Dosje javnega naročila 006545/2020
Naročnik: OBČINA KAMNIK, Glavni trg 24, 1241 Kamnik
Storitve: Storitev zavarovanja premoženja Občine Kamnik in javnih zavodov ter zavarovanja Zdravstvenega doma Kamnik za zavarovalno obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2025
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 521.304,59 EUR

JN006545/2020-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 20.10.2020
JN006545/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 09.11.2020
JN006545/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 07.12.2020
JN006545/2020-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 11.02.2021
JN006545/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2021
JN006545/2020-Pog02 - Pogodba, objavljeno dne 12.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006545/2020-C01 Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL) 2021/S 030-074845

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
SI
Kamnik
Slovenija
Urban Veternik
urban.veternik@kamnik.si
+386 18318161

Internetni naslovi
https://www.kamnik.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Storitev zavarovanja premoženja Občine Kamnik in javnih zavodov ter zavarovanja Zdravstvenega doma Kamnik za zavarovalno obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2025
Referenčna številka dokumenta: 430-0010/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Storitev zavarovanja premoženja Občine Kamnik in javnih zavodov ter zavarovanja Zdravstvenega doma Kamnik za zavarovalno obdobje od 01.01.2021 do 31.12.2025 - v dveh sklopih.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 480.465,06 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja Občine Kamnik in javnih zavodov
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66515000
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: na različnih lokacijah v lasti Občine Kamnik in vključenih javnih zavodov
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 1 zajema naročilo storitev zavarovanj premoženja naročnika - Občine Kamnik in naslednjih javnih zavodov za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025:
GLASBENA ŠOLA KAMNIK, Kajuhova pot 11, KAMNIK
KNJIŽNICA FRANCETA BALANTIČA KAMNIK, Ljubljanska cesta 1, KAMNIK
MEDOBČINSKI MUZEJ KAMNIK, Muzejska pot 3, KAMNIK
JAVNI ZAVOD MEKINJSKI SAMOSTAN, Polčeva pot 10, KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA 27.JULIJA KAMNIK, Tomšičeva ulica 9, KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA FRANA ALBREHTA KAMNIK, Šolska ulica 1, KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA MARIJE VERE, Ljubljanska cesta 16A, KAMNIK
OSNOVNA ŠOLA STRANJE, Zgornje Stranje 22, STAHOVICA
OSNOVNA ŠOLA ŠMARTNO V TUHINJU, Šmartno v Tuhinju 27A, LAZE V TUHINJU
OSNOVNA ŠOLA TOMA BREJCA, Šutna 39, KAMNIK
ZAVOD ZA TURIZEM, ŠPORT IN KULTURO KAMNIK, Glavni trg 2, KAMNIK
VRTEC ANTONA MEDVEDA, Novi trg 26B, KAMNIK
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja ZD Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
66515000
66516000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: ZD Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik
II.2.4 Opis javnega naročila
SKLOP 2 zajema naročilo storitev zavarovanj premoženja ZD Kamnik.za obdobje od 1. 1. 2021 do 31. 12. 2025.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006545/2020-B01
Številka obvestila v UL: 2020/S 205-499464
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 16.10.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka naročila: 430-0010/2020
Številka sklopa: 1
Naslov: Zavarovanje premoženja Občine Kamnik in javnih zavodov

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
30.12.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 388.504,44 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 407.400,69 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem

Sklop 2

Številka naročila: 430-0010/2020
Številka sklopa: 2
Naslov: Zavarovanje premoženja ZD Kamnik, Novi trg 26, 1241 Kamnik

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
31.12.2020
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 2
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 2

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
GENERALI zavarovalnica d.d.
Kržičeva ulica 3
1000
SI
Ljubljana
Slovenija

Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 73.266,27 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 73.064,37 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
OBČINA KAMNIK
Glavni trg 24
1241
Kamnik
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.02.2021