Dosje javnega naročila 000786/2021
Naročnik: RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana, Kolodvorska ulica 2, 1000 Ljubljana
Storitve: POSTAVITEV IN POSPRAVLJANJE SNEMALNIH KONSTRUKCIJ ZA POTREBE PRENOSOV RTV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti
Vrednost naročila (pogodbe in dodatki z DDV): 47.580,00 EUR

JN000786/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 12.02.2021
JN000786/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 11.03.2021
JN000786/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 29.03.2021
JN000786/2021-Pog01 - Pogodba, objavljeno dne 29.03.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000786/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
RADIOTELEVIZIJA SLOVENIJA javni zavod, Ljubljana
Kolodvorska ulica 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
MARKO ŠVARA
marko.svara@rtvslo.si
+386 14752193

Internetni naslovi
http://www.rtvslo.si

I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: http://www.rtvslo.si/razpisi
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24357
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
javni zavod


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: POSTAVITEV IN POSPRAVLJANJE SNEMALNIH KONSTRUKCIJ ZA POTREBE PRENOSOV RTV
Referenčna številka dokumenta: JN-S0581
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
98300000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis

Predmet javnega naročila so postavitve in pospravljanje snemalnih konstrukcij za potrebe RTV prenosov.

Naročnik bo v okviru predmeta javnega naročila naročal naslednje storitve:
- storitve postavitev in pospravljanja snemalnih konstrukcij ali
- samo storitve postavljanja snemalnih konstrukcij ali
- samo storitve pospravljanja snemalnih konstrukcij in
- storitve dežurstva v času trajanja projekta na snemalni lokaciji.

Specifikacije del za izvajanje storitev postavitev in pospravljanja snemalnih konstrukcija ali samo storitev postavljanja snemalnih konstrukcij ali samo storitev pospravljanja snemalnih konstrukcij in storitev dežurstva v času trajanja projekta na snemalni lokaciji so razvidne iz ločene Specifikacije predračuna (OBR-4), ki predstavlja prilogo Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
45223800
98300000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila


Predmet javnega naročila so postavitve in pospravljanje snemalnih konstrukcij za potrebe RTV prenosov.

Naročnik bo v okviru predmeta javnega naročila naročal naslednje storitve:
- storitve postavitev in pospravljanja snemalnih konstrukcij ali
- samo storitve postavljanja snemalnih konstrukcij ali
- samo storitve pospravljanja snemalnih konstrukcij in
- storitve dežurstva v času trajanja projekta na snemalni lokaciji.

Specifikacije del za izvajanje storitev postavitev in pospravljanja snemalnih konstrukcija ali samo storitev postavljanja snemalnih konstrukcij ali samo storitev pospravljanja snemalnih konstrukcij in storitev dežurstva v času trajanja projekta na snemalni lokaciji so razvidne iz ločene Specifikacije predračuna (OBR-4), ki predstavlja prilogo Dokumentacije v zvezi z oddajo javnega naročila.
II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 12
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
03.03.2021   10:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 30.05.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 03.03.2021   10:01


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 24.02.2021   12:00

Dodatne informacije:
Dokumentacija v zvezi z oddajo JN je na voljo na spletnem naslovu www.rtvslo.si/razpisi v mapi javna naročila in podmapi JN-S0581.
Morebitne spremembe bodo objavljene na istem naslovu.
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
12.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 18.02.2021   13:37
VPRAŠANJE
Spoštovani!
V vzorcu pogodbe je vpisana kočna pogodbena vrednost brez DDV v višini 39.000,00 EUR! A se moramo strinjati s to vrednostjo naročila?

ODGOVOR

Ponudbena cena je podlaga za merilo pri izboru.
V točki 3 razpisne dokumentacije je navedeno: »Pogodba z najugodnejšim ponudnikom bo sklenjena v znesku ocenjene vrednosti, do porabe predvidenih sredstev oz. za dobo enega leta oz. do pravnomočnosti novega javnega naročila s tega področja«.VPRAŠANJE
Pozdravljeni,

ali je dopustno da priložimo reference tudi za postavitev in najem konstrukcij (delovnih pomičnih odrov), ki so se uporabljale za izvajanje montažnih del, instalacijskih del, montaže reklamnih napisov, zaključnih del,...
Povsem enake konstrukcije smo postavljali in oddajali tudi za potrebe snemanj in scenografij vendar ne v taki vrednosti kot je navedena. Veliko konstrukcij smo tudi prodali uporabnikom za tovrstne namene, kjer prakticiramo prvo postavitev in montažo vendar je ne zaračunamo (postavitve). Vse te konstrukcije so enakovredne in kompatibilne snemalnim konstrukcijam tako po funkcionalnosti, tehničnih karakteristikah, nosilnostih (200 kg/m2), uporabnosti,...

S spoštovanjem!

ODGOVOR

Referenca se nanaša na dejansko opravljeno delo postavitve konstrukcij.
V točki 4.2.7 razpisne dokumentacije je navedeno da mora »ponudnik predložiti eno referenčno izjavo, da je od 1. 1. 2010 opravil primerljive storitve s predmetom tega javnega naročila v skupni vrednosti najmanj 20.000,00 brez DDV«.