Dosje javnega naročila 000805/2021
Naročnik: MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO, Tržaška cesta 19, 1000 Ljubljana
Gradnje: A-41/21; Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010
ZJN-3: Odprti postopek
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 1.841.936,92 EUR

JN000805/2021-B01 - Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL), objavljeno dne 12.02.2021
JN000805/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 05.03.2021
JN000805/2021-K02 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 11.03.2021
JN000805/2021-K03 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 18.03.2021
JN000805/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 04.05.2021
JN000805/2021-C01 - Obvestilo o oddaji naročila (EU 3 - SL), objavljeno dne 27.05.2021
JN000805/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 27.05.2021
JN000805/2021-Dod01 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 25.03.2022
JN000805/2021-Q01 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 25.03.2022
JN000805/2021-Dod02 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 01.06.2022
JN000805/2021-Q02 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 01.06.2022
JN000805/2021-Dod03 - Dodatek k pogodbi, objavljeno dne 06.12.2022
JN000805/2021-Q03 - Obvestilo o spremembi (EU 20 - SL), objavljeno dne 07.12.2022
Zahtevek za revizijo

    JN000805/2021-B01 Obvestilo o naročilu (EU 2 - SL)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Direktiva 2014/24/EU
I.1 Ime in naslovi
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
SI0
Ljubljana
Slovenija
Anita Bavdek
jn.drsi@gov.si
+386 014788034

Internetni naslovi
http://www.dc.gov.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://portal.drsc.si/dcjn/narocila/2431-21-000164/narocilo.html

Dodatne informacije lahko dobite na zgoraj navedenem naslovu.
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24342
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Ministrstvo ali kateri koli drug nacionalni ali zvezni organ, vključno z regionalnimi ali lokalnimi pododdelki
I.5 Glavna področja dejavnosti
Javna uprava


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: A-41/21; Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010
Referenčna številka dokumenta: 43001-15/2021
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.1.3 Vrsta naročila
Gradnje
II.1.4 Kratek opis
Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45200000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Nadomestna gradnja mostu čez Poljansko Soro v Gorenji vasi (KR0175) na R2-407/1144 v km 0,010
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.6 Ocenjena vrednost
II.2.7 Trajanje naročila, okvirnega sporazuma ali dinamičnega nabavnega sistema
Trajanje v dnevih: 330
To naročilo je mogoče podaljšati: Da
Opis podaljšanj:
Pogodbeni rok za izvedbo naročila se lahko podaljša zaradi nepredvidenih okoliščin, ki ob oddaji naročila niso bile poznane.
II.2.9 Informacije o omejitvah števila kandidatov, ki bodo povabljeni k sodelovanju
II.2.10 Informacije o variantah
Variante so dopustne: Ne
II.2.11 Informacije o variantah
Variante: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne
II.2.14 Dodatne informacije


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.1 Pogoji za udeležbo
III.1.1 Ustreznost za opravljanje poklicne dejavnosti, vključno z zahtevami v zvezi z vpisom v register poklicev ali trgovski register
III.1.2 Poslovno in finančno stanje
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.3 Tehnična in strokovna sposobnost
Merila za izbor, kot so navedena v razpisni dokumentaciji
III.1.5 Informacije o pridržanih naročilih
III.2 Pogoji, ki se nanašajo na javno naročilo
III.2.1 Informacije o določeni stroki
III.2.2 Pogoji za izvedbo javnega naročila


III.2.3 Informacije o osebju, odgovornem za izvedbo naročila


Oddelek IV: Postopek

IV.1 Opis
IV.1.1 Vrsta postopka
Odprti postopek
IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu ali dinamičnem nabavnem sistemu
IV.1.4 Informacije o zmanjšanju števila rešitev ali ponudb med pogajanji ali dialogom
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.1.8 Informacije o Sporazumu o vladnih naročilih
Naročilo ureja Sporazum o vladnih naročilih: Ne
IV.2 Upravne informacije
IV.2.1 Prejšnja objava v zvezi s tem postopkom
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
18.03.2021   10:00
IV.2.3 Predvideni datum pošiljanja povabil k oddaji ponudbe ali sodelovanju izbranim kandidatom
IV.2.4 Jeziki, v katerih se predložijo ponudbe ali prijave za sodelovanje
Slovenščina (SL)
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 4 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 18.03.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.1 Informacije o ponovitvah naročila
Ponovitev naročila: Ne


VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 09.03.2021   12:00
VI.4 Postopki za revizijo
VI.4.1 Organ, pristojen za revizijo
DRŽAVNA REVIZIJSKA KOMISIJA ZA REVIZIJO POSTOPKOV ODDDAJE JAVNIH NAROČIL
Slovenska cesta 54
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.4.2 Organ, pristojen za postopek mediacije
VI.4.3 Postopek revizije
VI.4.4 Služba, pri kateri lahko dobite informacije o postopku revizije
MINISTRSTVO ZA INFRASTRUKTURO, DIREKCIJA REPUBLIKE SLOVENIJE ZA INFRASTRUKTURO
Tržaška cesta 19
1000
Ljubljana
Slovenija

VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 01.03.2021   11:04
VPRAŠANJE
Ali mora ponudnik ponuditi točno določen napenjalni sistem Dywidag kot je navedeno v načrtih in popisu del ali lahko ponudi enakovredno?

ODGOVOR
Ponudnik lahko ponudi tudi enakovreden sistem prednapenjanja v skladu z elaboratom prednapenjanja, ki ga pred pričetkom del izdela izvajalec in potrdi odgovorna oseba projektanta.Datum objave: 03.03.2021   07:33
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da dopustite, da obe zahtevi za vodjo del izpolnjujeta 2 osebi.

S spoštovanjem,

ODGOVOR
Naročnik pod točko 3.2.3.3. Navodil za pripravo ponudbo navaja zahteve za vodjo gradnje in ne vodjo del ter jih ne bo spreminjal.Datum objave: 05.03.2021   10:18
VPRAŠANJE
Naročnika prosimo in pozivamo, da podaljša rok za oddajo ponudbe vsaj za teden dni. Saj želimo pripraviti ponudbo, ampak že nekaj dni ne moremo dostopati do Specifikacije naročila saj je datoteka prazna. Kar pomeni, da ne moremo dobiti popisa del za pripravo ponudbe.
Že tako smo zaradi nastalih ukrepov proti širjenju korona virusa COVID-19 zelo omejeni pri pridobivanju ponudb od dobrih podizvajalcev. In potemtakem smo tudi časovno zelo omejeni za pripravo korektne konkurenčne ponudbe.

Naročnika prosimo, da objavi popis del.

Hvala.

ODGOVOR
Tehnična napaka je odpravljena. Objavljen je popis del.
Naročnik bo podaljšal rok za oddajo ponudb.
Datum objave: 10.03.2021   13:02
VPRAŠANJE
Prosimo vas, da objavite detail: montažnih prefabriciranih elementov, v katere je vgrajen robnik 20/23cm. Kakšen robniki je mišljen pri tej isti postavki (Granitni ali betonski?)? (3.5.2 Robniki)

ODGOVOR
V montažni element hodnika se vgradi granitni robnik. Na Naročnikovi spletni strani so objavljeni dokumenti:
- G.22-G.33_Armaturni_načrti_montažnih_elementov_hodnika.pdf
Datum objave: 10.03.2021   13:02
VPRAŠANJE
Spoštovani,
prosimo vas, da nam posredujete podatek, kakšne PVC cevi fi 20 cm in 25 cm je potrebno vgraditi za odvodnjavanje na cesti? (SIST EN 1401 ali SIST EN 13476-2? in SN4 ali SN8?)

ODGOVOR
V popisu del za ceste se v poglavju 4.0 Odvodnje pri postavkah 43 232 in 43 233 upošteva
PVC cevi izdelane v skladu s standardom SIST EN 1401-1:2019, togostnega razreda SN8.
Datum objave: 10.03.2021   13:50
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim, da nam za postavko: Posaditev dreves (VGU). Posredujete informacijo, kakšna drevesa je potrebno posaditi (vrsta/ime in višina ter debelina debla)?

Hvala.

ODGOVOR
V popisu del za VGU v poglavju 2.0 Zavarovanje brežin ob opornikih pri postavki 2,12 se upošteva zasaditev s potaknjenci avtohtone vrste.

