Dosje javnega naročila 000646/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA LJUBLJANA, Mestni trg 1, 1000 Ljubljana
Gradnje: REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA NA LETALIŠKI PRI INTEREUROPI IN NAVEZAVA DO VZHODNE OBVOZNICE
ZJN-3: Konkurenčni postopek s pogajanji
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.338.485,09 EUR

JN000646/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 05.02.2021
JN000646/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 17.02.2021
JN000646/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2021
JN000646/2021-ODL02 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 13.04.2021
JN000646/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 04.05.2021
JN000646/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 04.05.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000646/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Ana Gazvoda
ana.gazvoda@ljubljana.si
+386 13064401
+386 13064407

Internetni naslovi
http://www.ljubljana.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/386339/Letaliska._objava.zip

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24179
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: REKONSTRUKCIJA KRIŽIŠČA NA LETALIŠKI PRI INTEREUROPI IN NAVEZAVA DO VZHODNE OBVOZNICE
Referenčna številka dokumenta: 430-1216/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45230000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Javno naročilo zajema rekonstrukcijo križišča na Letališki pri Intereuropi in navezavo do vzhodne obvoznice
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
45230000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana, Letališka
II.2.4 Opis javnega naročila
Javno naročilo zajema rekonstrukcijo križišča na Letališki pri Intereuropi in navezava do vzhodne obvoznice
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v mesecih: 15
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
NAROČILO JE MOGOČE PODALJŠATI SKLADNO S POGODBO
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila
KOT DOLOČENO V RAZPISNI DOKUMENTACIJI

III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila
Obveznost navedbe imen in strokovne usposobljenosti osebja, odgovornega za izvedbo naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Konkurenčni postopek s pogajanji
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
Javni naročnik si pridržuje pravico, da odda naročilo na podlagi prvotnih ponudb brez pogajanj.
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.02.2021   09:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 12.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura:


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 16.02.2021   15:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MESTNA OBČINA LJUBLJANA
Mestni trg 1
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
05.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2021   10:12
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Od naročnika zahtevamo, da opredeli nov pojem v gradbeništvu - TURBO krožišče. Ali je dovolj, da zadostimo referenčnemu pogoju, navadno krožišče?

Hvala za odgovor

ODGOVOR

Spoštovani.

"Turbo" krožišče je krožno križišče s spiralnim potekom krožnega vozišča.
V krožnem križišču s spiralnim potekom krožnega vozišča so prometni tokovi vodeni ločeno že pred uvozom v krožno križišče, ločene pasove zasedajo ves čas vožnje skozi krožno križišče, ločeno pa so prometni tokovi tudi na izvozu iz krožnega križišča.Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 16.02.2021   14:19
VPRAŠANJE
Ali lahko pogoj za vodjo gradnje izpolnjujemo s podizvajalcem?ODGOVOR

Spoštovani.

Pogoj za vodjo gradnje ne morete izpolnjevati s podizvajalcem, saj mora biti vodja gradnje zaposlen pri pogodbenem partnerju.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 16.02.2021   14:20
VPRAŠANJE
Ali lahko vodjo elektro del izpolnjujemo s podizvajalcem?

ODGOVOR

Spoštovani.


Vodjo elektro del lahko dokazujete s podizvajalcem.


Z lepimi pozdravi.


Datum objave: 16.02.2021   14:21
VPRAŠANJE

Pozdravljeni!

Ne razumemo prav, vaše dikcije referenčnega pogoja in sicer :
"asfaltiranje ceste z obrabno zaporno plastjo na dveh projektih, eden površine m2, drugi površine .. m2 kjer je bil kot zaključni obrabni sloj uporabljen asfalt SMA"

Prosimo za razlago kaj ste mislili na dveh projektih???

Na primer:
Če smo na objektu A izvedli obrabo zaporni sloj 8000m2 od tega je bil 8000m2 SMA
ter na objektu B obrabno zaporni sloj 10.000m2 od tega je bilo 10.000m2 SMA, na kakšen način izpolnimo to alinejo?

Se pravi da gre za dva različna objekta , v nadaljevanju pa moramo v obrazec vpisati naziv objekta - se pravi samo enega

Prosimo za obrazložitev

ODGOVOR

Spoštovani.

Prosimo za razlago kaj ste mislili na dveh projektih???Na dveh projektih smo mislili, da je potrebno izkazati 2x asfaltiranje na dveh različnih projektih. Oba morata biti najmanj 7000 m2.

Na primer:
Če smo na objektu A izvedli obrabo zaporni sloj 8000m2 od tega je bil 8000m2 SMA
ter na objektu B obrabno zaporni sloj 10.000m2 od tega je bilo 10.000m2 SMA, na kakšen način izpolnimo to alinejo? S tem izpolnijo referenčni pogoj.

Se pravi da gre za dva različna objekta , v nadaljevanju pa moramo v obrazec vpisati naziv objekta - se pravi samo enega. Imajo prav, obrazec lahko potrdi le en investitor, zato naj za 1 projekt izpolnijo 1 obrazec, za drugi projekt pa drugi obrazec. Lahko pa tudi popravimo obrazec objavili bomo popravek razpisne dokumentacije, v kateri bo objavljen popravljen obrazec 4/1- Referenčno potrdilo za kadre.


Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 17.02.2021   07:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni!
Zanima me ali se bo pod referenčni pogoj za izgradnjo ali rekonstrukcijo najmanj enega turbo krožišča upoštevala referenca običajnega krožišča ali striktno le turbo krožišča?

Hvala
ODGOVOR

Spoštovani.

Ostajamo pri turbo krožišču.

Z lepimi pozdravi.

Datum objave: 17.02.2021   08:32
VPRAŠANJE
Prosimo za podaljšanje roka oddaje ponudbe vsaj za 3 dni.
Hvala za razumevanje.ODGOVOR

Spoštovani.

Naročnik ne bo podaljšal roka za oddajo ponudb.

Z lepimi pozdravi.