Dosje javnega naročila 000783/2021
Naročnik: JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Cerknica, Notranjska cesta 44, 1380 Cerknica
Storitve: Prevzem in predelava kosovnih odpadkov (20 03 07)
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 87.928,50 EUR
* V kolikor gre za okvirni sporazum je lahko vrednost oddanega naročila drugačna.
   Za več informacij glejte obvestilo o oddaji naročila (razdelek II.1.7).

JN000783/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.02.2021
JN000783/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 23.02.2021
JN000783/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 26.03.2021
JN000783/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 26.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000783/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
JAVNO PODJETJE KOMUNALA CERKNICA d.o.o. Cerknica
Notranjska cesta 44
1380
SI
Cerknica
Slovenija
Katarina Vavtar Kovač
katarina.kovac@komunala-cerknica.si
+386 17097917
+386 17093175

Internetni naslovi
http://www.komunala-cerknica.si/

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/387884/2-RAZPISNA_DOKUMENTACIJA_kosovni_koncna.zip
ESPD: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/387884/espd/Narocnik_ESPD_kosovni_odpadki.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24351
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Okolje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: Prevzem in predelava kosovnih odpadkov (20 03 07)
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90500000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
Predmet naročila je sukcesivni odvoz kosovnih odpadkov za obdobje do 31.12.2022, v ocenjeni količini 550 ton.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
90510000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
Predmet javnega naročila je sukcesivni odvoz kosovnih odpadkov za obdobje do 31.12.2022 v ocenjeni količini 550 ton.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 22
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
19.02.2021   09:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Trajanje v mesecih: 3 (od datuma za prejem ponudb)
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 19.02.2021   09:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 17.02.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2021   11:43
VPRAŠANJE
Spoštovani,

na razpisnem obrazcu št. 6 naročnik zahteva reference za istovrstne posle. Kot kriterij se upošteva vrednost posla pri posameznem naročniku v . Menimo, da bi bil bolj primeren kriterij istovrsten posel pri naročnikih, merjen v tonah. Naročniku predlagamo, da kriterij popravi in ga postavi v smiselno korelacijo glede na velikost posla, po katerem sam povprašuje za dobo slabih dveh let.

Lepo vas pozdravljam,

Polona Oblak

ODGOVOR
Naročnik postavljenega referenčnega pogoja ne bo spreminjal.