Dosje javnega naročila 000754/2021
Naročnik: GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE, Cesta železarjev 35, 4270 Jesenice
Gradnje: Javno naročilo za izgradnjo garažnega objekta za namen parkiranja dvopotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje v predoru Karavanke in logističnega vozila za prevoz opreme
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 297.279,81 EUR

JN000754/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 11.02.2021
JN000754/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 16.03.2021
JN000754/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 28.04.2021
JN000754/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.04.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000754/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
GASILSKO REŠEVALNA SLUŽBA JESENICE
Cesta železarjev 35
4270
SI042
Jesenice
Slovenija
Robert Kejžar
kejzarr@gmail.com
+386 45811800

Internetni naslovi
https://www.gars.si

MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
gp.drsi@gov.si
+386 14788002

Internetni naslovi
https://www.gov.si/drzavni-organi/organi-v-sestavi/direkcija-za-infrastrukturo/

OBČINA JESENICE
Cesta železarjev 6
4270
SI
Jesenice
Slovenija
obcina.jesenice@jesenice.si
+386 45869200

Internetni naslovi
https://www.jesenice.si

I.2 Skupno javno naročanje
Naročilo vključuje skupno javno naročanje
V postopku se uporablja zakonodaja Republike Slovenije.
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/387756/Razpisna_dokumentacija.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24328
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javni red in mir ter varnost


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Javno naročilo za izgradnjo garažnega objekta za namen parkiranja dvopotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje v predoru Karavanke in logističnega vozila za prevoz opreme
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
GARS Jesenice v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Direkcije RS za infrastrukturo in Občine Jesenice izvaja javno naročilo za izgradnjo garažnega objekta za namen parkiranja dvopotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje v predoru Karavanke in logističnega vozila za prevoz opreme. Rok izvedbe je šest mesecev od uvedbe v delo.

PZI dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika: https://www.gars.si/.

Naročnik ima za predmetno naročilo zagotovljenih 306.560,41 EUR, ki vključuje tudi strošek DDV. Vsaka ponudba, katere skupna ponudbena vrednost bo višino zagotovljenih sredstev presegala, bo v postopku javnega naročila zavrnjena kot nedopustna. Omejitev ne izključuje morebitnih povišanj stroška javnega naročila v fazi izvajanja v primeru nepredvidenega povečanja količin ali dodatno naročenih del, pod pojem, da so za to izpolnjeni pogoji iz 95. člena ZJN-3. V tem primeru bo naročnik na povišanje pristal samo pod pogojem, da bo v fazi izvajanja uspel zago
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45216121
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
GARS Jesenice v svojem imenu in za svoj račun ter v imenu in za račun Direkcije RS za infrastrukturo in Občine Jesenice izvaja javno naročilo za izgradnjo garažnega objekta za namen parkiranja dvopotnega gasilskega vozila za gašenje in reševanje v predoru Karavanke in logističnega vozila za prevoz opreme. Rok izvedbe je šest mesecev od uvedbe v delo.

PZI dokumentacija je dostopna na spletni strani naročnika: https://www.gars.si/.

Naročnik ima za predmetno naročilo zagotovljenih 306.560,41 EUR, ki vključuje tudi strošek DDV. Vsaka ponudba, katere skupna ponudbena vrednost bo višino zagotovljenih sredstev presegala, bo v postopku javnega naročila zavrnjena kot nedopustna. Omejitev ne izključuje morebitnih povišanj stroška javnega naročila v fazi izvajanja v primeru nepredvidenega povečanja količin ali dodatno naročenih del, pod pojem, da so za to izpolnjeni pogoji iz 95. člena ZJN-3. V tem primeru bo naročnik na povišanje pristal samo pod pogojem, da bo v fazi izvajanja uspel zagotoviti dodatna sredstva.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 6
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pod pogoji iz vzorca pogodbe.
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Da
Identifikacijska oznaka projekta:
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
01.03.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 01.03.2021   09:01
Kraj: Odpiranje ponudb bo potekalo avtomatično v informacijskem sistemu e-JN dne 1. 3. 2021 ob 9.01 na spletnem naslovu https://ejn.gov.si/.

Informacije o pooblaščenih osebah in postopku odpiranja ponudb:
Odpiranje poteka tako, da informacijski sistem e-JN samodejno ob uri, ki je določena za javno odpiranje ponudb, prikaže podatke o ponudniku ter omogoči dostop do PDF dokumenta, ki ga ponudnik naloži v sistem e-JN pod razdelek »Predračun«. Ponudniki, ki so oddali ponudbe, imajo te podatke v informacijskem sistemu e-JN na razpolago v razdelku »Zapisnik o odpiranju ponudb«.Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 25.02.2021   13:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
11.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 23.02.2021   13:22
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V popisu pri stavbnem pohištvu imate napisano, da so garažna vrata SEKCIJSKA. Na shemah vrat pa piše, da so vrata hitrotekoča požarno odporna razreda A1. Prosim za pojasnilo, kakšna vrata naj vam ponudimo, ali po popisu ali po shemah. V primeru, da nudimo po shemah, nujno dajte popravek popisa.
Hvala za odgovor.

