike, minimalne globine 60 m, minimalne površine plašča 5000 m2 v času, ki ni daljši od 180 dni z opremo, ki omogoča sprotno spremljanje vertikalnosti in ima možnostjo sprotne korekcije vertikalnosti v obeh smereh. Iz reference mora izhajati tudi, da oprema za izvedbo diafragme zagotavlja natančnost vertikalnosti z maksimalnim odstopanjem 0,3% ter da so bila dela opravljena kvalitetno in v zahtevanih rokih.«

Skladno z navedeno spremembo, naročnik spreminja tudi referenčni pogoj za strokovni kader iz točke 5.B) Tehnična in strokovna sposobnost, ki se po spremembi glasi.
»Da gospodarski subjekt razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila in sicer 1 (eno) osebo, ki je v zadnjih 10 letih od datuma objave javnega naročila sodeloval kot vodja del, odgovorni vodja del ali vodja posameznih del pri vsaj 1 (eni) debelostenski diafragmi tlorisne ukrivljene oblike, minimalne globine 60 m, minimalne površine 5000 m2 v času, ki ni daljši od 180 dni z opremo, ki omogoča sprotno spremljanje vertikalnosti in ima možnostjo sprotne korekcije vertikalnosti v obeh smereh. Iz reference mora izhajati tudi, da oprema za izvedbo diafragme zagotavlja natančnost vertikalnosti z maksimalnim odstopanjem 0,3%. Za strokovni kader se navede ustrezna referenca.«

Naročnik čistopisa obrazcev ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo ponudbe seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.Datum objave: 18.02.2021   09:11
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podaljšanje roka oddaje, ker gre pri vsaj dveh točkah razpisa za kontakte iz tujine, kar že samo po sebi pomeni oteženo komunikacijo. Glede na stanje v evropskih državah zaradi covida-19, je sestankovanje še toliko težje.
Prosimo, da podaljšate rok za oddajo ponudb in roka za postavitev vprašanj, vsaj za 14 dni.
Smatramo, da podaljšanje roka za oddajo ponudb, ne bo ogrozilo končnega roka za izvedbo projekta, omogočilo pa bo korektnejšo oddajo ponudb.

lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo prijav na 15.03.2021 do 10.00 ure. Posledično se podaljša tudi rok za postavitev vprašanj kandidatov na 08.03.2021 do 10.00 ure.


Datum objave: 18.02.2021   11:01
VPRAŠANJE
Spoštovani,

S pogojem znanja slovenskega jezika za odgovorne vodje del zelo omejujete ponudnike. Prosimo, da omilite pogoj na način, da zapišete, da ima ponudnik možnost v času med razpisom za priznanje sposobnosti, na katerem bi bil uspešen in razpisom za vrednost del, ustrezne strokovnjake izobraziti do želenega nivoja znanja slovenščine. Torej, da znanje slovenščine navedete kot odložni pogoj, do časa, ko se bo oddajalo ponudbo za znan popis del.

lep pozdrav!

ODGOVOR
Pogoj, ki se nanaša na znanje slovenskega jezika za odgovorne osebe in je opredeljen v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila ostaja nespremenjen.Datum objave: 22.02.2021   10:21
VPRAŠANJE
Spoštovani,
pri referenčnem pogoju 5.A) ste navedli, da mora ponudnik razpolagati z 2 (dvema) osebama, ki opravljata funkcijo vodje del za zahtevne objekte vsaj 10 let. Poleg tega morata imeti v zadnjih 10 letih posamično še referenco za GO dela v skupni vrednosti vsaj 20.000.000 EUR brez DDV. Enako velja tudi pri za dodatnem kriteriju M4.

Menimo, da gre pri zahtevanem pogoju za nesorazmerno in diskriminatorno višino reference, saj s tem izključujete vse ponudnike, ki imajo zaposlene sposobne in izkušene vodje del, vendar pa v imeniku vodje del niso vpisani vsaj 10 let, pri čemer pa so lahko v zadnjih 10 letih uspešno izpeljali več projektov, kjer je bila vrednost GO del večja od 20 mio. EUR.

Naročnika pozivamo, da odpravi pogoj omejitve glede dolžine let opravljanja funkcije vodje del vsaj 10 let oz. ga zmanjša na vsaj 5 let, saj verjamemo, da želi naročnik pridobiti čim več ponudb in pri dodelitvi javnega naročila ne želi delovati diskriminatorno.


ODGOVOR

Naročnik od referenčne zahteve ne odstopa. Gre torej za referenco 5.A) Da gospodarski subjekt razpolaga s strokovnim kadrom za izvedbo javnega naročila in sicer 2 (dve) osebi, ki opravljata funkcijo vodje del za zahtevne objekte vsaj 10 let. Pri tem je morala vsaka oseba posamično v zadnjih 10 letih sodelovati kot odgovorni vodja del ali vodja del na objektu, ki je vseboval gradbena in obrtniška dela v skupni vrednosti vsaj 20.000.000 EUR brez DDV. Za strokovni kader se navede ustrezna referenca.


Datum objave: 23.02.2021   10:53
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Zaradi nesorazmerja med vrednostjo referenčnih zahtev za ponudnika in vrednostjo referenčnih projektov za ponudnikov kader, predlagamo, da se vrednost posameznega projekta za ponudnika kot gospodarski subjekt dvigne na 2 krat po 10 MIO in za kader zniža na 2 krat po 10 MIO.

S spoštovanjem.

ODGOVOR


Naročnik od referenčnih zahtev v RD ne odstopa.

Datum objave: 23.02.2021   10:54
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo za potrditev, da je pri obrazcih za STROKOVNI KADER - OBRAZEC 9.5 in OBRAZEC 9.6. pod "Identifikacijsko številko
vodje del (Iz imenika vodij del pri IZS.") mogoče enakovredno navesti tudi identifikacijsko številko iz imenika pooblaščenih inženirjev, za vse osebe, ki izpolnjujejo referenčni pogoj.