Datum objave: 11.03.2021   14:37
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Pri postavki spodaj je verjetno merska enota m1?
Cesta
1.0 PREDDELA
Porušitev in odstranitev prepusta iz cevi s premerom do 120 cm m2 5,00

ODGOVOR
Naročnik je spremenil enoto mere v popisu del v poglavju Ceste pri postavki 12 411 iz m2 v m'.
Naročnik bo objavil korigiran popis del.
Datum objave: 11.03.2021   14:37
VPRAŠANJE
Prosim, da pri postavki: Zakoličba in zavarovanje osi začasne ceste, skupaj z zakoličbo opornikov (Most). Definirate mersko enoto in popravite popis del.
.
ODGOVOR
Naročnik je definiral enoto mere v popisu del v poglavju Most pri postavki 11 241.
Naročnik bo objavil korigiran popis del.
Datum objave: 11.03.2021   14:38
VPRAŠANJE
Pozdravljeni
Postavka 59 946 Izvedba dilatacije s pomično zmogljivostjo min +- 1,5 cm (npr. Mageba polyflex advanced PU, dilatacije s kovinskimi profili in gumijastim tesnilom.). Dilatacija mora biti izdelana v skladu z ETAG 0032 in mora imeti evropsko tehnično dovoljenje.... ima enoto mere m1 in količino 12,00 m. Naročnika prosimo, da preveri in korigira predračunsko količino, saj se ne sklada s projektno dokumentacijo.
Hvala.

ODGOVOR
Naročnik je popravil količino v popisu del v poglavju Most pri postavki 59 946 iz 12 na 25,40.
Naročnik bo objavil korigiran popis del.

Datum objave: 18.03.2021   08:06
VPRAŠANJE
Spoštovani,

MOST post 13 312 Organizacija gradbišča-Odstanitev gradbišča po končani gradnji in vspostavitev prizadetih površin v protno stanje kom 1,00
je navedena 2x (zaporedni postavki) Ali se postavko vrednoti dvakrat?

Hvala.

ODGOVOR
Postavka 13 311 v popisu del v poglavju Most zajema stroške ureditve organizacije gradbišča v skladu z načrtom organizacije gradbišča.
Postavka 13 312 v popisu del v poglavju Most zajema stroške odstranitve organizacije gradbišča ter vzpostavitve zemljišč v prvotno stanje.
Datum objave: 18.03.2021   08:07
VPRAŠANJE
Spoštovani,
naročnika opozarjamo na napake v formulah v zavihku Telekom:
A3000000 MONTAŽNA DELA - končna prevezava (celica G47) obseg seštevanja zajame tudi poglavje meritve
A5000000 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (celica G47) obseg seštevanja zajame tudi poglavje ostalo
zaradi česar so posamezna poglavja v skupni vrednosti zajeta dvakrat.

Prosimo za popravek.
Hvala

ODGOVOR
Naročnik je popravil obseg seštevanja pri A3000000 MONTAŽNA DELA (celica G47) in pri A5000000 TEHNIČNA DOKUMENTACIJA (celica G74) v popisu del v poglavju Telekom.
Naročnik bo objavil korigiran popis del.Datum objave: 18.03.2021   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
prosim, če opišete kaj in v kakšnem obsegu (debelini) se ruši pri naslednji postavki.
Ali je to betonski hodnik na mostu, ali je to hodnik ob cesti?

12 222 Rušenje hodnika za pešce skupaj z robnikom in odvoz na deponijo
58x1,5=87m2
m2 87,00

LP

ODGOVOR
Postavka 12 222 v poglavju Most zajema stroške rušenja hodnika za pešce na mostu v povprečni debelini 17,5 cm, skupaj z robnikom in odvozom na deponijo.Datum objave: 18.03.2021   08:08
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

Prosim navedite vse spremembe za popis objavljen 11.3., ker niso označene v excelu.
Hvala

ODGOVOR
Spremembe popisa del, ki je bil objavljen 11.3.2021 v sklopu Spremembe razpisne dokumentacije 01, naročnik navaja v Wordovem dokumentu Sprememba razpisne dokumentacije-01 objavljenem na naročnikovi spletni strani v poglavju Spremembe dokumentacije.
Naročnik bo kljub temu z obarvanjem celic z rumeno barvo spremembe označil tudi v samem popis del ter objavil korigiran popis del.
Datum objave: 18.03.2021   08:09
VPRAŠANJE
Pozdravljeni,
Postavka 12 303 - Rušenje vseh vrst vozišč skupaj z asfaltom, v debelini 50-60cm in odvoz na deponijo koncensijonarja 58x8x0,5m=232m3. Ali je merska enota m2 ali m3?

ODGOVOR
Naročnik je spremenil enoto mere v popisu del v poglavju Most pri postavki 12 303 iz m2 v m3.
Naročnik bo objavil korigiran popis del.