Dosje javnega naročila 000633/2021
Naročnik: PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DRENOV GRIČ-LESNO BRDO, Drenov Grič 25, 1360 Vrhnika
Blago: Nakup gasilskega vozila GVM-1
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000633/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2021
JN000633/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 02.03.2021
JN000633/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 11.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000633/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
PROSTOVOLJNO GASILSKO DRUŠTVO DRENOV GRIČ-LESNO BRDO
Drenov Grič 25
1360
SI
Vrhnika
Slovenija
Borut Jelovšek
jelovsekborut@hotmail.com
+386 41357822

Internetni naslovi
http://www.pgd-dglb.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/386228/RD_PGD_DGLB.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24185
I.4 Vrsta javnega naročnika
društvo, ki mu nakup sofinancira občina
I.5 Glavna področja dejavnosti
zaščita in reševanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Nakup gasilskega vozila GVM-1
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.1.3 Vrsta naročila
Blago
II.1.4 Kratek opis
Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVM-1 , skladno s tipizacijo GZS, dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil tudi vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča).
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
34144210
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Izbrani izvajalec bo za naročnika dobavil podvozje in na njem izdelal nadgradnjo gasilskega vozila GVM-1 , skladno s tipizacijo GZS, dobavil in v vozilo vgradil opremo, za katero je v tej razpisni dokumentaciji določeno, da jo dobavi ponudnik, ter v vozilo vgradil tudi vso opremo, ki mu jo bo dostavil naročnik (za to opremo pa v nadgradnji izdelal pritrdišča).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 5
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
V primeru višje sile.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 2 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2021   13:01
Kraj: spletna stran ejn.gov.si

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
odpiranje ponudb je javno dostopnoOddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 12.02.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2021   11:45
VPRAŠANJE
Pozdrav,

ali lahko ponudimo EU INOX bull bar fi 60 spovezovalno cevjo fi 50, namesto fi 40?

Ali lahko pri stranskih ceveh na vozilu levo in desno ponudimo močnejše cevi fi 76mm namesto željene 60mm.

Vse omenjene cevi imajo enake lastnosti kot željene, so samo močnejše. Vozne lastnosti in nosilnost se v nobenem primeru ne spremenita.

ODGOVOR


Naročnik bo kot ustrezno sprejel tudi ponudbo, ki bo vsebovala EU INOX z močnejšimi cevmI, kot navajate.

Datum objave: 15.02.2021   11:48
VPRAŠANJE
Spoštovani,

pod Opombo pri tehničnih zahtevah za predelavo med drugim navajate:

''Oprema drugega proizvajalca po tehničnih karakteristikah ne sme bistveno odstopati od navedene v razpisni dokumentaciji.To pomeni, da ponujena oprema po tehničnih karakteristikah ( teži,dolžini,širini,višini,hitrosti, toplotni prevodnosti,specifični moči,nosilnosti,lastni teži,svetilnosti,hrupu,vibracijam itd) ne odstopa več kot 10% od tehničnih karakteristik želene opreme,navedene v razpisni dokumentaciji.''

Prosim, da objavite tehnične značilnosti opreme, kjer je sta navedena tip in proizvajalec, da lahko primerjamo karakteristike željene opreme z opremo, ki jo nameravamo ponuditi.

Hvala.

ODGOVOR

Naročnik obvešča ponudnike, da navedeni odstavek črta iz razpisne dokumentacije. Pri posamezni opremi je naveden zgolj primer opreme, ki naj ponudnikom služi za orientacijo pri pripravi ponudbe.