Dosje javnega naročila 000635/2021
Naročnik: SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o., Erjavčeva ulica 20, 5000 Nova Gorica
Storitve: Obnova in vzdrževanje sistema potresnega opazovanja
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000635/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 05.02.2021
JN000635/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2021
JN000635/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 03.03.2021
JN000635/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.04.2021
JN000635/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 24.06.2021
JN000635/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 20.07.2021

Revizijski zahtevki
22.04.2021 Postopek pravnega varstva je zaključen Več informacij
22.04.2021 Vložen je zahtevek za revizijo
10.05.2021 Naročnik je zavrnil zahtevek za revizijo
10.05.2021 Državna revizijska komisija je v reševanje prejela zahtevek za revizijo
03.06.2021 Državna revizijska komisija je ugodila zahtevku za revizijo 018-075-2021-7.pdf
Zahtevek za revizijo

    JN000635/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: infrastrukturnem področju
I.1 Ime in naslovi
SOŠKE ELEKTRARNE NOVA GORICA d.o.o.
Erjavčeva ulica 20
5000
SI043
Nova Gorica
Slovenija
Mateja Bonutti Cijan
matejabc@seng.si
+386 53396362

Internetni naslovi
https://www.seng.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.seng.si/b2b/narocila/
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24193
na zgoraj navedeni naslov.
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova in vzdrževanje sistema potresnega opazovanja
Referenčna številka dokumenta: JN 40 01-885/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Obnova in vzdrževanje sistema potresnega opazovanja. JN je razdeljeno na dva sklopa: Sklop A: obnova sistema potresnega opazovanja, Sklop B: vzdrževanje sistema potresnega opazovanja.
Ponudnik mora podati ponudbo za oba sklopa. Naročnik bo oddal oba sklopa enemu ponudniku.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za vse sklope
Največje število sklopov, ki so lahko oddani enemu ponudniku: 2
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročila, sestavljena iz naslednjih sklopov ali skupin sklopov:
Ponudnik mora podati ponudbo za oba sklopa. Naročnik bo oddal oba sklopa enemu ponudniku.
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Obnova sistema potresnega opazovanja
Številka sklopa: A
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova sistema potresnega opazovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 9
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Vzdrževanje sistema potresnega opazovanja
Številka sklopa: B
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50411000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI043 - Goriška
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje sistema potresnega opazovanja
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 60
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v DJN.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Da
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
15.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 15.03.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 01.03.2021   12:00

Dodatne informacije:
Ogled lokacije je obvezen in se bo izvajal v času od 15.2.2021-17.2.2021. Ponudniki se za ogled objekta predhodno najavijo na naslov: marko.tomazic@seng.si, do 12.2.2021.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 17.02.2021   10:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,
Vsi proizvajalci seizmološke opreme so iz tujine, zato predlagamo , da je tehnični del ponudbe lahko tudi samo v angleškem jeziku. Predlagamo tudi, da vaše tehnične zahtevke (tabele) podate v angleškem jeziku, da ne bi prihajalo do nesporazumov pri prevodih tehničnih nazivov.


ODGOVOR
Celotna ponudba mora biti v slovenskem jeziku torej tudi tehnični del.
V angleškem jeziku so lahko le priloge, ki natančneje opisujejo tehnične lastnosti seizmološke opreme (npr. prospekti, navodila za montažo...).Datum objave: 17.02.2021   10:46
VPRAŠANJE
Spoštovani,
V obrazcu št. 9 imate zahtevano:
V zadnjih 10 (desetih) letih reference najmanj 2 (dveh) sistemov seizmičnega opazovanja na objektih za katere je zakonsko določeno seizmično opazovanje (Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velikih pregrad.)

Zanima nas ali veljajo tudi reference iz tujine, na visokih pregradah, kjer pa ne velja pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velikih pregrad? Predvidevamo, da veljajo, zato predlagamo da se umakne pojasnilo v oklepaju (Pravilnik o opazovanju seizmičnosti na območju velikih pregrad.)ODGOVOR
Reference iz tujine, za objekte za katere je zakonsko določeno seizmično opazovanje, veljajo. Naročnik spreminja RD (obrazec 9, ter točko 4.2) na način:
»v zadnjih 10 (desetih) letih izvedel dobavo, montažo in zagon najmanj dveh sistemov seizmičnega opazovanja na objektih za katere je zakonsko določeno seizmično opazovanje. »


Datum objave: 17.02.2021   10:47
VPRAŠANJE
Spoštovani,
v TABELA CEN - SKLOP A, so enote mer:
- za signalni kabel za povezavo analognega akcelerometra z rekorderjem ,
- Napajalni in komunikacijski kabli ter Zaščitni kanali in
- cevi za kable zahtevane
v kpl in ne v dolžinskih m, kar lahko pripelje do različnih interpretacije dolžinkablov s strani ponudnikov, s tem pa tudi do velikih cenovnih razlik oz težko primerljivih ponudb. Glede na to, da ne gre za cenovno zanemarljivo postavko bo bolj transparentno, če navedete postavke specificirate in navedete dolžinske metre.