ODGOVOR

Naročnik bo pri obrazcih za STROKOVNI KADER (Obrazec 9.5 in 9.6) upošteval pod Identifikacijsko številko vodje del (Iz imenika vodij del pri IZS) tudi identifikacijsko številko iz imenika pooblaščenih inženirjev, vendar izključno za strokovni kader, ki izpolnjujejo referenčni pogoj za vodjo del. Naročnik namreč želi strokovni kader, ki ima izkušnje iz vodenja del in ne izkušnje za nadzor ali iz projektiranja. Pred finalnim izborom oz. pred podpisom pogodbe (pričetka faze izvedbe del), mora tak kandidat/ponudnik zagotoviti za ta kader vpis v imenik vodij del in preložiti tudi dokazilo o vpisu v register vodji del, saj je že na podlagi Gradbenega zakona za ta kader zahtevano drugačno odgovornosti za škodo (zavarovanje po GZ in ne zavarovanje po Zakon o arhitekturni in inženirski dejavnosti). V kolikor kandidat/ponudnik tega ne zagotovi, je to razlog za odstop od podpisa pogodbe in sklenitve le-te z drugim kandidatom/ponudnikom.


Datum objave: 23.02.2021   10:59
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je potrebno podati referenco 4A in 5B za 1 (eno) debelostensko diafragmo tlorisno ukrivljene oblike, minimalne globine 60 m, minimalne površine plašča 5000 m2. Menimo, da je pogoj minimalne globine 60m neupravičeno postavljen nesorazmerno visoko in bi lahko bil narobe razumljen in diskriminatoren do potencialnih ponudnikov. Minimalna globina 60 m je lahko narobe razumljena. Tovrstne diafragme se kopljejo v različnih globinah na enem projektu, ker globino določa teren. V kolikor bi gospodarski subjekt izkazal, da razpolaga z izkušnjami (referencami) izvedbe tovrstne diafragme v povprečni globini 60 m bi to pomenilo, da ima izkušnje tudi z globljim izkopom in bi morali smatrati takšno referenco vsaj za enakovredno tisti, ki bi bila v celoti izvedena na globino 60 m in bi izpolnjevala pogoj minimalne globine 60 m. Naročnikova zahteva po nepotrebnem omejuje konkurenco, kar bo imelo za posledico manjše število prejetih ponudb, javno naročilo pa ne bo izvedeno v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti javnega naročanja, pri čemer poudarjamo, da sprememba referenčnega pogoja v skladu s predlaganim, naročnika ne bo postavila v položaj, da se ne bi mogel prepričati, da so zainteresirani ponudniki v preteklosti že uspešno opravili primerljiva dela.

Naročnika pozivamo, da referenco spremeni in za referenco predpiše vsaj 1 (eno) debelostensko diafragmo tlorisno ukrivljene oblike, povprečne globine 60 m, minimalne površine plašča 5000m2. V kolikor naročnik tega ne bo upošteval, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo javnega naročila.


ODGOVOR
Vsi pogoji podani v dokumentaciji v vezi z oddajo javnega naročila so sorazmerni oz. objektivno utemeljeni in opravičljivi glede na predmet naročila in so z njim neposredno povezani. Prav tako, po vedenju naročnika, podano zahtevo izpolnjuje kar nekaj kandidatov na evropskem trgu, iz česar izhaja, da je konkurenca podana.Datum objave: 23.02.2021   11:00
VPRAŠANJE
Iz razpisne dokumentacije izhaja, da je potrebno podati referenco 4A in 5B za 1 (eno) debelostensko diafragmo tlorisno ukrivljene oblike, minimalne globine 60 m, minimalne površine plašča 5000 m2. Menimo, da ni nikakršne razlike v tehnologiji in pri sami izvedbi ali gradimo debelostensko diafragmo tlorisno ukrivljene oblika ali ravno diafragmo. Gre za kopanje in izvedbo posamezne lamele, kjer mora biti vsak ustrezno geodetsko locira ali gre za ukrivljeno diafragmo ali ravno. Tehnologija pa je pri obeh popolnoma enaka. Pogoj za diafragmo tlorisno ukrivljene oblike je neupravičeno postavljen, je najmanj diskriminatoren do potencialnih ponudnikov ter po nepotrebnem omejuje konkurenco, kar bo imelo za posledico manjše število prejetih ponudb, javno naročilo pa ne bo izvedeno v skladu z načelom gospodarnosti in učinkovitosti javnega naročanja. Pri tem poudarjamo, da sprememba referenčnega pogoja v skladu s predlaganim, naročnika ne bo postavila v položaj, da se ne bi mogel prepričati, da so zainteresirani ponudniki v preteklosti že uspešno opravili primerljiva dela.

Naročnika pozivamo, da referenco spremeni in za referenco predpiše vsaj 1 (eno) debelostensko diafragmo tlorisno ukrivljene oblike ali ravne oblike, minimalne globine 60 m, minimalne površine plašča 5000m2. V kolikor naročnik tega ne bo upošteval, bomo primorani vložiti zahtevek za revizijo javnega naročila.


ODGOVOR

Vsi pogoji podani v dokumentaciji v vezi z oddajo javnega naročila so sorazmerni oz. objektivno utemeljeni in opravičljivi glede na predmet naročila in so z njim neposredno povezani. Prav tako, po vedenju naročnika, podano zahtevo izpolnjuje kar nekaj kandidatov na evropskem trgu, iz česar izhaja, da je konkurenca podana.


