Dosje javnega naročila 007659/2020
Naročnik: UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA, Vrazov trg 2, 1000 Ljubljana
Storitve: Letna naročnina na zbirki MEDLINE in Embase za l.2021 in letna naročnina na zbirki elektronskih revij založnika Lippincott Williams & Wilkins (LWW) High Impact Collection in Current Opinion za l.2021
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 76.171,07 EUR

JN007659/2020-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.12.2020
JN007659/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 10.12.2020
JN007659/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 20.01.2021
JN007659/2020-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 09.02.2021
JN007659/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN007659/2020-X01 Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2)

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZA V LJUBLJANI, MEDICINSKA FAKULTETA
Vrazov trg 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Andreja Žagar
andreja.zagar@mf.uni-lj.si
+386 15437711
+386 15437726

Internetni naslovi
http://www.mf.uni-lj.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Izobraževanje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Letna naročnina na zbirki MEDLINE in Embase za l.2021 in letna naročnina na zbirki elektronskih revij založnika Lippincott Williams & Wilkins (LWW) High Impact Collection in Current Opinion za l.2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72320000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je letna naročnina na zbirki MEDLINE in Embase za leto 2021 in letna naročnina na zbirki elektronskih revij založnika Lippincott Williams & Wilkins (LWW) High Impact Collection in Current Opinion za leto 2021.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 69.457,00 EUR
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
72320000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Ljubljana
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN007659/2020-W01
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 09.12.2020


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Naslov:

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
04.02.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
MLADINSKA KNJIGA TRGOVINA d.o.o.
Slovenska cesta 29
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 70.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 69.457,00 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.02.2021