ODGOVOR
Naročnik Zvezka 2- Lista cen ne bo spreminjal.
Dolžine in tipi posameznih kablov so odvisni od števila in lokacij rekorderjev ter od tipa komunikacijskih povezav med njimi in senzorji. Dopuščamo različne tehnične rešitve. Investitor prav tako ne prevzema odgovornosti za izmero dolžin kabelskih tras. Zaradi omenjenega so cene nekaterih postavk zahtevane kot kpl (komplet) in ne na tekoči meter. Ker se zavedamo nezanemarljive vrednosti omenjenih postavk smo zahtevali obvezen ogled lokacij, da bo lahko vsak zainteresiran dobavitelj sam ocenil ali izmeril dolžine kabelskih tras in se odločil za ustrezno tehnično rešitev.

Datum objave: 03.03.2021   12:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Zanima nas sledeče:
1. V sklopu B v popisu del niso zajeta Letna poročila in Posebna poročila, ki jih mora seizmološki opazovalec v skladu s pravilnikom pripraviti. Je morda prišlo do napake ali je to potrebno zajeto v ceno vzdrževanja?
2. V sklopu B je pri urnih postavkah za intervencijsko vzdrževanje zapisano, da je potrebno upoštevati tudi potne stroške in čas na poti. Predlagamo, da se upošteva zgolj ura za izvedbo del, potni stroški pa se obračunajo po porabi.
3. Za izvedbo del v sklopu A je zapisano, da se lahko dela izvajajo znotraj delovnega časa med 7 in 15h uro. Predlagamo, da se dela lahko po potrebi izvajajo tudi izven rednega delovnega časa.
4. V sklopu A je zapisano, da v kolikor snemalnik omogoča se lahko točen čas pridobiva iz NTP serverja. Zanima nas ali je dostop do interneta omogočen na vseh lokacijah in ali vaša varnostna politika podjetja dopušča možnost priklopa snemalnika na internetno omrežje preko katerega bi snemalnik lahko pridobival točen čas ali je zaradi zagotavljanja ustrzene varnosti v vsakem primeru potrebna montaža GPS-a?

ODGOVOR

1. V sklopu B v popisu del niso zajeta Letna poročila in Posebna poročila, ki jih mora seizmološki opazovalec v skladu s pravilnikom pripraviti. Je morda prišlo do napake ali je to potrebno zajeto v ceno vzdrževanja?
ODGOVOR: Ni prišlo do napake. Letna poročila in posebna poročila niso predmet javnega razpisa.

2. V sklopu B je pri urnih postavkah za intervencijsko vzdrževanje zapisano, da je potrebno upoštevati tudi potne stroške in čas na poti. Predlagamo, da se upošteva zgolj ura za izvedbo del, potni stroški pa se obračunajo po porabi.
ODGOVOR: Naročnik razpisne dokumentacije v tem delu ne bo spreminjal.

3. Za izvedbo del v sklopu A je zapisano, da se lahko dela izvajajo znotraj delovnega časa med 7 in 15h uro. Predlagamo, da se dela lahko po potrebi izvajajo tudi izven rednega delovnega časa.
ODGOVOR: Možnost dela izven rednega delovnega časa je navedena v DJN: Zvezek 2, Poglavje: 3.11 Montaža.

4. V sklopu A je zapisano, da v kolikor snemalnik omogoča se lahko točen čas pridobiva iz NTP serverja. Zanima nas ali je dostop do interneta omogočen na vseh lokacijah in ali vaša varnostna politika podjetja dopušča možnost priklopa snemalnika na internetno omrežje preko katerega bi snemalnik lahko pridobival točen čas ali je zaradi zagotavljanja ustrzene varnosti v vsakem primeru potrebna montaža GPS-a?
ODGOVOR: Posameznemu rekorderju, zaradi zagotavljanja informacijske varnosti, ne bo omogočen dostop do interneta. V ponudbo je potrebno vključiti tudi sistem za zagotavljanje točnega časa s pomočjo GPS signala.
Naročnik bo uskladil vsebino Zvezka 2, poglavje 5.2.1. z dodatkom št.2 k DJN.Datum objave: 11.03.2021   10:47
Spoštovani!
Obveščamo vas, da smo na spletni strani SENG pod dokumentacijo JN (https://www.seng.si/b2b/narocila), zaradi lažjega izpolnjevanja obrazcev, objavili dokument: "Zvezek 1: Splošni" del brez vklopljene funkcije sledi spremembam. Vsebina dokumenta ostaja nespremenjena. Objavljen dokument ima naziv: JN 40 01 _885_2020 Zvezek 1_Splošni del_ brez TC_zak.docx .
Za morebitne nevšečnosti se vam opravičujemo.
Lep pozdrav, SENG