Datum objave: 24.02.2021   09:41
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Vezano na razpis za ugotavljanje sposobnosti za izgradnjo skladišča nizko in srednje radioaktivnih odpadkov je opuščena nujna in strokovna skrbnost, zato da bo objekt v fazi obratovanja služil skladiščenju (nizko in srednje) radioaktivnih odpadkov. Posledično pomeni, da ste prezrli dejstvo, da je potrebno že ob gradnji skrbeti za najvišji nivo izvedbe gledano iz kasnejšega stališča varnosti v jedrski industriji. Kot ste zahtevali v pogoju povezanim s portalnim žerjavom in standardom ASME-NOG-1 oz. zadnji različici tega standarda potrjenega s strani US-NRC, zahtevajte enako še z vsaj naslednjimi referenčnimi pogoji, ki bodo za tako vrsto objekta nujni in smiselno potrebni.
Glede na količino betonskih površin bi morali iskati ponudnike, ki so sposobni izvesti vsaj specialne premaze v skladu z US-NRC 10 CFR in podstandardi. Taki premazi omogočajo dekontaminacijo in so za skladišče izjemnega pomena, o čemer priča tudi klasifikacija izvedbe ranga SR (safety related), ki jo pozna jedrska industrija po Evropi in v ZDA. Obvladovanje in koordiniranje izvedbe premazov v vlogi glavnega izvajalca za kvadraturo površin vsaj npr. 2000m2 priča o usposobljenosti ponudnika, da se spoprime z najvišjimi standardi jedrske industrije in je vsaj enako smiselno kot zahteva po usposobitvi dvigala iz pogoja 4. D). Zato vas pozivamo, da referenčne pogoje dodatno zaostrite z opisanimi zahtevami ali pa umaknite visoke standarde, ki ste jih postavili v zvezi s portalnim žerjavom. Način, na katerega ste sedaj oblikovali pogoje namreč priča o tem, da je kombinacija pogojev prirejena določenemu gospodarskemu subjektu, namesto da bi bil razpis strokovno zahteven in bi poskrbel za vključevanje strokovnih izvajalcev.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Investitor je v referenčnih pogojih povzel vse bistvene elemente gradnje odlagališča NSRAO, s katerimi lahko upravičeno pričakuje, da bo kandidat izkazal usposobljenost pri gradnji primerljivih objektov. Bistven element, ki je povezan z jedrsko varnostjo in morebitno izpostavitvijo sevanjem, v primeru nesreče med spuščanjem zabojnikov v odlagalni silos, je portalno dvigalo, zato se za projektiranje in izdelavo portalnega dvigala zahteva obvladovanje in upoštevanje standardov ASME-NOG-1, ki so specifični za dvigala v jedrski industriji. Izkušnje z izvedbo specialnih premazov betonov, ki jih navaja kandidat niso bistvenega pomena za projekt gradnje in obratovanja odlagališča NSRAO Vrbina. Podobno kot so standardi US-NRC10 CFR obstajajo tudi evropski in slovenski standardi za izvedbo premazov, zato je samoumevno, da zaradi neomejevanja konkurence tega nebistvenega pogoja naročnik ne izpostavlja. Na območju Vrbine investitor ARAO gradi odlagališče nizko- in srednje radioaktivnih odpadkov (NSRAO) ne skladišče, kar je bistvena razlika. Po odložitvi vnaprej pripravljenih in pakiranih NSRAO odpadkov v odlagalni silos, se s temi odpadki več ne bo manipuliralo, torej so trajno in varno odloženi.

Naročnik ne bo spreminjal pogoja, opredeljenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 24.02.2021   11:32
VPRAŠANJE
Spoštovani.

Zakaj pri gradnji take zahtevnosti in takšnih varnostnih standardov, ki posledično pomenijo najvišji nivo kvalitete, ne zahtevate operativnih izkušenj ponudnikov gradnje iz jedrske industrije? Navajate pogoje, ki so v prid podjetjem, ki se lahko izkažejo z večjimi visoko-gradniškimi projekti kot npr. garažne hiše, čistilne naprave, logistični centri ipd, nikjer pa ni govora o nuklearni varnosti, kar je za objekt, ki bo ravno temu služil, najpomembneje!
V kolikor z razpisom ščitite tistih nekaj 'izbranih' podjetij ali celo posamezno podjetje, potem vsaj zahtevajte, da tako podjetje poseduje sevalno dovoljenje za izvajanje vseh vrst del (gradbenih, obrtniških in inštalacijskih), kar bo nujno potrebno za kasnejšo spremljavo objekta, ko bo že v fazi uporabe. S tem bo ponudnik (ali partner v skupnem nastopu) vsaj pokazal, da se s to dejavnostjo dejansko ukvarja na dolgi rok. Ali pa bodo takrat, ko bo objekt v funkciji in bo potrebno tvegati zdravje, dobrodošla manjša podjetja, ki s to branžo živijo ves čas in ne samo v času deljenja velikih dobičkov.

Lep pozdrav.

ODGOVOR

Investitor je v referenčnih pogojih povzel vse bistvene elemente gradnje odlagališča NSRAO, s katerimi lahko upravičeno pričakuje, da bo kandidat izkazal usposobljenost pri gradnji primerljivih objektov. Bistveni elementi odlagališča NSRAO in zahtevenazahtevana referenčna potrdila temeljijo na obvladovanju izvedbe debelostenske diafragme, izvedbi masivnih betonov talnega oboka in sekundarne obloge silosa, obvladovanjuobvladuje gradbeno obrtniška obrtniških dela na večjih objektih kot sta upravno-servisni objekt, tehnološki objekt in hala nad silosom. Bistven element, ki je povezan z jedrsko varnostjo in morebitno izpostavitvijo sevanjem v primeru nesreče med spuščanjem zabojnikov v odlagalni silos, je portalno dvigalo, zato se za projektiranje in izdelavo portalnega dvigala zahteva obvladovanje in upoštevanje standardov ASME-NOG-1, ki so specifična za dvigala v jedrski industriji. Naročnik je zato prepričan, da je oblikoval določila razpisne dokumentacije in pogoje skladno z ZJN-3 in je prepričan, da je kandidat, ki izkaže izpolnjevanje vseh zahtevanih pogojev, sposoben izvesti predmetno javno naročilo, ima potrebne človeške in tehnične vire ter izkušnje za izvajanje javnega naročila, zato pogojev in zahtev ne bo spreminjal.


Datum objave: 24.02.2021   14:09
VPRAŠANJE
Spoštovani.

V sedaj veljavnih referenčnih pogojih zahtevate skrajno nesorazmerne referenčne pogoje za zahtevani kader, napram referenčnim pogojem za podjetje. Če je referenčni pogoj za podjetje izvedba dveh objektov visokih gradenj v min. vrednosti 5,000.000,00 , pa je za kader zahtevani pogoj vodenje del na objektu v skupni vrednosti 20,000.000,00 skrajno nesorazmeren, s tem pa se poraja dvom o legitimnosti razpisnih pogojev.
S trenutno veljavnimi referenčnimi pogoji kot naročnik nedvomno postavljate v prednost izvajalce, ki nimajo lastnega zaposlenega kadra za izvedbo predmetnega javnega naročila. Kako naj namreč kader zaposlen pri ponudniku, ki izpolnjuje referenčni pogoj izgradnje objekta visoko gradnje v vrednosti 5,000.000,00 pridobi referenco, oz izpolnjuje referenčni pogoj po vodenju del na objektu v skupni vrednosti 20,000.000,00 ? Nikakor drugače, kot da takšen kader najame.
Prav tako ne razumemo vaše dikcije, v kateri zahtevate, da so vsi referenčni pogoji tako za ponudnika, kot za kader izpolnjeni na objektih, ki so vsebovala gradbeno obrtniška dela. Ali instalacijska dela po vašem niso neločljiv del vsakega zgrajenega objekta?
Zaradi zgoraj navedenega vas pozivamo, da trenutno veljavne referenčne pogoje spremenite, tako da morajo biti referenčni pogoji za podjetje izpolnjeni na objektih visoko gradnje, kjer so bila izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela, za kader pa da so vodili dela na objektih visoko gradnje, kjer so bila izvedena gradbeno obrtniška in instalacijska dela.
Zaradi navedenih nesorazmernih pogojev v višini zahtevanih referenčnih del med podjetjem in kadrom, pa vas pozivamo, da referenčni pogoj za kader prilagodite referenčnemu pogoju za podjetje in sicer tako, da je imenovani kader opravljal vodenje del na dveh objektih visoko gradnje, kjer so bila izvedena gradbeno obrtniško in instalacijska dela.

