Dosje javnega naročila 000737/2021
Naročnik: DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D., Ulica XIV. divizije 4, 3000 Celje
Gradnje: Obnova biološke čistilne naprave Smodinovec
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000737/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 10.02.2021
JN000737/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 25.02.2021
JN000737/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 04.03.2021
JN000737/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 12.03.2021
JN000737/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 09.04.2021
JN000737/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 21.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000737/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
DRUŽBA ZA AVTOCESTE V REPUBLIKI SLOVENIJI D.D.
Ulica XIV. divizije 4
3000
SI
Celje
Slovenija
Matej Bandelj
matej.bandelj@dars.si
+386 13009975

Internetni naslovi
https://www.dars.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/387687/RD_za_objavo_000253-2020.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/387687/espd/Narocnik_ESPD_(14).zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24290
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Podjetje v lasti RS
I.5 Glavna področja dejavnosti
Gradnja in vzdrževanje AC in HC v RS


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Obnova biološke čistilne naprave Smodinovec
Referenčna številka dokumenta: 000253/2020
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45000000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Obnova biološke čistilne naprave Smodinovec
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Obnova biološke čistilne naprave Smodinovec
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
08.03.2021   13:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 08.03.2021   13:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2021   08:00

Dodatne informacije:
Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen priloge Poglavja 2-Tehnične specifikacije s predračunom, PZI, ki je objavljena na spletni strani naročnika, https://www.dars.si/Javna_narocila/Aktivna_javna_narocila, interna številka javnega naročila 000253/2020.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
10.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2021   13:51
VPRAŠANJE
Spoštovani,

zanima nas ali je referenca za vas merodajna, saj smo kot podizvajalec dobavljali in vgradili strojno tehnološko opremo (strojni + elektro del) za ČN zahtevanega ali večje velikosti, vendar je žal v tem času šel nosilec posla (gradbena firma) v stečaj?

Veseli bomo za pozitiven odgovor

S spoštovanjem

ODGOVOR

V točki 5.2 d) navodil ponudnikom je določeno: Za dokazovanje izpolnjevanja pogojev zahtevanih v točki 5.2 (d) mora ponudnik izpolniti in podpisati seznam »5.2 (d) Seznam referenčnih del« v poglavju 6 Sposobnost in priložiti potrdila naročnikov del za dela, ki jih navaja v seznamu. Potrdilo naročnika naj bo pripravljeno na obrazcu, ki je podan v Poglavju 6 - Sposobnost kot PRILOGA št. 1. Če potrdilo ne bodo izdana na navedenem obrazcu, mora vsebina priloženega potrdila vsebovati vse podatke, kot so opredeljeni v PRILOGI št. 1. Iz vsebine referenčnih potrdil mora izhajati, da so referenčna dela opravljena pravilno in pravočasno.


Datum objave: 25.02.2021   09:54
VPRAŠANJE
Pozdravljeni.
Prosimo za objavo celotne projektne dokumentacije!

ODGOVOR

V objavi naročila na Portalu javnih naročil, št. obvestila JN000737/2021-W01 je pod točko VI.3 Dodatne informacije navedeno: Ponudniku je na voljo dokumentacija v zvezi z oddajo javnega naročila na Portalu javnih naročil, razen priloge Poglavja 2-Tehnične specifikacije s predračunom, PZI, ki je objavljena na spletni strani naročnika, https://www.dars.si/Javna_narocila/Aktivna_javna_narocila, interna številka javnega naročila 000253/2020.


Datum objave: 12.03.2021   11:28
Naročnik je v objavo poslal dodatek 3 k razpisni dokumentaciji, s katerim podaljšuje rok za oddajo ponudb in objavlja nov popravljen ponudbeni predračun, ki je objavljen tudi na spletni strani naročnika-https://www.dars.si/Javna_narocila/Aktivna_javna_narocila/3628/Obnova_bioloske_cistilne_naprave_Smodinovec.