Dosje javnega naročila 000803/2021
Naročnik: SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o., Teharska cesta 49, 3000 Celje
Gradnje: Menjava energetskih verig X-OSI z vodniki na mostnih dvigalih BC01, BC02, BC03
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000803/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.02.2021
JN000803/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 05.03.2021
JN000803/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 08.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000803/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
SIMBIO, družba za ravnanje z odpadki d.o.o.
Teharska cesta 49
3000
SI
Celje
Slovenija
Alenka Sajovic
alenka.sajovic@simbio.si
+386 34256459
+386 34256412

Internetni naslovi
http://simbio.si

MESTNA OBČINA CELJE
Trg celjskih knezov 9
3000
SI
Celje
Slovenija
mestna.obcina.celje@celje.si
+386 34265700

Internetni naslovi
http://moc.celje.si

OBČINA DOBRNA
Dobrna 19
3204
SI
Dobrna
Slovenija
obcina@dobrna.si
+386 37801050

Internetni naslovi
http://www.dobrna.si

OBČINA ŠTORE
Cesta XIV. divizije 15
3220
SI
Štore
Slovenija
tajnistvo@store.si
+386 37803840

Internetni naslovi
http://www.store.si

OBČINA VOJNIK
Keršova ulica 8
3212
SI
Vojnik
Slovenija
obcina@vojnik.si
+386 37800620

Internetni naslovi
http://vojnik.si

MESTNA OBČINA VELENJE
Titov trg 1
3320
SI
Velenje
Slovenija
info@velenje.si
+386 38961600

Internetni naslovi
http://www.velenje.si

OBČINA BISTRICA OB SOTLI
Bistrica ob Sotli 17
3256
SI
Bistrica ob Sotli
Slovenija
obcina@bistricaobsotli.si
+386 38001500

Internetni naslovi
http://www.bistricaobsotli.si

OBČINA BRASLOVČE
Braslovče 22
3314
SI
Braslovče
Slovenija
obcina@braslovce.si
+386 37038400

Internetni naslovi
http://braslovce.si

OBČINA DOBJE
Dobje pri Planini 26
3224
SI
Dobje pri Planini
Slovenija
obcinadobje@siol.net
+386 37466030

Internetni naslovi
http://dobje.si

OBČINA KOZJE
Kozje 37
3260
SI
Kozje
Slovenija
obcina.kozje@siol.net
+386 38001400

Internetni naslovi
http://kozje.si

OBČINA LAŠKO
Mestna ulica 2
3270
SI
Laško
Slovenija
obcina@lasko.si
+386 37338700

Internetni naslovi
http://lasko.si

OBČINA MOZIRJE
Šmihelska cesta 2
3330
SI
Mozirje
Slovenija
obcina@mozirje.si
+386 38393300

Internetni naslovi
http://mozirje.si

OBČINA PODČETRTEK
Trška cesta 59
3254
SI
Podčetrtek
Slovenija
tajnistvo.obcina@podcetrtek.si
+386 38182780

Internetni naslovi
http://podcetrtek.si

OBČINA POLZELA
Malteška cesta 28
3313
SI
Polzela
Slovenija
obcina.polzela@polzela.si
+386 37033200

Internetni naslovi
http://polzela.si

OBČINA PREBOLD
Hmeljarska cesta 3
3312
SI
Prebold
Slovenija
obcina@obcinaprebold.si
+386 37036400

Internetni naslovi
http://obcinaprebold.si

OBČINA REČICA OB SAVINJI
Rečica ob Savinji 55
3332
SI
Rečica ob Savinji
Slovenija
tajnistvo@obcina-recica.si
+386 38391830

Internetni naslovi
http://obcina-recica.si

OBČINA ROGAŠKA SLATINA
Izletniška ulica 2
3250
SI
Rogaška Slatina
Slovenija
obcina@rogaska-slatina.si
+386 38181700

Internetni naslovi
http://rogaska-slatina.si

OBČINA ROGATEC
Pot k ribniku 4
3252
SI
Rogatec
Slovenija
obcina.rogatec@siol.net
+386 38121000

Internetni naslovi
http://obcina.rogatec.si

OBČINA ŠENTJUR
Mestni trg 10
3230
SI
Šentjur
Slovenija
obcina.sentjur@sentjur.si
+386 37471310

Internetni naslovi
http://sentjur.si

OBČINA ŠMARJE PRI JELŠAH
Aškerčev trg 15
3240
SI
Šmarje pri Jelšah
Slovenija
obcina@smarje.si
+386 38171600

Internetni naslovi
http://smarje.si

OBČINA ŠMARTNO OB PAKI
Šmartno ob Paki 69
3327
SI
Šmartno ob Paki
Slovenija
obcina.smartno@siol.net
+386 38984950

Internetni naslovi
http://smartnoobpaki.si

OBČINA ŠOŠTANJ
Trg svobode 12
3325
SI
Šoštanj
Slovenija
obcina@sostanj.si
+386 38984300

Internetni naslovi
http://www.sostanj.si

OBČINA TABOR
Tabor 21
3304
SI
Tabor
Slovenija
info@obcina-tabor.si
+386 37057080

Internetni naslovi
http://obcina-tabor.si

OBČINA VRANSKO
Vransko 59
3305
SI
Vransko
Slovenija
obcina.vransko@vransko.si
+386 37032800

Internetni naslovi
http://vransko.si

OBČINA ŽALEC
Ulica Savinjske čete 5
3310
SI
Žalec
Slovenija
glavna.pisarna@zalec.si
+386 37136465

Internetni naslovi
http://zalec.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.simbio.si/javne-objave-narocila
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24189
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Menjava energetskih verig X-OSI z vodniki na mostnih dvigalih BC01, BC02, BC03
Referenčna številka dokumenta: 04/JN-2021/G
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Menjava energetskih verig X-OSI z vodniki na mostnih dvigalih BC01, BC02, BC03
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45210000
45213200
45351000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe: Regionalni center za ravnanje z odpadki Celje, Bukovžlak 30, 3221 Teharje
II.2.4 Opis javnega naročila
Menjava energetskih verig X-OSI z vodniki na mostnih dvigalih BC01, BC02, BC03
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 8
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo
Kot v dokumentaciji v zvezi z oddajo javnega naročila.


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2021   10:15
Kraj: Avtomatsko v informacijskem sistemu e-JN.


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 24.02.2021   08:54
VPRAŠANJE
Zdravo

Vprašanje vezano na; Sistem za kontrolo in varovanje verige ter električnih vodnikov.
Koliko prostih mest za priklop ( tags ) je še na voljo na vašem nadzornem sistemu za BC01, BC 02 in BC03?
Koliko mest zaseda trenutni nadzorni sistem?
Hvala.

Lep dan
Matic

ODGOVOR
Na nadzornem sistemu WINCC V7.2 je na voljo cca 65 000 tagov za BC01, BC 02 in BC 03.
Trenutni sistem zaseda cca 24 000 tagov.