Lp.

ODGOVOR

Dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila povzema s podanimi referenčnimi pogoji bistvene lastnosti objektov, ki se bodo gradili v okviru izgradnje odlagališča NSRAO Vrbina. Pogoja opredeljena pod 4.A) in 4.B) sta bistvena pri izgradnji odlagalnega silosa, kjer so povzete zahteve za izvedbo primerljivih objektov, ki odgovarjajo karakteristikam objekta odlagalnega silosa na odlagališču NSRAO Vrbina. Pogoj 4. C) je vezan na izgradnjo upravno servisnega objekta in tehnološkega objekta, kjer je izpostavljena primerljiva ocena vrednost objektov, ki vključujejo gradbena in obrtniška dela, kamor spadajo tudi instalacijska dela. S takimi referenčnimi pogoji je naročnik bistveno odprl možnost konkurenčnih ponudb, hkrati pa še vedno zagotavlja primerljivost referenčnih del s predvidenimi deli na objektih odlagališča.
Razpolaganje s strokovnim kadrom pod pogojem 5.A) je bistveno za izgradnjo podobnih objektov, kot je odlagališče NSRAO kot celota, saj bo nominirani vodja del dela opravljal na celotnem odlagališču NSRAO in ne le na posameznem objektu. Referenčni pogoj za kader, zahtevan pod točko 5.A), ni vezan le na posamezne objekte (kot je to v primeru pogoja 4.C), zato jih vrednostno ni mogoče primerjati), temveč je naročnik pri oblikovanju referenčnega pogoja za vodjo del smiselno upošteval ocenjeno vrednost celotnega odlagališča NSRAO. V pogoju zahtevana vrednost referenčnih del za vodjo del predstavlja celo manj kot polovico predvidene vrednosti vseh del pri gradnji odlagališča NSRAO Vrbina, zato kot naročnik smatramo, da je pogoj ne omejujoč in tudi sorazmeren s predmetom naročila. S postavitvijo primerljivega pogoja po vrednosti projekta kot je odlagališče NSRAO, bi bistveno omejili konkurenco. Na podlagi postavljenih zahtev »10 let« in »vrednosti 20,000.000,00 EUR« lahko naročnik pričakuje, da bo pri izgradnji odlagališča NSRAO, pridobil kandidata, ki bo zagotovil dovolj izkušen kader pri vodenju zahtevnih, večjih in dolgotrajnih objektov, kot je tudi odlagališče NSRAO samo.
Naročnik ne bo spreminjal pogoja, opredeljenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.Datum objave: 25.02.2021   12:38
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vezano na pogoje za STROKOVNI KADER (Obrazec 9.5 in 9.6) prosimo za vašo potrditev, da dodaten vpis v imenik vodje del ni potreben, če potrjeni pooblaščeni inženir, ki je vpisan v imenik pooblaščenih inženirjev, opravlja celoten spekter gradbenih del (tj. projektiranje, nadzor ter vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta).

ODGOVOR
Kakor že odgovorjeno na eno od predhodnih vprašanj, bo naročnik v zvezi s pogojem za STROKOVNI KADER (Obrazec 9.5 in 9.6) upošteval pri Identifikacijski številki vodje del (Iz imenika vodij del pri IZS) tudi identifikacijsko številko iz imenika pooblaščenih inženirjev, vendar izključno za strokovni kader, ki izpolnjujejo referenčni pogoj za vodjo del. Naročnik namreč želi strokovni kader, ki ima izkušnje iz vodenja del in ne izkušnje za nadzor ali iz projektiranja. Pred finalnim izborom oz. pred podpisom pogodbe (pričetka faze izvedbe del), mora tak kandidat/ponudnik zagotoviti za ta kader vpis v imenik vodij del in preložiti tudi dokazilo o vpisu v register vodji del, saj je že na podlagi Gradbenega zakona za ta kader zahtevano drugačno zavarovanje odgovornosti za škodo (zavarovanje po GZ in ne zavarovanje po Zakonu o arhitekturni in inženirski dejavnosti). V kolikor kandidat/ponudnik tega ne zagotovi, je to razlog za odstop od podpisa pogodbe in sklenitve le-te z drugim kandidatom/ponudnikom. Naročnik predlaga, da ob vseh zahtevanih dokazil za predmetno zadevo, kandidat v takšni situaciji predloži še lastno izjavo s katero se zaveže, da bo do podpisa pogodbe uredili vpis odgovornega vodje del v seznam/imenik vodij del pri IZS.Datum objave: 26.02.2021   08:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V točki 4.B) tehnične in strokovne sposobnosti sicer zahtevate količinske referenčne pogoje ponudnika, ki pa nikakor niso jamstvo o nikakršni kvaliteti izvedbe betonskih del, saj gre le za količinsko zahtevo. Kot dokazilo kvalitetne in strokovne izvedbe del, ki bo primerljiva z zahtevnostjo gradnje, bi pričakovali zahtevo naročnika, da namesto zahteve v omenjeni točki 4.B) zahteva dokazilo o obvladovanju procesa vgrajevanja masivnih betonov velikega prereza, ki se vgrajujejo v posamezne konstrukcijske elemente z velikimi dimenzijami, kar pa se dokaže le z opravljenim predhodnim preizkusom adiabatskih termičnih lastnosti. Zaradi navedenega predlagamo, da sedanji referenčni pogoj iz točke 4.B) tehnične in strokovne sposobnosti spremenite in ga dopolnite z naslednjim pogojem:
Ponudnik je v zadnjih desetih letih pred rokom za oddajo ponudbe, izvedel betoniranje AB talne, temeljne plošče ali sten v debelini min. 100 cm z opravljenim preizkusom projektnega betona, s katerim so se preverjale adiabatske termične lastnosti in potrdili ustrezni rezultati pred prvo vgradnjo v konstrukcijske elemente.
OPOMBA: s to referenco ponudnik izkaže sposobnost preverjanja obnašanja betonov še preden se le ti vgradijo, kar je pri gradnjah, kjer se vgrajujejo velike količine betonov, velikih presekov, nujno. To so značilne preiskave na vseh tovrstnih gradnjah.

