Dosje javnega naročila 000855/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE, Vojkova cesta 55, 1000 Ljubljana
Storitve: MORS 24/2021-JNMV, Vzdrževanje in servisiranje pomivalnih strojev Winterhalter
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000855/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 16.02.2021
JN000855/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.03.2021
JN000855/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 06.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000855/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA OBRAMBO REPUBLIKE SLOVENIJE
Vojkova cesta 55
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
glavna.pisarna@mors.si
+386 12305225

Internetni naslovi
http://www.mors.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/386477/JN_24_JNMV_2021.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24426
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Obramba


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: MORS 24/2021-JNMV, Vzdrževanje in servisiranje pomivalnih strojev Winterhalter
Referenčna številka dokumenta: 430-69/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Vzdrževanje in servisiranje pomivalnih strojev Winterhalter
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
50800000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Upravni in vojaški del MORS.
II.2.4 Opis javnega naročila
Vzdrževanje in servisiranje pomivalnih strojev Winterhalter.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena ni edino merilo za oddajo naročila in vsa merila so navedena le v razpisni dokumentaciji
II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Skadno z navedbami v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
25.02.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 25.02.2021   12:10


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 19.02.2021   14:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
16.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 22.02.2021   12:57

VPRAŠANJE
Spoštovani naročnik,
Kot legitimni ponudnik servisnih storitev opreme kuhinje smo pri pripravi ponudbe naleteli na dejstvo, da naročnik krši zakon o javnem naročanju v delu kjer narekuje spoštovanje načela zagotavljanja konkurence med ponudniki (5. člena ZJN-3), načelo gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti (4. člen ZJN-3), in načela enakopravne obravnave ponudnikov (7. člena ZJN-3). Načelo enakopravne obravnave ponudnikov od naročnika terja, da zagotavlja, da med ponudniki na vseh stopnjah postopka javnega naročanja ne sme ustvarjati okoliščin, ki bi pomenile kakršnokoli razlikovanje ponudnikov, ki ni objektivno utemeljena in povezana s predmetom naročila.
V konkretnem primeru je naročnik v poglavju III. Navodila o načinu dokazovanja ponudnikove sposobnosti za izvedbo javnega naročila, v točki 3.1 navedel zahtevo, da mora biti ponudnik generalni ali pooblaščeni serviser za vzdrževanje in servisiranje kuhinjske opreme Winterhalter.
DKOM se je v tovrstnih kršitvah že opredelila, da so omejitve v zvezi s trgom storitev popravljanja in vzdrževanja ter distribucije rezervnih delov nedopustne. Cilj je vzpostaviti oziroma ohraniti ustrezno delovanje trga storitev popravljanja in vzdrževanja ter distribucije rezervnih delov s tem, da se ohrani konkurenca tako med člani pooblaščenih servisnih mrež, kot tudi med neodvisnimi serviserji. Zadostna stopnja konkurence pomeni koristi za naročnike, saj lahko bistveno vpliva na ceno storitev in rezervnih delov in s tem spoštovanje Načela gospodarnosti, učinkovitosti in uspešnosti!
Gre za prizadevanja k ohranitvi oziroma vzpostavitvi ustreznega delovanja trga, kar spodbuja podjetja k podjetnosti in učinkovitosti, naročnikom pa prinaša večjo ponudbo, nižje cene in boljšo kakovost. Sporna zahteva je po mnenju ponudnika v očitnem nasprotju s prizadevanji in cilji Zakona o javnem naročanju in konkurenčnega prava pa tudi v nasprotju z že omenjenimi temeljnimi načeli. Ponudnik pojasnjuje, da je v zadnjih letih zaradi suma kršitve pravil konkurenčnega prava in z namenom vzpostavitve ustreznega delovanja trga intenzivno spremljal dogajanja na področju sektorja servisov opreme Winterhalter. Po ugotovitvah vlagatelja je število pooblaščenih serviserjev omejeno (na nekaterih območjih Slovenije delo opravlja zgolj po en serviser), kar že samo po sebi spodbuja kartelno dogovarjanje in izkoriščanje tržnega položaja.
Iz navedenega izhaja, da bomo, v kolikor naročnik ne umakne zahteve, da mora biti ponudnik generalni ali pooblaščeni serviser za vzdrževanje in servisiranje kuhinjske opreme Winterhalter, vložili zahtevek za revizijo.

ODGOVOR:
Ponudnik mora ponudbi priložiti dokazilo o generalnem oziroma pooblaščenem serviserju za vzdrževanje in servisiranje pomivalnih strojev Winterhalter oziroma priložiti dokazilo, potrdilo, certifikat.... da je usposobljen za servisiranje in vzdrževanje pomivalnih strojev Winterhalter.