Dosje javnega naročila 006204/2020
Naročnik: ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d., Slovenska cesta 56, 1000 Ljubljana
Storitve: Zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2021-2023
ZJN-3: Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 6.895.920,81 EUR

JN006204/2020-E01 - Obvestilo o naročilu - gospodarske javne službe (EU 5 - SL), objavljeno dne 08.10.2020
JN006204/2020-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 27.10.2020
JN006204/2020-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 29.10.2020
JN006204/2020-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 22.12.2020
JN006204/2020-F01 - Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL), objavljeno dne 11.02.2021
JN006204/2020-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 17.02.2021
Zahtevek za revizijo

    JN006204/2020-F01 Obvestilo o oddaji naročila - gospodarske javne službe (EU 6 - SL) 2021/S 030-075670

Oddelek I: Naročnik

Direktiva 2014/25/EU
I.1 Ime in naslovi
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Irena Homovc Gačnik
irena.gacnikhomovc@elektro-ljubljana.si
+386 12304375

Internetni naslovi
http://www.elektro-ljubljana.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.6 Glavna področja dejavnosti
Električna energija


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje premoženja družbe Elektro Ljubljana d.d. v obdobju 2021-2023
Referenčna številka dokumenta: JN2020/046
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet javnega naročila je
1) kombinirano premoženjsko zavarovanje operativnega premoženja brez omrežja, kombinirano premoženjsko zavarovanje omrežja,
2) kombinirano premoženjsko zavarovanje naložbenih nepremičnin (stanovanja, počitniški objekti, ipd.),
3) paketno zavarovanje odgovornosti,
4) zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti in
5) avtomobilsko zavarovanje,
skladno z Zavarovalno tehnično dokumentacijo Elektra Ljubljana d.d. sklop št. 1 in sklop št. 2 (Priloga št. 19).
Zavarovalno jamstvo je podano za vse zavarovalne primere, ki nastanejo od 24. ure dne 31. 12. 2020 do 24. ure dne 31. 12. 2023.

Zavarovana je tudi:
- izvenbilančna elektroenergetska infrastruktura, ki je sicer v neposredni posesti zavarovanca, dejansko pa je v lasti Sistemskega operaterja distribucijskega omrežja z električno energijo d.o.o. (SODO d.o.o.),
- elektroenergetska infrastruktura, ki je v lasti SODO d.o.o. na območju distribucijskega omrežja Elektro Ljubljana d
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Da
II.1.7 Skupna vrednost javnega naročila (brez DDV)
Vrednost: 6.355.687,37 EUR
II.2 Opis

Sklop 1

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje operativnega premoženja in omrežja
Številka sklopa: 1
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI0 - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Distribucijsko področje naročnika Elektro Ljubljana d.d.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje operativnega premoženja in omrežja:
- kombinirano premoženjsko zavarovanje operativnega premoženja brez omrežja
- kombinirano premoženjsko zavarovanje omrežja
skladno z Zavarovalno tehnično dokumentacijo Elektra Ljubljana d.d. za sklop št. 1 (Priloga št. 19).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije

Sklop 2

II.2.1 Naslov
Naslov: Zavarovanje naložbenih nepremičnin, odgovornosti in vozil
Številka sklopa: 2
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
66500000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Distribucijsko področje naročnika Elektro Ljubljana d.d.
II.2.4 Opis javnega naročila
Zavarovanje naložbenih nepremičnin, odgovornosti in vozil:
- kombinirano premoženjsko zavarovanje naložbenih nepremičnin (stanovanja, počitniški objekti, ipd.),
- paketno zavarovanje odgovornosti,
- zavarovanje poklicne odgovornosti iz arhitekturne in inženirske dejavnosti,
- avtomobilsko zavarovanje,
skladno z Zavarovalno tehnično dokumentacijo Elektra Ljubljana d.d. za sklop št. 2 (Priloga št. 19).
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Postopek s pogajanji s predhodnim javnim razpisom
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
Številka objave: JN006204/2020-E01
Številka obvestila v UL: 2020/S 197-478153
Datum odpošiljanja izvirnega obvestila: 05.10.2020
IV.2.8 Informacije o prenehanju dinamičnega nabavnega sistema
IV.2.9 Informacije o zaključku javnega razpisa v obliki predhodnega informativnega obvestila


Oddelek V: Oddaja naročila

Sklop 1

Številka sklopa: 1
Naslov: Zavarovanje operativnega premoženja in omrežja

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.02.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tanja.vesel@triglav.si
https://www.triglav.si
Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 6.000.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 5.657.285,21 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne

Sklop 2

Številka sklopa: 2
Naslov: Zavarovanje naložbenih nepremičnin, odgovornosti in vozil

Naročilo je oddano/sklop je oddan: Da
V.2 Oddaja naročila
V.2.1 Datum sklenitve pogodbe
05.02.2021
V.2.2 Informacije o ponudbah
Število prejetih ponudb: 1
Število prejetih ponudb MSP-jev: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz drugih držav članic EU: 0
Število prejetih ponudb ponudnikov iz držav nečlanic EU: 0
Število elektronsko prejetih ponudb: 1

Naročilo je bilo oddano skupini gospodarskih subjektov: Ne
V.2.3 Ime in naslov izvajalca
ZAVAROVALNICA TRIGLAV, d.d.
Miklošičeva cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
tanja.vesel@triglav.si
https://www.triglav.si
Ne
V.2.4 Informacije o vrednosti javnega naročila/sklopa (brez DDV)
Začetna skupna ocenjena vrednost javnega naročila/sklopa: 700.000,00 EUR
Skupna vrednost naročila/sklopa: 698.402,16 EUR
V.2.5 Informacije o naročilih, oddanih podizvajalcem
V.2.6 Plačana cena za ugodne nakupe
Vrednost brez DDV:
V.2.7 Število oddanih naročil
1
V.2.8 Država porekla izdelka ali storitve
S poreklom iz Skupnosti
V.2.9 Naročilo je bilo oddano ponudniku, ki je predložil varianto
Ne
V.2.10 Ponudbe so bile izločene, ker so bile neobičajno nizke
Ne


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.3 Dodatne informacije
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
ELEKTRO LJUBLJANA, podjetje za distribucijo električne energije, d.d.
Slovenska cesta 56
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.02.2021