Lep pozdrav!

ODGOVOR

Naročnik ne bo spreminjal pogoja v točki 4. B) Tehnične in strokovne sposobnosti, opredeljenega v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila. Kandidat, ki obvladuje proizvodnjo, vgradnjo in nego masivnih betonov, mora poznati tehnološke procese , ki v osnovi zahtevajo pripravo in verifikacijo recepture betona, kasneje pa tudi vse ostale tehnološke procese za vgradnjo in nego betonske konstrukcije. En del verifikacije betonske mešanice masivnih betonov je tudi ugotavljanje adiabatskih termičnih lastnosti, vendar to ni edina bistvena preiskava in kriterij za doseganje zahtevanih lastnosti masivne betonske konstrukcije. Z izpolnjevanjem referenčnih pogojev za masivne betone, ki jih je naročnik navedel v točki 4. B) Dokumentacije za oddajo javnega naročila, bo lahko kandidat nedvoumno izkazal usposobljenost za proizvodnjo, vgradnjo in nego masivnih betonov na primerljivih objektih.


Datum objave: 01.03.2021   06:58
VPRAŠANJE
Referenčni obrazec 9.3.. V tabeli piše: ''Družba .. je dne za investitorja izvedla naslednji objekt visoke gradnje, ki je obsegal izvedbo gradbenih in obrtniških del v MINIMALNI VREDNOSTI: _________________ EUR brez DDV. na desni strani tabele pa vpišemo vrednost izvedenega projekta.

Ne vemo kaj mislite, da bi vpisali pod minimalno vrednost projekta ??? Prosimo za jasno obrazložitev, oz. spremembo obrazca. Ali vpišemo, kot je to v navodilih, 5.000.000,00 EUR brez DDV?

ODGOVOR

V predelu » objekt visoke gradnje, ki je obsegal izvedbo gradbenih in obrtniških del v minimalni vrednosti:____________ EUR brez DDV« je pridevnik »minimalni« odveč. Kandidat v tem delu navede vrednost izvedenih gradbenih in obrtniških del (kamor spadajo tudi instalacijska dela, kot izrecno izpostavljeno pri enem od predhodnih vprašanj). V stolpcu »Naziv projekta in vrednost projekta« se navede zgolj informacija o projektu, podatek o »vrednosti projekta«, pa se lahko izpusti, saj je s tem podatkom mišljen podatek o vrednosti izvedenih zahtevanih del, ki pa je razviden iz levega predela tabele. Naročnik s tem odgovorom popravlja tudi dokumentacijo v zvezi z oddajo javnega naročila v OBRAZCU 9.3.
Naročnik čistopisa obrazcev ne bo objavljal. Na podalgi poglavja 2.7 se šteje, da so kandidati z oddajo prijave seznanjeni s predmetno spremembo.Datum objave: 01.03.2021   06:59
VPRAŠANJE
Pozivamo vas, da umaknete pri obrazcu 9.5 za kader vrstico ''Delovne izkušnje kot odgovorni vodja del oz. vodja del od leta:'', ker naročnik, ki potrjuje neko referenco, ne more potrditi koliko let ima vodja del oz. dogovorni vodja del izkušenj. Ta podatek je odgovornost te osebe, ki ima toliko in toliko let izkušenj in ne naročnika, ki potrjuje dela na nekem objektu. Za ta podatek predlagamo, da oblikujete nov obrazec, ki bo izkazoval leta izkušnje tega vodje del, ki ga podpiše ponudnik in ne naročnik!

Tudi naročnik ne more potrjevati ali je kader vpisan v IZS ali ne. Ta podatek lahko preverite sami ali pa zahtevajte predložitev Potrdila IZS oz. Izjavo.

Hvala za razumevanje.

ODGOVOR


Kandidat podatke o letih »delovnih izkušenj kot odgovorni vodja del oz. vodja del« in »številko IZS oz. o vpisu v IZS« navede že v OBRAZCU 9 5. in 6. točka, katerega tudi sam podpiše, kar smo pojasnili v odgovoru na vprašanje objavljenem dne: 12.02.2021 ob 10:37. V kolikor ima potencialni kandidat težave pri pridobivanju potrditve s strani investitorja se lahko v OBRAZCU 9.5, konkretno v predhodno opredeljenih predelih/vrsticah navede sklic na OBRAZEC 9 (»Opredeljeno v OBRAZCU 9!«) ali prečrta prostor teh dveh predelov/vrstici. Načeloma obrazec 9.5 služi potrditvi izkušenj in vloge zahtevanega strokovnega kadra ter potrditvi opredelitve projekta s strani investitorja iz točk 5.A) in 5.B) poglavja 6.2, kar je tudi jasno razvidno iz teksta pod tabelo OBRAZCA 9.5.

Datum objave: 02.03.2021   11:27
VPRAŠANJE
Lahko OBRAZEC 9 podpiše ponudnik za vse, tudi če katerokoli izmed referenc oz. kader zagotavlja podizvajalec?
Že namreč iz referenčnega potrdila izhaja, kateremu podjetju je bila referenca potrjena.

ODGOVOR

OBRAZEC 9 (Izjava o izpolnjevanju pogojev za tehnično in strokovno sposobnost) lahko za druge subjekte podpiše zakoniti zastopnik / pooblaščena oseba ponudnika, ki oddajo ponudbo, saj je že v obrazcu potrebno opredeliti »Gospodarski subjekt, ki je izvedel opredeljeno referenčno storitev: _____________________« in »Gospodarski subjekt, ki razpolaga z opredeljenim kadrom:________________«. Dodatno pa bodo priložena še Potrdila referenc in Potrdila o izkušnjah strokovno sposobnih oseb, ki bodo potrjevala opredeljene navedbe.


Datum objave: 02.03.2021   12:05
VPRAŠANJE
Je OBRAZEC 2 mišljen samo v primeru skupne ponudbe med partnerji ali tudi za podizvajalce?
Mora tudi podizvajalec v tem obrazcu pooblastiti ponudnika in vpisati prevzem del ter se podpisati?