ODGOVOR
Zahtevana garažna vrata so sekcijska ter brez požarnih zahtev. V ponudbo je treba vključiti tudi vrata za osebni prehod širine 90 cm, ki so del sekcijskih garažnih vrat. Zahtevan odtenek je RAL 7016.


Datum objave: 23.02.2021   13:23
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

V popisu stavbnega pohištva imate napisana PVC okna, na shemah pa so Alu okna. Kakšna okna naj ponudimo, skladno s popisom ali shemami? In še prosim za pojasnilo kakšne barve naj bodo, saj v popisu piše po izboru projektanta.

Lep pozdrav.

ODGOVOR
Zahtevana okna so PVC, zunaj in znotraj enaka barva okvirja RAL 7016 (antracit).Datum objave: 23.02.2021   13:25
VPRAŠANJE
Spoštovani,

V popisu stavbnega pohištva je v splošnih opisih navedeno, da so okna PVC, da imajo zunanja in notranja senčila, na shemah pa so ALU okna brez kakršnihkoli senčil. Prosim za pojasnilo kakšna okna naj ponudimo PVC ali Alu. Kakšna so zunanja senčila in ali so podometna ali nadometna? Ali so notranja senčila (screen roloji) ročna ali na elektro motor? Ali morajo biti vsa stekla antirefleksna ali samo zunanja? Ali morajo biti okna vodotesna, skladno z opisom v tehničnem poročilu? Kakšne naj bodo police - v popisu so Alu, v tehničnem poročilu so zunaj kamen, znotraj PVC. Ali je barva oken zunaj in znotraj enaka?
prosim za odgovore oz. korekcijo popisa.

LP

ODGOVOR
Zahtevana okna so PVC, zunaj in znotraj enaka barva okvirja - RAL 7016 (antracit).

Notranjih in zunanjih senčil ni zahtevanih.

Zasteklitev je navadna (ni antirefleksna).

Vodotesnost mora biti skladna s standardom SIST EN 12210:2000 / SIST EN 1027:2001.

Notranje in zunanje okenske police so iz naravnega kamna, specifikacija je podana v popisu del pod kamnoseškimi deli.

Datum objave: 23.02.2021   13:26
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim za širino rušenja asfalta pri postavki:
Rušenje obstoječih asfaltov vključno z nakladanjem na transportno sredstvo, odvozom v trajno deponijo ali v predelavo, plačilom taks in pridobitvijo evidenčnih listov.

ODGOVOR
Površina rušenja obstoječih asfaltov je podana v točki I.II.8. in znaša 366 m2.Datum objave: 23.02.2021   13:27
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosimo za pojasnilo kaj je sploh predvideno v okviru monitoringa ( Pripravljalna dela; točka I.I.7.), koliko objektov, točk...iz popisa ni razvidnega prav dosti.

Lep pozdrav.


ODGOVOR
Po dodatnih pojasnilih projektanta gradbenih konstrukcij ni potrebna izdelava monitoringa (merjenje posedkov sosednjih objektov med gradnjo ter po končani gradnji).

Datum objave: 23.02.2021   13:28
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Prosimo za podaljšanje roka za oddajo ponudbe, saj je vprašanja možna postavljati do 25.2.2021 in dvomimo, da boste do 26.2.2021 odgovorili na vsa vprašanja, rok za oddajo ponudbe pa je 1.3.2021; saj so sheme pomanjkljive in popisi se ne ujemajo s shemami.

Hvala.

ODGOVOR
Glede na to, da je naročnik objavil vse zahtevane odgovore, ne predvideva podaljševanja roka za oddajo ponudbe.Datum objave: 25.02.2021   14:43
VPRAŠANJE
Postavljamo vam sledeče vprašanje:

v popisu zidarskih del je pozicija:


11. Dobava materialov in izdelava talne plošče deb. 16 cm. V ceni upoštevati beton, armaturo, mikroarmaturo ter končno glajenje s kvarc posipom, vključno z izvedbo robnih dilatacij.

Ali je v tej ceni upoštevati tudi vrednost armaturnih mrež, ali je ta količina zajeta v popisu:

Betonska in armiranobetonska dela

6. Dobava, krojenje in montaža srednje zahtevne armature; obračun po izvlečku;

a) armaturne mreže S 500 (Q-424) kg 3.378,57

Če se količina podvaja - V kateri poziciji naj se upošteva vrednost armaturnih mrež?

LPODGOVOR
Količina armaturnih mrež za talno ploščo deb. 16 cm je zajeta v popisu del pri III. betonska in armiranobetonska dela; točka 6.; odstavek a.) armaturne mreže S 500 (Q-424) kg 3.378,57.