Dosje javnega naročila 000742/2021
Naročnik: MESTNA OBČINA VELENJE, Titov trg 1, 3320 Velenje
Storitve: STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000742/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2021
JN000742/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 15.02.2021
JN000742/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.02.2021
JN000742/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000742/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI034
Velenje
Slovenija
Elma Dervišević
javna-narocila@velenje.si
+386 38961701
+386 38961654

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Dostop do razpisne dokumentacije je omejen. Nadaljnje informacije so na voljo na:
URL: https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24298
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: STORITVE TISKANJA ZA POTREBE MOV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila: Storitve tiskanja za potrebe MOV

Naročilo je sestavljeno iz sklopov:

1. sklop: Enostavne tiskovine s hitro dostavo

2. sklop: Tiskovine manjšega formata

3. sklop: Tiskovine velikega formata

Podroben opis storitev, ki so vključene v predmet naročila, je naveden na Obrazcu št. 7, Tehnične specifikacije predračuna.

Ponudnik lahko odda ponudbo samo za posamezni sklop, poljubno kombinacijo sklopov ali vse sklope. Za vsak sklop bo izbran ponudnik, ki bo ponudil najnižjo končno ponudbeno ceno sklopa.
Ponudnik mora v svoji ponudbi navesti, ali se njegova ponudba nanaša na celotno naročilo (vse sklope) ali le na posamezni sklop. Ne glede na to ali ponudnik oddaja ponudbo za vse sklope, mora biti njegova ponudba predložena tako, da se lahko ocenjuje po sklopih.

Poleg navedenih storitev bo naročnik po potrebi naročal tiskarske storitve morebitnih dodatnih gradiv.Naročnik bo storitve naročal sukcesivno v skladu s svojimi dejanskimi potrebami. V kolik
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
Ponudbe je treba predložiti za največje število sklopov: 3
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: 1. sklop: Enostavne tiskovine s hitro dostavo
Številka sklopa: 1.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila tega sklopa obsega:
1. GLASILO SVETA MOV
2. URADNI VESTNIK MOV

Podroben opis storitev je naveden v Tehničnih specifikacijah predračuna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: 2. SKLOP: Tiskovine manjšega formata
Številka sklopa: 2.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila tega sklopa obsega Barvne enolistne tiskovine (zgibanke, letaki in plakati do formata A0), in sicer:
1. ZGIBANKA CTN STARI TRG 11 VELENJE
2. ZGIBANKA REVITALIZACIJA STAROTRŠKEGA JEDRA
3. LETAK »Medgeneracijski festival«
4. LETAK »Razvajaj se v mestu«
5. RAZGLEDNICE ZA SVETNIŠKO SKUPINO NAŠE VELENJE
6. REVIJA "RAZVOJ"
7. TISKOVINA "OBČINSKI PRAZNIK"
8. VABILA OB OBČINSKEM PRAZNIKU
9. VABILA ZA SPREJEME
10. VOŠČILNICE
11. ODREDBA - 3 listi=1 odredba (enobarven tisk črn + moder + rdeč)
12. ZAPISNIK - 2 lista=1 zapisnik (enobarven tisk črn + moder)
13. ZAPISNIK DOLG: 4 listi = 1 zapisnik (enobarven tisk, 2 x črn + 2 x moder)
14. OBVESTILO - 2 lista=1 obvestilo (enobarven tisk črn + rdeč, obojestransko)
15. ZGIBANKE

Podroben opis storitev je naveden v Tehničnih specifikacijah predračuna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Navedeno v razpisni dokumentaciji - vzorec pogodbe (Obrazec št. 8).

Sklop 3

II.2.1 Naslov
Naslov: 3. SKLOP: Tiskovine velikega formata
Številka sklopa: 3.
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
79810000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI034 - Savinjska
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Velenje.
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila tega sklopa obsega:
1. BILBOARD PLAKAT
2. OGLASNI PANO "CESTA TALCEV"
3. CITY LIGHT PLAKATI
4. PLAKATI V VITRINAH PC STANDARD
5. PLAKATI GALERIJE NA PROSTEM
6. CESTNI TRANSPARENT
7. TRANSPARENT ZA OZADJE ODRA

Podroben opis storitev je naveden v Tehničnih specifikacijah predračuna.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Vsi pogoji so natančno opredeljeni v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
26.02.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 27.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 26.02.2021   11:00
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN in se bo pričelo ob zgoraj določenem času na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/eJN2.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku, ter omogoči dostop do .pdf dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Javna objava se avtomatično zaključi po preteku 60 minut. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v sistemu e-JN na razpolago vrazdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2021   11:00

Dodatne informacije:
Vzorec tiskovin, ki jih ima naročnik v arhivu iz prejšnjih let, je možno prejeti po predhodnem dogovoru, kontaktna oseba je Goran Semečnik (telefonska številka: 03 8961 630, e-naslov: goran.semecnik@velenje.si). Ogled tiskovin je možen do 18. 2. 2021.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 15.02.2021   08:31
VPRAŠANJE
Spoštovani,

vljudno prosimo za razpisno dokumentacijo, Na povezavi https://www.velenje.si/e-obcina/javne-objave-razpisi je ne najdemo. Smo kaj spregledali?

Najlepša hvala za vaš odgovor in pomoč. Lep pozdrav.


ODGOVOR

Zaradi tehničnih težav razpisna dokumentacija ni bila dostopna, vendar so bile le-te v parih urah odpravljene.


Datum objave: 22.02.2021   11:26
VPRAŠANJE
Cen na enoto ne moremo oblikovati na dve decimalni mesti.
Prosim za popravek tabele predračuna na 4 decimalna mesta kot imajo to vsi naročniki.
Hvala.

ODGOVOR
Po naših dosedanjih izkušnjah ocenjujemo, da je dovolj natančno oblikovana cena na enoto na dve decimalni mesti. V večini predvidenih tiskovin predstavlja tipična enota tiska celotno naklado po določenih specifikacijah in zato pri zaokroževanju cen na dve decimalni mesti ne prihaja do bistvenih razlik.