ODGOVOR
Kakor je razvidno iz Poglavja 7 (Vsebina prijave in ponudbe) je OBRAZEC 2 predviden za primer skupne prijave (torej »med partnerji«), tako da tega obrazca podizvajalec ne izpolnjuje in podpisuje. Podizvajalec lahko v lastnem (podpisanem) ESPD-ju opredli obseg prevzetih del, dodatno se ta opredeli tudi v OBRAZCU 3. V zvezi z vprašanjem naročnik dodatno poudarja, na to kar je navedeno v poglavju 6.2 pri »Tehnična in strokovna sposobnost« - »V primeru, da bo kandidat nastopal s podizvajalci, morajo podizvajalci izpolnjevati pogoj za izvajanje tistih storitev, ki jih bodo prevzeli v izvajanje in jih morajo vpisati v OBRAZEC 3.«Datum objave: 03.03.2021   08:58
VPRAŠANJE
Ali lahko gospodarski subjekt, ki ne sodeluje pri ponudbi, za drugega odda ponudbo v sistemu ejn?
Je potrebno pooblastilo za to?

ODGOVOR


Ponudnik mora za oddajo ponudbe/prijave postopati skladno s splošnimi pogoji informacijskega Sistema e-JN. Za vsa potrebna navodila se obrnite na ekc@gov.si , telefon: 080 2002.

Datum objave: 03.03.2021   09:47
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Iz naslova transparentnosti predlagamo sledečo korekcijo dikcije v 7. členu vzorca pogodbe: »Če izvajalec PO LASTNI KRIVDI ne doseže rokov (vmesnih faz), ki so navedeni v 6. členu te pogodbe ali njenih prilogah oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % NETO VREDNOSTI VMESNE FAZE NA DAN.« Predlagamo, da nova dikcija »NETO VREDNOSTI VMESNE FAZE NA DAN« nadomesti obstoječo dikcijo »neto končnega pogodbenega zneska«.

ODGOVOR
Pri opredeljeni dikciji je jasno, da mora zamuda izvirati iz sfere izvajalca, tako da ni potrebe po dopolnitvi dikcije o zamudi izvajalca. Poslovni namen pogodbene kazni je, da sili stranki k uspešni, učinkoviti in kvalitetni izpolnitvi pogodbenih obveznosti ter k zmanjševanju tveganj pri izvajanju predmeta pogodbe. Za naročnika je pravočasna izvedba naročila ključnega pomena, zato vztraja pri svoji dikciji pogodbe kazni (penala) za zamudo izvajalca in iz tega naslova dikcije iz 7. člena vzorca pogodbe (pogodbeni kazni za zamudo) ne bo spreminjal.Datum objave: 03.03.2021   13:29
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Prosimo za razjasnitev, kdo je upravičenec garancije za dobro izvedbo del in garancije za odpravo napak, saj iz predpisanih vzorcev izhaja, da je to ARAO, j.g.z., Litostrojska cesta 58A, 1000 Ljubljana, iz pogodbe pa, da je upravičenec REPUBLIKA SLOVENIJA, Gregorčičeva ulica 20-25, 1000 Ljubljana.

ODGOVOR


Upravičenec garancije za dobro izvedbo del in garancije za odpravo napak je ARAO, j.g.z., Litostrojska cesta 58A, 1000 Ljubljana, kot izhaja iz vzorca bančnih garancij. Naročnik bo pogodbo v tem delu ustrezno korigiral pred podpisom pogodbe z izbranim ponudnikom.

Datum objave: 04.03.2021   08:39
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Naročnika pozivamo, da se posvetuje s pravnimi strokovnjaki in nemudoma potrdi, da ob podpisu pogodbe za strokovni kader iz točk 9.5 in 9.6 ne bo zahteval, da morajo osebe, ki so vpisane v imenik pooblaščenih inženirjev, predložiti dokazilo o vpisu v imenik vodij del, saj ga k temu ne obvezuje nobena določba veljavne zakonodaje, ampak izključno arbitrarna želja naročnika.

Skladno s prvo alinejo četrtega odstavka 14. člena Gradbenega zakona je pogoj za opravljanje dejavnosti, da delavec, ki bo vodil dela, lahko samo izpolnjuje pogoje za pooblaščenega inženirja, določene z ZAID.

Z naročnikovo zahtevo po vpisu v imenik vodij del pred podpisom pogodbe, je predpisana zahteva, ki je strožja od zakona in s tem nesorazmerna s predmetom javnega naročila. Naročnik s sklicevanjem na zavarovanje (pri katerem zavarovalna vsota po 14. členu GZ in 15. členu ZAID v obeh primerih znaša enako, tj. 50.000 EUR) povsem neutemeljeno izključuje posameznike, ki vodenje del izvajajo na podlagi vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev.

Da je posamezni pooblaščeni inženir upravičen izvajati vodenje del (brez vpisa v imenik IZS kot vodja del), izhaja evidentno iz vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev, kjer je v rubriki »Poklicni naziv« poleg pravice do projektiranja in izvajanja nadzora za tiste pooblaščene inženirje, ki lahko izvajajo tudi vodenje del, izrecno navedeno: »vodenje celotne gradnje ali pretežnega dela gradnje zahtevnega in manj zahtevnega objekta, vodenje posameznih del na zahtevnih in manj zahtevnih objektih, vodenje gradnje nezahtevnega objekta«.

Da se tudi naročnik zaveda, da imajo pooblaščeni inženirji pravico voditi dela že po samem zakonu, izhaja iz tega, ker v fazi predložitve ponudbe takšen kader priznava kot ustrezen.

Naročnik torej krši načelo sorazmernosti, ki v 8. členu zahteva, da se javno naročilo izvaja na podlagi zahtev in meril, ki morajo biti smiselno povezana s predmetom javnega naročila. Naročnik namreč z nobenim utemeljenim razlogom ni izkazal, zakaj oseba, ki je po zakonu upravičena izvajati vodenje del na podlagi vpisa v imenik pooblaščenih inženirjev in izpolnjuje referenčne pogoje iz razpisa, tega ne bo mogla izvajati v konkretnem primeru. Naročnik torej v fazi podpisa pogodbe nedopustno izključuje del stroke, ki je po zakonu pooblaščena izvajati vodenje del, kar bomo izpodbijali z zahtevkom za revizijo, v kolikor naročnik nemudoma ne odpravi evidentne nepravilnosti.

Lep pozdrav


ODGOVOR
Po ponovni preučitvi zahteve, naročnik odstopa od zahteve po vpisu pooblaščenih inženirjev v imenik vodji del pred podpisom pogodbe. Ne glede na to, pa mora pooblaščeni inženir, izpolnjevati referenčni pogoj za vodjo del (Naročnik namreč želi strokovni kader, ki ima izkušnje iz vodenja del in ne izkušnje za nadzor ali iz projektiranja) in izpolnjevati zakonske zahteve glede zavarovanja odgovornosti za škodo (2. in 3 odstavek 14. člena Gradbenega zakona) v povezavi z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila .Datum objave: 04.03.2021   09:13
VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik!

