Dosje javnega naročila 000694/2021
Naročnik: OBČINA METLIKA, Mestni trg 24, 8330 Metlika
Gradnje: Rekonstrukcija ceste Bojanja vas
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000694/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 09.02.2021
JN000694/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 03.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000694/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
OBČINA METLIKA
Mestni trg 24
8330
SI
Metlika
Slovenija
Vesna Muc
vesna.muc@metlika.si
+386 73637427
+386 73637402

Internetni naslovi
http://www.metlika.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/386478/BOJANJA_VAS.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24253
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Regionalni ali lokalni organ
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Rekonstrukcija ceste Bojanja vas
Referenčna številka dokumenta: 371-5/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je rekonstrukcija občinske ceste JP755251 Bojanja vas 34 v dolžini 670 m, od priključka na državno cesto R3-663/5401 Bušinja vas - Radovica do obnovljenega asfalta pri h.š. 56. Rekonstrukcija zajema odstranjevanje obstoječega asfalta, zamenjava tampona, izvedba odvodnjavanja in asfaltiranje.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45233000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA, SI03 - Vzhodna Slovenija
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Bojanja vas, Občina Metlika
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet naročila je rekonstrukcija občinske ceste JP755251 Bojanja vas 34 v dolžini 670 m, od priključka na državno cesto R3-663/5401 Bušinja vas - Radovica do obnovljenega asfalta pri h.š. 56. Rekonstrukcija zajema odstranjevanje obstoječega asfalta, zamenjava tampona, izvedba odvodnjavanja in asfaltiranje.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 3
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Navedeno v razpisni dokumentaciji.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
23.02.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.08.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 23.02.2021   09:01
Kraj: preko spletne aplikacije e_JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 15.02.2021   09:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
09.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 10.02.2021   12:33
Lahko priložite S BON-2, vendar dokument ne sme biti izdan več kot trideset dni pred rokom za oddajo ponudb.

Datum objave: 15.02.2021   13:28
1. Upoštevati globino 1 m.
2. Zaščita kanalizacijskih cevi fi 300 mm, se izvede med MJ1 in MJ2, dolžine 35 m ter 2 prepusta čez cesto dolžine 6 m, kar znaša skupno 47 m1.