Dosje javnega naročila 000823/2021
Naročnik: UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA, Zaloška cesta 2, 1000 Ljubljana
Storitve: IZVAJANJE STORITEV MONITORINGA ODPADNIH VOD ZA OBDOBJE 48 MESECEV
ZJN-3: postopek naročila male vrednosti

JN000823/2021-W01 - Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1), objavljeno dne 15.02.2021
JN000823/2021-K01 - Popravek (EU 14 - SL), objavljeno dne 19.02.2021
JN000823/2021-ODL01 - Odločitev o oddaji oz. neoddaji naročila, objavljeno dne 15.03.2021
JN000823/2021-X01 - Obvestilo o oddaji naročila male vrednosti (NMV2), objavljeno dne 02.07.2021
Zahtevek za revizijo

    JN000823/2021-W01 Obvestilo o naročilu male vrednosti (NMV1)
   Dodatna pojasnila

Oddelek I: Javni naročnik

Naročilo male vrednosti se oddaja na: splošnem področju
I.1 Ime in naslovi
UNIVERZITETNI KLINIČNI CENTER LJUBLJANA
Zaloška cesta 2
1000
SI
Ljubljana
Slovenija
Petra Napret
petra.napret@kclj.si
+386 15221267

Internetni naslovi
http://www.kclj.si
http://www.kclj.si
I.2 Skupno javno naročanje
I.3 Sporočanje
Objava je hkrati razpisna dokumentacija: Ne
Razpisna dokumentacija je na voljo brezplačno za neomejen in celovit neposredni dostop na:
URL: https://www.enarocanje.si/App/Datoteke/388033/RD_Monitoring_odpadnih_voda.zip
Ponudbe ali prijave za sodelovanje je treba poslati elektronsko na URL: https://ejn.gov.si/ponudba/pages/aktualno/aktualno_javno_narocilo_podrobno.xhtml?zadevaId=24397
na zgoraj navedeni naslov.
I.4 Vrsta javnega naročnika
Oseba javnega prava
I.5 Glavna področja dejavnosti
Zdravje


Oddelek II: Predmet

II.1 Obseg naročila
II.1.1 Naslov
Naslov: IZVAJANJE STORITEV MONITORINGA ODPADNIH VOD ZA OBDOBJE 48 MESECEV
II.1.2 Glavna koda CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.1.3 Vrsta naročila
Storitve
II.1.4 Kratek opis
IZVAJANJE STORITEV MONITORINGA ODPADNIH VOD ZA OBDOBJE 48 MESECEV

II.1.6 Informacije o sklopih
Naročilo je razdeljeno na sklope: Ne
II.2 Opis
II.2.1 Naslov
II.2.2 Dodatna(-e) koda(-e) CPV
Glavni besednjak Dopolnilni besednjak
71620000
II.2.3 Kraj izvedbe
SI - SLOVENIJA
Glavna lokacija ali kraj izvedbe:
II.2.4 Opis javnega naročila
IZVAJANJE STORITEV MONITORINGA ODPADNIH VOD ZA OBDOBJE 48 MESECEV

II.2.5 Merila za izbiro ponudbe
Cena – Ponder:

II.2.7 Trajanje naročila ali okvirnega sporazuma
Trajanje v mesecih: 48
To naročilo je mogoče podaljšati: Ne
II.2.12 Informacije o elektronskih katalogih
II.2.13 Informacije o sredstvih EU
Naročilo se nanaša na projekt in/ali program, ki se financira s sredstvi EU: Ne


Oddelek III: Pravne, ekonomske, finančne in tehnične informacije

III.3 Pogoji za udeležbo in pogoji ki se nanašajo na javno naročilo


Oddelek IV: Postopek

IV.1.3 Informacije o okvirnem sporazumu
IV.1.5 Informacije o pogajanjih
V postopek so vključena pogajanja: Ne
IV.1.6 Informacije o elektronski dražbi
IV.2.2 Rok za prejem ponudb ali prijav za sodelovanje
04.03.2021   12:00
IV.2.6 Minimalni časovni okvir, v katerem mora ponudnik zagotavljati veljavnost ponudbe
Ponudba mora biti veljavna do 31.07.2021
IV.2.7 Način odpiranja ponudb
Datum in ura: 04.03.2021   12:05


Oddelek VI: Dopolnilne informacije

VI.2 Informacije o elektronskem poteku dela
Sprejeto bo elektronsko izdajanje računov.
Uporabljeno bo elektronsko plačilo.
VI.3 Dodatne informacije
Rok za sprejemanje ponudnikovih vprašanj: 22.02.2021   10:00
VI.5 Datum pošiljanja tega obvestila
15.02.2021   Dodatna pojasnila
Datum objave: 16.02.2021   11:19
VPRAŠANJE
Spoštovani!
Iz razpisne dokumentacije ni razvidno koliko letnih poročil je potrebno izdelati oziroma ali se vse izdela v okviru enega dokumenta, ki se odda na ARSO.
Hvala za pojasnilo.

ODGOVOR

Letno poročilo mora biti pripravljeno v skladu z zahtevami iz Pravilnika o prvih meritvah in obratovalnem monitoringu odpadnih voda (Ur.l.RS, št. 94/14 in 98/15).

Vsa poročila, tako redna kot letna morajo biti pripravljena v slovenskem jeziku.


Datum objave: 19.02.2021   14:40
VPRAŠANJE
Spoštovani,

Imamo težave pri izpolnjevanju vaših obrazcev, saj se vaša navodila ne skladajo z imeni priloženih datotek. Tako na strani 3 Povabila k oddaji ponudbe poleg datoteke z rekapitulacijo govorite o obrazcu "Predračun 845080105-135-20_001", ki naj ga ponudnik v excel obliki naloži v razdelek "drugi dokumenti". Na strani 14 istega dokumenta, pa navajate tabelo "845080105-030-21_001.xlsx". Ali obakrat govorite o isti tabeli in kako se v to vkljapla datoteka "predračun celotni.xlsx", ki je v dokumentu "Povabilo k oddaji ponudb" ne omenjate. Slednjo bi bilo potrebno tudi dopolniti z razlago stolpcev, saj v njej dvakrat zahtevate podajanje cene "na vzorec", hkrati pa ni predviden vpis skupne cene na posamezni lokaciji.

ODGOVOR


Spoštovani,

na strai 3 je prišlo do tiskarske napake pri navajanju obrazca Predračun. Obakrat (na strani 3 in 14) govorimo o isti tabeli in sicer je potrebno poleg rekapitulacije izpolniti tudi Predračun z oznako 845080105-030-21_001.xlsx

Pri datoteki predračun celotni.xlsx je prišlo do napake, zato bo naročnik objavil popravek tabele.