Zakaj zahtevate, da mora biti pooblaščeni inženir ob podpisu pogodbe vpisan v imenik vodij del, če pa to ni potrebno za vodenje del? Ali bo moral ob podpisu pogodbe biti tudi član kakšnega ribiškega ali lovskega društva?

ODGOVOR


Po ponovni preučitvi zahteve, naročnik odstopa od zahteve po vpisu pooblaščenih inženirjev v imenik vodji del pred podpisom pogodbe. Ne glede na to, pa mora pooblaščeni inženir, izpolnjevati referenčni pogoj za vodjo del (Naročnik namreč želi strokovni kader, ki ima izkušnje iz vodenja del in ne izkušnje za nadzor ali iz projektiranja) in izpolnjevati zakonske zahteve glede zavarovanja odgovornosti za škodo (2. in 3 odstavek 14. člena Gradbenega zakona) v povezavi z zahtevami iz dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila . Naročnik ne zahteva, da je kandidat član ribiškega ali lovskega društva.

Datum objave: 04.03.2021   09:13
VPRAŠANJE
Spostovani!

Vecina ponudnikov prihajamo izven vase drzave.

V Sloveniji imete specificen način potrjevanja referenc in zato prosimo, da podaljsate rok za oddajo ponudb za dva tedna., ker smo drugace tuji ponudniki mocno hendikepirani in ovirani pri pridobivanji zahtevane dokumentacije.

Hvala!

ODGOVOR

Naročnik zaradi spoštovanja projektnega terminskega plana ne bo več podaljševal postopka prijave.


Datum objave: 04.03.2021   09:13
VPRAŠANJE
Ali lahko ponudnik predvidi, da bo izkopan gramoz primeren za betonska dela? Če ne, ali bo investitor zagotovil lokacijo odlaganja?

ODGOVOR

Izkopani gramoz na lokaciji gradbišča odlagališča NSRAO - Vrbina se ne sme uporabljati za proizvodnjo betonov. Deponijske površine vseh zemeljskih materialov, ki nastajajo med gradnjo so projektno definirane.


Datum objave: 04.03.2021   12:11
VPRAŠANJE
Kakšen je namen dvofaznega razpisa?

ODGOVOR

Naročnik je za predmetno javno naročilo izbral enega iz med v 39. členu Zakona o javnem naročanju (Ur. l. RS, št. 91/2015 ,14/2018, 69/2019 in ostali : v nadaljevanju ZJN-3) opredeljenih dopustih postopkov, konkretno omejen postopek (41. člena ZJN-3), za katerega je značilno, da se za sodelovanje v njem lahko, na podalgi javne objave, prijavi vsak gospodarski subjekt, da predloži podatke/informacije/dokazila za ugotavljanje sposobnosti, ki jih zahteva naročnik. Omejitev predkvalificiranih ponudnikov bi naj dodatno zmanjševalo tveganje nerealnih ponudb, ki jih predložijo neizkušeni ponudniki, ki se ne zavedajo tveganj, povezanih z izvedbo del, ki jih je potrebno izvesti.
Načeloma tako zaradi omejenega števila (kvalificiranih potencialnih ponudnikov), ki so povabljeni k oddaji ponudbe, ponudniki namenijo več sredstev in angažmaja za pripravo kakovostnejših ponudb. Namen je zaščita in realizacija ključnega cilja projekta gradnje objektov odlagališča nizko- in srednjeradioaktivnih odpadkov in pridobitve ustrezno kvalificiranega in zanesljivega izvajalca za realizacijo tega projekta.Datum objave: 05.03.2021   11:25
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da podaljšate oddajo dokumentov za vsaj 3-4 delovne dni. Prevajanje dokumenta traja dolgo.

ODGOVOR

Naročnik je podaljšal rok za oddajo prijav na 18.03.2021 do 10.00 ure.


Datum objave: 05.03.2021   11:26
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Naročnik je v razpisni dokumentaciji točka 6.1.5 določil razlog za izključitev. Naročnik je določil, da navedeni razlog za izključitev ne sme biti podan pri kandidatu, vsakemu članu iz skupne prijave kandidatov in pri vseh podizvajalcih.

Naročnika prosimo, da umakne navedeni razlog za izključitev. Podrobneje bodo razlogi za to pojasnjeni v nadaljevanju.

Postopki insolventnosti so v različnih državah članicah Evropske unije različni. Pri nekaterih insolventnih postopkih je njihov namen preventivno izboljšati finančno stanje gospodarskega subjekta, pri čemer pa insolventni postopek ne onemogoča gospodarskemu subjektu, da bi nemotoma in redoma izvajal dejavnosti družbe. Še več, namen nekaterih insolventnih postopkov je ravno v tem, da družba nemoteno posluje in opravlja dejavnosti družbe pri čemer sklepa posle, ki so povezane s predmetom dejavnosti brez omejitev, se prijavlja na javne razpise in izvaja svoje aktivnosti, zaradi katerih je bila ustanovljena.

Naročnika prosimo, da dopusti, da lahko v postopku oddaje ponudbe za javno naročilo nastopa gospodarski subjekt, ki je sicer v insolventnem postopku, vendar pa v takšnem insolventnem postopku po pravu države, v kateri ima sedež, in ga ne ovira pri opravljanju rednega poslovanja, prijavljanju na javne razpise in sklepanju poslov.

Dodatno še pojasnjujemo, da je navedeni razlog za izključitev že po svoji naravi fakultativen in ni obvezno, da naročnik ta razlog za izključitev določi za kandidata in druge sodelujoče gospodarske subjekte. Glede na navedeno, ni najti utemeljenih razlogov, zaradi katerih naročnik ne bi dopustil, da v postopku oddaje ponudbe za javno naročilo sodeluje gospodarski subjekt, ki vse ostale pogoje izpolnjuje, je pa v insolventnem postopku, vendar pa je narava insolventnega postopka po pravilih države članice, v katerih ima sedež, namenjena nemotenemu rednemu poslovanju gospodarskega subjekta.

Glede na to, naročnika pozivamo, da razlog za izključitev iz točke 6.1.5 spremeni, tako da šteje, da pri gospodarskem subjektu, ki je v insolventnem postopku, ki ne ovira gospodarskega subjekta pri sklepanju poslov, pri prijavljanju na javne razpise in opravljanju dejavnosti družbe (vse brez soglasja upravitelja) ne obstoji razlog za izključitev iz točke 6.1.5 razpisne dokumentacije.

S spoštovanjem.

ODGOVOR

Naročnik spreminja razpisno dokumentacijo, in sicer se spremeni razlog za izključitev iz točke 5 iz poglavja 6.1 (Razlogi za izključitev gospodarskega subjekta iz sodelovanja v postopku
javnega naročanja), tako da se spremeni v delu in šteje, da razlog za izključitev ne obstaja pri gospodarskem subjektu, ki nastopa pri prijavi/ponudbi v vlogi podizvajalca, ki je sicer v insolventnem postopku, vendar mu ta ne preprečuje oz. ga ne omejuje pri sklepanju poslov, pri prijavljanju na javna naročila in opravljanju dejavnosti družbe (vse brez soglasja upravitelja). Tak gospodarski subjekt v ESPD obrazcu ( Del III: Razlogi za izključitev/ C: Razlogi, povezani z insolventnostjo, nasprotjem interesov ali kršitvijo poklicnih pravil) v predelu »Insolventnost« označi z »da«, a opiše situacijo oz. specifiko postopka in navede razloge zakaj kljub temu lahko izvede naročilo.
Naročnik čistopisa ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo prijave seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.


Datum objave: 08.03.2021   07:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!

Naročnik kljub predhodnemu opozorilu enega izmed potencialnih ponudnikov, ki se je nanašalo na nesorazmerno višino pogodbene kazni, vztraja pri svoji zahtevi. Pridružujemo se potencialnemu ponudniku, ki je že opozoril na nesorazmerno višino pogodbene kazni in naročnika ponovno pozivamo, da spremeni višino pogodbene kazni. V konkretnem primeru ima pogodba zaradi tako opredeljene višine pogodbene kazni, ki je nesorazmerna in ima celo elemente oderuštva, odvračevalni učinek, ki lahko vodi v to, da naročnik ne bo prejel nobene ponudbe. Poudarjamo, da bi naročnik moral pri oblikovanju pogodbenih določil, še zlasti višine pogodbene kazni, upoštevati temeljna načela obligacijskega prava. Eno izmed temeljnih načel je načelo enake vrednosti vzajemnih dajatev, ki je neposredno povezano tudi z načelom vestnosti in poštenja. Naročnik zgolj zaradi dejstva, ker pogodbo v celoti pripravlja sam, nima pravice, da z določitvijo nesorazmerno visoke pogodbene kazni, krši druga načela pogodbenega prava. Četudi je za naročnika pravočasna izvedba ključnega pomena, naročniku to ne daje upravičenja, da pogodbeno kazen v primeru zamude vmesnih rokov veže na neto vrednost končnega pogodbenega zneska. Naročnik bi moral vezati višino pogodbene kazni v primeru zamude vmesnih rokov na neto vrednost vmesne faze. Le to je namreč sorazmerno in skladno z načelom enake vrednosti vzajemnih dajatev. Ker je naročnik sam opredelil vmesne roke, je naročnik s tem poudaril, da imajo posamezni vmesni roki zanj enak pomen kot končni roki, zato se mora to odražati tudi v višini pogodbene kazni, ki mora biti v primeru zamude vmesnega roka vezana na neto vrednost vmesne faze. V kolikor pa bi izvajalec zamudil (tudi) s končnim rokom izvedbe pa bi naročnik lahko za ta primer določil pogodbeno kazen, ki bi jo vezal na neto vrednost končnega pogodbenega zneska. Glede na to, da bi lahko kljub zamudi vmesnega roka izvajalec dela dosegel v končnem pogodbenem roku, se zato še toliko bolj kaže nesorazmernost in posledično nezakonitost določbe o pogodbeni kazni. S tem ko naročnik določa, da se lahko tako visoka pogodbena kazen obračunava za vsak rok posebej, to dejansko pomeni, da pogodbena kazen navzgor niti ni omejena, kar pa še dodatno kaže, da je pogodbena kazen oderuška in naročnik nima podlage za tako opredelitev pogodbene kazni. Po sodni praksi je namreč celotna pogodbena kazen za zamudo praviloma omejena na 10 % pogodbene vrednosti.

Na podlagi pojasnjenega naročnika pozivamo, da pogodbeno kazen, ki je opredeljena v 7. členu pogodbe opredeli tako da se le-ta glasi:
Če izvajalec ne doseže rokov (vmesnih faz), ki so navedeni v 6. členu te pogodbe ali njenih prilogah oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % neto vrednosti vmesne faze, s katero izvajalec zamuja na dan /za vsak koledarski dan zamude).

S spoštovanjem.


ODGOVOR

Po ponovni preučitvi izpostavljanje problematike naročnik spreminja 2. odstavek 7. člena Vzorca pogodbe (obrazec 5):
»Če izvajalec ne doseže rokov (vmesnih faz), ki so navedeni v 6. členu te pogodbe ali njenih prilogah oziroma v naknadno podaljšanih rokih, mu lahko naročnik zaračuna pogodbeno kazen v višini 0,1 % neto vrednosti vmesne faze (vmesnega roka), s katero izvajalec zamuja na dan (za vsak koledarski dan zamude od vmesnega roka (faze)).«
Naročnik čistopisa ne bo objavljal. Šteje se, da so ponudniki z oddajo prijave seznanjeni s predmetno spremembo in z njo soglašajo.Datum objave: 08.03.2021   08:39
VPRAŠANJE
Spoštovani,

citiramo iz RD - OBRAZEC 10_IZJAVA O MERILIH:

"V koliko ponudnik dodatno splošno garancijo za vsa gradbena in obrtniška del v ponudbi
predloži podpisano in pravno zavezujočo garancijsko izjavo, da v sklopu ponudbe ponuja,
dodatno podaljšano splošno garancijo za vsa gradbena in obrtniška dela z opredelitvijo
obdobja podaljšanja."

Izjavo sestavi in predloži ponudnik ali pa je potrebno Izjavo pridobiti od banke?

Lep pozdravODGOVOR

Kakor je opredeljeno v obrazcu 10 ponudnik sam sestavi in podpiše garancijsko izjavo, ki opredeljuje podaljšano obdobje splošne garancije za vsa gradbena in obrtniška del ter dodatno podaljšano obdobje za splošno garancijo za portalno dvigalo, v fazi izvedbe oz. po izvedbi pogodbenih del, predloži bančno garancijo banke, ki izkazuje tako opredeljena obdobja veljavnosti.